4 chuyên đề học dân quân tự vệ cơ quan

Đề thi chuyên đề học sinh giỏi Lần 1 (Trần Quang Huy) môn vật lý

Đề thi chuyên đề học sinh giỏi Lần 1 (Trần Quang Huy) môn vật lý
... là: A n1cosi1 = n2cosi2 B n2sini1 = n1sini2 C n1sini1 = n2sini2 D n1cosi2 = n2cosi1 Câu 25: Thấu kính phân kì có tiêu cự 20cm Vật thật AB đặt trục vuông góc với trục có ảnh cách vật 10 cm Vật đặt ... tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật B Vật thật cho ảnh ảo, chiều lớn vật C Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật Câu 28: ... từ tâm khung dây là: A B = 2 .10 -3 (T) B B = 3 ,14 .10 -3(T) C B = 1, 256 .10 -4 (T) D B = 6,28 .10 -3 (T) - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 3
 • 69
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 1 CHI TIẾT, CỤ THỂ, TRỰC QUAN VỀ KĨ NĂNG LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG, CHỮ ĐẸP.

CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 1 CHI TIẾT, CỤ THỂ, TRỰC QUAN VỀ KĨ NĂNG LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG, CHỮ ĐẸP.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHI TIẾT, CỤ THỂ, TRỰC QUAN VỀ KĨ NĂNG LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG, CHỮ ĐẸP VÀ BÀI SOẠN MINH HỌA I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP VIẾT Chương trình tập viết ... 2: Hướng dẫn học sinh viết 12 - 15 Học sinh mở tập viết Học sinh đọc lại nội dung Giáo viên hướng dẫn học sinh tư ngồi Học sinh thực viết cách cầm bút để Yêu cầu học sinh viết dòng đến hết Học ... liệu: CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP CHI TIẾT, CỤ THỂ, TRỰC QUAN VỀ KĨ NĂNG LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG, CHỮ ĐẸP VÀ BÀI SOẠN MINH HỌA Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65836...
 • 31
 • 248
 • 0

Chuyên đề: Hướng dẫn học từ vựng ở nhà

Chuyên đề: Hướng dẫn học từ vựng ở nhà
... nhà với bạnở nhà III.Kết luận : Mỗi học sinh có cách học từ vựng nhà khác nhau.Trên vài mẹo nhỏ giúp học sinh học tốt nhà. Giúp em có hứng thú hơn,các em không bò nhàm chán,đơn điệu ngồi học từ ... em thi xem nhiều “hạt” từ có cách khen thưởng - Đối với từ vựng đồ vật,giáo viên cho học sinh cách học từ nhà dán chữ lên đồ vật xung quanh em thuộc bỏ - Đối với động từ ,học sinh liên hệ đến hoạt ... kiểm tra từ học sinh cách giáo viên đọc tả cho học sinh chép Vì chuyên đề “Giúp học sinh học từ vựng nhà nên xin nhấn mạnh nhiều vào bước củng cố dặn dò sau: - Học sinh phải có tập chép.Sau học, giáo...
 • 3
 • 417
 • 0

Tài liệu Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu xây dựng công trình pptx

Tài liệu Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình pptx
... NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phát triển dự án chu trình hoạt động trải qua giai đoạn sau: Giai đoạn tiền đầu 1.1 Dự án đầu xây dựng công trình gi? Dự án đầu xây dựng công trình ... đầu xây dựng công trình Chủ đầu xây dựng công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chủ đầu xây dựng công trình người định đầu định trước lập dự án đầu xây dựng công trình ... dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản dự án đầu xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng hoạt động...
 • 182
 • 705
 • 3

Chuyên đề kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu khu vực đồng bằng

Chuyên đề kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư khu vực đồng bằng
... sở (vẽ giai đo n lập dự án đầu xây dựng công trình cho dự án có giá trị 15 tỉ đồng trở lên); - Bản vẽ thiết kế kĩ thuật (vẽ giai đo n thực dự án đầu xây dựng công trình với dự án phức tạp, ... - Bản vẽ thiết kế thi công (vẽ giai đo n thực dự án đầu xây dựng công trình với dự án thiết kế hai bước, ba bước dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có giá trị 15 tỉ đồng) ; - Bản vẽ hoàn công ... công (vẽ giai đo n thực dự án đầu xây dựng công trình giai đo n bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dung) thể thực tế thi công công trình Trong hồ sơ vẽ nhà, thường có vẽ sau: - Bản vẽ mặt...
 • 80
 • 2,002
 • 1

chuyen de 1 - tổng quan về quản lý dự án đầu xây dựng

chuyen de 1 - tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng
... toàn dự án 1. 4 Quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng để lập dự án đầu t xây dựng quản xây dựng Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đợc quy định phân cấp cụ thể Luật Xây dựng, ... d Cơ quan cấp giấy phép xây dựng quan gia hạn giấy phép xây dựng Vii Điều chỉnh dự án đầu t xây dựng công trình Yêu cầu việc điều chỉnh dự án đầu t xây dựng công trình: Dự án đầu t xây dựng công ... t xây dựng công trình định lựa chọn hình thức quản dự án đầu t xây dựng công trình sau đây: 1. 1 Trực tiếp quản dự án chủ đầu t xây dựng công trình có đủ điều kiện lực quản dự án 1. 2 Thuê...
 • 69
 • 315
 • 3

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn
... (VBQPPL) LIÊN QUAN ð N QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D NG CƠNG TRÌNH Tài li u lưu hành n i b Trình bày: TS Lưu Trư ng Văn Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn 1.1.1 KHÁI NI M V PHÁP LU T & CÁC VĂN B N PHÁP ... CƠNG TRÌNH Tài li u lưu hành n i b Trình bày: TS Lưu Trư ng Văn Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn H c vi n cán b qu n xây d ng th L p B i dư ng ki n th c QLDA XD 1.1 GI I THI U T NG QUAN V CÁC VĂN ... • Cơ quan: P.312, 97 Võ Văn T n, Q.3, TP.HCM Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn H c vi n cán b qu n xây d ng th L p B i dư ng ki n th c QLDA XD PH N NH NG V N ð CHUNG V QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D...
 • 121
 • 364
 • 1

Chuyên đề 1: TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pdf

Chuyên đề 1: TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pdf
... l−u vùc hƯ thèng s«ng §ång Nai Sµi Gßn Trªn c¬ së ®ã, b¸o c¸o chuyªn ®Ị “ Tỉng quan ®iỊu kiƯn tù nhiªn Kinh tÕ x· héi khu vùc h¹ du s«ng §ång Nai Sµi Gßn cã liªn quan ®Õn biÕn ®ỉi lßng dÉn ... Ph−íc, §ång Nai, Bµ RÞa-Vòng TÇu, Long An, T©y Ninh H×nh 1.1 : Khu vùc h¹ du l−u vùc hƯ thèng s«ng §ång Nai Sµi Gßn Chuyªn ®Ị 1: Tỉng quan ®iỊu kiƯn tù nhiªn - Kinh tÕ x∙ héi liªn quan ®Õn biÕn ... §ång Nai Sµi Gßn Chuyªn ®Ị 1: Tỉng quan ®iỊu kiƯn tù nhiªn - Kinh tÕ x∙ héi liªn quan ®Õn biÕn ®ỉi lßng dÉn HDS§NSG §Ị tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ị xt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ĩ ỉn ®Þnh lßng dÉn h¹ du...
 • 203
 • 539
 • 2

Chuyên đề trình chiếu PowerPoint hay về từ loại lớp 4 - 5

Chuyên đề trình chiếu PowerPoint hay về từ loại lớp 4 - 5
... vt: -Th trn -Th trn -Vn nho -Vn nho Nhng ngụi nh Nhng ngụi nh Dũng sụng Dũng sụng Da ca thy R- nờ Da ca thy R- nờ 21 Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ... Chuyên đề lớp 4- 5: GIúP HọC SINH NắM VữNG KIếN THứC Từ LOạI GIúP HọC SINH NắM VữNG KIếN THứC Từ LOạI (( phần DT, ĐT, TT )) phần DT, ĐT, TT Ngư iưthựcưhiện ... Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : Nm vng kin thc v t loi : a.Danh t *Cm DT: - DT cú...
 • 34
 • 702
 • 0

Chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học môn Vật lí 12

Chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học môn Vật lí 12
... GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: 1) Ưu điểm; -Qua chuyên đề, học sinh nắm phương pháp tự học môn có ý thức tự học -Xây dựng nếp tự học, phát huy tính tích cực, tự học học sinh 2) Khuyết điểm: -Còn vài đối tượng học ... chuyên đề, họp tổ chuyên môn, rút ưu khuyết điểm bổ sung hoàn chỉnh chuyên đề, chuyên đề đem thực đại trà cho môn vật 12 ban bản: 12C1, 12C2, 12C3, 12C4, 12C5 Thời gian thực kéo dài năm học ... tượng học sinh yếu ý thức tự giác học tập Cần quan tâm kiểm tra em thường xuyên 3) Bổ sung: -Thực kiên trì thường xuyên để tạo thành nếp tự học học sinh III THỜI GIAN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ ĐẠI TRÀ:...
 • 7
 • 810
 • 2

Chuyên đề hướng dẫn cho học sinh cách cảm thụ thơ để từ đó rèn kỹ năng viết văn 9

Chuyên đề hướng dẫn cho học sinh cách cảm thụ thơ để từ đó rèn kỹ năng viết văn 9
... hướng dẫn cách cảm thụ rèn luyện cho học sinh kỹ viết văn sau: - Bước 1: Phát học sinh có khả cảm thụ văn học: Qua thời gian dạy, sau kiểm tra viết, em có cách diễn đạt linh hoạt, không viết lại nội ... -Người dạy văn chưa truyền hay tác phẩm văn chương sang cho người học (kể cách cảm thụ kỹ viết câu văn giàu hình tượng) -Chưa trang bị kiến thức thể loại văn học cho học sinh nên phần lớn học sinh ... tính sáng tạo học sinh Mà muốn cho học sinh biết cảm thụ trước hết người dạy phải đem hay văn chương đến cho người học, giúp cho học sinh kỹ cảm thụ hay đẹp tác phẩm qua biện pháp tu từ mà tác giả...
 • 15
 • 306
 • 0

Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục

Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục
... (controlling) Quản giáo dục 2.1 Vận dụng khoa học quản vào QLGD 2.1 .1 Khái niệm quản giáo dục Có thể đưa khái niệm quản giáo dục theo cấp độ: Quản hệ thống giáo dục quản trường học Ở ... dân tộc Các nhà quản trường ĐH, CĐ phải ý quán triệt quan điểm khoa học hoạt động quản 2.2 Vận dụng số mô hình quản giáo dục 2.2 .1 Quản dựa vào nhà trường Quản giáo dục lấy nhà trường ... dục: (i) Quản giáo dục có chủ thể quản giáo dục đối tượng quản giáo dục (ii) Quản giáo dục liên quan đến việc trao đổi thông tin có mối liên hệ ngược (iii) Quản giáo dục có khả thích...
 • 21
 • 4,851
 • 38

Kế hoạch số 04/KH-TTr-PGD&ĐT về việc THANH TRA CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

Kế hoạch số 04/KH-TTr-PGD&ĐT về việc THANH TRA CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC
... trường học tra chuyên đề công tác quản Hiệu trưởng phối hợp thực tốt kế hoạch Kết thúc tra đơn vị, cán Tổ chức – Tuyển sinh hoàn thành báo cáo kết tra với lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo Kế ... kiểm tra gồm cán phụ trách công tác Tổ chức -Tuyển sinh, cán Kế toán, cán chuyên môn để thực nhiệm vụ Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo theo đề cương tra công tác quản Hiệu trưởng ... kiểm tra gửi, nộp cho Tổ kiểm tra theo quy định chuẩn bị đầy đủ loại hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra trước Tổ kiểm tra đến làm việc Các thành viên Tổ kiểm tra, Hiệu trưởng đơn vị...
 • 2
 • 270
 • 1

CHUYÊN đề 1 TỔNG QUAN về QUẢN lý dự án đầu xây DỰNG CÔNG TRÌNH

CHUYÊN đề 1 TỔNG QUAN về QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH
... bộ công việc,ưmụcưtiêuưhoặcưyêuưcầuưnàoưđó. Dự án baoưgồm dự án đầu dự án khôngưcóưtínhưchất đầu Dự án đầu t XDCT (Luật Xây dựng) : ưư Dự án đầu XDCTưlàưtậpưhợpưnhững đề xuất về việcưbỏưvốnưđểưtạoư mới,ưmởưrộngưhoặcưcảiưtạoưnhững công trình xây dựng nhằmưphátưtriển,ư ... CQ 26 II Tổ chức quản dự án đầu t XDCT Thiết kế xây dựng Giấy phép xây dựng Quản thi công Các hình thức quản dự án 27 Thiết kế xây dựng Tùy theo quy mô, tính chất công trình, việc thiết ... trình Quản chất lợng theo giai đoạn dự án đầu t xây dựng công trình 34 3.3 Quản tiến độ thi công XDCT Công trình xây dựng trớc triển khai phải đợc lập tiến độ thi công XD, phù hợp với tổng...
 • 41
 • 234
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2015- 2016 Thực hành sống BÀI 1: HỌC CÁCH TIẾT KIỆM (4) I.MỤC TIÊU: - Sau học giúp HS ... huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2015- 2016 Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... bày thực hành làm việc nhóm hiệu +Bài học giúp HS biết tạo lập thói quen với tập thể tăng hiệu học tập từ việc học nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...
 • 53
 • 6,762
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: 4 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 124 chuyen de hoa dai cuong va vo co lop 12 cua thay nguyen minh tuan4 chuyên đề về tư tưởng hồ chí minhchuyên đề hướng dẫn học sinh tự học môn toánchuyên đề hướng dẫn học sinh tự họcchuyên đề 1 tổng quan về phân tíchchuyên đề học tập tư tưởng hcm4 chuyên đề tư tưởng hồ chí minhcác chuyên đề học tập tư tưởng hồ chí minhchuyên đề học tập tư tưởng hồ chí minh 2013các chuyên đề học tập tư tưởng hcmchuyên đề học tập tư tưởng hcm năm 2012chuyên đề học tập tư tưởng hcm năm 2014chuyên đề một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợichuyên đề toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyBảng chia 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 23. g, gh