4 de thi thu vat ly hot nhat

4 đề thi thử vật hay và khó (có đáp án)

4 đề thi thử vật lý hay và khó (có đáp án)
... ☛✟ D Câu 40 ✡ ✠ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 - Lần VẬT LÍ; KHỐI A, A1 LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 20 14 (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 1 34 Họ tên ... ☛✟ ☛✟ Câu 41 ✡ ✠ C Câu 43 ✡ ✠ B Câu 45 ✡ ✠ A Câu 47 ✡ ✠ C Câu 49 ✡ ✠ C Câu 42 ✡ ✠ A Câu 44 ✡ ✠ B Câu 46 ✡ ✠ B Câu 48 ✡ ✠ B Câu 50 ✡ ✠ B ☛✟ ☛✟ ☛✟ Page 26 ☛✟ ☛✟ ☛✟ Câu 40 ✡ ✠ A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... 41 đến câu 50): ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ Câu 41 ✡ ✠ C Câu 43 ✡ ✠ B Câu 45 ✡ ✠ B Câu 47 ✡ ✠ A Câu 49 ✡ ✠ C Câu 42 ✡ ✠ B Câu 44 ✡ ✠ C Câu 46 ✡ ✠ B Câu 48 ✡ ✠ A Câu 50 ✡ ✠ B ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ Page ☛✟ ☛✟ A Câu 40 ...
 • 35
 • 437
 • 1

ĐỀ THI THỬ VẬT - LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 4

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ - LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 4
... luyn thi H-C 200 9-2 010 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ln 1-Thỏng 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 GV: Trng ỡnh Den D C A B A D B D C A A ... -phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vat 12(2009) Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 60 C B A D C A Trang luyn thi H-C 200 9-2 010 08 09 ... 6,02.1023 mol-1 Nng lng to t phn ng trờn tng hp c gam heli l A 4, 24. 1011 J B 6,20.1010 J C 4, 24. 1010 J D 4, 24. 1010 J Cõu 58: Khi chiu bc x cú ` = ` vo katụt ca t bo quang in thỡ Uh = - 1,8V Cụng...
 • 6
 • 233
 • 0

đề thi thử vật hay số 4

đề thi thử vật lý hay số 4
... 3  tức thời cường độ hiệu dụng 12 049 240 97 241 13 12053 s B s C s D s 144 0 144 0 144 0 144 0 Câu 40 Con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 100g, dao động mặt ... 30   10 4 ; Điều chỉnh:  T 2 T l T T1 T3 l Sự thay đổi chu kì tổng cộng phải bằng:    10 4    T T T l l l Từ (1), (2): 10 4   0, 7.10 4   3, 4. 10 4  0, 043 % Tăng chiều ... m n D 2,5.106 Câu 43 C Câu 44 C 2 Từ 4q1  q  1,3.1017 (1)  q  1,3.1017  4q1  3.109 C 4q i Đạo hàm hai vế (1) ta được: 8i1q1  2i 2q   i  1  8mA q2 Câu 45 D Câu 46 B P  n   hc...
 • 11
 • 216
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx
... C A Trang luyn thi H-C 200 9 -2 01 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ln 1-Thỏng 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 GV: Trng ỡnh Den D C A B A ... 1 ,203 h -phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vat 12 (200 9) Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 60 C B A D C A Trang luyn thi H-C 200 9 -2 01 0 ... 6,02.1023 mol-1 Nng lng to t phn ng trờn tng hp c gam heli l A 4, 24. 1011 J B 6 ,20. 1010 J C 4, 24. 1010 J D 4, 24. 1010 J Cõu 58: Khi chiu bc x cú ` = ` vo katụt ca t bo quang in thỡ Uh = - 1,8V Cụng...
 • 6
 • 214
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 4 pptx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 4 pptx
... 1D,2A,3A,4A,5A,6A,7B,8A,9A,10C,11B,12B,13A,14A,15D,16B,17B,18C,19B,20C,21A,22D,23A,24A,25A, 26B,27A,28A,29B,30C,31C,32C,33C,33C,34C,35A,36A,37C,38B,39C ,40 A ,41 B ,42 D ,43 A ,44 D ,45 A ,46 D ,47 A ,48 D ,49 A,50A,51B,52C,53C,54C,55D,56A,57B,58D,59A,60D ... đại Điện dung C có giá trị: 4. 10 4 4.10 4 R L C A (F) (F) B A  3 10 4 4.10 4 B (F) (F)  3 10 4 10 4 C (F) (F)  3 3.10 4 4.10 4 D (F) (F)   10 4 Câu 24: Cho mạch điện, uAB = UAB ... 1 34, 9(MeV) phân rã thành hai tia gamma 0   +  Bước sóng tia gamma phát phân rã piôn là: A 9,2.10–15(m) B 9200 (nm) C 4, 6.10 –12(m) D 1,8.10 – 14( m) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ ĐÁP ÁN 1D,2A,3A,4A,5A,6A,7B,8A,9A,10C,11B,12B,13A,14A,15D,16B,17B,18C,19B,20C,21A,22D,23A,24A,25A,...
 • 7
 • 160
 • 0

Đề thi thử vật 4 potx

Đề thi thử vật lý 4 potx
... c hai h t α Cho bi t mp = 1,0073u; mα = 4, 0015u mLi = 7,0 144 u Ph n ng t a hay thu lư ng bao nhiêu? A Ph n ng t a lư ng 17 ,41 MeV B Ph n ng thu lư ng 17 ,41 MeV C Ph n ng t a lư ng 15MeV D Ph n ng ... u λ ' = 0,75 λ v max = 2v, bi t λ = 0 ,4 µm Bư c sóng gi i h n c a katôt B 0 ,45 µm C 0 ,48 µm D 0,51 µm A 0 ,42 µm Câu 30: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0 ,4 m vào catot c a m t t bào quang ñi n ... n dây L = 1/π (H) A C ≈ 3, 14. 10-5 F B C ≈ 6,36.10-5 F C C ≈ 1,59.10-5 F D C ≈ -5 9 ,42 .10 F 210 Câu 45 : H t nhân 84 Po ch t phóng x α Sau phân rã, h t nhân sinh có A 84 proton 126 nơtron B 80 proton...
 • 6
 • 73
 • 0

Đề luyện thi Đại Học ĐỀ THI THỬ VẬT LẦN I – ĐỀ 4 potx

Đề luyện thi Đại Học ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ LẦN I – ĐỀ 4 potx
... ngược chiều, lớn vật b thật, ngược chiều, nhỏ vật c ảo, chiều, lớn vật d ảo, chiều, nhỏ vật 33 Tìm phát biểu sai tia hồng ngo i GV: Hà Xn Xuất -063216035 Đề luyện thi Đ i Học A Tia hồng ngo i có ... n1.sini = n2.sinr 40 Để giảm công suất hao phí đường dây t i i n n lần, trước truyền t i i n nă ng xa, hiệu i n ph i đươc A giảm n lần B tăng lên n lần C tăng lên n D giảm lên n 41 Chiếu tia ... truyền i n từ trường biến thi n khơng gian i n từ trường biến thi n có: A i n trường từ trường biến thi n tuần hồn lệch pha góc /2 B i n trường từ trường biến thi n tuần hồn tần số C i n trường...
 • 5
 • 78
 • 0

đề thi thử Vật Chuyên Đh Vinh lần 4

đề thi thử Vật lý Chuyên Đh Vinh lần 4
... 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 45 6 ... 14 B 15 A 16 C 17 B 18 A 19 D 20 B 21 A 22 C 23 D 24 C 25 B 26 B 27 D 28 D 29 D 30 C 31 C 32 B 33 C 34 C 35 C 36 D 37 A 38 D 39 A 40 A 41 B 42 C 43 A 44 D 45 B 46 A 47 C 48 C 49 D 50 D Mã đề 45 6 ... ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Trang 4/ 4 - Mã đề thi 199 DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày! ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ LẦN...
 • 5
 • 201
 • 0

Đề thi thử vật trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015

Đề thi thử vật lý trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015
... gian B sóng dọc sóng ngang lan truyền môi trường vật chất C lan truyền nhờ có lực liên kết phần tử môi trường D có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương Câu 24 Tia tử ... không A Bản chất tượng sóng dừng tượng giao thoa sóng B Dao động phần tử vật chất môi trường truyền sóng dao động trì C Sóng gặp vật cản tự điểm phản xạ sóng , sóng phản xạ pha với sóng tới D Năng ... 150V D 173V Câu 15 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox chiều dài quỹ đạo 10cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 2,5s vật qua vị trí biên dương Phương trình dao động vật   B x  10cos  t...
 • 7
 • 207
 • 0

Đề thi thử Vật số 12

Đề thi thử Vật Lý số 12
... cường độ âm tần số âm D Âm có cường độ nhỏ tai có cảm giác âm “bé” D 50Hz Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 3/7 - Mã đề thi 12 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 12) biên soạn ... tử sóng M cách gốc toạ độ m thời điểm t = s Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 2/7 - Mã đề thi 12 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 12) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... = s ? A 50 m/s B 0,5 m/s C 0,4 m/s D 40 m/s Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 4/7 - Mã đề thi 12 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 12) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH...
 • 7
 • 666
 • 10

De thi thu Vat ly (New)

De thi thu Vat ly (New)
... dung C1 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 60 m; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 80 m Khi mắc C1 C2 với cuộn L mạch thu sóng có bước sóng ? A ... gian D Biên độ dao động riêng phụ thu c vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động GV: Lê Thanh Sơn, DD: 0905.930406 Trang 2/4 - Mã đề thi 218 Đề luyện thi học kỳ I năm học 2007 - 2008 Câu ... 17: Phát biểu sau không ? A Biên độ dao động trì phụ thu c vào phần lượng cung cấp thêm cho dao động chu kì B Biên độ dao động cưỡng phụ thu c vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động tắt dần...
 • 4
 • 246
 • 0

Đề thi thử Vật trương THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 2

Đề thi thử Vật Lý trương THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 2
... loại làm catốt ứng với xạ U2 U1 U2 U1 U2 A R = 2d B R = 2d C R = 2d D R = 2d U2 U1 U2 U1 Câu 47 Biểu thức điện tích, mạch dao động LC tưởng, q = 2. 10 −7 sin( 2. 10 t)(C) Khi q =10 −7 (C) ... tốc truyền âm D bước sóng lượng âm Câu 32 Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m Nếu tăng khối lượng vật thành 2. m tần số dao động vật A f C B f f D 2f (H ) Câu 33 Một cuộn dây có điện trở ... λ0 Ta đường đặc trưng Vôn-Ampe hình vẽ 2, J2 Trong nhứng kết luận sau, kết luận ? A λ1 < 2 < λ0 B 2 < λ1 = λ0 C 2 < λ1 < λ0 D J1 < J2 Uh O UAK Câu 24 Bước sóng ánh sáng vàng chân không 6000(A0)...
 • 6
 • 615
 • 7

De thi thu vat ly 12

De thi thu vat ly 12
... điện pha bằng√3 lần hiệu điện dây pha truyền tải điện dây dẫn, dây trung hoà có tiết diiện nhỏ 10 Thi t bò sau có khả biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Một điôt chỉnh lưu Bốn điôt ... với hiệu điện đầu đoạn mạch ngược pha với hiệu điện đầu đoạn mạch pha với hiệu điện đầu đoạn mạch 12. Đặt hiệu điện xoay chiều u=200sin(100πt + π/3)V vào đầu đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C=100/πμm, ... là: 10√2V 10V 20√2V 20V 14 Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều? DĐXC dòng điện có trò số biến thi n theo thời gian theo quy luật dạng sin cosin DĐXC có chiều thay đổi DĐXC thực chất dao động...
 • 3
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử vật lý tuổi trẻ tháng 4 2012đề thi thử vật lý đại học vinh lần 4de thi thu vat ly lan 4đề thi thử vật lýđề thi thử vật lý sốđề thi thử vật lý 2014bộ đề thi thử vật lý 2013bộ đề thi thử vật lýđề thi thử vật lý 2013 có đáp ánđề thi thử vật lý 2012 có đáp ánđề thi thử vật lý có đáp án chi tiếtđề thi thử vật lý có đáp ánđề thi thử vật lý chuyên đại học vinhđề thi thử vật lý các trường chuyên 2013đề thi thử vật lý 2013bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học