cho vay và giải quyết việc làm. Luận văn tiếng pháp

Cơ sở lý luận thực tiễn về việc làm Giải quyết việc làm cho lao động ở Nông thôn

Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và Giải quyết việc làm cho lao động ở Nông thôn
... giải vấn đề việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn nớc ta từ đến 2010 Phần sở luận thực tiễn việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1 Khái niệm việc làm ý nghĩa vấn đề giải ... phần: Phần : sở luận thực tiễn việc làm giải việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn Phần : Thực trạng việc làm lao động nông nghiệp nông, thôn nớc ta năm qua Phần : Các giải pháp chủ ... hởng tới việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn Giải việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vấn đề cấp bách giai đoạn Tuy trình thực gặp nhân tố điều kiện ảnh hởng tới việc làm giải...
 • 35
 • 2,413
 • 7

Luận văn nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện hương sơn dương, tỉnh tuyên quang

Luận văn nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện hương sơn dương, tỉnh tuyên quang
... k/v nông thôn Tỷ lệ dân số nữ giới II Tổng số hộ - Hộ nông nghiệp - Tỷ lệ hộ NN tổng số II Nguồn lao động Lao động nữ - Tỷ lệ LĐ nữ tổng số Lao động nông thôn - Tỷ lệ LĐ NT so với tổng số Lao động ... theo ngụn ng kinh t : th tr ng lao ủ ng nụng thụn s giỳp cho c u lao ủ ng (vi c lm) g p ủ c cung lao ủ ng (lao ủ ng), ủi u ny khụng ch gi i quy t ủ c v n ủ vi c lm cho lao ủ ng m cũn gúp ph n n ủ ... cho lao ủ ng nụng nghi p b c ủi m ngu n lao ủ ng nụng thụn C c u lao ủ ng lm nụng nghi p chi m 90% lao ủ ng nụng thụn ủú ủ c ủi m c a ngu n lao ủ ng nụng thụn cng tng ủ ng v i ủ c ủi m c a lao...
 • 137
 • 795
 • 3

Chính sách dạy nghề giải quyết việc làm cho thanh niên

Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên
... CỦA CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Phần II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN Phần III TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN ... giải việc làm cho niên 4.1 Chính sách hỗ trợ dạy nghề, giúp niên thuận lợi tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm: + Dạy nghề cho lao động nông thôn: + Dạy nghề học sinh dân tộc thiểu số: +Dạy nghề ... động dạy nghề, tạo việc làm cho TN PHẦN III TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ VÀ QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN I Đối với tỉnh, thành Đoàn Trung tâm dạy nghề: 1.Quán triệt quan điểm chủ trương sách...
 • 31
 • 1,211
 • 17

Phân tích các biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động

Phân tích các biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động
... dụng lao động tàn tật; hoạt động phục hồi chức lao động cho người tàn tật 2.3 Tổ chức giới thiệu việc làm Việc thành lập tổ chức giới thiệu việc làm coi biện pháp nhằm hỗ trợ giải việc làm cho ... nước, nguồn hỗ trợ khác Quỹ quốc gia việc làm sử dụng vào mục đích: cho vay vốn theo dự án nhỏ để giải việc làm cho số đối tượng, cho doanh nghiệp vay để hạn chế lao động việc làm nhận người thất ... trọng việc giải việc làm cho NLĐ, nâng cao thu nhập trình độ nghề nghiệp cho hàng chục vạn lao động chuyên gia Cùng với quy định hợp đồng lao động, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nhận hỗ trợ...
 • 14
 • 985
 • 2

Phân tích các biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động

Phân tích các biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động
... đề Các Biện pháp Hỗ Trợ Giải Quyết Việc Làm Để giải việc làm cho NLĐ, Nhà nước sử dụng nhiều biện pháp khác Có biện pháp nhằm trực tiếp giải việc làm cho NLĐ có biện pháp mang tính chất hỗ trợ ... hỗ trợ giải việc làm, tạo khung pháp lý để giải tốt vấn đề việc làm Ta tìm hiểu biện pháp hỗ trợ giải việc làm nước ta nay: Một Số Vấn Đề Chung Về Việc Làm Giải Quyết việc làm Việc làm khái ... hay sai? BÀI LÀM A, Phân tích biện pháp hỗ trợ giải việc làm cho người lao động Việc làm cho người lao động vấn đề có tính toàn cầu mối quan tâm hàng đầu quốc gia Giải tốt vấn đề việc làm nước Giang...
 • 18
 • 330
 • 0

Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010

Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động và giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010
... lao động để thể vai trò nguồn lao động tăng trởng phát triển kinh tế Những vấn đề nguồn lao động việc làm cần giải 4.1 Vấn đề di chuyển nguồn lao động Di chuyển lao động phần lớn thiếu việc làm, ... giải pháp giải việc làm cho giai đoạn 2001- 2010 Trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm vừa vấn đề kinh tế vừa vấn đề xã hội Về kinh tế giải việc làm có nội dung chủ yếu phát ... chơng: Chơng 1: Sự cần thiết giải việc làm Chơng 2: Thực trạng nguồn lao động giải việc làm Chơng 3: Phơng hớng giải việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2 010 Tuy nhiên, nhiều lý khách...
 • 36
 • 216
 • 0

Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Sơn Dơng, tỉnh Tuyên Quang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động giải ... giá thực trạng sử dụng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Sơn Dơng, đồng thời yếu tố ảnh hởng đến sử dụng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn - Đề xuất định hớng giải ... nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Sơn Dơng 1.3 Đối tợng nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng lao động nông thôn giải việc làm cho lao động nông thôn...
 • 42
 • 332
 • 2

Thực trạng sử dụng lao động giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ
... động việc làm nông thôn - Đánh giá thực trạng sử dụng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Thanh Ba - Đề xuất định hướng giải pháp nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Thanh ... động nông thôn 45 2.2 Thực trạng sử dụng lao động giải việc làm nông thôn huyện Thanh Ba 2.2.1 Thực trạng sử dụng lao động nông thôn huyện Thanh Ba 2.2.1.1 Tình hình phân bổ lao động địa bàn huyện ... lao động việc làm phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng sử dụng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Chương 3: Phương hướng số giải pháp tạo việc làm...
 • 96
 • 636
 • 2

Thẩm định phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh) ppsx

Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh) ppsx
... đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Dự án vay vốn quỹ cho vay giải việc làm (áp dụng cho sở sán xuất kinh doanh) Phiếu thẩm định dự án (áp dụng cho dự án sở sản xuất kinh doanh) Yêu cầu Yêu cầu điều ... Phải dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, thu hút thêm lao đông vào làm việc ổn định Dự án phải xác nhận quyền địa phương nơi thực dự án Văn ... thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải việc làm (áp dụng cho sở sán xuất kinh doanh), (theo mẫu) Phiếu thẩm định dự án Ngân hàng sách xã hội địa phương lập (theo...
 • 5
 • 391
 • 0

Thẩm định phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ nhóm hộ gia đình) doc

Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ và nhóm hộ gia đình) doc
... tờ khai Dự án vay vốn quỹ cho vay giải việc làm Phiếu thẩm định dự án (áp dụng cho dự án hộ nhóm hộ gia đình) Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hang sách xã hội Yêu cầu Văn qui định Yêu ... nghèo việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải việc làm (áp dụng cho dự án nhóm hộ gia ... nhận ủy thác để tiến hành thẩm định Bước Sau kết thẩm định, Tổ tiết kiệm & vay vốn lập danh Mô tả bước Tên bước sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hang Chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân...
 • 5
 • 424
 • 0

Đơn đề nghị vay vốn giải quyết việc làm (áp dụng cho cá nhân hoặc hộ gia đình có đất bị thu hồi ) ppsx

Đơn đề nghị vay vốn giải quyết việc làm (áp dụng cho cá nhân hoặc hộ gia đình có đất bị thu hồi ) ppsx
... mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị vay vốn giải viêc làm (áp dụng cho nhân hộ gia đình đất bị thu hồi) ( mẫu số 1a /VV- 156 ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực ... tuần (thông qua cán chuyên trách xóa đói giảm nghèo ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị vay vốn giải việc làm Chứng minh nhân dân, Hộ công chứng Số hồ sơ: 04 ( ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ... nhận cho người dân; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ hướng dẫn đương hoàn thiện hồ sơ Mô tả bước Tên bước Nhận kết giải hồ sơ đề nghị vay vốn cho hộ dân đất Bước bị thu hồi Ủy ban nhân...
 • 4
 • 648
 • 1

Cho vay giải quyết cho vay- Tiểu luận môn quản lý nhà nước

Cho vay và giải quyết cho vay- Tiểu luận môn quản lý nhà nước
... chọn đề tài Cho vay giải việc làm qua 10 năm thực hiện: số biện pháp để hoàn thiện chế quản cấp phát vốn Trong phạm vi tiểu luận này, tham vọng hệ thống hóa sở luận cho vay giải việc làm ... Khi giải cho vay, phải giải ngân lần theo tiến độ thực dự án Có nghĩa cho vay lần một, sau kiểm tra việc sử dụng vốn vay lần trớc, mục tiêu dự án giải cho vay tiếp Nhng KBNN huyện N.Đ cho vay ... tiền vay IV Một vài Giải pháp kiến nghị để hoàn thiện chế quản cấp phát từ quỹ quốc gia giải việc làm Trên thực tế, cho vay giải việc làm chủ trơng lớn Đảng Nhà nớc ta nhằm tác động vào hai...
 • 17
 • 365
 • 1

Sử dụng lao động giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại Huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

Sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại Huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
... 1: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V S D NG LAO ð NG VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO LAO ð NG NÔNG THÔN 1.1 Lý lu n v lao ñ ng s d ng lao ñ ng nông thôn 1.1.1 Lý lu n v lao ñ ng nông thôn 1.1.2 ... NG VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO LAO ð NG NÔNG THÔN T I HUY N HI P HÒA T NH B C GIANG 91 4.1 Nh ng quan ñi m s d ng lao ñ ng gi i quy t vi c làm cho lao ñ ng nông thôn t i huy n Hi p Hòa, ... Chương CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V S D NG LAO ð NG VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO LAO ð NG NÔNG THÔN 1.1 Lý lu n v lao ñ ng s d ng lao ñ ng nông thôn 1.1.1 Lý lu n v lao ñ ng nông thôn 1.1.1.1 Khái...
 • 125
 • 200
 • 0

Định hướng nghề nghiệp giải quyết việc làm cho thanh niên

Định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên
... trng nh hng ngh nghip cho niờn Vỡ vy cn phi kt hp t chc trờn mt cỏch nhun nhuyn tỡm ỳng hng i cho niờn vic la chn ngh nghip 54 4.1.4.2 Nhõn t nh hng n gii quyt vic lm cho niờn 54 ... li to vic lm cho lao ng niờn 52 Bng 4.8 Cỏc lng ngh .53 iv PHN I M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti Thanh niờn l lc lng lao ng ln ca xó hi v l ngun lc quan trng cho s nghip cụng ... lm cho niờn, qua ú tỡm c im, tớnh cht v xu th chung ca niờn hin vic nh hng ngh nghip cho mỡnh 1.2 Mc tiờu nghiờn cu 1.2.1 Mc tiờu chung - ỏnh giỏ thc trng nh hng ngh nghip v gii quyt vic lm cho...
 • 83
 • 589
 • 0

Xem thêm