TAI LIEU ON HOC SINH GIOI TIENG ANH THCS TRON BO

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 2)
... Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 4: Phòng Giáo Dục Quảng xơng Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời gian : ... Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 6: Phòng Giáo Dục Quảng xơng Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 môn Tiếng Anh Thời gian ... Bùi Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - T i liệu lu h nh nội T i liệuBDHSG tham khảo Đề số 7: đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150...
 • 83
 • 807
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh THCS (bộ 1)
... Where does Mai work? ………………… ………………………………………………………………… ……………………………………… PH N II Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp +9 PART A : PASSIVE- ACTIVE 10 He has finished the report The police captured ... the sun, the Pope, the sky Danh từ trừu tượng: freedom, happiness d Tên trường học có: the School of Florida Tên trường học bắt đầu danh từ riêng: Tên trường đại học có: the University of Quang ... OF SPEECH OF WORD FORMS I Danh từ (Nouns): Đònh nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, table, - Danh từ không đếm (uncountable...
 • 135
 • 1,119
 • 6

TÀI LIỆU ÔN HỌC SINH GIỎI SỬ 9

TÀI LIỆU ÔN HỌC SINH GIỎI SỬ 9
... - - 194 5 12 - 10 - 194 5 - - 197 9 192 7 - 194 8 - 195 7 17 - - 194 5 196 3 198 4 - 194 6 - 2002 Năm gia nhập ASEAN 28/7 - 199 5 - 199 7 - 199 9 - - 196 7 - 199 7 - - 196 7 - - 196 7 - - 196 7 198 4 - - 196 7 c ... 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ ASEAN Tháng 9/ 199 7, Lào Mi-an-ma gia nhập ASEAN Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 tổ chức Lần lịch sử khu vực, 10 nớc Đông Nam ... mở rộng - nâng cao So sỏnh phong trào cỏch mng 193 - 193 1 vi phong trào 193 6- 193 9 cỏc mt sau: Ni dung so sỏnh K thự Nhim v 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9 - quc, phong kin - Phn ng Phỏp v tay sai - Chng...
 • 56
 • 248
 • 2

Tài liệu ôn học sinh giỏi môn lý cấp 2

Tài liệu ôn học sinh giỏi môn lý cấp 2
... vào: Q2 = m2 C2 (t - t2) - Theo PTCB nhiệt: Q1 = Q2 m1 C1 (t1 - t) = m2 C2 (t - t2) m1 420 0(100 - 36) = m 225 00 (36 - 19) 26 8800 m1 = 425 00 m2 m2 - Thay (1) vào (2) ta đƣợc: 26 8800m1 (2) 425 00 26 8800 ... A = F2 l = 22 800(J) - Công hao phí ma sát: 10 h A1 = 20 000(J) - Công toàn phần kéo vật lúc nay: A' hp Ahp = A - A1 = 28 00(J) LOVEBOOK.VN | 22 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 20 13 -20 14 ... nút D I2 +I5 = I4 => I4 = I2 +2 R5 E I6 R6 B I4 I2 R2 D R4 UAE = U1 + U3= U2 + U4 => 2I1 +2( I1- 2) = 10 I2 + 2( I2 + 2) => 4I1 = 12I2 + => I1 = 3I2 + dòng điện qua R6 : I6 = I1 + I2 = 4I2 + Ta...
 • 58
 • 336
 • 1

tài liệu ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 đề thi và đáp án tham khảo

tài liệu ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 đề thi và đáp án tham khảo
... 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : §é cao chªnh lƯch cđa mùc chÊt láng ë hai nh¸nh lµ : 3,6 cm §Ị thi ... t2 = S 3S 8S + ⇒t = ( 0,5 ®) 2V1 2(V2 + 2V3 ) 150 VËn tèc trung b×nh : (0,5®iĨm) v= s S 150 = = = 18, 75(km / h) ( 0,5 ®) t 8S 150 §Ị thi häc sinh giái n¨m häc 20 08 -2009 M«n thi: VËt líp Thêi ... tên thí sinh: SBD: 19 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HSG LỚP Mơn: Vật Năm học: 2010-2011 Bài Lời giải Đổi 6’=0,1h Điểm 0,25đ Gọi t1(h)là thời gian Trâm...
 • 65
 • 2,304
 • 4

ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh - thcs

ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh - thcs
... hợp không theo qui tắc : - good - well ( tốt) - fast - fast (nhanh) - late - late (muộn) - much - much ( nhiều) - hard - hard ( chăm chỉ) - early - early (sớm) - far - far (xa) 2/ So sánh cách ... ago Ôn luyện HSG Tiếng Anh Adjectives - Adverbs ( Tính từ - Trạng từ) 1/ So sánh cấu tạo Adv = Adj + ly Eg : - quick - quickly (nhanh) - slow - slowly (chậm) - careful - carefully ( cẩn thận) - ... important than freedom Irregular Adj : - good - the best - bad - the worst - many - the most - much - the most - little - the least - far - the farthest/furthest Eg : - Mai is the best student in our...
 • 84
 • 264
 • 2

Tài liệu ôn học sinh giỏi Lí 9 Phần Quang học

Tài liệu ôn học sinh giỏi Lí 9 Phần Quang học
... a Quang h + Quang h (h quang hc) Quang h l mt dóy nhiu mụi trờng suốt đồng tính, đặt nối tiếp ngăn cách mặt hình học xác định, thờng mặt phẳng, mặt cầu có tâm nằm đờng thẳng Quang hệ nh gọi quang ... Bi 99 /24- 400 BTVL 7: im sỏng S nm gia gng phng cú mt phn x quay vo (hỡnh v) Gi S1 v S2 ln lt l nh ca S qua gng M v N Chng t rng S , S1 , S2 cựng nm trờn ng trũn tõm O, bỏn kớnh SO S Bi 99 /24- ... đứng trớc quang hệ + Chùm sáng từ A đến quang hệ chùm phân kì - Vật tạo điểm sáng thật gọi vật thật - Nếu tia sáng lẽ hội tụ A nhng bị quang hệ chắn lại, không hội tụ đợc A mà có đờng kéo dài chúng...
 • 18
 • 599
 • 0

ôn học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 (Từ loại)

ôn học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 (Từ loại)
... frightfully (adv): rất, - fortunate (a): may mắn -unfortunate(a): không may mắn - unfortunately (a): không may mắn - unfortunate(n): ngời không may mắn - (to) adtract : hp dn - adtractive (a) : hp dn ... variety (n): s a dng - various (a): khỏc - variously (adv): khỏc - England (n): nc Anh - English (n): ngi Anh, ting Anh - Vietnam (n) -Vietnamese(n): ngi Vit,ting Vit - dress (n): quần áo - (to) ... - bore (n): mi phin toỏi - boredom (n): s bun chỏn - boring (a): bun t - fast (a): nhanh - fast (adv): nhanh chúng - (to) fasten: lm chc chn - fastener (n): cỏi inh vớt, c vớt - fasteness (n):...
 • 2
 • 111
 • 0

Tài liệu ôn học sinh giỏi môn Hóa 9 Nghệ An 2015

Tài liệu ôn học sinh giỏi môn Hóa 9 Nghệ An 2015
... - Tan, có sủi bọt khí (H2) (Ca tạo dung dịch vẩn đục) - Tan, có sủi bọt khí (H2) - Tan, có sủi bọt khí (H2) - - Tan, tạo dung dịch màu xanh, có khí bay - - Tan, tạo dung dịch không ... BaO, CaO: Tan, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh (CaO tạo dung dịch vẩn đục) - P2O5: Tan, dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ - Tan, tạo dung dịch suốt - Tạo kết tủa trắng (AgCl) - Tan, tạo dung ... Học sinh B: Thêm 2,78 gam CuSO4 khan vào dung dịch - Học sinh C: Thêm 4,68 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch - Học sinh D: Thêm 50 gam dung dịch CuSO4 15% vào dung dịch Hỏi: học sinh...
 • 19
 • 298
 • 2

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 1

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 1
... spectacular 17 4 A estimate 17 5.' A admire176 A describe 17 7 A independence 17 8 A comfort 17 9 A ashamed 18 0 .A., express Exercise 16 Word stress 18 1 A atmosphere 18 2 A popular 18 3 A solemn 18 4 A anthem 18 5 ... traveler 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 A unmanned A leisure A already A result A suggest A colleague 15 8 A discovery B igloo 17 0 A Ignite Exercise 15 Word stress 17 1 A innovate 17 2 A irritable 17 3 A spectacular ... reveal 15 9 A identify 16 0 A adequate Exercise 14 Word stress 16 1 A experience 16 2 A numerous 16 3 A immediate 16 4 A conference 16 5 A politics 16 6 A.Japan 16 7 A consequently 16 8 A conference 15 J A...
 • 90
 • 628
 • 0

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 2

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 2
... obstacle) course house 20 a (country, magnificent) shirt 21 a (tangerine, silk, lime, dreadful) 22 a pair of (Catalan, expensive) mocassins bucket 23 a(n) (ice, peach, modem) table 24 a(n) (Chinese, ... For example = For instance (vi du nhu la); in particular = particularly (cii the la ) * such as (nhu la, theo sau la mot loat danh tir liet ke; 122 * that is/ that is to say/ namely (do chinh ... sooner 20 We have both put aside some money and stocked up with a lot of groceries from the shop next door Not only 21 I did not use suntan lotion, either Neither 22 The wood pigeon flew up Up 23 ...
 • 90
 • 600
 • 1

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 3

Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh THCS part 3
... THI HOC SINH GIOI ANH VAN M O T SO D E THI HOC SINH GIOI T I N H P T C S MON: T I E N G ANH - BANG A Thai gian lam hai: 150 phut D THI C H I N H T H I J C K Y THI CHINH T H I I C H O C SINH G ... I HOC SINH G I O I CAP T I N H •klclt-kit Nam hoc 2009 - 2010 DE C H I N H T H i r C Ngaythi:24/ 03/ 2010 Thai gian: 150 phiit Question 1: Part a- Choose the word that has the underlined part pronounced ... KY THICHON HOC SINH GIOI TINH LOfP SOGIAODUCVADAOTAO NAM HOC 2009-2010 DE THI CHINH THirc Mon: Tieng Anh Thofi gian lam bai 150 phut (Khong ke thai gian phat de) Ngay thi: 30 - 03- 2010 I Choose...
 • 90
 • 589
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on hoc sinh gioi tieng anh 6 thi diemtài liệu ôn học sinh giỏi hóatài liệu ôn học sinh giỏi hóa 10cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng anh thcscẩm nang ôn thi học sinh giỏi tiếng anh thcstài liệu ôn học sinh giỏi toán 6tài liệu ôn học sinh giỏi văn 6tài liệu ôn học sinh giỏi toán 11tài liệu ôn học sinh giỏi toán 7tài liệu ôn học sinh giỏi hóa 12tài liệu ôn học sinh giỏi hóa 9tài liệu ôn học sinh giỏi môn sinhtaì liệu ôn học sinh giỏi văn 8ôn học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu on hoc sinh gioi su 9 viet namCV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN (153.6KB)Đồ án ngành hệ thống điện trần ngọc dựĐồ án ngành hệ thống điện NGUYỄN GIANG NAMĐồ án ngành hệ thống điện trần đức phươngBài giảng cấu trúc máy tínhBài giảng chi tiết về đồ họa máy tínhTổng quan về hệ điều hànhKIẾN TRÚC bộ NHỚ máy VI TÍNHDE THI DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUC (10.5)Đồ án ngành hệ thống điện TRẦN THẾ XUÂN TÙNGDE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 357HDC DIEN TAP 2017 TIENG ANH CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 132SANG KIEN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 132DE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 136DE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 248Đồ án hệ thống điện nguyễn anh đức