skkn hướng dẫn HS lớp 5 giải bài toán chuyển động thẳng đều có hai động tử

Hướng dẫn HS lớp 8 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hướng dẫn HS lớp 8 Giải bài toán bằng cách lập phương trình
... 18 đơn vị 10 3x + x - 18 = 10x + 3x Ta có phơng trình: 10 3x + x - 18 = 10x + 3x Giải phơng trình ta đợc x = (thoả mãn toán) Vậy số cần tìm 13 2) Bài toán suất: Bài toán 2: Một phân xởng may lập ... Thời gian làm việc Kinh nghiệm: "Hớng dẫn học sinh lớp giải toán cách lạp phơng trình" 3) Bài toán hình học: Bài toán 4: Một khu vờn hình chữ nhật có chu vi 280 m Ngời ta làm lối xung quanh khu ... sinh bớc vào học lại dạng toán lớp em tiếp thu cách chắn vững vàng D - Kết luận: Trên kinh nghiệm nhỏ việc hớng dẫn học sinh "Giải toán băng cách lập phơng trình" trình giảng dạy rút ra, mong...
 • 4
 • 1,570
 • 7

SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8

SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8
... loại tập vật lý Sơ đồ phân loại tập vật Phân loại theo phơng tiện giải : Bài tập vật Bài tập giải thích tượng Bài tập dự đoán tượng Bài tập định tính Bài tập định lượng Bài tập thí nghiệm Bài ... nghiệm Bài tập đồ thị Bài tập thí nghiệm Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải tập Vật - THCS Phân loại theo mức độ Bài tập vật Bài tập tập dợt Bài tập tổng hợp Bài tập sáng tạo Hớng dẫn học ... pháp giải tập vật vào số tập Trình tự giải tập vật - Phơng pháp giải tập Vật phụ thuộc nhiều yếu tố: mục đích yêu cầu tập, nội dung tập, trình độ em, v.v Tuy nhiên cách giải phần lớn tập...
 • 26
 • 1,120
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn học SINH THPT GIẢI bài TOÁN xác SUẤT

skkn HƯỚNG dẫn học SINH THPT GIẢI bài TOÁN xác SUẤT
... tính xác suất Những toán biến đổi công thức xác suất tính xác suất trực tiếp Những toán tính xác suất biết xác suất biến cố liên quan Bài tập tương tự Những toán tính xác suất phải xác định biến ... toán để bước đầu học sinh biết tìm biến cố, tìm mối quan hệ biến cố tính xác suất biến cố theo yêu cầu Bài 1: Một lớp học gồm 40 học sinh có : 15 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi Lý học sinh ... Áp dụng quy tắc tính xác suất Những toán biến đổi công thức xác suất tính xác suất trực tiếp Đối với học sinh THPT học xác suất nên em thường đọc sách tham khảo có nhiều học sinh cho dạng tập khó...
 • 36
 • 281
 • 0

Đề tài SKKN "Hướng dẫn hs 10,11 làm bài tập Địa Lý"

Đề tài SKKN
... thức học để giải thích làm rõ nguyên nhân Phần :kết luận Qua thực tế hớng dẫn học sinh lớp 10,11 làm tập Địa lý thấy đợc: Việc rèn luyện em làm tập thờng xuyên giúp em nắm kỹ Địa lý Các kỹ trở nên ... I hớng dẫn học sinh nhận dạng tập, phân loại vẽ biểu đồ làm tập Địa lý Trong chơng trình Địa lý lớp11 có nhiều thực hành sử dụng đến nhiều bảng ... giáo viên th ờng xuyên kiểm tra, hớng dẫn học sinh trình giảng dạy.nhờ việc làm tập mà kỹ viết , nhận xét giải thích đ ợc hoàn thiện Nh trình làm tập thực hành Địa lý cách thờng xuyên giúp học sinh...
 • 10
 • 2,772
 • 7

SKKN một số kinh nghiệm dạy phương pháp giải bài toán chuyển động đều cho học sinh khá – giỏi lớp 5

SKKN một số kinh nghiệm dạy phương pháp giải bài toán chuyển động đều cho học sinh khá – giỏi lớp 5
... SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI LỚP II Mục đích nghiên cứu Tìm số cách hướng dẫn học sinh khá, giỏi giải tốn chuyển động để ... Tổng số 25 em Số lượng đạt Giỏi SL Khá % SL Trung bình % SL % Yếu SL % SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI LỚP 20 14 56 16 Từ kết kháo ... đến việc hướng dẫn giải tốn chuyển động - Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI LỚP PHẦN - NỘI DUNG...
 • 22
 • 1,393
 • 6

Hướng dẫn HS lớp 5 làm luyện tập Tả cảnh- 2008-2009

Hướng dẫn HS lớp 5 làm luyện tập Tả cảnh- 2008-2009
... 2009 Tập đọc Những hạt thóc giống (Trang 46) (Truyện dân gian KHMER) I/ Luyện đọc: II/ Tìm hiểu bài: -Tìm ngời nối -Thu đợc nhiều thóc Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2009 Tập ... Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Những hạt thóc giống (Trang 46) (Truyện dân gian KHMER) I Luyện đọc: - Từ ngữ: nảy mầm; nối ngôi; lẽ nào; nô nức Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Những hạt thóc ... (Trang 46) (Truyện dân gian KHMER) I/ Luyện đọc: - Từ ngữ: nảy mầm; nối ngôi; lẽ nào; nô nức Giải nghĩa từ: - Bệ hạ - Dõng dạc - Hiền minh Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Những hạt thóc giống (Trang...
 • 21
 • 361
 • 0

skkn hướng dẫn học sinh phương giải bài tập điện

skkn hướng dẫn học sinh phương giải bài tập điện
...  Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN I MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN Bài tập điện giúp cho học sinh ôn tập, ... học sinh học chuyên đề Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện ” Trong chuyên đề chia thành nội dung, hướng dẫn học sinh:  Trình tự giải tập vật lí  Hai phương pháp suy luận để giải tập ... giải tập tốt hơn, linh hoạt Cụ thể thông qua khảo sát chất lượng học sinh sau Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện thu kết sau: - 22 -  Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập điện...
 • 27
 • 297
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh giỏi giải bài tập điện học

SKKN hướng dẫn học sinh giỏi giải bài tập điện học
... pháp hướng dẫn học sinh giỏi giải tập điện học tỉnh năm đoạt giải Song với việc hướng dẫn học sinh giỏi giải tập đện học mang lại hiệu rõ rệt Góp thành công chung Ngành việc bồi dưỡng học sinh giỏi ... pháp hướng dẫn học sinh giỏi giải tập điện học 2) Mục tiêu, nhiệm vụ công tác bồi dưỡng: -Vạch cho học sinh biết phân dạng tập điện học, từ có phương pháp ôn luyện phù hợp -Hình thành cho học sinh ... Phương pháp hướng dẫn học sinh giỏi giải tập điện học cụ thể, để tránh thụ động trình bồi dưỡng - Chỉ phương pháp học, sau hướng dẫn để học sinh tự hoàn thiện giải * Tài liệu tham khảo: - 200 tập vật...
 • 20
 • 141
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm: hướng dẫn học sinh THCS giải bài toán cực trị trong đại số

sáng kiến kinh nghiệm: hướng dẫn học sinh THCS giải bài toán cực trị trong đại số
... "Hớng dẫn học sinh THCS giải toán cực trị đại số" Với đề tài hi vọng giúp học sinh không bỡ ngỡ gặp toán cực trị đại số, giúp em học tốt Đồng thời hình thành học sinh t tích cực, độc lập, sáng ... tốt Bài học kinh nghiệm: 19 Với đề tài H ớng dẫn học sinh lớp giải toán cực trị đại số Tôi cố gắng hệ thống số dạng toán cực trị đại số Trong dạy có đa sở lí thuyết ví dụ ví dụ có gợi ý hớng dẫn ... biện pháp thực (Một số dạng toán cực trị đại số) Thông qua toán sách giáo khoa (sách tham khảo) tiến hành phân loại thành số dạng toán cực trị đại số THCS h ớng dẫn học sinh tìm kiến thức có liên...
 • 21
 • 538
 • 1

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng_Toán 4

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng_Toán 4
... tổng tỉ số số đó, Tìm hai số biết hiệu tỉ số số đó) Từ học sinh hình thành cho thói quen xác định dạng toán ( loại toán) trước giải Từ đề cho dạng toán "Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số số đó" ... sinh hiểu: - Thế tỉ số ? - Đâu Tổng ( hiệu) số - Học sinh biết dựa vào tỉ số để vẽ sơ đồ đoạn thẳng - Học sinh phải xác định nhanh loại toán "Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số số đó" Từ áp dụng ... thị hai số cần tìm, cách dựa vào tỉ số, tổng (hiệu) cho Cần gọi số bé nhiều phần Phải biết dựa vào số bé để tìm số phần số lớn Nếu số bé phần tìm số bé cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần...
 • 21
 • 495
 • 4

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán tìm hai số khi biết Tổng (hiệu) và Tỉ số

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán tìm hai số khi biết Tổng (hiệu) và Tỉ số
... Các toán khai thác điều kiện tỉ số toán Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số chúng d) Các toán khai thác điều kiện tổng (hiệu) tỉ số toán Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số chúng e) Các toán tỉ số ... số biết tổng (hiệu) tỉ số toán khai thác GV Khối Đại học Tiểu học Ba Tri trực tiếp Tìm hai chúng Sưu tầm Các TH Nguyễn toán áp dụng điều kiện tổng (hiệu) toán Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số ... (hiệu) tỉ số chúng thành nhóm sau: a) Các toán áp dụng trực tiếp Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số chúng b) Các toán khai thác điều kiện tổng (hiệu) toán Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số chúng...
 • 16
 • 376
 • 2

SKKN Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

SKKN Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
... Cộng vế với vế ( đpcm) III BÀI TẬP ÁP DỤNG ( x − y ) ( 1− x y ) ( 1+ x ) ( 1+ y ) Bài Tìm giá trị lớn nhỏ P = 2 Bài Tìm giá trị lớn nhỏ : P = Bài 3.Tìm giá trị lớn nhỏ : P = 2 ( xy + y ) + x ... tuyển tỉnh, ôn thi vào trường Đại học ,Cao đẳng vận dụng” hướng dẫn học sinh cách nhìn toán giá trị lớn nhiều biến toán biến” vào học sinh trường THPT Trần Phú - Nga Sơn ,các em tiếp thu phát ... minh Như “ cách nhìn “ đưa toán nhiều biến toán giá trị lớn nhất, nhỏ biến quen thuộc phát huy có hiệu Trong trình giảng dạy lớp khối 12 ôn thi đội tuyển tỉnh, ôn thi vào trường Đại học ,Cao đẳng...
 • 8
 • 211
 • 0

áp dụng biện pháp dạy học tích cực vào giải bài toán chuyển động đều lớp 5

áp dụng biện pháp dạy học tích cực vào giải bài toán chuyển động đều lớp 5
... dụng dạy học tích cực vào phần giải toán chuyển động Toán lớp PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I DẠY HỌC TÍCH CỰC LÀ GÌ ? I/-Khái niệm phương pháp dạy học tích cực Khi nói đến phương pháp dạy học tích cực ... p dụng dạy học tích cực vào phần giải toán chuyển động Toán lớp biện pháp dạy học, không nên coi trọng nói để đổi phương pháp dạy học toán trường tiểu học Tuy nhiên dạy học toán nhiều phiếu học ... pháp dạy học tích cực 1/ -Dạy học cách tổ chức tích cực hoạt động học tập học sinh Người hướng dẫn : TS Trần Ngọc Lan Người thực : Đề tài : Á p dụng dạy học tích cực vào phần giải toán chuyển động...
 • 27
 • 99
 • 0

Giải bài toán chuyển động phản lực

Giải bài toán chuyển động phản lực
... NHữNG VấN Đề LƯU ý KHI VậN DụNG ĐịNH LUậT BảO TOàN ĐộNG LƯợNG VàO GIảI BàI TOáN CHUYểN ĐộNG PHảN LựC A.Lí THUYếT: Động Lượng: a Khái niệm :Động lượng vật đại lượng vật lí đo tích khối lượng véctơ ... Nghĩa: Lực đủ mạnh tác dụng lên vật khoảng thời gian hữu hạn gây biến thiên động lượng vật Chuyển động phản lực: a.Khái niệm: Là loại chuyển động gây tương tác bên trong hệ vật , phần hệ vật chuyển ... Xung Lực ): P = F t p - p = F t a Biểu thức: Hay b ý Nghĩa: Lực đủ mạnh tác dụng lên vật khoảng thời gian hữu hạn gây biến thiên động lượng vật Chuyển động phản lực: a khái niệm: Là loại chuyển...
 • 11
 • 713
 • 4

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp và hệ quy chiếu thích hợp

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp và hệ quy chiếu thích hợp
... nhau” Những hệ quy chiếu định luật I Newton nghiệm gọi hệ quy chiếu quán tính tồn hệ quy chiếu quán tính tồn vô số hệ quy chiếu quán tính khác, hệ quy chiếu chuyển động thẳng hệ quy chiếu quán ... Lời giải hệ tương tự toán ta xét trường hợp bàn chuyển động tịnh tiến theo phương nằm ngang với gia tốc a o Bài toán giải hai hệ quy chiếu: hệ quy chiếu quán tính gắn với mặt đất hệ quy chiếu ... tính Hệ quy chiếu không quán tính hệ chuyển động có gia tốc tương hệ quy chiếu quán tính Các định luật Newton không nghiệm hệ quy chiếu không quán tính Hệ quy chiếu không quán tính đơn giản hệ quy...
 • 21
 • 423
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải bài toán chuyển độngcác phương pháp giải bài toán dao động tuer điều hòa tuyến tínhđáp án giải bài toán chuyển động trên sônggiải bài toán chuyển động loloi giai bai toan chuyen dong co hai doi tuong tham giacung chieu va nguoc chieubài toán chuyển động tự do của hệ khốiskkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiskkn giúp học sinh lớp 5 giải tốt bài toán về tỉ số phần trămskkn hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho giờ đọc văn lớp 10 trung học phổ thônghướng dẫn hs tiểu học giải toánhướng dẫn học sinh thcs giải bài tập định lượng môn vật lýgiai bai toan kho hinh thang nang coa lop 5một số biện pháp gúp hs lop 5 giải toán có lời vănmột số biện pháp gúp hs lop 5 giải toán về tỉ lệ képrèn năng lực tư duy và kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 5 qua các bài toán chuyển độngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học