3000 phrasal verbs đầy đủ dịch nghĩa, ví dụ minh họa

PHRASAL VERBS ĐẦY ĐỦ NHẤT CÓ DỊCH NGHĨA

PHRASAL VERBS ĐẦY ĐỦ NHẤT CÓ DỊCH NGHĨA
... fill in : điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào cho đầy đủ, bổ túc cho đầy đủ (đơn từ) - to fill out : mở rộng ra, làm rộng - to fill up : đổ đầy xăng (cho xe…) - to find fault with : phê bình, ... prison : bị tống giam - to be qualified for doing s.th : đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để làm việc - to be ready for : sẵn sàng - to be related to : bà thân thuộc với - to be responsible for : chịu ... : thuận lợi để làm - to be filled with tears : đầy nước mắt - to be forgetful of s.th : hay quên - to be free from : thoát khỏi - to be full of : đầy, tràn ngập - to be gallant to ladies : lịch...
 • 11
 • 36,404
 • 2,515

Từ vựng hữu ích ôn thi TOEIC có phiên âm, dịch nghĩa, dụ.

Từ vựng hữu ích ôn thi TOEIC có phiên âm, dịch nghĩa, ví dụ.
... cấm lưu thông) be covered with (được bao phủ ) The shelf is covered with books and documents (Cái kệ bao phủ với sách tài liệu) be crowded (đông đúc) The restaurant is crowded (nhà hàng đông đúc) ... of leaves on the road nhiều đường Bench Ghế dài There is a bench on each side of the table băng ghế bên bên bàn bridge Cây cầu There is a bridge across the water cầu băng qua nước ... front of the building hàng rào trước tòa nhà flag hanging from Treo There is a flag hanging from the flagpole cờ treo cột cờ lamp đèn There is a lamp near the bed đèn gần giường PART...
 • 24
 • 3,639
 • 57

Trình bày Nguyên lý Macroprocessor. Nêu rõ vai trò và ý nghĩa của nguyên lý này trong các giai đoạn xây dựng và hoạt động của hệ thống. Điều gì xảy ra khi nguyên lý này bị vi phạm? Cho dụ minh họa trong WINDOWS?

Trình bày Nguyên lý Macroprocessor. Nêu rõ vai trò và ý nghĩa của nguyên lý này trong các giai đoạn xây dựng và hoạt động của hệ thống. Điều gì xảy ra khi nguyên lý này bị vi phạm? Cho ví dụ minh họa trong WINDOWS?
... HỆ ĐIỀU HÀNH Đề tài 02: Trình bày Nguyên Macroprocessor Nêu vai trò ý nghĩa nguyên giai đoạn xây dựng hoạt động hệ thống Điều xảy nguyên bị vi phạm? Cho dụ minh họa WINDOWS? ... dụ minh họa I Trình bày nguyên Macroprocessor? dụ vĩ mô xử cho C Windows? Sơ đồ giai đoạn xây dựng hoạt động nguyên hệ thống:  Nạp phiếu yêu cầu  Phân tích  Thiết kế, xây dựng ... Array), để thay đối số gọi vĩ mô cho số đánh dấu định nghĩa vĩ mô lưu trữ Hình ảnh minh họa bước thực dụ trên: 11 HỆ ĐIỀU HÀNH 12 HỆ ĐIỀU HÀNH 13 HỆ ĐIỀU HÀNH II Vai trò ý nghĩa nguyên xây...
 • 17
 • 2,114
 • 47

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành luận xã hội, cho dụ minh họa ở từng yếu tố ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư luận xã hội, cho ví dụ minh họa ở từng yếu tố ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật
... cách Clixten chủ yếu lĩnh vực trị hội: Ông chia Aten thành phân khu, phân khu chia thành 10 phân khu nhỏ, phân khu đơn vị hành khác hợp thành lạc (mỗi lạc bao gồm phân khu nhỏ phân khu hành chính) ... cải cách cải cách Xô lông đưa bước đột phá kinh tế, móng để kinh tế công thương nghiệp phát triển, sở hạ tầng vững chắc, tạo điều kiện cho cải cách lĩnh vực trị - hội Clít-xten Pêriclét sau Việc ... trở lên) ;Thành lập quan có tên Hội đồng 10 tướng lĩnh, người đại diện cho lạc với điều kiện: có thu nhập lớn lạc, đảm bảo tài sản, có tài quân sự. Đặt Luật bỏ phiếu vỏ sò: Trong phiên họp Hội nghị...
 • 7
 • 718
 • 2

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành luận xã hội, cho dụ minh họa ở từng yếu tố ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư luận xã hội, cho ví dụ minh họa ở từng yếu tố ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật
... trở nên cần thiết để hiểu hoàn thiện thêm Vì em chọn đề tài: “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hình thành luận hội, cho dụ minh họa yếu tố? Ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu luận ... mạnh mẽ đến trình trị, hội đất nước, đến việc lãnh đạo quản lý hội luận hội có tác động lĩnh vực pháp luật, đồng thời pháp luật có tác động trở lại với luận hội Việc nghiên cứu ... III Tác dụng luận hội lĩnh vực pháp luật Trong hội nào, luận hội ảnh hưởng định nhiều trường hợp có tác động mạnh mẽ đến trình trị, hội, đến việc lãnh đạo quản lý hội Trong...
 • 17
 • 1,654
 • 1

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành luận xã hội Cho dụ minh họa ở từng yếu tố Ý nghĩa của nghiên cứu luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư luận xã hội Cho ví dụ minh họa ở từng yếu tố Ý nghĩa của nghiên cứu dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật
... ảnh hưởng đến hình thành luận hội Nghiên cứu luận hội, nhằm phát yếu tố tác động đến hình thành nên luận hội Có vậy, định hướng điều chỉnh nhằm phục vụ lợi ích chung Sự hình thành ... nhóm hội Các bước hình thành luận hội Các kiện, tượng hội luận hội phản ánh phải diễn theo trình phức tạp Trong điều kiện bình thường, trình hình thành luận hội chia thành ... bỏ vấn đề hội nhạy cảm không tính đến luận hội Trong việc thực pháp luật Việc thực pháp luật họat động mang ý nghĩa thực tiễn, phản ánh thông qua luận hội Nếu luận hội đồng...
 • 13
 • 375
 • 0

Bình luận về Thang bậc đánh giá Chất lượng dạy học đại học. Lấy dụ minh hoạ.

Bình luận về Thang bậc đánh giá Chất lượng dạy học đại học. Lấy ví dụ minh hoạ.
... lnh hi c mc no, theo thang mc ca Bloom: Nguyn Ngc Hon Lớp Cao hc k17 - Ngnh a lý kinh t xó hi Chuyờn : Lớ lun dy hc i hc Đánh giá Tổng hợp Phân tích Vận dụng Hiểu Biết Thang mc v tiờu chun ... thng tri thc ó hc vo thc t K xo l k nng t n mc thnh thc Chỳng ta cú th tham kho thang bc ỏnh giỏ k nng sau: Đánh giá Sáng tạo Cải tiến Thành thạo Thao tác Mẫu Mu: l mc yờu cu sinh viờn ghi nh ... viờn cú nhn thc, suy ngh ỳng v hot ng ỳng n cỏc tỡnh khỏc khụng Di ừy l mt thang mc ỏnh giỏ thỏi ca sinh viờn: Đánh giá Hành động Quyết định Suy nghĩ Phản ứng Tiếp nhận Nguyn Ngc Hon Lớp Cao...
 • 17
 • 149
 • 0

Tổng hợp phrasal verds đầy đủ

Tổng hợp phrasal verds đầy đủ
... diện : thỏa mãn đối vowisai, làm hài lòng : hy vọng : thoát khỏi : đầy, ngập tràn : trung thành với : thích hợp với : thích hợp với : làm vừa ý, làm dễ chịu : mệt nhọc : chán ngấy : làm gián ... : bạn thật tử tế : tử tế với : tốt cho sưc khỏe : kiên nhẫn với : đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn : thích : giống, giống : thích hợp cho : bạn thật ân cần chu đáo : tuyệt hảo để làm việc : nhân nhượng, ... suspicion - on tap - on time - on tow     : tuần tra : toán đầy đủ : nhận lương hưu : lý từ chối : nguyên tắc : tạm tha : thăng chức : nhận :thích hợp với (ai) : nhắm tời, ám : thoát : phát giận :tiếp...
 • 44
 • 2,621
 • 57

800 phrasal verd thường gặp có dụ minh họa

800 phrasal verd thường gặp có ví dụ minh họa
... in order to get a loan Phrasal Verb ( X ) Phrasal Verb Definition Example The Phrasal Verb Dictionary contains no phrasal verbs beginning with "X." Phrasal Verb ( Y ) Phrasal Verb Definition ... up in the bedroom Phrasal Verb ( U ) Phrasal Verb Definition Example use * up use all of something I used up all of the soap, so we need to buy some more Phrasal Verb ( V ) Phrasal Verb Definition ... for me? Phrasal Verb ( I ) Phrasal Verb Definition Example iron * out eliminate We need to have a meeting this week in order to iron out the distribution problems Phrasal Verb ( J ) Phrasal Verb...
 • 26
 • 982
 • 1

giảng dạy các yếu tố Hán Việt qua các dụ minh hoạ cụ thể và một tiết thực nghiệm : Tiết 18 : Từ Hán Việt

giảng dạy các yếu tố Hán Việt qua các ví dụ minh hoạ cụ thể và một tiết thực nghiệm : Tiết 18 : Từ Hán Việt
... 3000 yếu tố Trong phạm vi chong trình giảng dạy yếu tố Hán Việt trờng THCS có khoảng 200 yếu tố đợc giảng dạy sách giáo khoa Ngữ văn 50 yếu tố ,bao gồm : - Các yếu tố số - Các yếu tố màu sắc - Các ... : yếu tố cảnh vật - Tứ ( ý tứ ,cảm nghĩ ) : yếu tố hoạt động - Sàng ( giờng ) : yếu tố vật dụng - Tiền ( trớc ) : yếu tố không gian - Minh ( sáng) : yếu tố cảnh vật - Nguyệt ( trăng ) : yếu tố ... , từ Hán Việt từ việt gốc Hán hai khái niệm hoàn toàn trùng khớp Nhng ,theo số nhà nghiên cứu không nên hiểu từ Hán Việt toàn từ Việt gốc Hán Không phải từ mợn từ tiếng Hán từ Hán Việt Từ Hán...
 • 11
 • 342
 • 0

Pharal verbs đầy đủ nhất

Pharal verbs đầy đủ nhất
... off, cancel Fall off : giảm dần Fall down : thất bại Fell up to : cảm thấy đủ sức làm Fill in : điền vào Fill up with : đổ đầy Fill out : điền hết , điền Fill in for : đại diện, thay Find out : tìm ... có mặt be out : be in for : đối mặt be over : kết thúc be up : hết, thức dậy be up to : âm mưu, đủ sức blow up : giận, nổ tung, phóng đại back down : nhượng back off : lánh ( khỏi mối nguy hiểm) ... lưỡng =examine Go up : tăng , lên , vào đại học Go into ; lâm vào Go away : cút , khỏi Go round : đủ chia Go on : tiếp tục Go after sb: theo, theo dõi Go after something: cố gắng đạt được, chiếm...
 • 18
 • 241
 • 4

Bài thuyết trình chủ đề 1: Hành vi của doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó khi tham gia thị trường doanh nghiệp phải giải quyết những vấn đề gì? Cho dụ minh họa

Bài thuyết trình chủ đề 1: Hành vi của doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó khi tham gia thị trường doanh nghiệp phải giải quyết những vấn đề gì? Cho ví dụ minh họa
... CHỦ ĐỀ Hành vi doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Để đạt mục đích tham gia thị trường doanh nghiệp phải giải vấn đề gì? Cho dụ minh họa Mọi hành vi doanh Mục tiêu doanh nghiệp nhằm mục đích gì? ... lượng Hình 1: Quá trình tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp Giá MC P2 ATC P1 AVC Q1 Q2 Lượng Hình 2: Đường chi phí cận biên với tư cách đường cung doanh nghiệp TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY ... Mục tiêu doanh nghiệp nhằm mục đích gì? nghiệp hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho tổng doanh thu trừ tổng chi phí đạt max π = TR - TC Chi phí doanh thu MC MR=MC MC3 ATC MC2 P = AR =...
 • 9
 • 427
 • 6

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm lí.. Lấy dụ minh họa. Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó.

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm lí.. Lấy ví dụ minh họa. Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó.
... tiếp cận khác nhau, mà từ cách tiếp cận cách hiểu khác Trong có cách tiếp cận theo định nghĩa tâm lý Để làm rõ vấn đề này, tập lớn xin trình bày đề tài Quan điểm bạn cách tiếp cận văn hóa theo ... việc xác định đối tượng môn khoa học Theo đó, đối tượng văn hóa học văn hóa Tuy nhiên, vấn đề nằm chỗ: quan niệm văn hóa? Có thể nói, tận hôm nay, định nghĩa văn hóa sử dụng thực tế định nghĩa có ... người khác, cộng đồng người với cộng đồng người khác” II Quan điểm cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm Quan điểm Các định nghĩa tâm lý học, nhấn mạnh vào trình thích nghi với môi trường,...
 • 18
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phrasal verb đầy đủvi du minh hoa chu nghia duy tamquan diem ve cach tiep can van hoa theo dinh nghia cau truc lay vi du minh hoa uu nhuoc diem cua cach tiep can dophan tich ban chat nguyen nhan va tinh chu kycua khung hoang kinh tetrong chu nghia tu ban cho vi du minh hoaví dụ minh họa về động lực và logic của quá trình dạy họcví dụ minh hoạ công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước tại sở giao dịch i dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trung sơncâu 7 phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa cho ví dụ minh họa rút ra những kết luận cần thiết cho điều hành hoạt động tín dụngví dụ minh họa giáo viên dạy về phát triển cây cơng nghiệp lâu năm ở tây ngunsử dụng máy vi tính và phần mềm trong dạy học vật lí nhằm hỗ trợ việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực tự lực của học sinh các ví dụ minh hoạcác ví dụ minh họa về sử dụng máy vi tính và phần mềm dạy học vật lýví dụ minh họaphân tích các tính chất cơ bản của dư luận xã hội cho ví dụ minh họa cho từng tính chất tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luậtcác ví dụ minh hoạví dụ minh họa về nhận thức cảm tínhgiáo trình thực hành sql ví dụ minh họaTuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtbai giang ki thuat mach dien tuTuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Bài 1. Con người cần gì để sống?Phép cộngBai giang dien tu mon ky thuat dienBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáTuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữTuần 1. Tổng quan văn học Việt NamTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 5. Những hạt thóc giốngTuần 5. Những hạt thóc giốngTuần 3. Người ăn xin