skkn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học toán 2 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phân hóa đối tượng học sinh

skkn nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 11 bằng thiết kế sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

skkn nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 11 bằng thiết kế và sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
... phát từ nhận thức lựa chọn vấn đề Nâng cao hiệu dạy học Sinh học 11 Thiết kế sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh Với đề tài mong muốn góp phần nâng cao chất ... tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học Sinh học 11 Trong trình giảng dạy Sinh học 11, thiết kế PHT sử dụng cho hầu hết SGK Dưới phần hệ thống PHT xây dựng sử dụng dạy học SH 11 Chương ... PHT dạy học …………………… Thiết kế sử dụng PHT theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức dạy học Sinh học 11 ……………………… Kết nghiên cứu…………………………………………… 7 8 10 11 15 28 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết...
 • 35
 • 725
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap

Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap
... PHƢƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GRAP DẠY HỌC Chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học vận dụng lý thuyết grap toán học để thiết kế grap dạy học ... PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng grap dạy học 30 2.2 Quy trình thiết kế grap dạy học sinh học tế bào 35 2.3 Vận dụng phƣơng pháp ... nhiên việc thiết kế dạy học SHTB phương pháp grap chưa GV trọng chưa tác giả nghiên cứu Với lí trên, chọn đề tài: Nâng cao hiệu dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) phương pháp grap Mục đích nghiên...
 • 130
 • 630
 • 2

Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap.pdf

Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap.pdf
... PHƢƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO 2.3.1 Các loại grap dạy học sinh học tế bào 2.3.1.1 Grap nội dung kiến thức thành phần hoá học tế bào Trong SGK sinh học 10, thành phần hoá học tế bào ... PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng grap dạy học 30 2.2 Quy trình thiết kế grap dạy học sinh học tế bào 35 2.3 Vận dụng phƣơng pháp ... PHƢƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GRAP DẠY HỌC Chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học vận dụng lý thuyết grap toán học để thiết kế grap dạy học...
 • 130
 • 752
 • 3

Luận văn: Nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào sinh học 10 bằng phương pháp grap docx

Luận văn: Nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào sinh học 10 bằng phương pháp grap docx
... PHƢƠNG PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GRAP DẠY HỌC Chuyển hoá grap toán học thành grap dạy học vận dụng lý thuyết grap toán học để thiết kế grap dạy học ... PHÁP GRAP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng grap dạy học 30 2.2 Quy trình thiết kế grap dạy học sinh học tế bào 35 2.3 Vận dụng phƣơng pháp ... nhiên việc thiết kế dạy học SHTB phương pháp grap chưa GV trọng chưa tác giả nghiên cứu Với lí trên, chọn đề tài: Nâng cao hiệu dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) phương pháp grap Mục đích nghiên...
 • 130
 • 176
 • 0

skkn âng cao hiệu quả dạy học sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy sinh học trung học phổ thông

skkn âng cao hiệu quả dạy học sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy sinh học trung học phổ thông
... h thng húa kin thc mụn sinh hc 12 mt s bi hc c th 3/ i tng v phm vi nghiờn cu Quỏ trỡnh hc mụn Sinh hc 12- Phn Tin húa v Sinh thỏi hc ca hc sinh lp 12A5, 12A6 nm hc 2 012- 2013 trng THPT M Ho ... 5/ Gi thuyt khoa hc Nu s dng bn t dy hc sinh hc s giỳp hc sinh h thng húa c khỏi nim sinh hc, quỏ trỡnh sinh hc v c ch sinh hc t ú nõng cao kh nng t duy, kh nng nm vng v dng kin thc vo thc t ... trỡnh So vi cỏc b mụn khỏc, Sinh hc ũi hi hc sinh cú kh nng t duy, bit suy lun, dng kin thc liờn mụn v ng dng vo thc tin Trong quỏ trỡnh dy hc Sinh hc 12 phn Tin húa v Sinh thỏi hc tụi gp mt s khú...
 • 29
 • 751
 • 2

Nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào bằng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập

Nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào bằng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập
... việc sử dụng câu hỏi, tập dạy học Đồng thời xây dựng hệ thống câu hỏi, tập phương tiện để thực phương pháp dạy học không truyền thống góp phần nâng cao hiệu dạy học phần sinh học tế bào (sinh học ... định nguyên tắc thiết kế sử dụng câu hỏi, tập dạy - học - Đề xuất quy trình thiết kế sử dụng câu hỏi, tập dạy - học - Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập phần Sinh học tế bào Cấu trúc luận văn Ngoài ... qua sử dụng câu hỏi, tập mở việc làm cần thiết Vì lí trên, chọn đề tài Nâng cao hiệu dạy học sinh học tế bào sử dụng hệ thống câu hỏi, tập Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận tính hiệu...
 • 112
 • 142
 • 0

nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào (sinh học lớp 10) bằng phương pháp grap

nâng cao hiệu quả dạy học sinh học tế bào (sinh học lớp 10) bằng phương pháp grap
... phương pháp dạy học Việt Nam tương lai - Nghiên cứu áp dụng phương pháp grap dạy học sinh học hướng nhằm góp phần đổi phương pháp dạy học sinh học Nội dung Những vấn đề chung đổi phương pháp dạy học ... phương pháp biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học Các phương pháp dạy học đặc thù cần hỗ trợ phương pháp phương pháp mô hình hoá mà phương pháp grap ưu Từ hình ảnh ... sánh phương pháp dạy học áp dụng cho nội dung, nội dung dạy phương pháp khác trình tự logíc tình dạy học khác Từ giải thích hiệu phương pháp dạy học V.P.Garkumôp sử dụng phương pháp grap dạy học...
 • 158
 • 173
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TUẦN 2 THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG..doc

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TUẦN 2 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG..doc
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP TUẦN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Tiết 3: TậP ĐọC Nghìn năm văn hiến I Mục Tiêu : -Biết đọc văn bẩn khoa học thường thức ... tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP TUẦN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh...
 • 21
 • 206
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 2 THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 2 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ ... vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân ... người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh...
 • 38
 • 236
 • 0

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 11 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 11 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG
... Khảo sát chất lợng tháng 11 Môn tiếng việt lớp (Thời gian làm 40) Thứ năm , ngày 27 tháng 11 năm 2008 Họ tên học sinh: Lớp Điểm Giáo viên coi - chấm ... khỏe thông báo kết học tập cho ngời thân( ông, bà, cô, dì, ) gia đình Bài làm: II.Luyện từ câu:(15 -3 điểm) Câu 1(1,5 điểm- Mỗi ý 0,5 điểm): Điền từ âm thích hợp điền vào chỗ trống để tạo câu có hình...
 • 3
 • 1,518
 • 14

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 10 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 10 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG
... thơng 3, số d b Tìm số bị chia biết số chia 2, thơng 3, số d Bài giải: Khảo sát chất lợng tháng 10 Môn tiếng việt lớp (Thời gian làm 40) Thứ ., ngày tháng 10 ... đọc hay b.Dù cô giáo chủ nhiệm cô giáo dạy giãn thầy dạy Mĩ thuật hay cô dạy Thể dục mong học sinh học giỏi Câu 3( 1 điểm- gạch từ từ trở lên cho điểm) Gạch dới từ hoạt động đoạn văn dới đây: Ong...
 • 5
 • 1,023
 • 8

giao an toan 6 theo chuan kien thuc ki nang

giao an toan 6 theo chuan kien thuc ki nang
... 7922 d) 68 90 e) 2185  HS lên bảng làm IV: CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ : GIÁO VIÊN HỌC SINH Điền số thích hợp vào ô vuông : +3 → x →  +6 → 66 +3 → 12 x → 60+6 66 → Gọi ... Gọi HS lên bảng làm câu b Bài 37 / 20 SGK a) 16. 19= 16. (20-1) = 162 0 + 16 = Bài 37 / 20 SGK a)304 304 Gọi HS lên bảng làm b) 4554 46. 99= 46( 100-1)= 460 0- 46= 4554 c) 3430 35.98=35(100-2)=3500-35=3430 ... Dạng : Tìm x biết a) (x-4)-115 =0 Nhóm : x- 36 = 12.8 b) (x- 36) : 18 = 12 x – 36 = 2 16 = 2 16 + 36 = 252 x c) = 16 Nhóm : 2x = 24 d) Cho HS hoạt động theo x=4 nhóm HS đại diện nhóm lên bảng giải...
 • 214
 • 496
 • 0

Xem thêm