NGHIÊN cứu VAI TRÒ CHỈ số ABI TRONG SÀNG lọc BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI dưới ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI

Tài liệu Nghiên cứu vai trò liệt điều tiết trong khúc xạ tự động lứa tuổi học sinh docx

Tài liệu Nghiên cứu vai trò liệt điều tiết trong khúc xạ tự động ở lứa tuổi học sinh docx
... phân tích kiện nghiên cứu, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 1997 Hoàng Thò Luỹ cộng sự, Điều tra tình hình thò lực, tật khúc xạ học sinh hướng dự phòng, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành mắt, ... LĐT Mô tả, phân tích cắt ngang Đối tượng nghiên cứu Các BN đến khám KX Phòng KX thuộc Bệnh viện mắt Tp Hồ Chí Minh, lứa tuổi từ 3-18 tuổi Khúc xạ cầu Khúc xạ trụ Chênh lệch dương Số Tỷ lệ mắt (%) ... thông số KX đo máy đo KXTĐ trường hợp thuốc LĐT 172 Nghiên cứu Y học 16 Nguyễn Đức Anh, Đánh giá hiệu lâm sàng máy đo khúc xạ tự động, Báo cáo khoa học Viện mắt trung ương năm 1997 Đoàn Trọng Hậu,...
 • 6
 • 336
 • 0

Nghiên cứu vai trò ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu vai trò ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội
... tiêu sau: 1.1.2 Vai trò công nghiệp phát triển kinh tế Nội * Công nghiệp Nội trình hình thành phát triển cấu kinh tế Nội Từ năm 1995 đến năm 2002, tỷ trọng công nghiệp kinh tế nằm khoảng ... vừa nhỏ 2.2.2 Công nghiệp Nội giai đoạn 1996 2003 Xác định vai trò quan trọng phát triển kinh tế ngành công nghiệp, UBND Thành phố Nội thành lập nên khu công nghiệp cụm công nghiệp vừa nhỏ ... công nghiệp Nội thực lớn mạnh Nguồn lực phát triển công nghiệp yếu tố tự nhiên yếu tố vốn công nghệ đóng vai trò then chốt thời kỳ Nh phần nghiên cứu, phần vốn để phát triển công nghiệp Thủ đô...
 • 103
 • 312
 • 0

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau huyện gia lâm, thành phố hà nội

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ở huyện gia lâm, thành phố hà nội
... m rau huy n Gia Lâm, thành ph N i” ñư c ñ t nh m góp ph n gi i quy t nh ng v n ñ nêu 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u v vai trò c a ph n s n xu t tiêu th s n ph m rau ... th i gian ngu n l c, ñ tài ch t p trung nghiên c u vai trò c a ph n s n xu t tiêu th s n ph m rau V không gian: Xã Văn ð c xã ðông Dư thu c huy n Gia Lâm, TP .Hà N i Th i gian: Th i gian nghiên ... t tiêu th s n ph m rau - Nghiên c u th c tr ng vai trò c a ph n s n xu t tiêu th s n ph m rau t i huy n Gia Lâm; - ð xu t gi i pháp nh m nâng cao vai trò c a ph n s n xu t tiêu th s n ph m rau...
 • 148
 • 598
 • 1

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi
... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... l n m men thích h p b sung vào kh i lên men phê k t h p v i h n h p vi khu n lactic cho h t phê có hàm 3.5.3 Nghiên c u nh hư ng th i gian lên men ñ n ch s este h t phê sau lên men 3.5.3.1 ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 486
 • 3

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam doc

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam doc
... đề tài Nội dung đề tài bao gồm phần: I: Một số vần đề lý luận lợi nhuận II: Vai trò lợi nhuận kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam III: Giá trị lý luận thực tiễn học thuyết lợi ... tiền lương, lợi nhuận địa tô II: VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Những tác động tích cực kinh tế 1.1 Lợi nhuận thúc đẩy lực lượng sản xuất ... đề lý luận vê Bản chất hình thức lợi nhuận Các quan điểm tư sản lợi nhuận 11 II Vai trò lợi nhuận kinh tế thị trường đinh hướng 14 hội chủ nghĩa Việt nam Những tác động tích cực kinh tế 14...
 • 37
 • 382
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi ppt

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi ppt
... ng h p hương phê 1.1 T ng quan v phê 1.5.1 Kh t o hương c a vi khu n lactic 1.1.1 Ngu n g c 1.5.2 M t s h p ch t t o hương phê 1.1.2 Các gi ng phê 1.6 Quy trình lên men phê thóc ... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 341
 • 2

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính pptx

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính pptx
... Hiệu ứng nhà kính tạo khí chứa chất khí hấp thụ tia cực quang Nhiệt độ từ mặt trời bị giữ lại tầng đối lưu, tạo hiệu ứng nhà kính bề mặt hành tinh vệ tinh Ảnh hưởng điôxít cácbon (CO2) hiệu ứng nhà ... khác nhà kính có khả tiếp nhận xạ mặt trời Bức xạ ngược trồng, đất vật dụng nhà kính thực tạo thành tia hồng ngoại dẫn đến lượng giữ lại làm tăng nhiệt độ nhà kính Cơ chế tạo hiệu ứng nhà kính Hiệu ... Các nhà khoa học Viện nghiên cứu không gian NASA Goddard (Hoa Kỳ) thiết kế thí nghiệm nghiên cứu vai trò CO2 trình thay đổi nhiệt độ không khí nhà kính Khí thêm vào lấy từ không khí nhà kính...
 • 6
 • 192
 • 0

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính t ppt

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính t ppt
... nhận xạ m t trời Bức xạ ngược trồng, đ t v t dụng nhà kính thực t o thành tia hồng ngoại dẫn đến lượng giữ lại làm t ng nhi t độ nhà kính Cơ chế t o hiệu ứng nhà kính Hiệu ứng nhà kính t o khí ... ch t khí hấp thụ tia cực quang Nhi t độ t m t trời bị giữ lại t ng đối lưu, t o hiệu ứng nhà kính bề m t hành tinh vệ tinh Ảnh hưởng điôx t cácbon (CO2) hiệu ứng nhà kính bàn luận trăm năm vai ... Viện nghiên cứu không gian NASA Goddard (Hoa Kỳ) thi t kế thí nghiệm nghiên cứu vai trò CO2 trình thay đổi nhi t độ không khí nhà kính Khí thêm vào lấy t không khí nhà kính thí nghiệm K t cho thấy...
 • 5
 • 215
 • 0

nghiên cứu vai trò nội soi khớp trong viêm khớp gối do nhiễm khuẩn cấp tính

nghiên cứu vai trò nội soi khớp trong viêm khớp gối do nhiễm khuẩn cấp tính
... ng trình n i soi 24 1.2.6.2 Bi n ch ng sau n i soi: 25 1.3 N i soi kh p b nh viêm kh p g i nhi m khu n c p tính: 25 1.3.1 Vai trò ch n ñoán: 25 1.3.2 Vai trò ñi u tr : ... GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B YT TRƯ NG Đ I H C Y HÀ N I TR N NAM CHUNG NGHIÊN C U VAI TRÒ N I SOI KH P TRONG VIÊM KH P G I DO NHI M KHU N C P TÍNH Chuyên ngành: N i khoa Mã s : 60.72.20 LU N VĂN TH C SĨ ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u vai trò n i soi kh p viêm kh p g i nhi m khu n c p tính t i khoa Cơ Xương Kh p b nh vi n B ch Mai nh m ba m c tiêu: Mô t t n thương kh p g i qua n i soi c...
 • 114
 • 264
 • 0

nghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phát

nghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phát
... thoái hóa khớp chưa đầy đủ tiến hành đề tài: Nghiên cứu vai trò siêu âm thoái hóa khớp gối nguyên phát nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm siêu âm khớp bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát ... Grassi cộng thực nghiên cứu mô tả đặc điểm siêu âm sụn khớp bình thường sụn khớp bệnh nhân thoái hóa khớp Nghiên cứu ông bước đầu đánh giá vai trò siêu âm bệnh lý thoái hóa khớp [29] Tarhan S ... nhân thoái hóa khớp nhỏ bàn tay Nghiên cứu 37 bệnh nhân với 1106 khớp, siêu âm phát gai xương 448 khớp so với XQ qui ước 228 khớp, siêu âm phát hẹp khe khớp 450 khớp so với XQ qui ước 261 khớp Nghiên...
 • 84
 • 1,289
 • 18

Nghiên cứu vai trò của Mycoplasma pneumoniae trong hen phế quản trẻ em tại Bệnh viện nhi Trung ương

Nghiên cứu vai trò của Mycoplasma pneumoniae trong hen phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện nhi Trung ương
... tạo Trờng đại học y Hà Nội Bộ y tế Tạ thị hiền Nghiên cứu vai trò mycoplasma pneumoniae hen phế quản trẻ em bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ng nh : nhi khoa Mã số : 60.72.16 luận văn thạc sỹ y học ... n tr em t i B nh vi n Nhi Trung ng v i m c tiờu: Nghiờn c u t l nhi m Mycoplasma pneumoniae hen ph qu n tr em Tỡm hi u m i liờn quan gi a nhi m Mycoplasma pneumoniae v i m c ủ n ng c a cn hen ... nhõn cn hen c p thỡ t l nhi m M pneumoniae l 54,8%; Trong ủú t l nhi m M pneumoniae l 25% Cú s 80 tr ngoi cn hen thỡ khỏc bi t v t l nhi m M pneumoniae gi a nhúm cn hen c p v nhúm ngoi cn hen v...
 • 86
 • 634
 • 13

báo cáo khoa học Nghiên cứu vai trò của vi nấm trong trong quá trình sản xuất rượu gạo Functional

báo cáo khoa học Nghiên cứu vai trò của vi nấm trong trong quá trình sản xuất rượu gạo Functional
... fibuliger Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Saccharomyces cerevisiae) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Rhizopus Rhizopus ... and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Rhizopus Endomycopsis Saccharomyces cerevisiae Aspergillus oryzae Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 13
 • 133
 • 0

Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu (TT)

Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu (TT)
... Phóng xạ trị liệu Nút hạt phóng xạ Phương pháp nút mạch gan Điều trị nút mạch DC Bead Thắt động mạch gan Điều trị theo y học cổ truyền 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN 1.3.1 Chẩn đoán dựa vào triệu ... cao chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan, đánh giá xâm lấn tĩnh mạch cửa tốt Đánh giá tốt tình trạng khối u hoại tử, nhu sống sót tái phát, chẩn đoán khối u có tăng sinh mạch sau nút mạch ... >5cm 4.4 GIÁ TRỊ CHT TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UBTG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NMHD 4.4.3 Độ nhạy, độ đặc hiệu CHT đánh giá tăng sinh mạch khối u sau nút mạch hóa dầu Khảo sát CHT với chuỗi xung T2W,...
 • 50
 • 186
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

tóm tắt luận án nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu
... cao chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan, đánh giá xâm lấn tĩnh mạch cửa tốt Đánh giá tốt tình trạng khối u hoại tử, nhu sống sót tái phát, chẩn đoán khối u có tăng sinh mạch sau nút mạch ... ethanol vào khối u Phóng xạ trị liệu Nút hạt phóng xạ Phương pháp nút mạch gan Điều trị nút mạch DC Bead Thắt động mạch gan Điều trị theo y học cổ truyền 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN 1.3.1 Chẩn đoán ... 2 trị số hệ số khuếch tán biểu kiến ADC chẩn đoán UBTG đánh giá kết điều trị nút mạch hóa dầu Kết nghiên cứu đưa lại số đóng góp cho chuyên ngành bao gồm: cộng hưởng từ có độ nhạy,...
 • 26
 • 233
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu
... 2 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư biểu tế bào gan Xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan c ộng hưởng từ Xác định vai trò cộng hưởng từ đánh giá kết điều trị ... gồm: cộng hưởng từ có độ nhạy, độ đặc hiệu cao chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan, đánh giá xâm lấn t ĩnh mạch cửa tốt Đánh giá tốt tình trạng khối u hoại tử, nhu sống sót tái phát, chẩn đoán ... nhiều chuỗi xung như: T2W, T1W in-phase, out-of-phase, CHT động học, Diffusion trị số hệ số khuếch tán biểu kiến ADC chẩn đoán UBTG đánh giá kết điều trị nút mạch hóa dầu Kết nghiên cứu đưa lại...
 • 36
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phátý nghĩa của việc nghiên cứu vai trò của nhà nước trong các học thuyết lý thuyết kinh tếnghiên cứu vai trò của chỉ số e em trongnghiên cứu vai trò và hiệu quả của phương pháp hóa lý trong xử lý nước thải dệt nhuộmnghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nộinghiên cứu vai trò của ima ischemia modified albumin huyết thanh trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấpnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2bài học lịch sử rút ra từ nghiên cứu vai trò của phật giáo đối với việc xây dựng nhà nước trong thời kỳ lý trầnthực hành nghiên cứu vai trò của phân bón npktổng quan nghiên cứu vai trò quản lý nhà nước đối với đào tạo nghềngười làm mar cần quan tâm khi nghiên cứu vai trò địa vịphát huy vai trò của các hội trong công tác vận động quần chúng như hội phụ nữ hội cựu chiến binh trong công tác gpmbvai trò của dinh dưỡng trong điều trị bệnhtìm hiểu về một số lỗi thường gặp trên notebook27 ON THI HSG CAC CAP THI TUYEN SINH VAO 10 BAI TOAN BIEN TRO TRAN MINH BANGđộc tính của các chất phụ giaBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,1924 TRAC NGHIEM BAI TAP CHUONG III HOA 9đồ án chi tiết máy newquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnbài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)Trình bày tóm lược các nguyên tắc kế toán, cho ví dụ minh hoạ việc vận dụng các nguyên tắc kế toán trong hoạt động ngân hàngthấu kính mỏng VAứng dụng của giberelin đối với cây trồngVấn đề mô hình hoá phần cứngtổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvQuy trình quản lý kho tổng fptcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeQuan hê công chúng (PR)