Kế toán nghiệp vụ tín dụng chương 4

Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
... Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng sử dụng vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy ... khách hàng tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết ký kết hợp đồng tín dụng  Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận hạn mức tín dụng trì thời hạn ... chức tín dụng Khi cho vay phát hành sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng khách hàng phải tuân theo quy định Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát hành sử dụng thẻ tín dụng 5.2 Chứng từ qui trình tín...
 • 30
 • 237
 • 0

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG ppt

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG ppt
... qua cam kết chữ ký ngân hàng, bảo lãnh loại tín dụng áp dụng phổ biến Bảo lãnh dịch vụ sử dụng uy tín sức mạnh tài ngân hàng cam kết với khách hàng ngân hàng bảo lãnh để thực nghĩa vụ quy định ... hàng ngân hàng - Ngày tháng năm 2006 khách hàng toán đủ gốc lãi theo hợp đồng tín dụng cho ngân hàng tiền gửi toán ngân hàng Bài tập 9: Theo hợp đồng cho thuê tài ngân hàng doanh nghiệp C ngân hàng ... thuê tài ngân hàng doanh nghiệp C ngân hàng cho thuê tài tài sản trị giá 12 tỷ đồng thời hạn thuê 10 năm Lãi suất cố định 12%/năm Theo hợp đồng tín dụng khách hàng toán gốc lãi cho ngân hàng hàng...
 • 30
 • 578
 • 5

bài giảng kế toán ngân hàng - chương 3 kế toán nghiệp vụ tín dụng

bài giảng kế toán ngân hàng - chương 3 kế toán nghiệp vụ tín dụng
... khon s dng (tt): Ti khon tin vay - Gii ngõn - Chuyn n D n cui k - Thu n gc - Chuyn n thớch hp Lói phi thu - 39 4 Lói phi thu - Thu lói - Thoỏi thu Lói cha n hn - Cỏc ti khon khỏc: tin mt, tin gi ... thng - 79 TK Thớch hp- TM, TG, TTV S tin nhn c Xut ngoi bng - 9711 K TON NGHIP V TN DNG (tt) II Phng phỏp k toỏn (tt): 2 .3 K toỏn x lý TSB (tt): 2 .3. 1 Ti khon s dng: TS gỏn n ch XL - 38 70 - Thu ... bỏn , KT TS - 4591 - Chi XL TS - NH thu n - NH tr KH - Khai thỏc - Thanh lý Ch x lý * Cỏc TK khỏc: - TK ni bng: Tin mt, TGTT, N xu, Thu nhp, - TK ngoi bng: TSB- 9940, TS ch XL 9950, K TON NGHIP...
 • 39
 • 1,312
 • 1

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng thương mại docx

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng thương mại docx
... đích sử dụng vốn – Tín dụng cho sản xuất kinh doanh – Tín dụng tiêu dùng • Căn vào thời hạn cho vay – Tín dụng ngắn hạn – Tín dụng trung dài hạn • Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng – Tín dụng ... sản đảm bảo – Tín dụng có tài sản đảm bảo Năm 2006 • Căn vào hình thái giá trị tín dụng – Cho vay tiền – Cho vay tài sản • Căn vào mối quan hệ chủ thể – Tín dụng trực tiếp – Tín dụng gián tiếp ... PHÁP HẠCH TOÁN • Khi chiết khấu Nợ TK 221, 222 Có TK 1011, 4211, 4221 • Khi đến hạn toán Nợ TK 1011, 4211,4221 Có TK 2211, 2221 Có TK 711, 717 Có TK 702 Có TK 4531 Các nghiệp vụ khác hạch toán giống...
 • 59
 • 786
 • 0

slike môn toán ngân hàng hvnh chương 4 toán nghiệp vụ tín dụng

slike môn kê toán ngân hàng hvnh chương 4 kê toán nghiệp vụ tín dụng
... số tiền KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Kế toán Nghiệp vụ mua bán nợ Kế toán Xử lý tài sản đảm bảo nợ Kế toán Phân loại nợ Trích lập dự phòng rủi ro KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA BÁN ... niệm Kế toán Tín dụng: Việc tổ chức ghi chép, phản ánh cách đầy đủ, kịp thời, xác trình cấp tín dụng từ giải ngân đến hoàn thành thu nợ gốc lãi Nhiệ Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tín dụng: toán dụng: ... tài khách hàng thông qua hoạt động tài khoản tiền gửi tài khoản cho vay Thông qua số liệu kế toán cho vay để phát huy vai trò tham mưu kế toán quản lý nghiệp vụ tín dụng KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY...
 • 20
 • 152
 • 1

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư - Chương 3

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư - Chương 3
... Nợ 231 5 Có 231 4, 231 3, 231 2, 231 1 - Tiền lãi Nhập 941 Xử lý xóa nợ, xóa lãi - Xóa nợ Nợ 239 0 Có 231 5 - Hạch toán giảm lãi tính trước vào thu nhập Nợ 7050 Có 39 43 Đồng thời xuất 941 Nhập 94 1- Nợ ... trình cấp tín dụng NHTM  Nhằm giám đốc chặt chẽ toàn số tiền cấp tín dụng cho khách hàng  Tham mưu cho nghiệp vụ TD I Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ cho vay ... Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay Khái niệm kế toán nghiệp vụ cho vay Kế toán nghiệp vụ cho vay gì? Là hoạt động ghi chép, phản ánh tổng hợp cách đầy đủ, xác, kịp thời khoản tín dụng tất khâu từ...
 • 48
 • 184
 • 0

Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại NHNo&PTNT Diễn Châu–Nghệ An.doc

Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại NHNo&PTNT Diễn Châu–Nghệ An.doc
... kiện kế toán máy kết nối mạng, điều kiện kế toán đợc ứng dụng công nghệ tin học đại 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụng NHNo&PTNT Diễn Châu a, Khái niệm kế toán nghiệp vụ tín dụng ... cho cán tín dụng để có biện pháp xử lý kịp thời 1.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng 1.3.2.1 Chứng từ dùng kế toán nghiệp vụ tín dụng Chứng từ dùng kế toán cho ... thu lãi riêng, điều làm cho nghiệp vụ kế toán tín dụng trở nên phong phú, phức tạp Do kế toán nghiệp vụ tín dụng cần phảI đợc tổ chức cách khoa học - Tín dụng nghiệp vụ sinh lời lớn ngân hàng thơng...
 • 106
 • 584
 • 4

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Kế toán nghiệp vụ tín dụng
... Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng sử dụng vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy ... khách hàng tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết ký kết hợp đồng tín dụng  Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận hạn mức tín dụng trì thời hạn ... chức tín dụng Khi cho vay phát hành sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng khách hàng phải tuân theo quy định Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát hành sử dụng thẻ tín dụng 5.2 Chứng từ qui trình tín...
 • 30
 • 516
 • 4

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính
... khách hàng hạch toán vào thu nhập khác, kế toán ghi: Nợ: TK 1011/ TK thích hợp Có: TK thu khác (79) KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2.1 Mục đích đầu tài 44 Đầu tài nghiệp vụ quan trọng ... phòng rủi ro 1.2 Những vấn đề chung kế toán nghiệp vụ tín dụng 1.2.1 Khái niệm nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm Kế toán nghiệp vụ tín dụng công việc ghi chép, phản ánh tổng ... tiết: Mở tài khoản theo khách hàng bảo lãnh b Chứng từ sử dụng Nghiệp vụ bảo lãnh nghiệp vụ tín dụng nên ch ứng từ kế toán dùng nghiệp vụ bảo lãnh giống chứng từ nghiệp vụ kế toán tín dụng nói...
 • 58
 • 606
 • 4

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Kế toán nghiệp vụ tín dụng
... I Khái quát nghiệp vụ tín dụng Phân loại tín dụng ngân hàng - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay theo dự án đầu tư - Cho vay hợp vốn - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng ... 201015 - KT NV tín dụng 27 - Hạch toán thu lãi chiết khấu phí dịch vụ toán: Nợ TK khách hàng Có TK thu lãi chiết khấu Có TK phí dịch vụ toán với nước Có TK thuế VAT (của phí dịch vụ toán) 03/15/11 ... NV tín dụng 15 Đồng thời: nhập 971 – Nợ bị tổn thất thời hạn theo dõi - Khi KH toán khoản nợ: Nợ TK 1011, 1113 Có TK 79 Hết thời hạn theo dõi xuất 971 03/15/11 201015 - KT NV tín dụng 16 Kế toán...
 • 60
 • 871
 • 21

Giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công - Thái Nguyên

Giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công - Thái Nguyên
... VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÀC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Khái niệm ngân hàng hoạt đơng ngân hàng …………………… 1.1.1-Khái niệm ngân hàng …… ………………… 1.1.2-Hoạt động ngân ... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chức - Nhiệm vụ - Quyền hạn: - Chức năng: Chi nhánh Ninh Thuận doanh nghiệp nhà nước, chi nhánh BIDV Vì chi nhánh Ninh Thuận có chức ngân hàng thương mại - Nhiệm vụ: ... dịch vụ cầm đồ dịch vụ khác theo quy định Pháp luật 1.2-Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại: 1.2.1-Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Hiện nước ta chưa có khái niệm dịch vụ ngân hàng...
 • 94
 • 222
 • 1

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Kế toán nghiệp vụ tín dụng
... tình hình cho vay ngân hàng 5.1.Một số vấn đề kế toán nghiệp vụ tín dụng 5.1.1 Ý nghĩa tín dụng ngân hàng Tín dụng cộng việc quan trọng công tác kế toán TCTD Cho vay công việc lớn tạo lợi nhuận ... Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng sử dụng vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy ... khách hàng tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết ký kết hợp đồng tín dụng  Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận hạn mức tín dụng trì thời hạn...
 • 31
 • 213
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN KHIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NHNOPTNT DIỄN CHÂU

MỘT SỐ Ý KIẾN KHIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NHNOPTNT DIỄN CHÂU
... triển chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu mà đặc biệt nghiệp vụ kế toán cho vay chi nhánh Phân tích làm được, tồn để từ đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tình hình ... Kiểm toán giúp đánh giá xác hoạt động Ngân hàng tính nghiêm túc, đắn việc xây dựng tổ chức thực việc xây dựng tổ chức nghiệp vụ tín dụng chiến lược sách tín dụng điều kiện khung kinh doanh tín dụng ... tồn nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu Hoạt động ngân hàng đa dạng thành viên hoạt động Ngân hàng phối hợp với nhằm thực mục tiêu chung để kiểm soát tổ chức...
 • 15
 • 195
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... điều làm cho nghiệp vụ kế toán tín dụng trở nên phong phú, phức tạp Do kế toán nghiệp vụ tín dụng cần phảI tổ chức cách khoa học - Tín dụng nghiệp vụ sinh lời lớn ngân hàng thương mại thông qua ... cho cán tín dụng để có biện pháp xử lý kịp thời 1.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng 1.3.2.1 Chứng từ dùng kế toán nghiệp vụ tín dụng Chứng từ dùng kế toán cho ... phát triển TDNH có vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế 1.1.2 Vai trò kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại Kế toán nghiệp vụ tín dụng công việc ghi chép phản ánh cách đầy đủ...
 • 21
 • 378
 • 2

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO VAY VÀ NGHIỆP VỤ TẠI NHNO

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO VAY VÀ NGHIỆP VỤ TẠI NHNO
... hot ng cho vay va trờn cú th cho chỳng ta thy nhng thỏng u nm chi nhỏnh ó t c kt qu tt hot ng cho vay Hot ng cho vay theo ng tin cho vay Cho n thi im 31/12/2007 thỡ Ngõn hng khụng cú khon vay no ... cuc cỏch mng v i tng cho vay, chuyn t cho vay cỏc i tng m phỏp lut cho phộp sang cho vay nhng i tng m phỏp lut khụng cm - V lói sut cho vay: Mc lói sut Ngõn hng ni cho vay v khỏch hng tha thun ... Phng thc cho vay, mc ớch s dng tin vay Phng thc cho vay: tr gúp S tin bng s;20.000.000 Bng ch: Hai mI triu ng chn Mc ớch s dng tin vay: Mua xe mỏy iu Lói sut cho vay - LóI sut tin vay l:10,6%...
 • 63
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụngbài tập kế toán nghiệp vụ tín dụngtài liệu kế toán nghiệp vụ tín dụngkế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàngkế toán nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàngkế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàngbài tập về kế toán nghiệp vụ tín dụngbài tập và bài giải kế toán nghiệp vụ tín dụngbài tập kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàngbài tập kế toán nghiệp vụ tín dụng có lời giảiquy trình hạch toán kế toán nghiệp vụ tín dụngnhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tín dụngluận văn kế toán nghiệp vụ tín dụngđề tài kế toán nghiệp vụ tín dụngbáo cáo thực tập kế toán nghiệp vụ tín dụngBAO CAO TAI CHINH NAM 2015Thông tư 110 Hướng dẫn mới về đăng ký thuế và khai, nộp thuế điện tử (491.52KB)Tuần 8. Ôn chữ hoa: GTuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánhTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Unit 7: That is my schoolhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCHạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong DN (30.72KB)Managerial economics 3rd by froeb ch16Managerial economics 3rd by froeb ch21Managerial economics 3rd by froeb ch22DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485Đồ án ngành hệ thống điện vũ thế anhĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn nhị lờiĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn văn namĐồ án ngành hệ thống điện trần đức phương