skkn dạy học tích cực gắn với thực tiễn cuộc sống trong giáo dục công dân ở trường THCS

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHI NH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 1,690
 • 6

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHINH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 774
 • 2

TÍCH HỢP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THCS

TÍCH HỢP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS
... tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường (GDYTBVMT) môn học cấp THCS cấp học khác Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường việc làm cần thiết, thường xuyên liên tục Bởi giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ... ý thức bảo vệ môi trường vào giảng môn GDCD trường THCS quan trọng 3/ Nội dung: Tích hợp GDYTBVMT dạy học tiết GDCD trường THCS Tích hợp GDYTBVMT vào dạy môn GDCD quan trọng lồng ghép, tích hợp ... dạy môn GDCD trường THCS nỗ lực học hỏi, nhận thức thân, tiếp thu tinh thần đổi phương pháp dạy học kết hợp dạy bạn bè đồng nghiệp giúp thành công việc lồng nghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường...
 • 10
 • 356
 • 1

SKKN giáo dục học sinh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giảng dạy môn giáo dục công dân trường THCS

SKKN giáo dục học sinh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS
... luận: Giáo dục học sinh Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm: SKKN: Giáo dục học sinh Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” giảng dạy môn Giáo dục ... học sinh Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” giảng dạy môn Giáo dục công dân trường THCS học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” trách nhiệm cao người làm thầy cô giáo 2.Cơ sở thực ... +Tình hữu nghị dân tộc giới (Tiết GDCD 9) SKKN: Giáo dục học sinh Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” giảng dạy môn Giáo dục công dân trường THCS 2.Đặc điểm thứ hai đạo đức Hồ Chí Minh lòng...
 • 10
 • 1,359
 • 16

dạy học tích hợp theo chủ đề lien môn văn sử giáo dục công dân âm nhạc chủ đề đức tính của Bác Hồ

dạy học tích hợp theo chủ đề lien môn văn sử giáo dục công dân âm nhạc chủ đề đức tính của Bác Hồ
... HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN VĂN – SỬ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN – ÂM NHẠC Bài 23 – Tiết 97 ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ TÍCH HỢP CÁC BÀI: Ngữ văn ... CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN VĂN – SỬ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN – ÂM NHẠC CHỦ ĐỀ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự - Hạnh phúc  PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY ... kế giáo viên: - Mô tả hoạt động dạy học qua bài: " Đức tính giản dị Bác Hồ " - Chủ đề tích hợp liên môn - Giáo án word - Bài giảng điện tử : " "Đức tính giản dị Bác Hồ" - Chủ đề tích hợp liên môn...
 • 21
 • 1,247
 • 28

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP THCS

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CẤP THCS
... KIẾN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP THCS MÔN: GDCD KHỐI LỚP: THCS ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ... Đơn vị công tác:……………………………………………………………………… ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP THCS ************* ... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÀ TRƯỜNG: THCS LIÊN MẠC Số phách TÊN SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA MÔN...
 • 14
 • 101
 • 0

Đề tài Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý qua các giờ dạy giáo dục công dân trường THCS SKKN lớp 8

Đề tài Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý qua các giờ dạy giáo dục công dân ở trường THCS SKKN lớp 8
... cực việc phòng chống tệ nạn ma tuý * Nội dung: - Sáng tác thơ, tranh, câu chuyện chủ đề phòng chống tệ nạn ma tuý - Sưu tầm chọn lọc hát, thơ, tiểu phẩn, câu chuyền tệ nạn ma tuý * Các bước tiến ... người hiểu biết ma tuý, cách phòng chống tệ nạn ma tuý Kích thích sáng tạo học sinh sáng tác thơ ca, tranh vẽ, biểu diễn nghệ thuật có liên quan đến nội dung phòng chống tệ nạn ma tuý - Hào hứng, ... điều kiện trường THCS Tuân Đạo tiến hành giải pháp phòng chống tệ nạn ma tuý việc tổ chức hoạt động cụ thể sau: Thi tìm hiểu tệ nạn ma tuý cách phòng chóng Tên hoạt động: "Hãy tránh xa ma tuý" *...
 • 12
 • 1,992
 • 11

SKKN Giáo dục đạo đức học sinh lớp 7 thông qua môn giáo dục công dân trường thcs suối ngô ,huyện tân châu, tỉnh tây ninh

SKKN Giáo dục đạo đức học sinh lớp 7 thông qua môn giáo dục công dân ở trường thcs suối ngô ,huyện tân châu, tỉnh tây ninh
... cơng tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ, thơng qua đề giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua mơn Giáo dục cơng dân cách có hiệu nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ... tác giáo dục đạo đức cho học sinh tơi mạnh dạn đề biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thơng qua mơn giáo dục cơng dân. Đó lí mà tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức học sinh lớp ... tài: Giáo dục đạo đức học sinh thơng qua dạy mơn GDCD lớp trường THCS Suối Ngơ” nhiều giúp cho thấy thực trạng đạo đức học sinh góp phần thành cơng biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thơng qua...
 • 24
 • 1,062
 • 12

skkn THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG môn GIÁO dục CÔNG dân TRƯỜNG THCS

skkn THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG môn GIÁO dục CÔNG dân ở TRƯỜNG THCS
... dạy môn Đó lý chọn đề tài II/ Mục đích nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Đánh giá thực trạng chất lượng công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS, thông qua đề giải pháp nâng cao chất lượng ... giáo dục Đào tạo đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật học sinh 3.2Phương pháp quan sát Nhìn nhận lại thực trạng công tác chất lượng giảng dạy môn GDCD trường năm học Đưa số giải pháp nâng cao ... giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD cho học sinh trường giai đoạn III/ Giới hạn đề tài Nghiên cứu thực trạng đạo đức giải pháp nâng cao chất lượng môn GDCD trường THCS Mỹ Long năm...
 • 14
 • 642
 • 0

SKKN giáo dục đạo đức học sinh lớp 8a1 thông qua môn giáo dục công dân trường THCS thái bình, huyện châu thành, tỉnh tây ninh

SKKN giáo dục đạo đức học sinh lớp 8a1 thông qua môn giáo dục công dân ở trường THCS thái bình, huyện châu thành, tỉnh tây ninh
... NGHIỆM “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH LỚP 8A1 THÔNG QUA MÔN GDCD TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH C KẾT LUẬN BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trình ... công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 8a1 trường THCS Thái Bình, qua đề giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn Giáo dục công dân cách có hiệu nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra, ... NGHIỆM “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH LỚP 8A1 THÔNG QUA MÔN GDCD TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH Nội dung giáo dục đạo đức phải chuyển tải đến học sinh cách nhẹ nhàng, sinh...
 • 21
 • 232
 • 0

Một số kinh nghiệm dạy bài giáo dục công dân trường THCS

Một số kinh nghiệm dạy bài giáo dục công dân ở trường THCS
... + Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Vì mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công + Chiến lợc phát triển kinh tế 10 năm (2001 ... đa đất nớc khỏi tình trạng phát triển trở thành nớc công nghiệp theo hớng đại Trng Trung hc c s Tuõn o SKKN: Mt s kinh nghim dy bi giỏo dc cụng dõn trng THCS - Vai trò vị trí niên + Thanh niên ... đờng xóm (vài xóm) III - Luyện tập * Tỉnh ta: sở sản xuất công nghiệp so với nớc + Nhà máy PaciFic (Hoà Bình) + Gang thép Phú Sơn Hà (Tân Lạc) số sở khác nhng quy mô không lớn (sản xuất xi măng,...
 • 11
 • 670
 • 2

SÁNG KIẾN TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THCS

SÁNG KIẾN TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS
... vấn đề tích hợp giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh 2.Nội dung cụ thể: 2.1.Các địa tích hợp giáo dục an toàn giao thông môn giáo dục công dân THCS *Lớp : - Bài 13: Công dân nước ... pháp tích hợp giáo dục an toàn giao thông vào môn giáo dục công dân Khả áp dụng phương pháp tích hợp tiết học hoàn toàn đem lại kết Tuy nhiên việc giáo dục an toàn giao thông qua môn học gặp số ... việc giáo dục tuyên truyền cho học sinh yêu cầu cấp thiết Trong môn giáo dục công dân tích hợp nội dung giáo dục cần thiết cho học sinh đó, tích hợp giáo dục an toàn giao thông giữ vị trí quan...
 • 16
 • 1,450
 • 15

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học phần I “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân trường THPT Như Xuân, huyện như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học phần I “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân ở trường THPT Như Xuân, huyện như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
... TRONG DẠY HỌC PHẦN I “CÔNG DÂN V I KINH TẾ” MÔN GDCD LỚP 11 TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN, HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA 3.1 Quy trình thực tích cực hóa PPTT dạy học phần I Công dân v i kinh tế” môn ... nghiệp công nghiệp hóa, đ i hóa đất nước, chọn đề t i: Tích cực hóa phương pháp thuyết trình dạy học phần I Công dân v i kinh tế” môn Giáo dục công dân trường THPT Như Xuân, huyện Xuân, tỉnh Thanh ... học phần I Công dân v i kinh tế” môn GDCD lớp 11 trường THPT Như Xuân, huyện Xuân, tỉnh Thanh Hóa 4.2 Đ i tượng nghiên cứu Quá trình dạy học phần I Công dân v i kinh tế” môn GDCD lớp 11 trường...
 • 66
 • 2,253
 • 6

SKKN dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm trong môn sinh học lớp 6

SKKN dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm trong môn sinh học lớp 6
... 14 SKKN: Dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm môn sinh học lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO: - SGK sinh học lớp SGV sinh học lớp Thiết kế giảng sinh học Sách số vấn đề đổi phương pháp dạy học sinh ...   - ĐỀ TÀI Dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm áp dụngvào “ biến dạng lá” sinh học 16 SKKN: Dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm môn sinh học lớp GV: LÊ HỮU CẢNH ĐƠN ... SKKN: Dạy học tích cực phương pháp hoạt động nhóm môn sinh học lớp - Trong phương pháp hoạt động nhóm trọng vào phương pháp tự học học sinh Ở xã hội đại biến đổi nhanh...
 • 17
 • 2,617
 • 37

NGUYỄN XUÂN ĐỒNG THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC ĐẠI SỐ GẮN VỚI THỰC TIỄN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN XUÂN ĐỒNG   THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC ĐẠI SỐ GẮN VỚI THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... sở để tiến hành thực tiếp chương Luận văn 39 CHƯƠNG THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN DẠY HỌC NỘI DUNG ĐẠI SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Nội dung chương xây dựng tình thực tiễn dạy học Đại ... rèn luyện kĩ Toán học cần thiết cho học sinh 2.3 Xây dựng số tình thực tiễn gắn với nội dung dạy học Đại số trường THPT 2.3.1 Tình thực tiễn gắn với nội dung dạy học chương Hàm số bậc bậc hai Khái ... phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Thiết kế số tình vận dụng thực tiễn dạy học nội dung Đại số trường Trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm...
 • 96
 • 151
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: skkn dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm trong môn sinh học lớp 6tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học phần i công dân với kinh tế môn giáo dục công dân ở trường thpt như xuân huyện như xuân tỉnh thanh hóavận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông docthực trạng học tập môn giáo dục công dân ở trường thpt hiện naygiáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thôngtich hop ki nang song trong giao duc cong dan 6Bài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017San pham ung dung 2011 2015San pham ung dung 2016Chủ đề trò chuyện về nghề nông nghiệp quê emDanh muc HNKH Quoc te 2014Danh muc HNKH trong nuoc 2014 0Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTBGD CP cua nguoi co lien quan CDNB quy PENM IVBài 25. Trang trí lều trạiBài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU100-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (189).pdf104-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (192).pdf105-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (193).pdf108-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (196).pdfS D NG CASIO GI I T CH PH N CH NG CASIO