Verdegem bio energetic

Công nghệ xử lý rác MBT - CD.08 (Mechanic Bio Treatment)

Công nghệ xử lý rác MBT - CD.08 (Mechanic Bio Treatment)
... 13.0 7-2 73, Cd 0.2 9-1 0.63, Zn 2.3 9-8 .51, Mn 0.2 5-4 .84, Cu 0.4 5-8 .76, Ni 0.1 6-0 .59 and Pb 2.5 9-9 .38 µg/g FW In clam from the same area Fe 94. 8-4 19, Cd 6-2 0.3, Zn 1.0 9-6 .28, Mn 251 5-6 256 ,Cu 0.4 7-3 .18, ... Zn Various Mediterra Liver 1 4-6 04 8 0-3 80 dolphins nean Kidney 1.2 0-2 .20 1. 2-2 .22 9 5-6 69 Various 0. 1-1 0 0. 1-2 .5 sea tissue Delphinu New Liver s delphis Zealand 3 5-7 2 Stenella Japanese Liver coeruleoa ... Toxicol.58:86 5-8 70 [32] Patin S.A.(1984):Tilapia as a bio- assay organism in toxicological studies Biogeochemical and toxicological studies of water pollution Moskva (USSAR): Vniro, pp.3 9-4 6 [33] Peerzada,N.;Pakkiyaretnan,T.;Skliros,S.;Guinea,M.;Ryan,P.(1992):...
 • 13
 • 482
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè
... Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển da Kim Nơng trồng nhà kính thu đợc số liệu trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 ảnh hởng phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển ... hởng lớn đến suất hiệu kinh tế ngời trồng trọt Trong trình thực đề tài nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển suất da Kim Nơng trồng nhà kính vụ xuân năm ... da Kim Nơng trồng Hải phòng đề xuất loại phân bón thích hợp cho da Kim Nơng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến...
 • 62
 • 956
 • 2

Công nghệ sản xuất bio-ethanol từ sắn lát phần 1

Công nghệ sản xuất bio-ethanol từ sắn lát phần 1
... sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu Ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu thích hợp sản xuất Bio-Ethanol mía, sắn, gạo, ngô rỉ đường 1 Sản xuất Bio-ethanol từ nguồn nguyên liệu chứa đường 2 .1. 1 Khả sản xuất ... khí Công nghệ Applied Process Technology International APTI (Delta-T): Sơ đồ khối công nghệ sản xuất ethanol Thuyết minh: Công nghệ sản xuất Bio-Ethanol với nguyên liệu sắn lát (cassava chip), sắn ... dịch từ thùng TK -11 01 gồm nước công nghệ, dịch hèm loãng dòng dịch Grits hồi lưu từ đỉnh hệ thống cyclone cấp hệ thống cyclone tách cát Dịch bột sau đưa đến thùng TK -11 02 Cả thùng TK -11 01 TK -11 02...
 • 30
 • 2,470
 • 20

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio
... hc (biogasoil), diesel sinh hc (biodiesel), v khớ sinh hc (biogas) - loi khớ c to thnh s phõn hy ym khớ cỏc cht thi nụng nghip, chn nuụi v lõm nghip Trong cỏc dng trờn thỡ ch cú biogasoil v biodiesel ... ng Sau ú tỏch riờng biodiesel, glyxerin v cú th tớnh chuyn hoỏ ca phn ng chuyn hoỏ ca phn ng cú th tớnh theo cụng thc sau: C = mbio Cbio/Mbio/{mdu/(Mdu 3) } Trong ú: + mbio, mdu: lng sn phm ... ca glyxerin Hiu sut biodiesel thu c tớnh theo cụng thc sau: Y = (Vbio/Vdu) x 100 Trong ú: Vbio : th tớch biodiesel thu c Vdu : th tớch du nnh ban u 2.6 PHN TCH CHT LNG SN PHM BIODIESEL 2.6.1 Phng...
 • 90
 • 637
 • 15

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio
... liệu để tổng hợp biodiesel: Dầu thực vật Biodiesel Mỡ động vật Lựa chọn nguyên liệu rẻ tiền, không ảnh hưởng an ninh lương thực: dầu ăn phế thải mỡ basa Giới thiệu chung Các loại xúc tác ... kết tủa Sấy & nung MgSiO3 THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU Xác định tiêu dầu thải mỡ Xử lý dầu ăn thải mỡ TỔNG HỢP BIODIEZEL Máy khuấy từ có gia nhiệt Bình cầu ba cổ Nhiệt kế Sinh ... liệu là: Các điều kiện xử lý tối ưu Tác nhân trung hòa Dầu thải Mỡ NaOH 4% NaOH 4% Hàm lượng bazơ dư, % 8 Nhiệt độ nước rửa, oC 70 80 Số lần rửa, lần Đã tổng hợp biodisel từ dầu ăn phế thải xúc...
 • 45
 • 723
 • 17

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIO-ETHANOL

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIO-ETHANOL
... nhà cung cấp công nghệ sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu Thế giới Trên giới, có nhiều nhà cung cấp công nghệ sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu Một số nhà cung cấp công nghệ sản xuất Bio-Ethanol nhiên ... sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu Ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu thích hợp sản xuất Bio-Ethanol mía, sắn, gạo, ngô rỉ đường 1 Sản xuất Bio-ethanol từ nguồn nguyên liệu chứa đường 2.1.1 Khả sản xuất ... theo sau phân huỷ hiếu khí Công nghệ Applied Process Technology International APTI (Delta-T): Sơ đồ khối công nghệ sản xuất ethanol Thuyết minh: Công nghệ sản xuất Bio-Ethanol với nguyên liệu...
 • 31
 • 977
 • 19

Tổng hợp bio-ethanol để pha chế xăng sinh học”

Tổng hợp bio-ethanol để pha chế xăng sinh học”
... Với lí chọn đề tài Tổng hợp bio-ethanol để pha chế xăng sinh học” để nghiên cứu II Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài cung cấp cho nhiều kiến thức bioethanol cung xăng sinh học III Giới hạn ... ETHANOL ĐỂ PHA CHẾ XĂNG SINH HỌC Pha ethanol vào xăng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn kinh tế Để hiểu rõ chất quy trình phối trộn ta cần tìm hiểu tính chất xăng ethanol III.1 Tổng quan Xăng ... Hiện để nuôi trồng sinh khối tảo ta thường áp dụng kỹ thuật nuôi cấy pha : Pha đầu pha tối ưu cho trình phát triển sinh khối tảo hệ thống kín Pha thứ sinh khối tảo chuyển vào môi trường bất lợi để...
 • 60
 • 542
 • 4

CUONG BIO 1

CUONG BIO 1
... bảo vệ đến có tập tính bảo vệ * Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2, 3, - SGK -17 8 - Đọc mục: Em có biết – SGK 17 8 * Hướng dẫn chuẩn bị - Soạn bài: CƠ CHẾ ĐIỀU HỊA SINH SẢN - Chuẩn bị ... 48: Bài 43: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm sinh sản hữu tính1.Ví dụ Khái niệm II Q trình sinh sản hữu tính động vật 1/ Các giai đoạn sinh sản hữu tính động vật 2/ Động vật đơn tính động ... tử (2n = 78) Phát triển phơi hình thành thể Gà 2n=78 Các giai đoạn sinh sản hữu tính gà 2n= 78 1) Tại sinh sản hữu tính tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền? Vì: + NST phân ly tự q trình GP +...
 • 36
 • 97
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”
... nghip 4.2 Nghiên cứu ảnh h-ởng số loại phân bón sinh học đến sinh tr-ởng phát triển suất d-a Kim Cô N -ơng trồng nhà kính 4.2.1 ảnh h-ởng số loại phân bón sinh học đến sinh tr-ởng phát triển d-a ... 4.2 Nghiên cứu ảnh h-ởng số loại phân bón sinh học đến sinh tr-ởng phát triển suất d-a Kim Cô N -ơng trồng nhà kính 41 4.2.1 ảnh h-ởng số loại phân bón sinh học đến sinh tr-ởng phát triển d-a ... loại phân bón thích hợp cho d-a Kim Cô N -ơng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh h-ởng số loại phân bón sinh học (Bio- plant, pro -plant, fish plus bloom) đến sinh tr-ởng, phát triển suất chất l-ợng...
 • 64
 • 424
 • 0

Tài liệu Bio Logical Energy pptx

Tài liệu Bio Logical Energy pptx
... Outline * Energy Consumption * Respiration * Photosynthesis Energy Consumption * The unit of energy : + in the dietary domain : calorie ( cal) + in ... cal =1 kcal= 4186.8 J * somes notes : + The well-fed adult : 2400 kcal /day + mankind uses the energy Consumption for many purposes Respiration * “respiration” : two components +) external respiration ... aerobic respiration : +) anaerobic respiration : AEROBIC RESPIRATION Anaerobic respiration Giving energy lower than the other Organisms are clearly rather specialized Giving an alcoholic environment...
 • 20
 • 70
 • 0

Ảnh hưởng của kích thước cơ thể và điều kiện khí hậu lên tiếng kêu của hai loài fejervarya limnocharis (bio, 1834) và occidozyga lima (gravenhorst, 2829) ở nghệ an

Ảnh hưởng của kích thước cơ thể và điều kiện khí hậu lên tiếng kêu của hai loài fejervarya limnocharis (bio, 1834) và occidozyga lima (gravenhorst, 2829) ở nghệ an
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Phùng Thị Hương ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CƠ THỂ VÀ ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU LÊN TIẾNG KÊU CỦA HAI LOÀI Fejervarya limnocharis (Boie, 1834) Occidozyga lima (Gravenhorst, ... tài: Ảnh hưởng kích thước thể điều kiện khí hậu lên tiếng kêu hai loài Fejervarya limmocharis (Boie, 1834) Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Nghệ An Đây hai loài phổ biến vùng, có vai trò quan ... ảnh hưởng kích thước thể (chiều dài thân, thể trọng) điều kiện khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm) lên tiếng kêu thông báo hai loài Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIẾNG KÊU ẾCH 1.1 Tầm quan trọng tiếng...
 • 101
 • 273
 • 0

Mô phỏng công nghệ sản xuất bio ethanol từ nguyên liệu sắn lát dựa trên số liệu của hãng praj áp dụng cho nhà máy bio ethanol bình phước

Mô phỏng công nghệ sản xuất bio ethanol từ nguyên liệu sắn lát dựa trên số liệu của hãng praj áp dụng cho nhà máy bio ethanol bình phước
... trên, em ch n ñ tài: ph ng công ngh s n xu t Bio- ethanol t nguyên li u s n lát d a s li u c a hãng Praj áp d ng cho nhà máy Bio- ethanol Bình Phư c.” M c ñích nghiên c u ng d ng ph n m m ... a hãng Praij áp d ng cho nhà máy Bioethanol Bình Phư c nh m ñưa thông s v n hành ph c v cho trình ph ng - Nghiên c u ñ y ñ tính c a ph n m m ph ng ñã l a ch n ñ xây d ng sơ ñ ph ng công ... ph n m m ph ng, d a s li u c a công ngh chào hàng c a hãng Praj ( n ñ ) áp d ng cho nhà máy Bioethanol Bình Phư c, ñ xây d ng m t chương trình hình hoá công ngh , tính toán tiêu hao lư ng,...
 • 23
 • 388
 • 0

Công nghệ xử lý rác MBT - CD 08 (mechanic bio treatment)

Công nghệ xử lý rác MBT - CD 08 (mechanic bio treatment)
... đốt, sản phẩm dây chuyền xử rác thải công nghệ MBT- CD. 08 Về công nghệ xử chất thải rắn đô thị xử theo công nghệ chủ yếu sau: Chôn lấp rác phương pháp xử rác phổ biến Hiện đô thị từ ... Thị xã Sông Công, đại diện lãnh đạo nhân dân xã Tân Quang Nhà máy xử tái chế rác thải Thị xã Sông Công ứng dụng công nghệ sinh học xử rác thành nhiên liệu - công nghệ MBT- CD. 08 Công ty TNHH ... Từ 1-5 , TP Hồ Chí Minh: Tăng phí rác thải sinh hoạt 21 Công nghệ CD- WASTE Công nghệ CDW xử rác thải sinh hoạt, qui mô vừa nhỏ 2 0-3 0 rác/ ngày” Công nghệ nầy góp phần giải...
 • 22
 • 784
 • 1

Xem thêm