Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng chương 5

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng - Chương 4

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng - Chương 4
... V.Thẻ TT 43 V THANH TOÁN BẰNG THẺ THANH TOÁN Phân loại Theo tính chất toán I Vấn đề chung II UNC III UNT IV.SEC V.Thẻ TT 44 V THANH TOÁN BẰNG THẺ THANH TOÁN Phân loại Theo tính chất toán Thẻ ... TT 45 V THANH TOÁN BẰNG THẺ THANH TOÁN Phân loại Theo tính chất toán Thẻ tín dụng I Vấn đề chung II UNC III UNT IV.SEC V.Thẻ TT 46 V THANH TOÁN BẰNG THẺ THANH TOÁN Phân loại Theo tính chất toán ... thống toán Việt Nam I: 1951 - 1993 Thuần tuỦ th công -Thư qua bưu điện - Điện báo qua bưu điện II: 1993 - 2002 III: 2002 - Bước đầu áp d ng H thống toán toán chuyển ti n n t liên ngân hàng n...
 • 54
 • 192
 • 0

bài giảng dịch vụ kế toán qua ngân hàng

bài giảng dịch vụ kế toán qua ngân hàng
... dung Khái qt dịch vụ tốn qua NH Các thể thức tốn qua NH Các hệ thống tốn NH Kế tốn dịch vụ tốn qua ngân hàng Tài liệu     Quyết đònh 226/2002/QĐ – NHNN “ Quy chế hoạt động toán qua tổ chức ... ngân hàng: - Cùng Chi nhánh Ngân hàng - Khác Chi nhánh (Thanh tốn liên hàng) ~ Các ngân hàng khác nhau: - Song biên: Giữa hai ngân hàng - Đa biên: Qua ngân hàng trung tâm (NHNN) (thanh tốn liên ngân ... CHƯƠNG 4: KẾ TỐN DỊCH VỤ THANH TỐN QUA NGÂN HÀNG TRÌNH BÀY: GV HỒ SỸ TUY ĐỨC Mục tiêu - Hiểu thể thức tốn qua ngân hàng - Giải thích xử lý giao dịch tài khoản tiền gửi khách hàng NHTM - Phân...
 • 58
 • 236
 • 0

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 7: Nghiệp vụ thanh tra của ngân hàng trung ương

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 7: Nghiệp vụ thanh tra của ngân hàng trung ương
... Chương Nghiệp vụ Thanh tra NHTW 21/04/15 Nội dung  Khái niệm  Nội dung hoạt động tra  3.Tổ chức máy tra NH  Phương thức tra  5.Các nguyên tắc để hoạt động tra NH có hiệu  Hoạt động tra ... tra NHNN Việt Nam 6.1 Đối tượng tra NHNN 6.2 Vị tra NHNN 6.3 Tổ chức hệ thống thanhh tra NHNN 6.4 Nhiệm vụ, quyền hạn thanhh tra NHNN 6.5 Quan hệ tra NH với Tổng tra Nhà nước quan hữu quan Tham ... Điều kiện 5.2 Phương pháp tra ngân hàng hành 5.3 Yêu cầu thông tin 5.4 Năng lực người tra 5.5 Hoạt động tra xuyên quốc gia  Tham khảo Giáo trình tr 260-264 21/04/15 20 Hoạt động tra NHNN Việt...
 • 23
 • 288
 • 0

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
... NVTT qua NH 34 4.2 Thủ tục toán tiền hàng hóa dịch vụ cho sở tiếp nhận TTT * NH đại lý toán: Khi nhận chứng từ trên, kiểm tra đủ điều kiện hạch toán: Nợ 4273 3612 (tạm ứng hoạt động nghiệp vụ) ... 201015 - KT NVTT qua NH 16 1.4 Các trường hợp séc toán khác NH Các khoản thu ghi vào thu dịch vụ toán phải tách riêng phần thuế GTGT để hạch toán: Nợ 4211, 1011, … Có 711 (thu dịch vụ toán) Có TK ... - KT NVTT qua NH 33 Thanh toán thẻ toán 4.1 Thủ tục phát hành TTT NH phát hành thẻ tiếp nhận chứng từ KH, kiểm tra đủ điều kiện hạch toán: Nợ 4211, 1011 … Có 4273 Có 711 (thu dịch vụ toán, có)...
 • 38
 • 4,021
 • 88

kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
... phương pháp kế toán nghiệp vụ toán qua ngân hàng KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Nội dung Khái quát dòch vụ toán qua ngân hàng Các thể thức toán qua ngân hàng Phương ... hàng Phương pháp hạch toán nghiệp vụ toán qua ngân hàng KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Tài liệu tham khảo      Giáo trình Kế toán ngân hàng Quyết đònh 226/2002/QĐ ... 4283-TG đảmKẾ T thanh toáG thẻ bảo N NGÂN HÀNn 21 Chương KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Phương pháp kế toán nghiệp vụ toán qua NH 3.1 Tài khoản sử dụng TK Thanh toán vốn ngân hàng Số...
 • 46
 • 164
 • 0

Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng giữa các khách hàng

Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng giữa các khách hàng
... làthẻ toán phương tiện toán đại gắn liền với kỹ thuật tin học ứng dụng Ngân hàng TTT Ngân hàng phát hành bán cho khách hàng để toán tiền hàng hoá, dịch vụ, toán công nợ để lĩnh tiền mặt Ngân hàng ... có cho người thụ hưởng 3.2.4 Thanh toán thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng công cụ toán ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt máy rút ... ứng dụng Ngân hàng TTT Ngân hàng phát hành bán cho khách hàng để toán tiền hàng hoá, dịch vụ, toán công nợ để lĩnh tiền mặt Ngân hàng đại lý toán hay quầy trả tiền tự động Các loại thẻ ngân hàng...
 • 29
 • 468
 • 4

Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng giữa các khách hàng

Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng giữa các khách hàng
... làthẻ toán phương tiện toán đại gắn liền với kỹ thuật tin học ứng dụng Ngân hàng TTT Ngân hàng phát hành bán cho khách hàng để toán tiền hàng hoá, dịch vụ, toán công nợ để lĩnh tiền mặt Ngân hàng ... có cho người thụ hưởng 3.2.4 Thanh toán thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng công cụ toán ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt máy rút ... ứng dụng Ngân hàng TTT Ngân hàng phát hành bán cho khách hàng để toán tiền hàng hoá, dịch vụ, toán công nợ để lĩnh tiền mặt Ngân hàng đại lý toán hay quầy trả tiền tự động Các loại thẻ ngân hàng...
 • 25
 • 314
 • 1

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pptx

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pptx
... bên mua hàng bán hàng mở tài khoản chi nhánh ngân hàng NGƯỜI MUA HÀNG NGƯỜI BÁN HÀNG ( 2) (3) NGÂN HÀNG (1)  -Trường hợp 2: người mua hàng người bán hàng mở tài khoản chi nhánh ngân hàng khác ... NGƯỜI BÁN HÀNG (3) (1) (2) NGÂN HÀNG - Trường hợp 2: bên mua bên bán mở tài khoản chi nhánh ngân hàng khác NGƯỜI MUA HÀNG Giao hàng (3) NGƯỜI BÁN HÀNG (5) (2) NGÂN HÀNG BÊN MUA (4) NGÂN HÀNG BÊN ... BÁN HÀNG NGƯỜI MUA HÀNG (4) (2) (1) NGÂN HÀNG BÊN MUA (3) NGÂN HÀNG BÊN BÁN Khái niệm: Ủy nhiệm thu ( UNT) giấy ủy nhiệm đòi tiền người ban hành lập gửi vào ngân hàng phục vụ để nhờ thu tiền hàng...
 • 17
 • 382
 • 4

Bài giảng nghiệp vụ tín dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Bài giảng nghiệp vụ tín dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
... 50.455 67.280 Thanh toán thẻ ngân hàng  Thẻ ngân hàng công cụ toán đại ngân hàng phát hành bán cho đơn vị cá nhân để họ sử dụng toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ rút tiền mặt ngân hàng, đại lý, ... toán (Payment card)  Thẻ tín dụng (Credit Card) Những đối tượng liên quan đến thẻ ngân hàng     Ngân hàng phát hành thẻ Người sử dụng thẻ toán Người chấp nhận toán thẻ Ngân hàng đại lý toán ... khoản ngân hàng nói lên mối quan hệ khách hàng ngân hàng • Khách hàng người gửi tiền ngân hàng người nhận tiền gửi với nghĩa vụ trích TK để chi trả theo thị khách hàng theo quy định thể lệ ngân hàng...
 • 49
 • 408
 • 0

chuyên đề 4 nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng - gv. chu mai linh

chuyên đề 4 nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng - gv. chu mai linh
... hình thức toán khác - Uỷ nhiệm chi - Uỷ nhiệm thu - Thanh toán thông qua thư tín dụng - Ngân hàng điện tử Uỷ nhiệm chi • Là phương tiện toán mà người trả tiền lập lệnh toán theo mẫu ngân hàng cung ... hưởng toán thông qua L/C: -2 Thoả mãn điều kiện 1, chắn toán, - Các dịch vụ toán ngân hàng điện tử • Thanh toán qua thẻ ngân hàng • ATM • Direct Deposit • Pay by Phone Systems • Personal ... miễn truy đòi cho Ngân hàng Sacombank Dây chuyền toán sau: Trả theo lệnh công ty MS Công ty FPT ký Trả theo lệnh Ngân hàng Sacombank, miễn truy đòi Công ty MS ký Đến hạn toán, ngân hàng Sacombank...
 • 21
 • 296
 • 1

chuyên đề 4 nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

chuyên đề 4 nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
... checks • Nghiệp vụ đem lại nhiều rủi ro cho ngân hàng việc toán séc ký phát tài khoản tiền gửi Tuy nhiên ngân hàng toán trường hợp: Khách hàng nắm giữ tờ séc khách hàng uy tín ngân hàng Người ... chối toán toàn phần • Người bị ký phát (tổ chức thực toán) có nghĩa vụ toán tờ séc séc có đủ điều kiện để toán Trong trường hợp người ký phát séc tài khoản tiền gửi toán ngân hàng ngân hàng toán ... 2) Thanh toán phần Trường hợp khách hàng bị chết lực hành vi dân • Việc khách hàng ký phát séc bị chết lực hành vi dân không làm ảnh hưởng đến nghĩa vị phải toán séc ngân hàng, ngân hàng biết vụ...
 • 35
 • 548
 • 0

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pot

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pot
... NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG I Tổng quan hoạt động toán qua ngân hàng II Thanh toán khách hàng III Thanh toán ngân hàng IV Thanh toán quốc tế 12/24/2010 B01002 - NV toán qua NH I Tổng quan ... thụ hưởng B01002 - NV toán qua NH 15 Thanh toán thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng phương tiện toán ngân hàng phát hành cung cấp cho khách hàng sử dụng toán rút tiền mặt ngân hàng máy rút tiền tự động ... NV toán qua NH Điều kiện thực toán qua ngân hàng - Khách hàng phải có tài khoản ngân hàng - Khách hàng phải am hiểu quy chế toán qua NH để sử dụng thể thức toán cách linh hoạt hiệu - Khách hàng...
 • 49
 • 275
 • 3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pdf

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG pdf
... điểm toán qua ngân hàng • Sự vận động tiền tệ độc lập với hàng hóa kể thời gian không gian • Sử dụng tiền ghi sổ không dùng tiền mặt • Ngân hàng đóng vai trò trung gian Lợi ích toán qua Ngân hàng ... tiền Ngân hàng đại lý Hàng chứng từ Người thụ hưởng Chuyển tiền trả sau Ngân hàng chuyển tiền 3b Chuyển tiền 4.Ghi có - Báo có 3a.Báo nợ Lệnh chuyển tiền Người trả tiền Ngân hàng đại lý 1 .Hàng ... khách hàng Lập công điện toán Thu phí Hạch toán Phương thức nhờ thu (Collection of Payment) • Nhờ thu việc NH tiếp nhận chứng từ để: – Thanh toán chấp nhận toán – Giao chứng từ để toán chấp nhận toán...
 • 57
 • 1,169
 • 2

thực trạng và giải pháp kế toán nghiệp vụ cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quảng xương tỉnh thanh hóa

thực trạng và giải pháp kế toán nghiệp vụ cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện quảng xương tỉnh thanh hóa
... chọn đề tài “ Thực trạng giải pháp kế toán nghiệp vụ cho vay ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Xương Thanh Hóa làm chuyên đề luận văn tốt nghiệp Bài luận văn ... trình kế toán nghiệp vụ cho vay thấu chi Khi cho vay thấu chi, nợ nợ loại khách hàng uy tín ngân hàng cho phép thấu chi NV1 : Khi khách hàng thấu chi, ngân hàng vào chứng từ, hạn mức thấu chi, ... tác kế toán cho vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Đối với ngân hàng thương mại Kế toán cho vay giữ vị trí quan trọng toàn nghiệp vụ ngân hàng, xác định nghiệp vụ kế toán phức tạp lẽ bảng cân đối cho...
 • 88
 • 211
 • 1

bài giảng kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

bài giảng kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
... My Khái quát vềà toán vốn qua NH Phương pháp kế toán dòch vụ toán qua NH Tài khoản sử dụng Thanh toán lần qua NH nhà nước Thanh toán lần qua NH nhà nước Quan hệ toán Quan hệ toán chi nhánh NH ... vềà toán vốn qua NH Thanh toán vốn nội hệ thống ngân hàng Lệnh chuyển Có Thanh toán vốn nội hệ thống ngân hàng NH A N TK Thanh toán chuyển tiền” ̇ Ngân hàng nhận/thu CÓ NH B Hạch toán LCC ̇ Ngân ... Hanh My 13 Phương pháp kế toán dòch vụ toán qua NH Uỷ nhiệm chi Phương pháp kế toán dòch vụ toán qua NH Uỷ nhiệm chi Tại ngân hàng phục vụ người chi trả Tại ngân hàng phục vụ người thụ hưởng (1)...
 • 19
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngkế toán nghiệp vụ bán buôn qua điện thoại thanh toán qua ngân hàngnghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngnghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng giữa các khách hànghạch toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngbài tập nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngnghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng thương mạikế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàngtrò của nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàngmau bang ke chung tu thanh toan qua ngan hangmức thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàngphát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàngcác nghiệp vụ kế toán của ngân hàng thương mạikế toán nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàngkế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học