skkn khai thác lời giải để phát triển bài toán mới trong dạy học bộ môn toán thcs

Lễ hội xa mã rước kiệu xã hoàng châu, huyện cát hải thực trạng khai thácgiải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương

Lễ hội xa mã rước kiệu xã hoàng châu, huyện cát hải  thực trạng khai thác và giải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương
... THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LỄ HỘI PHỤC VỤ DU LỊCH ĐỊA PHƢƠNG 65 3.1 .Thực trạng khai thác lễ hội 65 3.1.1 Thực trạng lễ hội du lịch 65 3.1.1.1 Lễ hội du ... lễ hội, thần di tích Chƣơng Lễ hội Xa Rƣớc Kiệu Hoàng Châu, huyện Cát Hải, Hải Phòng Chƣơng Thực trạng khai thác giải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phƣơng CHƢƠNG QUAN NIỆM VỀ LỄ HỘI ... mẽ, có chút phóng khoang lễ hội nhƣ mà ngƣời nơi vốn có 33 CHƢƠNG LỄ HỘI XA MÃ ĐÌNH HOÀNG CHÂU, XÃ HOÀNG CHÂU, HUYỆN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG Lễ hội Xa đình Hoàng Châu lễ hội độc đáo, mang nhiều...
 • 107
 • 612
 • 3

Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ thần đông hải đại vương nơi cửa biển cát hải hiện trạng khai thácgiải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương

Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ thần đông hải đại vương nơi cửa biển cát hải  hiện trạng khai thác và giải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương
... hướng đến khai thác tín ngưỡng thờ thần Đông Hải Đại Vương nơi cửa biển Cát Hải, để làm bật lên nét đặc sắc đề tài hướng đến nghiên cứu tín ngưỡng thờ thần Biển vị thần Đông Hải Đại Vương Việt ... tín ngưỡng Việt Nam tín ngưỡng thờ thần Đông Hải Đại Vương Chương 2: Thần Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng với Cát Hải, hải Phòng Chương 3: Thực trạng giải pháp khai thác di tích – lễ hội thờ Đông ... ngưỡng thờ thần Đông Hải Đại Vương nằm nhóm tín ngưỡng thờ thần biển, xếp vào nhóm tín ngưỡng thờ thần cư dân ngư nghiệp Hình tượng thờ thần Đông Hải Đại Vương có nhiều nơi với nhiều nhân vật lịch...
 • 92
 • 600
 • 0

Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn toán thể hiện qua nội dung hệ thức lượng trong tam giác hình học 10 luận văn thạc sỹ

Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn toán thể hiện qua nội dung hệ thức lượng trong tam giác hình học 10 luận văn thạc sỹ
... cứu dạy học phát giải vấn đề nhng cha kết hợp với việc quán triệt quan điểm hoạt động thể số nội dung cụ thể Với lý chọn đề tài là: "Thực dạy học phát giải vấn đề dạy học môn Toán thể qua nội dung ... dung Hệ thức lợng tam giác - Hình học 10" mục đích nghiên cứu Góp phần làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận thực tiễn Quán triệt quan điểm hoạt động dạy học phát giải vấn đề thông qua nội dung Hệ thức ... triệt quan điểm hoạt động dạy học môn Toán - Nghiên cứu thực trạng dạy học Toán trờng THPT - Xây dung quan điểm chủ đạo việc tổ choc thực DH phát giải vấn đề Giả thuyết khoa học Trong dạy học Toán...
 • 106
 • 923
 • 6

Luận văn thạc sỹ: Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Luận văn thạc sỹ: Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
... trạng toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Một số giải pháp phát triển toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ... cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 2.1.1 Vài nét sơ lược Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tiền thân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh ... chức toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mặt hạn chế đề xuất giải pháp phát triển toán không dùng tiền mặt ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn...
 • 91
 • 172
 • 1

skkn khai thác các ứng dụng từ một bài toán lớp 8

skkn khai thác các ứng dụng từ một bài toán lớp 8
... 5) x + I .khai thác ứng dụng 28 tính toán; trong toán rút gọn ;toán chứng minh đẳng thức: Từ( 1),nếu thay x=1 ta có toán sau: Ngời thực hiện: Lê Thị Hiền Khai thác ứng dụng từ toán lớp Bài1 :Tính: ... léo khai thác từ tập sang loạt tập tơng tự,nhằm vận dụng Ngời thực hiện: Lê Thị Hiền Khai thác ứng dụng từ toán lớp tính chất đó,nhằm rèn luyện phơng pháp chứng minh nàođó Quan sát đặc điểm toán, khái ... (ĐPCM) 20 Với k=2: Ngời thực hiện: Lê Thị Hiền 10 Khai thác ứng dụng từ toán lớp III .khai thác ứng dụng 28 giải phơng trình,bất phơng trình: Bài1 9:Giải phơng trình: a.( 1 1 1 + + + ).x = + +...
 • 15
 • 155
 • 0

SKKN Khai thác các ứng dụng từ một bài toán có quy luật ở THCS

SKKN Khai thác các ứng dụng từ một bài toán có quy luật ở THCS
... phương pháp giải toán tốt Đó biêt quan sát, biêt dụng ,biêt khai thác toán dạng tương tự ,từ tìm quy luật chung Do đó,khi chưa hướng dẫn học sinh khai thác ứng dụng từ toán quy luật THCS ... hệ toán với toán khác ,để từ phương pháp giải hợp lý hay vận dụng phương pháp từ toán sang toán khác dạng tương tự ,khai thác từ toán sang toán khác,vận dụng kết từ toán sang toán khác ,….Vì ... nhận thấy dạng tập nhiều ứng dụng giải dạng toán : -Ứng dụng dạng tính toán ,toán rút gọn ,toán chứng minh đẳng thức -Ứng dụng dạng toán chứng minh bât đăng thức -Ứng dụng dạng toán giải phương...
 • 13
 • 56
 • 0

SKKN tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững

SKKN tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững
... thông 28 CHƯƠNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC 12 THPT 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC TÍCH HỢP GDPTBV TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC 12 THPT Khi ... GDPTBV dạy học phần Sinh thái học Sinh học 12 THPT” nhằm nâng cao hơn hiệu chất lượng dạy học môn MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nội dung biện pháp tích hợp GDPTBV dạy học phần Sinh thái học Sinh ... CỤ THỂ NỘI DUNG GDPTBV VÀ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP VÀO MỖI BÀI HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC 12 THPT 2.4.1 Ví dụ tích hợp nội dung GDPTBV vào dạy học phần Sinh thái học Sinh học 12 THPT • Ví dụ Xác...
 • 94
 • 186
 • 0

SKKN Sử Dụng Thơ Ca Để Tạo Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thpt

SKKN Sử Dụng Thơ Ca Để Tạo Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thpt
... tài: “SỬ DỤNG THƠ CA ĐỂ TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT Mục đích nghiên cứu: Nhằm tạo cho học sinh hứng thú, chủ động học tập môn lịch sử đạt kết cao Chủ ... sáng tạo học sinh việc học tập môn lịch sử, để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường THPT Kiến nghị: * Cần quan tâm nhiều từ phía nhà quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh toàn xã hội môn ... kiện lịch sử Bên cạnh tạo cho học sinh chủ động nắm bắt kiện lịch sử từ sách báo, tư liệu, phương tiện thông tin đại chúng … Giáo viên lôi học sinh, gây hứng thú cho học sinh tiết học, ứng dụng...
 • 17
 • 584
 • 2

Vận dụng lí thuyết phát triển bài tập vật lí dạy học chương Động lực học chất điểm vật lí lớp 10 chương trình nâng cao

Vận dụng lí thuyết phát triển bài tập vật lí dạy học chương Động lực học chất điểm vật lí lớp 10 chương trình nâng cao
... Quá trình dạy học vật lý trường THPT - Bài tập vật lý 3.2 Phạm vi nghiên cứu Dạy học tập Vật chương Động lực học chất điểm lớp 10 chương trình nâng cao GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng thuyết ... CỨU Vận dụng thuyết phát triển tập vật lý vào dạy học tập chương Động lực học chất điểm lớp 10 chương trình nâng cao nhằm nâng cao chất lượng lĩnh hội kiến thức rèn luyện kỹ giải tập học ... THPT Lượng tập nhiều khó, nhiều HS lúng túng giải tập Với chọn đề tài: Vận dụng thuyết phát triển tập vật dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lớp 10 chương trình nâng cao MỤC...
 • 92
 • 192
 • 0

Vận dụng lý thuyết phát triển bài tập vật lý dạy học chương động học chất điểm lớp 10 chương trình chuẩn

Vận dụng lý thuyết phát triển bài tập vật lý dạy học chương động học chất điểm lớp 10 chương trình chuẩn
... tài: Vận dụng ly thuyết phát triển tập vật ly dạy học chương “Động học chất điểm lớp 10 chương trình chuẩn 8 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Vận dụng ly thuyết phát triển tập vật ly vào dạy học tập chương ... 25 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” THEO LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN BÀI TẬP VẬT LÝ 2.1 Vị trí, đặc điểm chương Động học chất điểm chương trình vật ... học vật ly ở trường THPT - Bài tập vật ly 3.2 Phạm vi nghiên cứu Dạy học tập Vật ly chương “Động học chất điểm vật ly lớp 10, chương trình chuẩn GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng ly thuyết phát...
 • 117
 • 129
 • 0

Khai thác và sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 trong dạy học Vẽ kỹ thuật Công nghệ 11 THPT

Khai thác và sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 trong dạy học Vẽ kỹ thuật Công nghệ 11 THPT
... 11 THPT Mục tiêu đề tài Khai thác sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 dạy học số kiến thức phần vẽ kỹ thuật Công nghệ 11 3.Giả thuyết khoa học Nếu khai thác sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 vào ... chương trình phần vẽ kỹ thuật Công nghệ 11 Nghiên cứu phần mềm Pro-engineer 2001 Khai thác sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 vẽ vật thể hỗ trợ dạy học vẽ kỹ thuật Thiết kế tiến trình dạy học số ... việc sử dụng CNTT dạy học Công nghệ theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Nghiên cứu khai thác sử dụng phần mềm Pro-engineer 2001 vào vẽ số vật thể dạy phần vẽ kỹ thuật Công nghệ 11 Phân...
 • 117
 • 86
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... chức hoạt động nhóm cách hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động nhóm để góp phần đổi nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử nói chung Lịch sử nói riêng theo định hướng phát triển lực học sinh? ... CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo ... mục đích nâng cao chất lượng dạy học Trong phạm vi đề tài tập trung vào số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhóm để góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp II THỰC...
 • 24
 • 119
 • 0

SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6

SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
... dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn 6. ” IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giáo viên: Lê Thị Thanh Hương Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn ngữ văn Việc sử dụng tranh minh hoạ nhằm tác động vào dạy ... kiến "Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II MỤC ĐÍCH Để nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi người giáo viên phải sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, phương tiện dạy học ... DỤNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANH ẢNH MINH HOẠ TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN - Là phương tiện góp phần thực mục tiêu, yêu cầu dạy học Ngữ văn Phương pháp dạy học lấy học sinh làm đối tượng trung tâm, dạy học...
 • 15
 • 1,185
 • 8

skkn phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6

skkn phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
... cứu cách sử dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn IV Phạm vi nghiên cứu Việc sử dụng tranh minh hoạ nhằm tác động vào dạy học sinh lớp trường THCS An Ninh B Nội dung I Đặc Điểm Bộ môn Ngữ văn có ... vẽ thêm số tranh minh hoạ, ) Từ sở lý luận sở thực tiễn nêu khiến chọn viết sáng kiến "Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II Mục đích Để nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi ... sử dụng tranh minh hoạ muốn đạt hiệu tối ưu cần phải có linh hoạt trình sử dụng Tuỳ văn mà ta áp dụng cho lúc, chỗ Việc sử dụng tranh minh hoạ tạo tâm học tập hứng thú học sinh, tạo cho tiết dạy...
 • 7
 • 550
 • 2

Xem thêm