skkn sử dụng di sản trong dạy học địa lí lớp 9 phần các vùng kinh tế

SKKN sử dụng bản đồ trong dạy học địa ở THPT

SKKN sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí ở THPT
... mục đích sử dụng chúng dùng để dạy học địa nhà trường Nói cách khái quát hơn, đồ nói chung dùng vào việc dạy học gọi đồ giáo khoa Đối tượng sử dụng đồ giáo khoa chủ yếu giáo viên học sinh ... viên cần sử dụng phối hợp loại đồ có quy trình sử dụng khoa học Khai thác loại đồ cần tuân theo bước sau: 1.3.1 Đọc đồ Đọc đồ giống đọc sách Nhưng đọc sách sử dụng ngôn ngữ viết, đọc đồ sử dụng ngôn ... đồ lược đồ sách giáo khoa gọi chung đồ 1.3 Phương pháp khai thác đồ, lược đồ Các loại đồ giáo khoa đồ sách giáo khoa, đồ treo tường, lược đồ có nguồn gốc đồ Để sử dụng có hiệu trình dạy học giáo...
 • 20
 • 339
 • 1

skkn sử dụng kênh hình trong dạy học địa

skkn sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí
... dạy học kênh hình, sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên, nghiêm túc, triệt để, sáng tạo nhằm đưa chất lượng dạy học ngày cao Tóm lại : Phương pháp dạy học trực quan địa lý việc sử dụng kênh hình ... trường học IV KẾT LUẬN Phương pháp dạy học trực quan sử dụng kênh hình phương pháp dạy học tích cực, dạy học địa lý Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tạo hứng thú học tập địa lý, ... học sinh việc vận dụng kĩ phương pháp sử dụng kênh hình học trên, năm học 2012-2013 thân sở kinh nghiệm giảng dạy số đồng nghiệp, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Phương pháp sử dụng kênh hình...
 • 11
 • 255
 • 0

Sử dụng ngữ liệu trong dạy học tiếng việt lớp 9các trường trung học cơ sở huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ ngữ văn

Sử dụng ngữ liệu trong dạy học tiếng việt lớp 9 ở các trường trung học cơ sở huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ ngữ văn
... quát việc dạy học tiếng Việt dạy học môn Ngữ văn lớp trường THCS huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Việc dạy học tiếng Việt dạy học môn Ngữ văn lớp trường THCS huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai phải theo ... trình sử dụng ngữ liệu dạy học tiếng Việt lớp THCS huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Chương Thiết kế số ngữ liệu soạn dạy học tiếng Việt lớp THCS huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ... trường trung học sở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Khách thể đối tượng nghiên cứu  Khách thể nghiên cứu: Các ngữ liệu sử dụng dạy học tiếng Việt lớp trường trung học sở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai...
 • 116
 • 1,309
 • 13

skkn nâng cao hiệu quả sử dụng di sản trong dạy học âm nhạc

skkn nâng cao hiệu quả sử dụng di sản trong dạy học âm nhạc
... nhiều hình thức sử dụng Di sản dạy học khác nhau, đặc trưng việc sử dụng Di sản dạy học âm nhạc trường phổ thông là: * Sử dụng Di sản dạy học lớp: Đây hình thức sử dụng Di sản dạy học dễ thực cả,có ... về: Sử dụng Di sản dạy học trường phổ thông môn học: Lịch sử, Địa lí Âm nhạc Trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 Bộ GD&ĐT hướng dẫn Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ, có nội dung Sử dụng Di sản ... nội dung Sử dụng Di sản dạy học *Di sản gì? - Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa phi vật thể di sản văn hóa vật thể( bao gồm di sản văn hóa di sản thiên nhiên) sản phẩm tinh thần,vật...
 • 11
 • 269
 • 2

SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... luân dạy học môn quy định Khi sử dụng di sản dạy học số môn học trường phổ thông cần thiết phải sử dụng trao đổi, đàm thoại kết hợp với phương pháp nêu 3.2 Sử dụng phương pháp phương tiện dạy học ... cần phổ biến mục đích, yêu cầu cho học sinh biết rõ Một số phương pháp dạy học với di sản 3.1 Việc sử dụng di sản dạy học số môn (lịch sử, địa lý, âm nhạc,…) trường phổ thông Trước hết phải thông ... hợp sử dụng tranh ảnh di sản với trao đổi đàm thoại nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc kiến thức học 2.2 Tiến hành học tạo nơi có di sản Bài học thực địa Bài học hình thức tổ chức việc dạy học trường...
 • 22
 • 331
 • 0

Sử dụng di sản trong dạy học tích cực bộ môn Lịch sử ở trường trung học cơ sở

Sử dụng di sản trong dạy học tích cực bộ môn Lịch sử ở trường trung học cơ sở
... di sản dạy học tích cực môn Lịch sử trường trung học sở II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở tìm hiểu lí luận khảo sát thực tiễn sử dụng di sản dạy cho học sinh trường trung học sở (THCS) thông qua môn ... di sản vào dạy học để học thêm phong phú, hấp dẫn II MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐƢA DI SẢN VÀO DẠY HỌC TÍCH CỰC BỘ MÔN LỊCH SỬ, TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Với ý nghĩa vai trò quan trọng việc dạy học di sản ... thông qua môn Lịch sử, đưa số sáng kiến, kinh nghiệm vấn đề: Sử dụng di sản dạy học tích cực môn Lịch sử, trường trung học sở, nhằm nâng cao hiệu tiết học Lịch sử cho học sinh trường THCS III...
 • 34
 • 139
 • 0

BÁO CÁO SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

BÁO CÁO SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... cận dạy di sản không dạy di sản sử dụng di sản để dạy học lịch sử, giúp hs hiểu di sản, từ giáo dục truyền thống, giáo dục di sản Gợi ý thảo luận TÌm hiểu yêu cầu sử dụng di sản dạy học LS ... thầy (cô) thường dạy học trường PT có vận dụng vào sử dụng di sản • Các PPDH mới, tích cực mà thầy (cô) sử dụng dạy học trường PT? II Một số phương pháp dạy học tích cực sử dụng di sản Quan niệm ... di sản III CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC, GIÁO DỤC VỚI DI SẢN Khai thác, sử dụng tài liệu di sản để tiến hành học lớp Bài học tiến hành lớp hình thức dạy học chủ yếu trường PT Do đó, việc sử dụng...
 • 39
 • 304
 • 0

SKKN: xây dựngsử dụng sơ đồ trong dạy học địa ở THPT

SKKN: xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí ở THPT
... tượng địa ( SƠ ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 2/ Yêu cầu việc xây dựng đồ: *Tính khoa học: nội dung đồ phải ... TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 10 -Sơ đồ: 3/ Kết qủa thực nghiệm: -Giảng dạy khối lớp 10, 11 (Sử dụng phấn, bảng viết ) việc sử dụng đồ có hạn chế Học ... hỏi: Hãy điền vào đồ sau, sản phẩm ngành công nghiệp Nhật Bản? BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ việc định...
 • 11
 • 407
 • 1

SKKN XÂY DỰNGSỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA

SKKN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ
... DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Sơ đồ logic: loại đồ biểu mối quan hệ nội dung bên vật- tượng địa ( SƠ ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) 2/ Yêu cầu việc xây dựng đồ: *Tính khoa học: nội dung đồ ... hỏi: Hãy điền vào đồ sau, sản phẩm ngành công nghiệp Nhật Bản? BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ việc định ... giáo viên thể kiến thức cần thiết đồ sau: BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Sơ đồ: VÍ DỤ 5: Sử dụng đồ việc củng cố-đánh giá cuối -Giáo...
 • 11
 • 440
 • 1

skkn Xây dựngsử dụng sơ đồ trong dạy học Địa li Trung học cơ sở

skkn Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa li Trung học cơ sở
... hỡnh thnh - Trong dy hc a lớ ta cú th xõy dng cỏc kiu s sau: + S dựng chng minh hay gii thớch dựng phn ỏnh ni dung bi ging mt cỏch trc quan, d khỏi quỏt, d tip thu + S tng hp dựng ụn tp, ... lm bi dựng mi tờn ni cỏc ụ ca s mt cỏch hp lớ th hin c im ca mt i tng a lớ Qua bi hc Bi Các hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng.( a lớ 7) Sắp xếp li u dới đây, đánh dấu mũi tên thể đồ thâm ... nhiu kinh nghim quỏ trỡnh dy hc, Trong ú vic s dng cỏc loi s mang li hiu qu nhõt quỏ trỡnh ging dy ca mỡnh Giỳp cho hc sinh nm vng bi mt cỏch cú h thng, nm c cỏc mi li n h ca cỏc i tng, hin tng...
 • 16
 • 181
 • 0

SKKN Một số kỹ thuật sử dụng kênh hình trong dạy học Địa ở Trường THCS NGUYỄN NGHIÊM

SKKN Một số kỹ thuật sử dụng kênh hình trong dạy học Địa Lí ở Trường THCS NGUYỄN NGHIÊM
... NGÃI TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM ===== @ ===== TÓM TẮT ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TRƯỜNG THCS ********** Giáo viên: Vũ Thị Cẩm Nhung Trang 39 Trường THCS Nguyễn ... để học sinh tự giác, tích cực thực hứng thú học tập môn Địa Lí? Tôi sử dụng kết hợp tất phương pháp trình giảng dạy thấy kết tối ưu áp dụng số kỹ thuật sử dụng kênh hình dạy học Địa trường THCS ... kỹ thuật sử dụng kênh hình Kênh hình hay đồ, lược đồ, mô hình, tranh ảnh…được xem phận quan trọng, có chức “Nguồn tri thức” Kỹ thuật sử dụng kênh hình biện pháp hay phần phương pháp sử dụng kênh...
 • 40
 • 187
 • 0

skkn một số PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN trong dạy học địa 8

skkn một số PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN trong dạy học địa lí 8
... Mc lc Trang 3,4,5,6,7 ,8, 9 Trang 9,10 Trang 11 Trang 12 12 PHềNG GIO DC & O TO NHO QUAN TRƯờNG THcs đức long ********** Một số phơng pháp sử dụng phơng tiện dạy học địa lớp Ngời thực : Nguyễn ... hỡnh, thỡ cỏc em ch nh cỏi mỏy nh ri li quờn khụng khc sõu c kin thc cho cỏc em Gii phỏp ó s dng : Trong mt gi hc ỏp dng nhiu phng phỏp t hiu qu cao nht, cn phi hp ng b gia cỏc phng phỏp vi hc ... kin thc mỡnh t tỡm tũi v cựng nhúm xõy dng lờn, ch khụng phi l kin thc m thy cụ truyn th cho mỡnh Trong ti ny phng phỏp ch yu tụi mun cựng ng nghip chỳng ta quan tõm n ú l : Phng phỏp phỏt huy...
 • 14
 • 2,374
 • 2

skkn dia li 7; xây dựngsử dụng sơ đồ trong dạy học địa 7

skkn dia li 7; xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí 7
... “ xây dựng sử dụng đồ dạy học địa 7 II NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 1.Các loại đồ: *Sơ đồ cấu trúc: loại đồ thể thành phần, yếu tố chỉnh thể mối quan hệ chúng đồ xây dựng sử dụng để dạy ... viên học sinh giảng dạy học tập môn địa Nhiệm vụ - Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng đồ dạy học địa Trung học sở cụ thể địa - Đưa nguyên tắc chung xây dựng sử dụng đồ Phạm ... qua lành thổ Pê-ru *Sơ đồ địa đồ học: loại đồ biểu mối quan hệ mặt không gian vật, tượng địa đồ, lược đồ Hình đồ luồng nhập cư vào Châu Mĩ * đồ trình: loại đồ thể vị trí thành...
 • 138
 • 311
 • 0

skkn phương pháp xây dựngsử dụng biểu đồ trong dạy học địa 9 THCS

skkn phương pháp xây dựng và sử dụng biểu đồ trong dạy học địa lí 9 THCS
... địa Phương pháp xây dựng sử dụng biểu đồ dạy học Địa THCS 2.1 Phương pháp xây dựng biểu đồ dạy học Địa THCS Xây dựng biểu đồ dạy học Địa lớp THCS cần thiết giáo viên học sinh nhằm ... trọng dạy học Địa lớp THCS 1.5 Hiện trạng việc xây dựng sử dụng biểu đồ dạy học Địa lớp - THCS Việc sử dụng xây dựng biểu đồ học tập địa nhìn chung hiệu quả, phần lớn giáo viên sử dụng biểu ... thể biểu đồ Biểu đồ sử dụng tất khâu trình dạy học, từ kiểm tra cũ, dạy học mới, đánh giá kết học tập học sinh Việc xây dựng loại biểu đồ cần lựa chọn loại biểu đồ phổ biến dạy học địa lí, học...
 • 4
 • 63
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng bản đồ trong dạy học địa lísử dụng biểu đồ trong dạy học địa lísử dụng sơ đồ trong dạy học địa lísử dụng trò chơi trong dạy học địa líứng dụng khoa học kĩ thuật về sử dụng kênh hình trong dạy học địa líphương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực pdfsử dụng kênh hình trong dạy học địa lísu dung at lat trong day hoc dia li 12sang kien kinh nghiem su dung at lat trong day hoc dia li 12phương pháp sử dụng bản đồ trong dạy học địa lítrình xây dựng biểu đồ trong dạy học địa lí lớp 12 thptsử dụng bản đồ trong dạy học địa lýsử dụng sơ đồ trong dạy học địa lýphương pháp xây dựng và sử dụng biểu đồ trong dạy học địa lý thptsử dụng sơ đồ hóa graph trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cựcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây