skkn tích hợp kiến thức ngữ văn, âm nhạc vào dạy học lịch sử ở trường THCS

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng cntt vào dạy học lịch sử trường thcs

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng cntt vào dạy học lịch sử ở trường thcs
... - Trường THCS Nhơn An - An Nhơn – Bình Định Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào dạy học Lịch sử trường THCS II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Lịch sử ... - Trường THCS Nhơn An - An Nhơn – Bình Định Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào dạy học Lịch sử trường THCS Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Lịch sử ... dạn học tập đưa CNTT vào giảng dạy ba năm Giáo viên: Trần Văn Minh - Trường THCS Nhơn An - An Nhơn – Bình Định Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào dạy học Lịch sử trường THCS Nhưng làm để ứng...
 • 38
 • 2,323
 • 12

SKKN: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI)

SKKN: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI)
... học Lịch Sử 10 +Hướng dẫn học sinh làm kiểm tra Lịch Sử +Sưu tầm ứng dụng trò chơi vào dạy học lịch sử trường THPT góp phần nâng cao chất lượng môn( phần I lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại ... Hạnh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, ... tin vào dạy học lịch sử từ định lựa chọn đề tài « Sưu tầm ứng dụng trò chơi vào dạy học lịch sử giới trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng môn » nhằm tạo hứng khởi hoạt động dạy học lịch sử...
 • 47
 • 1,125
 • 6

chuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử trường thcs

chuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs
... Các nội dung liên quan đến Lịch Sử môn học khác) BƯỚC II Xác định địa tích hợp chủ đề giáo dục tích hợp Lịch Sử cụ thể ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN & CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP *VÍ DỤ MINH ... PHƯƠNG PHÁP “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ” I VĂN HỌC: Vai trò: Giữa văn học sử học có mối liên hệ khăng khít Các tài liệu Văn học thường dùng dạy học Lịch Sử : a Văn học dân gian ... BƯỚC TIẾN HÀNH “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN, CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THCS BƯỚC I Tìm hiểu chương trình, SGK môn học khác, chọn nội dung có liên quan đến môn Lịch Sử (Xem phần Phụ...
 • 20
 • 32,786
 • 126

Luận văn Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT pot

Luận văn Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT pot
... tích hợp kiến thức địa 45 địa phương vào dạy học địa lớp 10 2.3.4 Các phương pháp dạy học cụ thể để tích hợp kiến thức địa địa 51 phương vào dạy học Địa lớp 10 2.4 Kiến thức địa ... kiến thức địa địa phương em 2.3.3 Định hướng số nguyên tắc chung để tích hợp kiến thức địa địa phương vào dạy học địa lớp 10 Để tích hợp kiến thức địa địa phương vào dạy học địa ... địa phương việc dạy học địa 17 lớp 10 THPT Tình hình s dụng kiến thức địa địa phương vào dạy học 21 địa lớp 10 tỉnh Thái Nguyên Chương 2: Tích hợp kiến thức địa địa phương vào dạy học...
 • 143
 • 263
 • 0

Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT.

Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT.
... tích hợp kiến thức địa 45 địa phương vào dạy học địa lớp 10 2.3.4 Các phương pháp dạy học cụ thể để tích hợp kiến thức địa địa 51 phương vào dạy học Địa lớp 10 2.4 Kiến thức địa ... địa phương việc dạy học địa 17 lớp 10 THPT Tình hình sử dụng kiến thức địa địa phương vào dạy học 21 địa lớp 10 tỉnh Thái Nguyên Chương 2: Tích hợp kiến thức địa địa phương vào dạy học ... VIỆC TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THPT 1.1 Kiến thức địa địa phương chương trình địa trường phổ thông nước giới 1.1.1 Vai trò kiến thức địa địa phương dạy...
 • 170
 • 390
 • 0

Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 Trung học Phổ thông tỉnh Lạng Sơn

Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 Trung học Phổ thông tỉnh Lạng Sơn
... hƣơng học sinh 2.3 Tích hợp kiến thức địa địa phƣơng vào dạy học địa lớp 10 THPT 2.3.1.Khái quát tích hợp kiến thức vào dạy học tích hợp kiến thức địa địa phƣơng vào dạy học địa lớp 10 ... hình dạy học địa địa phƣơng giáo viên học sinh phổ thông tỉnh Lạng Sơn Chƣơng TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƢƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THPT TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Hệ thống kiến thức địa lớp ... 2.3 Tích hợp kiến thức địa địa phƣơng vào dạy học địa lớp 10 THPT 29 2.3.1.Khái quát tích hợp kiến thức vào dạy học tích hợp kiến thức địa địa phƣơng vào dạy học địa lớp 10 ...
 • 120
 • 199
 • 0

Sáng kiến một số vấn đề cần tích hợp trong dạy học lịch sử trường THCS

Sáng kiến một số vấn đề cần tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường THCS
... CỦA VẤN ĐỀ TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ: 2.1/ Tích hợp dạy học Lịch sử cần phải gắn liền với việc đổi mới, đa dạnghoá phương tiện dạy học Lịch sử cách tổ chức dạy học Lịch sử TH dạy học Lịch sử ... tập đạt hiệu cao vấn đề không đơn giản! Đề tài Một số vấn đề cần tích hợp dạy học Lịch sử trường THCS không nằm lý Đề tài trăn trở, tâm người viết(của giáo viên dạy học Lịch sử trường phổ thông) ... ý dạy học Lịch sử chính, việc Tích hợp với môn học khác phụ trợ để làm Lịch sử thêm sinh động b /Tích hợp Lịch sử với môn học khoa học tự nhiên-kĩ thuật: Dạy học Lịch sử Tích hợp với môn khoa học...
 • 55
 • 640
 • 10

XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT BAN CƠ BẢN

XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT BAN CƠ BẢN
... hóa vào dạy học lịch sử địa phương giải pháp hoàn toàn mà trước chưa đặt nhằm nâng cao chất lượng dạy học nội dung giáo dục địa phương nói riêng dạy học môn Lịch sử nói chung Việc định hướng học ... Gia Tiến) địa bàn huyện Gia Viễn VI/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp liên hệ, so sánh - Phương pháp khảo sát, thực nghiệm, điền dã - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát B/ GIẢI QUYẾT ... Hướng dẫn học sinh tham gia vào việc xây dựng, cấu trúc nên học lịch sử, biện pháp hiệu góp phần rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo đổi phương pháp học tập rèn luyện kỹ học tập học sinh...
 • 36
 • 2,213
 • 0

skkn tích hợp bộ môn văn học để tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử trường THCS

skkn tích hợp bộ môn văn học để tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THCS
... việc làm để thu hút học sinh học môn Môn Lịch sử vốn môn học với chuỗi kiện khô khan, khó nhớ nên học sinh hứng thú để học Nhưng không lẽ mà xem nhẹ môn lịch sử, từ lâu môn lịch sử có vai ... tưởng thời đại người Chính văn học với lịch sử có mối liên hệ mật thiết Ta sử dụng tác phẩm văn học việc dạy học lịch sử vừa để phát triển toàn diện lực tư học sinh vừa gây hứng thú cho học sinh ... cho học sinh thấy nhàm chán, hiệu sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử không đạt hiệu cao 3.3 Vai trò ý nghĩa việc sử dụng tài liệu văn học dạy học lịch sử Tài liệu văn học trình dạy học...
 • 34
 • 306
 • 0

nhận thức về vấn đề hiệu quả bài học lịch sử trường phổ thông

nhận thức về vấn đề hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông
... qua Lịch sử bao hàm thực lịch sử nhận thức lịch sử Không có “hiện thực lịch sử nhận thức lịch sử Nhận thức lịch sử có phù hợp với “hiện thực lịch sử có “khoa học lịch sử Không có “khoa học ... môn lịch sử Các loại học lịch sử trường phổ thông Hiện nhà trường phô thông, trình dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng tiến hành hình thức khác Trong hình thức lên lớp hình thức dạy học ... chủ yếu nhằm nâng cao hiệu học lịch sử trường phổ thông 2.1 Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức nội dung học Đây nguyên tắc quan trọng bậc trình nhận thức lịch sử Bởi lịch sử thân sống mà loài...
 • 45
 • 523
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng nhóm phương pháp phát triển khả năng nhận thức lịch sử của học sinh trong dạy học lịch sử trường thcs

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng nhóm phương pháp phát triển khả năng nhận thức lịch sử của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường thcs
... lp, Trờng THCS Hơng Nha Trang:8 Sử dụng nhóm ph ơng pháp phát triển khả nhận thức lịch sử học sinh gia sỏch giỏo khoa v vic t hc ca hc sinh, gia giỏo viờn v hc sinh hot ng dy hc trng THCS Tin ... phỏt trin kh nng nhn thc lch s ca hc sinh dy hc lch s nh trng THCS Trờng THCS Hơng Nha Trang:4 Sử dụng nhóm ph ơng pháp phát triển khả nhận thức lịch sử học sinh d Phng phỏp s dng nhúm phng phỏp ... lch s T ú dn n s hn ch v mt nhn thc ca hc sinh b mụn lch s Trờng THCS Hơng Nha Trang:3 Sử dụng nhóm ph ơng pháp phát triển khả nhận thức lịch sử học sinh Trong cỏc nm hc va qua c nh trng phõn cụng...
 • 26
 • 540
 • 0

skkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử trường thcs

skkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường thcs
... sử dụng di tích cách mạng dạy học lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương trường THCS – cụ thể lớp trường THCS Phan Đình Phùng Những di tích lịch sử chọn lọc để sử dụng dạy học lịch sử, di tích lịch ... tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng Cơ sở thực tiễn 2.1 Thực trạng di tích lịch sử, di tích cách mạng nước ta Sáng kiến – kinh nghiệm: sử dụng di tích cách mạng dạy học lịch sử trường THCS ... phổ biến việc sử dụng di tích lịch sử cách mạng dạy học lịch sử dùng Sáng kiến – kinh nghiệm: sử dụng di tích cách mạng dạy học lịch sử trường THCS tư liệu di tích để minh họa cho học lớp hạn chế,...
 • 19
 • 1,367
 • 12

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS
... việc phát huy tính tích cực học sinh lớp học tập lịch sử trường THCS 2-Thực tiễn việc phát huy tính tích cực học sinh lớp học tập lịch sử trường THCS Chương 2: 1-Những biện pháp sư phạm để phát huy ... phạm để phát huy tính tích cực học sinh lớp 2 -Một số soạn minh hoạ môn lịch sử lớp Chương PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận việc phát huy tính tích cực học sinh lớp dạy học lịch sử trườngTHCS Hiện có ... tiễn việc dạy học phát huy tính tích cực học sinh lớp trường THCS Trong vài năm gần , môn lịch sử nói chung môn lịch sử lớp nói riêng trường THCS trọng trước Điều thể chỗ môn lịch sử xếp ngang...
 • 20
 • 530
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcstích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường thptskkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường thcsđịnh hướng triển khai dạy học bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật theo hướng tích hợp kiến thức ngữ vănphương pháp tích hợp kiến thức giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11thức tích hợp kiến thức giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11sáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởmột số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt vận dụng qua chương trình lớp 10 chương trình chuẩncơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng tài liệu văn học để dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông chương trình chuẩncơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng kiến thức liên môn để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thôngcơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thôngkĩ năng hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong dạy học lịch sử ở trường thpt mường látskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông doccơ sở lý luận của việc sử dụng tài liệu văn học để dạy học lịch sử ở trườngvị trí và ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường thptchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây