Kế toán nghiệp vụ huy động vốn chương 3

Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
... theo mục đích định NHTM nhận vốn từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN chuyển vốn qua toán vốn ngân hàng 6.3 Kế toán hoạt động huy động vốn 6.3.1 .Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền ... đối thủ cạnh tranh  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá Các giấy tờ có giá công cụ Nợ ngân hàng phát hành để huy động vốn thị trường Huy động vốn ngắn hạn: Để huy động vốn ngắn hạn, tổ chức ... 1113,1123 6.3.4 Kế toán nguồn vốn khác Nguồn vốn uỷ thác, đầu tư, cho vay nguồn vốn mà NHTM nhận từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN qua toán vốn ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu cho vay vốn đối tượng...
 • 12
 • 287
 • 1

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN pdf

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN pdf
... theo mục đích định NHTM nhận vốn từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN chuyển vốn qua toán vốn ngân hàng 6.3 Kế toán hoạt động huy động vốn 6.3.1 .Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền ... Kế toán nghiệp vụ vay NHNN Ngân hàng vay vốn NHNN Nợ TK 1113, 1123 Có TK 4031,4032,4034 Ngân hàng toán nợ cho NHNN Nợ TK 4031,4032,4034 Có TK 1113, 1123  Kế toán lãi phải trả cho NHNN Ngân hàng ... trình kế toán Kế toán nghiệp vụ vay TCTD nước Ngân hàng vay TCTD nước Nợ TK 1011,1031,5211, 5012 Có TK 4151,4161 Ngân hàng toán cho TCTD nước Nợ TK 4151,4161 Có TK 1011,1031,5211, 5012 Ngân hàng...
 • 12
 • 757
 • 15

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn potx

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn potx
... Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn I Những vấn đề nghiệp vụ huy động vốn kế toán huy động vốn Ý nghĩa nguồn vốn huy động Nội dung kinh tế nguồn vốn huy động Tài khoản sử dụng nghiệp vụ ... sử dụng nghiệp vụ huy động vốn Nguyên tắc hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ ... chưa toán 11 Tài liệu dùng cho lớp VB2 Kết cấu tài khoản 388 Nội dung: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kqkd nhiều kỳ kế toán việc phân bổ khoản chi phí vào chi phí kỳ kế toán...
 • 27
 • 467
 • 1

Chương 6: kế toán nghiệp vụ huy động vốn ppt

Chương 6: kế toán nghiệp vụ huy động vốn ppt
... theo mục đích định NHTM nhận vốn từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN chuyển vốn qua toán vốn ngân hàng 6.3 Kế toán hoạt động huy động vốn 6.3.1 .Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền ... đối thủ cạnh tranh  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá Các giấy tờ có giá công cụ Nợ ngân hàng phát hành để huy động vốn thị trường Huy động vốn ngắn hạn: Để huy động vốn ngắn hạn, tổ chức ... 1113,1123 6.3.4 Kế toán nguồn vốn khác Nguồn vốn uỷ thác, đầu tư, cho vay nguồn vốn mà NHTM nhận từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN qua toán vốn ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu cho vay vốn đối tượng...
 • 12
 • 209
 • 1

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 2 kế toán nghiệp vụ huy động vốn

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 2 kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... khoản sử dụng nghiệp vụ huy động vốn Nguyên tắc hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy ... Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn I Những vấn đề nghiệp vụ huy động vốn kế toán huy động vốn Ý nghĩa nguồn vốn huy động Nội dung kinh tế nguồn vốn huy động Tài khoản sử dụng nghiệp ... nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Tài liêêu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Những vấn đề   Ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn  Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn ...
 • 26
 • 296
 • 0

tiểu luận chương ii kế toán nghiệp vụ huy động vốn

tiểu luận chương ii kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... cỏc phn chớnh sau: Phn I: Nhng c bn v nghip v huy ng Phn II: Thc trng huy ng ti cỏc ngõn hng hin Phn III: Mt s gii phỏp nhm tng cng huy ng ti cỏc ngõn hng hin Do kin thc ca chỳng em cũn hn ch ... cu Ngoài nguồn vốn huy động NHTM khai thác nguồn vốn từ tổ chức tài quốc tế, nguồn vốn lớn, có thời hạn tơng đối dài từ đến 50 năm với lãi suất tơng đối u đãi Khi NHTM nhận nguồn vốn thờng có điều ... trò nhiệm vụ Để tạo đứng thị trờng, ngân hàng thơng mại không ngừng nâng cao khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân c để đầu t, phát triển sản xuất Nguồn vốn huy động có vai trò lớn hoạt động ngân...
 • 33
 • 175
 • 2

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... 5.4.2 Qui trình kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Kế toán tiền gốc Khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng vay Nợ TK 2511 Cho vay vốn VND nhận trực tiếp từ TCQT Nợ TK 2521 Cho vay vốn VND nhận trực ... Số tiền lãi khách hàng chưa toán 5.4.2 Qui trình kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Kế toán tiền gốc Khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng vay, hạch toán Nợ TK 2611, 2641 Cho vay ngắn hạn Nợ TK 2621, ... dụng khác trả nợ Số dư Nợ: Số tiền mà tổ chức tín dụng khác vay 5.3.2 Qui trình kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Kế toán tiền gốc Khi định cho tổ chức tín dụng nước nước vay ngắn hạn, trung hạn, dài...
 • 30
 • 1,006
 • 2

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... theo mục đích định NHTM nhận vốn từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN chuyển vốn qua toán vốn ngân hàng 6.3 Kế toán hoạt động huy động vốn 6.3.1 .Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền ... đối thủ cạnh tranh  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá Các giấy tờ có giá công cụ Nợ ngân hàng phát hành để huy động vốn thị trường Huy động vốn ngắn hạn: Để huy động vốn ngắn hạn, tổ chức ... 1113,1123 6.3.4 Kế toán nguồn vốn khác Nguồn vốn uỷ thác, đầu tư, cho vay nguồn vốn mà NHTM nhận từ tổ chức cung ứng vốn thông qua NHNN qua toán vốn ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu cho vay vốn đối tượng...
 • 12
 • 807
 • 4

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... Nguồn vốn huy động Các loại vốn huy động - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm định kỳ (có kỳ hạn) - Tiền gửi có kỳ hạn 03/15/11 201015 - KT NV huy động vốn ... loại vốn huy động khác: + Vốn hình thành lĩnh vực toán tiền ký quỹ mở thư tín dụng, séc bảo chi … + Vốn huy động cách phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn, dài hạn kỳ phiếu NH, trái phiếu NH … + Vốn ... NV huy động vốn 10 * Tài khoản 1011 “Tiền mặt quỹ” Tài khoản dùng để hạch toán số tiền mặt quỹ nghiệp vụ TCTD - Bên Nợ ghi: Số tiền mặt ghi vào quỹ nghiệp vụ - Bên Có ghi: Số tiền chi từ quỹ nghiệp...
 • 38
 • 1,562
 • 10

Một số giải pháp về kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Một số giải pháp về kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
... Chơng I Ngân hàng thơng mại kế toán nghiệp vụ huy động ngân hàng thơng mại I Ngân hàng thơng mại, vai trò chức Ngân hàng thơng mại kinh tế thị trờng Lý luận chung ngân hàng thơng mại Nghề ... tiền thân ngân hàng thơng mại, đời gắn liền với quan hệ thơng mại Sự giao lu hàng hoá vùng, quốc gia với loại tiền khác gây khó khăn phức tạp việc mua bán toán chuyển đổi tiền tệ Ngân hàng thơng ... 1.2 Ngân hàng tiền gửi: Xuất sau xuất tiền giấy Các ngân hàng đảm nhận chức bảo quản vàng nhận tiền gửi cá nhân hay tổ chức Việc nhận tiền gửi, bảo quản vàng bạc ngày phát triển cho phép ngân hàng...
 • 3
 • 418
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốnkế toán nghiệp vụ huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn và kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
... huy động vốn kế toán nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng Thơng mại Chơng II: Thực trạng huy động vốn kế toán huy động vốn Sở giao dịch ngân hàng Chính sách hội Việt Nam ChơngIII: Một số giảI pháp ... Giải pháp nâng cao hiệu công tác huy động vốn kế toán nghiệp vụ huy động vốn Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam. Chuyên đề đợc trình bày thành chơng: Chơng I: Cơ sở lý luận huy ... nhánh Ngân hàng sách hội cấp Huy n hội đồng quản trị Ngân hàng sách hội định II thực trạng nghiệp vụ huy động vốn Sở giao dịch Ngân hàng sách hội Việt Nam Do đợc thành lập nhằm thực sách...
 • 51
 • 419
 • 0

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
... Kế toán nghiệp vụ huy động vốn I Những vấn đề nghiệp vụ huy động vốn kế toán huy động vốn Ý nghĩa nguồn vốn huy động Nội dung kinh tế nguồn vốn huy động Tài khoản sử dụng nghiệp vụ huy động vốn ... hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán ... phải trả dồn tích chưa toán 10 Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 388 Nội dung: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kqkd nhiều kỳ kế toán việc phân bổ khoản...
 • 26
 • 299
 • 2

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TIẾT KIỆM TRUNG TÂM

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TIẾT KIỆM TRUNG TÂM
... triển nguồn nhân lực như: công tác đào tạo chưa bản, sách qui hoạch cán chưa rõ ràng, sách lương thu nhập dàn 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Giai đoạn từ đến 2010, ... chức tốt công tác kế toán để đáp ứng đặc tính nghiệp vụ kế toán nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ xác, bên cạnh yếu tố người quan trong: đội ngũ nhân viên kế toán phải giỏi nghiệp vụ, trình độ chuyên ... vụ dịch vụ toán để thu hút khách hàng quan hệ giao dịch gửi tiền Đây giải pháp hiệu cao so với giải pháp tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng, đồng thời mở rộng phát triển hình thức toán...
 • 13
 • 267
 • 0

Kế toán : Nghiệp vụ huy động vốn

Kế toán : Nghiệp vụ huy động vốn
... Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn I Những vấn đề nghiệp vụ huy động vốn kế toán huy động vốn Ý nghĩa nguồn vốn huy động Nội dung kinh tế nguồn vốn huy động Tài khoản sử dụng nghiệp vụ huy động ... dụng nghiệp vụ huy động vốn Nguyên tắc hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có ... lãi phát sinh kỳ kế toán Tài khoản 80 Chi phí trả lãi phát sinh kỳ Chi phí trả lãi thoái chi kỳ Dư N : CP trả lãi kỳ 12 Nguyên tắc hạch toán lãi  Áp dụng nguyên tắc kế toán: Cơ sở dồn tích Chi...
 • 26
 • 257
 • 0

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại nhtmcp sài gòn-chi nhánh thống nhất-quỹ tiết kiệm bàu cát

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại nhtmcp sài gòn-chi nhánh thống nhất-quỹ tiết kiệm bàu cát
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TIẾT KIỆM BÀU CÁT-CHI NHÁNH THỐNG NHẤTNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 2.1 Thực trạng hoạt động kế toán nghiệp vụ huy động vốn Qũy tiết ... kế toán nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Quỹ tiết kiệm Bàu cát Đưa giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hoạt động kế toán nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi tiết kiệm Ngân ... cổ phần Sài Gòn (SCB) quỹ tiết kiệm Bàu Cát Chương 2: Thực trạng hoạt động nghiệp vụ kế toán huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Chi nhánh Thống Nhất- Quỹ tiết kiệm Bàu Cát Chương...
 • 70
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phòng kế toán ngân quỹ với 9 cán bộ công nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ huy động vốn thanh toán ngân quỹnghiệp vụ huy động vốnnghiệp vụ huy động vốnnghiệp vụ huy động vốn của doanh nghiệpnghiệp vụ huy động vốn của ngân hàngtổng quan về nghiệp vụ huy động vốnnghiệp vụ huy đông vốn của ngân hàng thương mạibài tập nghiệp vụ huy động vốn có lời giảibai tap nghiep vu huy dong vonfile excel quản lý nghiệp vụ huy động vốnđồ án nghiệp vụ huy động vốnngân hàng câu hỏi kế toán ngân hàng huy động vốnnghiep vu huy dong voncăn cứ phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốntổng quan về ngân hàng thương mại vốn và nghiệp vụ huy động vốn của nhtmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học