TIỀN XỬ LÍ SINH KHỐI TRE BẰNG NỔ AMONIAC

Đề tài " Tiền xử rơm rạ bằng phương pháp nén nước nóng trước khi thủy phân bằng enzyme " pptx

Đề tài
... : 1 .Tiền xử rơm rạ phương pháp nén nước nóng trước thủy phân enzyme Guoce Yu & Shinichi Yano & Hiroyuki Inoue & Seiichi Inoue & ... Press 2008 1.1 Tóm tắt Nén nước nóng (HCW) trình tiền xử lý tiết kiệm chi phí-tăng hiệu sinh khối lignocellulose cho phần chất lỏng enzym thủy phân vật liệu tiền xử Tiền xử lý thực nhiệt độ ... enzyme thủy phân Mục tiêu tiền xử lý để giảm lượng cellulose tinh thể để tăng cường thủy phân enzyme cellulases (17) Nhiều phương pháp tiền xử lý chọn chia ra, hòa tan, thủy phân cellulose riêng biệt,...
 • 11
 • 265
 • 0

XÂY THÙNG RÁC NGẦM VÀ XỬ RÁC HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH

XÂY THÙNG RÁC NGẦM VÀ XỬ LÍ RÁC HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH
... biển hiệu (thùng rác cơ) , (thùng rác hữu cơ) + Xây hai bể chứa rác hữu : Dài 1,5m Rộng 1m Chiều cao 0,6m Cách thức xây giống bể Bể 1: Dùng để chứa rác Bể 2: Dùng men vi sinh rác tạo thành ... học sinh chưa có nơi chứa đựng rác cách thuận tiện Hiện tượng vứt giấy rác không nơi qui định xảy Trước thực trạng đó, nhóm chúng em thực dự án "Xây dựng thùng rác ngầm, xử rác hữu men vi sinh ... sâu sắc tác hại ô nhiễm môi trường, ý thức vệ sinh nơi công cộng chưa cao "Xây dựng thùng rác ngầm, xử rác hữu men vi sinh trường học" giúp bạn học sinh có lối sống tích cực, ngăn nắp giữ gìn...
 • 16
 • 254
 • 1

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)
... vi c ứng dụng công nghệ sinh học để xử kim loại nặng nước ta: Ứng dụng công nghệ sinh học vi c xử lí, loại bỏ kim loại nặng công nghệ hấp dẫn năm gần Vi c xử kim loại nặng vi sinh vật thực ... pháp ứng dụng công nghệ sinh học xử kim loại nặng, xử vi sinh vật thực vật II Những vấn đề nghiên cứu được: Tìm hiểu chung kim loại nặng: a) Định nghĩa: - Kim loại nặng kim loại có khối ... độ kim loại nặng cao triệu chứng nhiễm độc biểu thể sinh vật Chính vậy, thiết phải có biện pháp xử kim loại nặng môi trường Trong loại công nghệ xử lí, công nghệ sinh học biện pháp áp dụng...
 • 34
 • 701
 • 0

Tiền xử dữ liệu - Khai thác dữ liệu

Tiền xử lí dữ liệu - Khai thác dữ liệu
... cần chuẩn bị liệu?  Làm liệu (data cleaning)  Chọn lọc liệu (data selection)  Rút gọn liệu (data reduction)  Biến đổi liệu (data transformation) Powerpoint Templates Dữ liệu Dữ liệu dạng thuộc ... giỏ: - Bin 1: 9, 9, - Bin 2: 22, 22, 22 - Bin 3: 29, 29, 29 Bằng trung vị giỏ: - Bin 1: 8, 8, - Bin 2: 21, 21, 21 - Bin 3: 28, 28, 28 Bằng biên giỏ : - Bin 1: 4, 4, 15 - Bin 2: 21, 21, 24 - Bin ... bậc • Làm liệu trình: – Điền giá trị thiếu – Xác định loại bỏ liệu sai biệt, liệu nhiễu – Giải liệu mâu thuẫn Powerpoint Templates 10 Làm liệu • Làm liệu vấn đề quan trọng bậc • Làm liệu trình:...
 • 66
 • 218
 • 1

CHƯƠNG 5 - XỬ SINH HỌC potx

CHƯƠNG 5 - XỬ LÍ SINH HỌC potx
... 3138 151 6 252 63 45 21 2242 4194 1144 37 85 9 751 9936 2783 1494 433 107 28 .50 15. 30 4.43 0.03 1.10 0. 05 118 148 30 408 160 3 75 262 252 3 14433 6 056 1.94 31.77 4.14 940 27302 50 0 10 253 18161 255 4 276 ... 258 5 474 2.83 26.47 4. 85 433 2713 131 59 38 3972 1046 4.80 0.22 0.10 1.34 100 6303 226 222 58 00 52 567 27741 213 85 46682 91471 11110 153 3 42 20 9764 15. 70 0.43 0.09 0.20 100 253 3 373 55 150 0 8 452 ... l -1 0 n 30C, nhit ti u nm khong 12 to 18C Nhúm nhit thng (mesophilic) hot ng c vựng 20 50 C, vi nhit ti u khong 25 - 40C, cũn nhúm a nhit hot ng khong 35 - 75C vi nhit ti u khong 55 - 65C...
 • 118
 • 343
 • 4

Hướng dẫn đo đếm sinh khối rừng bằng phương pháp chặt hạ

Hướng dẫn đo đếm sinh khối rừng bằng phương pháp chặt hạ
... việc đo đếm sinh khối tập trung vào điều tra rừng đo đếm sinh khối mặt đất cá lẻ để xây dựng phương trình dự báo sinh khối rừng cho hoạt động REDD Việt Nam Các hướng dẫn đo đếm sinh khối thảm tươi ... viii) Rừng ngập mặn chiếm khoảng 1,3% ; ix) Rừng kim ; x) Rừng trồng bao phủ khoảng 13% diện tích rừng Nội dung cung cấp hướng dẫn cụ thể bước thực đo đếm sinh khối rừng phương pháp chặt hạ để ... iii) Vầu (Indosasa sp) Các nội dung đưa hướng dẫn để thực đo đếm sinh khối rừng tre nứa phương pháp chặt hạ để xây dựng phương trình dự báo sinh khối rừng tre nứa Chuẩn bị dụng cụ vật liệu Dụng...
 • 36
 • 652
 • 3

Những chủ đề tiến bộ trong C# - Các chỉ thị tiền xử trong C# ppsx

Những chủ đề tiến bộ trong C# - Các chỉ thị tiền xử lí trong C# ppsx
... DEBUG Ta cần đặt thị #define #undef vào đầu tập tin nguồn trước khai báo đối tượng biên dịch lưu ý : thị tiền xử dấu ' ; ' cuối câu lệnh thường lệnh dòng thấy thị tiền xử lí, xem lệnh kết ... #region #endregion Các thị #region #endregion đưọc dùng để đánh dấu khối mã xem khối đơn với tên đặt : #region Member Field Declarations int x; double d; Currency balance; #endregion thị ảnh hưởng ... mã chạy ta định nghĩa DEBUG, muốn không chạy ta #undef DEBUG,kích cỡ cũa tập tin thực thi nhỏ Các thị #elif (= else if ) # else dùng khối #if lồng khối #if #define ENTERPRISE #define W2K // further...
 • 6
 • 249
 • 0

nghiên cứu chế biến bột đạm từ sinh khối artemia bằng phương pháp sử dụng enzyme protease

nghiên cứu chế biến bột đạm từ sinh khối artemia bằng phương pháp sử dụng enzyme protease
... cứu chế biến bột đạm từ sinh khối Artemia phương pháp sử dụng enzyme protease cần thiết với mục đích chế biến sinh khối Artemia thành dạng bột đạm thủy phân nhằm tìm kiếm khả sử dụng nguồn bột ... việc nghiên cứu chế biến sinh khối Artemia thành bột đạm cần thiết nhằm nâng cao khả sử dụng nguồn dinh dưỡng quý báu 3.1.2 Nghiên cứu bảo quản sinh khối Artemia Tiến hành thu sinh khối Artemia ... sử dụng sinh khối Artemia bảo quản theo phương pháp để sản xuất bột đạm thủy phân bột đạm thu có mầu sáng Do sử dụng phương pháp để bảo quản sinh khối Artemia dùng làm nguyên liệu cho trình nghiên...
 • 101
 • 172
 • 0

Chương 5 cơ sở quá trình xử sinh học

Chương 5 cơ sở quá trình xử lí sinh học
... trình oxy hóa sinh hóa nên trình xử lý có tốc độ hiệu suất cao nhiều Tùy theo trạng thái tồn vi sinh vật, trình xử sinh học hiếu khí nhân tạo chia thành: - Xử sinh học hiếu khí với vi sinh ... vận chuyển oxy đảm bảo cho vi sinh vật tồn điều kiện hiếu khí Hình 5. 2.4 Đóa sinh học (RBC) 5. 3 QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ Quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu trình sinh hóa phức tạp tạo hàng trăm ... Acid hữu CH4 52 % 20% Quá trình thủy phân 72% Acetic acid Quá trình acetate hóa khử hydro Quá trình methane hóa Hình 5. 3.1 Quá trình phân hủy kỵ khí Tùy theo trạng thái bùn, chia trình xử lý kỵ khí...
 • 13
 • 72
 • 0

Bước đầu nghiên cứu việc sử dụng nấm mốc để xửsinh khối rơm thành các đường dùng để sản xuất Ethanol

Bước đầu nghiên cứu việc sử dụng nấm mốc để xử lý sinh khối rơm thành các đường dùng để sản xuất Ethanol
... quan tâm hàng đầu nay, nội dung phạm vi đề tài Bước đầu nghiên cứu việc sử dụng nấm mốc để xử sinh khối rơm thành đường để sản xuất ethanol góp phần vào việc nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên ... tử đường cho trình thủy giải mà sử dụng trực tiếp để sản xuất ethanol [21] Sử dụng kỹ thuật thủy phân lên men đồng thời (SSF) để sản xuất ethanol từ sinh khối thân bắp Ứng dụng kỹ thuật cho việc ... thích hợp cho trình sản xuất ethanol Với đề tài Nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ” tác giả Trần Diệu [5] cách sử dụng rơm rạ cắt nhỏ tiền xử phương pháp nổ để phá vỡ cấu trúc...
 • 101
 • 217
 • 0

nâng cao ý thức học tập môn ngữ văn cho học sinh khối 11 bằng một số biện pháp khơi gợi hứng thú

nâng cao ý thức học tập môn ngữ văn cho học sinh khối 11 bằng một số biện pháp khơi gợi hứng thú
... khơi gợi hứng thú học tập để từ nâng cao ý thức chất lượng học Ngữ văn Về vấn đề khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh, có viết trình bày đề cập đến Ví dụ: - “Đặc điểm hứng thú môn học học sinh ... ĐỀ TÀI NÂNG CAO Ý THỨC HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC SINH KHỐI 11 BẰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHƠI GỢI HỨNG THÚ Người nghiên cứu: Lương Thanh Hưởng, Giáo viên, ... SMD = 0,9 cho thấy mức độ ảnh hưởng tác động đến nhóm thực nghiệm lớn Giả thuyết đề tài Nâng cao ý thức học tập môn Ngữ văn cho học sinh khối 11 số biện pháp khơi gợi hứng thú kiểm chứng Trước...
 • 24
 • 253
 • 0

Nghiên cứu công nghệ tiền xửsinh học nước rửa máu cá của dây chuyền chế biến cá tra năng suất 8m3 1h

Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý sinh học nước rửa máu cá của dây chuyền chế biến cá tra năng suất 8m3 1h
... VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRA FILET TẠI CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN Ở NAM BỘ 1.1.1 Tổng quan v tra [7] 1.1.2 Phân b [7] 1 Đặ ể ỡng [7] 1.2 Quy trình ch bi n tra ... m c tính trung bình m i t o từ ợng ch bi n tra hi n sinh m 5→ Do ợng dung d ch máu ợng dung d ch máu n ợc xử thích hợp gây ng xung quanh nhà máy ch bi n tra 11 ng v t khác ch ... Tình hình nghiên c u tiền xử ướ ước thải máu tra 1.7.1 Tình hình nghiên c u Vi t Nam [5], [9] khoa ch bi n - ĩ Trung, KS Mã Huy, ThS Nguy n Công Minh Đ iH protein từ d ch th i máu trình...
 • 120
 • 102
 • 0

xử chất thải rắn bằng phương pháp đốt

xử lí chất thải rắn bằng phương pháp đốt
... chất thải rắn ngày rộng rãi Việt Nam áp dụng số công nghệ đại vào xử chất thải rắn Phần 2: Nội dung • Mục đích tiêu chí phương pháp xử chất thải rắn Có nhiều phương pháp xử chất thải rắn ... phương pháp xử chất thải: Các phương pháp xử chất rắn Cơ học Đập Băm Nghiền Nhiệt Thiêu đốt Sinh học Hóa khí Hiếu khí Chôn lấp Kị khí MBT Ở nước ta áp dụng nhiều phương pháp xử chất thải rắn ... tính chất quan trọng chất thải rắn độ ẩm, kích thước, cấp phối hạt, khả giữ ẩm thực tế độ xốp chất thải rắn Độ ẩm chất thải rắn biểu diễn hai phương pháp: Phương pháp khối lượng ướt phương pháp...
 • 10
 • 401
 • 0

Nghiên cứu xửsinh khối bacillus clausii để thu bào tử

Nghiên cứu xử lý sinh khối bacillus clausii để thu bào tử
... 80°C 80 phút để xử sinh khối chứa bào tử Bacillus clausii hiệu tách bào tử khỏi vỏ tế bào, tiêu có dạng tồn B clausii dạng tế bào sinh dưỡng, bào tử tự nội bào tử nằm tế bào sinh dưỡng Nhận ... 1.2.2 Bào tử Bacillus clausii:  Đặc điểm bào tử: Hình 1.4: Bào tử B clausii [32] Hình 1.5: Bào tử B coagulans Bào tử Bacillus clausii mang đặc điểm chung bào tử: - Bào tử dạng sống tiềm sinh ... đó, chất lượng bào tử thu sau xử phương pháp lysozym cao nhiều chất lượng bào tử thu sau phương pháp xử H2SO4 10% (80°C) Mặt khác, khối lượng bào tử thu sau xử lượng sinh khối ban đầu...
 • 52
 • 234
 • 0

Xem thêm