THỰC TRẠNG kế TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG TRÌNH 879

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla.doc

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla.doc
... PHẦN II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THNN QUẢNG CÁO ÔLA I.KẾ TOÁN TIỀN MẶT : 1.Đặc điểm chung kế toán vốn tiền công ty: -Tiền mặt quỹ công ty bao gồm : Tiền Việt Nam Ngoại tệ ... SVTH:HỒ THỊ NGHĨA Báo cáo Trang:26 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD:HOÀNG THỊ THANH KẾ TOÁN TỔNG HỢP Đối chiếu KẾ TOÁN TIỀN MẶT KẾ TOÁN CÔNG NỢ Tổng hợp KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TSCĐ THỦ QUỸ CHỨNG ... GVHD:HOÀNG THỊ THANH c Kế toán vốn tiền Vốn tiền phận vốn SXKD thuộc tài sản lưu động vủa DN, hình thành chủ yếu trình bán hàng quan hệ toán Vốn tiền công ty bao gồm tiền mặt tồn quỹ tiền gửi ngân hàng...
 • 86
 • 428
 • 3

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ
... cụng ty mua mt mỏy vi tớnh tr giỏ 7.218.750 bao gm c thu GTGT 10% cụng ty ó toỏn bng tin mt N TK 211 : 6.562.500 N TK 133 : 565.250 Cú TK 111 : 7.218.750 Ngy 12/10 cụng ty toỏn n k trc cho cụng ty ... 86.941.100 Tạm ứng Mua máy vi tính 8.694.110 10.000.000 6.562.500 133 331 111 112 111 Số tiền Thanh toán nợ Rút tiền mặt gửi ngân Có 656.250 315.769.000 150.000.000 hàng 241 111 Thuê sửa chữa ... 65 15/10 66 16/10 39 17/10 Bỏn mỏy in thoi cho cụng ty 511,333 CP Bỡnh An 331 Cụng ty toỏn n Rỳt tin gi Ngõn hng v nhp 112 qu tin mt Cụng ty TNHH Hng Võn 131 toỏn n Thuờ sa cha sõn sau nh kho...
 • 25
 • 392
 • 0

Đề tài THỰC TRẠNG kế TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG GIAO THÔNG hải DƯƠNG

Đề tài THỰC TRẠNG kế TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG GIAO THÔNG hải DƯƠNG
... THC TRNG K TON VN BNG TIN TI CễNG TY C PHN T VN XY DNG GIAO THễNG HI DNG 2.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin - Tờn giao dch: Cụng ty CP T xõy dng giao thụng Hi Dng - Tr s chớnh: S nh ... Cụng ty c phn t xõy dng giao thụng Hi Dng ó i tờn thnh Cụng ty c phn T xõy dng giao thụng Hi Dng, s ng ký kinh doanh 0403 000 198 ngy 23 thỏng 09 nm 2004 S K hoch v u t Hi Dng cp 12 Cụng ty c ... Cụng ty cú nhim v: Kho sỏt xõy dng; Lp d ỏn, thit k cỏc cụng trỡnh giao thụng; Lp quy hoch mng li giao thụng; Lp h s mi thu cỏc cụng trỡnh giao thụng; Thm nh h s thit k, d toỏn cỏc cụng trỡnh giao...
 • 47
 • 652
 • 3

Đề tài " THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HẢI DƯƠNG " potx

Đề tài
... THC TRNG K TON VN BNG TIN TI CễNG TY C PHN T VN XY DNG GIAO THễNG HI DNG 2.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin - Tờn giao dch: Cụng ty CP T xõy dng giao thụng Hi Dng - Tr s chớnh: S nh ... Cụng ty c phn t xõy dng giao thụng Hi Dng ó i tờn thnh Cụng ty c phn T xõy dng giao thụng Hi Dng, s ng ký kinh doanh 0403 000 198 ngy 23 thỏng 09 nm 2004 S K hoch v u t Hi Dng cp 12 Cụng ty c ... Cụng ty cú nhim v: Kho sỏt xõy dng; Lp d ỏn, thit k cỏc cụng trỡnh giao thụng; Lp quy hoch mng li giao thụng; Lp h s mi thu cỏc cụng trỡnh giao thụng; Thm nh h s thit k, d toỏn cỏc cụng trỡnh giao...
 • 47
 • 435
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG HUY

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG HUY
... TIÃƯN TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN QUANG HUY A TÄØN G QUẠT VÃƯ CÄNG TY CÄØ PHÁƯN QUANG HUY I QUẠ TRÇNH HÇNH THN H V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG TY Qụa trçnh hçnh thn h cäng ty Tãn cäng ty : Cäng ty cäø pháưn ... thạng 03 nàm 2009 sau: Cäng ty Cäø pháưn Quang Huy Chỉïng tỉì Diãùn gii Ngy Säú Loải 14/ 03 01 Chuøn tiãưn tr cäng ty TNHH Tám Âỉïc Hú 15/ 03 02 Tr tiãưn cho cäng ty TNHH Vénh Phục 20/ 03 03 ... KÃÚ TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN QUANG HUY I ÂÄÚI VÅÏI ÂÅN VË THỈÛC TÁÛP Nháûn xẹt Cäng tạc kãú toạn tải cäng ty: - Cäng tạc kãú toạn tải cäng ty tỉång âäúi hon chènh âạp ỉïng pháưn...
 • 65
 • 103
 • 0

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ
... kt hp S 2.1 B mỏy qun lý ca Cụng ty Qua s trờn ta thy chc nng ca cỏc phũng ban nh sau: Ban giỏm c Cụng ty gm giỏm c v phú giỏm c; phú giỏm c ph trỏch sn xut v phú giỏm c ph trỏch v vt t Ch tch ... phỏt trin Cụng ty ó tri qua nhiu giai on Cụng ty c phn qun lý v xõy dng ng b Phỳ Th tin thõn l Cụng ty qun lý, sa cha v xõy dng ng b Phỳ Th T thỏng 7/2004 c tỏch lm hai gm Cụng ty qun lý, sa ... Cụng ty qun lý, sa cha v xõy dng ng b II n thỏng 1/2006 yờu cu chung c hai Cụng ty c chuyn i hỡnh thc t doanh nghip Nh nc sang Cụng ty C phn nhng phn Nh nc nm gi trờn 50% tng s ca Cụng ty T ngy...
 • 55
 • 297
 • 0

Đề tài Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

Đề tài Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương
... nhân dân tỉnh Hải Dương việc thực cổ phàn hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty cổ phần vấn xây dựng giao thông Hải Dương đổi tên thành Công ty cổ phần vấn xây dựng giao thông Hải Dương, số đăng ... TÁC KÉ TOÁN VỐN BẰNG 46 Đơn vị: Công ty CP vấn xây dựng giao thông Hải Dương Địa chỉ: 34 Trần Phú - TP Hải Dương TIỀN TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DựNG GIAO THÔNG HẢI DƯƠNG BẢNG KÊ THU TIỀN GỦ1 ... Đơn vị: Công ty cổ phần vấn xây dựng giao thông Hải Dương Địa chỉ: số 34 Trần Phú - TP Hải Dương SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Đom vị: Công ty cổ phần vấn xây dựng giao thông Hải Dương Địa...
 • 54
 • 100
 • 1

Nghiên cứu thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Nghiên cứu thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng
... tài thực tập là: Nghiên cứu thực trạng kế toán vốn tiền công ty Cổ phần vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ... (Nguồn: Công ty Cổ phần vấnXây dựng Công trình vật liệu xây dựng) Tổ chức công tác kế toán công ty Cổ phần vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng: Tổ chức máy kế toán: Công ty lựa chọn ... kinh tế phát sinh kế toán vốn tiền, báo cáo tài công ty Cổ phần vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng Website công ty Cổ phần vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng: w.w.w.ccbm.com.vn...
 • 34
 • 51
 • 0

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV du lịch và dịch vụ biển đảo hải thành

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV du lịch và dịch vụ biển đảo hải thành
... MÁY KẾ TOÁN VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BIỂN BẢO HẢI THÀNH 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH thành viên dịch vụ du lịch biển đảo ... CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO HẢI THÀNH 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO HẢI THÀNH 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH thành ... thành phát triển Công ty TNHH thành viên dịch vụ du lịch biển bảo Hải Thành Tiền thân Công ty Hải Thành Công ty kinh doanh dịch vụ nhà khách du lịch Hải Thành trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân theo...
 • 89
 • 42
 • 0

thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần hoàng gia exim

thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần hoàng gia exim
... doanh Công ty Cổ phần Hoàng Gia Exim 1.1.1 Đặc điểm tình hình chung Công ty Cổ phần Hoàng Gia Exim 1.1.1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Hoàng Gia Exim Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hoàng Gia ... góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Sinh viên: Phan Hoàng Linh - Lớp: Đ8KT1 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA EXIM 2.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN ... nghiệp lời mở đầu kết luận gồm phần: Chương I: Đặc điểm kinh doanh tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Hoàng Gia Exim Chương II: Thực trạng kế toán Vốn tiền Công ty Cổ phần Hoàng Gia Exim Chương III:...
 • 62
 • 46
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
... SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG 43 Như vây, số dư tiền gửi ngân hàng Tổng công ty Thép Việt Nam 297.124.365.647 Số dư số dư tài khoản tìền gửi ngân hàng mà Tổng công ty mở tài khoản 2.4 Kế toán tiền chuyển Tiền ... hàng ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ghi sổ ngày: Kế toán TP kế toán NGÂN HÀNG A Ghi sổ ngày: Kế toán TP kế toán TÀI KHOẢN CÓ Số tiền số: 13.812.700.000 VNĐ NGÂN HÀNG B Ghi sổ ngày: Kế toán TP kế toán Khi nhập ... chi tiền Do thời lượng nghiên cứu có hạn, sau em lấy vài ví dụ cụ thể loại nghiệp vụ đồng Việt Nam hạch toán Tổng công ty: Ví dụ 1: Công ty CP Kim khí Hà Nội mua 200 thép SCPP1B Tổng công ty, ...
 • 43
 • 282
 • 0

ĐỀ TÀI " THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG " doc

ĐỀ TÀI
... cáo kết thực kế hoạch tuần, tháng, quý năm cho Doanh Nghiệp; c) Phòng kế toán: DNTN KIM LONG loại hình Doanh Nghiệp vừa nên phòng kế toán gồm có: Kế toán trưởng, thủ quỹ, kế toán kho, kế toán ... 1.4.5 Phương pháp khấu hao tài sản cố định - Theo phương pháp khấu hao đường thẳng Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG 2.1 Kế toán tiền mặt Hằng ngày vào ... hình thức kế toán máy vi tính công việc kế toán thực theo chương trình phần mềm kế toán máy vi tính Phần mềm kế toán thiết kế theo nguyên tắc bốn hình thức kế toán kết hợp hình thức kế toán quy...
 • 44
 • 544
 • 6

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 5 ppsx
... 1.298.6 85 5.077.2 15 10 1.670.000 11 1.888.900 12 1 .52 5.000 13 1.4 45. 500 14 7. 350 .397 15 76.231.000 16 56 . 051 .4 85 17 10.268.200 18 149.374.000 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 69 Sinh viên thực hiện: ... thu GTGT thỏng 12 + /chớnh 2004 333.1 15. 106.641 Np thu thu nhp DN 333.4 Cng: Kốm theo 04 chng t gc Ngi lp biu 112 37.000.000 56 . 051 .4 85 56. 051 .4 85 56. 051 .4 85 K toỏn trng 66 Chuyờn tt nghip (ký, ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phỏt sinh N Cú S d N Cú 71 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 S d u kỡ Phi thu thỏng 51 1 Cng phỏt sinh: D cui k: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1% 15 01 756 .00...
 • 16
 • 243
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng kế toán vốn bằng tiển tại doanh nghiệp phần 4 ppt
... Chuyên đề tốt nghiệp Ngày tháng Các tài khoản ghi nợ Nội dung Tổng số 642 .7 133 111 138.8 6 .42 5 333.1 333 .4 642 .8 doanh nghiệp 20 04 - Ngân 3.300 hàng thu phí dịch vụ - Rút tiền 40 .000.000 40 .000.000 ... thu phí dịch vụ 47 8.319.685 3.797 .40 0 3 04. 8 64 412.000.000 3. 640 .000 1.000.000 15.106.621 37.000.000 5 .47 0.800 61 Chuyên đề tốt nghiệp Sau lập xong bảng kê thu chi ngân hang, kế toán tiến hành ... (ký, họ tên) 49 Chuyên đề tốt nghiệp UỶ NHIỆM CHI CHUYỂN KHOÁN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN Đơn vị trả tiền: Bảo hiểm xã hội Hà Tây Số TK 42 140 102000 TK Nợ: 42 140 102000 TK Có: 45 0100000002 04 Tại ngân hàng:...
 • 16
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap ke toan von bang tien tai cong ty mtv xang dauphương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cụng tác kế toán vốn bằng tiền ở cụng ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao cụng nghệ việt namthực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh xd đồng tâm docnghiên cứu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh xây dựng và kinh doanh nhật anhthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng công trình việt lào docxthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tai cong ty co phan kim khi ha noithực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty tnhh tư vấn đầu tư xây dựng bắc ninh bènhthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vlxd bỉm sơnthực trạng kế toán vốn bằng tiềnbao cao thuc tap nghe nghiep ke toan von bang tien tai cong ty san xuatbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty thủy bộ nghệ anbáo cáo thực tập tốt nghiệp công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhthực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh kim khí thái bình dươngthực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh bê tông ticcohoàn thiện công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thương mại và vận tải an thắngThổ Nhĩ Kỳ RegulationĐài Loan GSCMN1TPKM1C1EU GSCMN1EEC2S6EU GSCMN1EEC2S7Thổ Nhĩ Kỳ Revised RegulationThổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S1Thổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S3giao an unit11 lop11 languagefocusTrung Quốc GSGN1CHN2S4Nhật Bản RegulationEU Van ban chinh.rar RegulationẤn Độ Re1Senegal AD Senegal ActNghi dinh 89 huong dan plenh chong tro capChương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhAD Korea Act revisedGiới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC2017051710144719pvtm 2015 qii vn2017081411180661pvtm 2017 qii vn newNghị định quy định thi hành pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào V iệt Nam