Nghiên cứu xuất huyết trên vi, xoang miệng cá basa, cá tra nuôi tại an giang

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 10 docx

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 10 docx
... hydrophila 52 Phan Văn Ninh cộng (1993) nghiên cứu tính nhạy cảm thuốc vi khuẩn Aeromonas sp phân lập từ he nuôi An giang bệnh tuột vảy xuất huyết Kết nghiên cứu cho thấy vi khuẩn gây bệnh nhạy ... hydrophila từ thí nghiệm bò bệnh cho thấy chủng A hydrophila SHB681984 tác nhân gây bệnh xuất huyết vi xoang miệng basa nuôi An Giang Mặt khác, tỷ lệ tử vong thấp nhóm tiêm với nồng ... khuẩn nghề nuôi cá, hình thành nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc môi trường nước điểm nuôi An Giang Tình hình đòi hỏi cần có nghiên cứu sâu khu hệ vi sinh vật nước An Giang, nghiên cứu biện pháp...
 • 10
 • 204
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 9 pps

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 9 pps
... hiệu bệnh lý bên bên bệnh nêu trên, phần nhiều trùng hợp với mô tả bệnh xuất huyết Phan văn Ninh ( 199 3) Nguyễn văn Hảo ( 199 6) III.2 Phân nhóm dấu hiệu bệnh xuất mẫu thu + giống: Trong ... Xuất huyết vi đuôi 15 19, 50 Xuất huyết xoang miệng 12 15,58 Xuất huyết vi ngực 10 12 ,98 Xuất huyết vi lưng 11,68 Xuất huyết vi hậu môn 11,68 Xuất huyết vành môi 10,38 Xuất huyết vi bụng 7,80 Xuất ... quan gan, thận,lách bệnh không biểu xuất huyết bên 44 Các dấu hiệu bệnh lý biểu bên ngòai rõ ba sa tóm tắt sau: - giống xuất huyết vi: vi đuôi, vi ngực,vi lưng, vi hậu môn, xoang miệng, ...
 • 12
 • 227
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 8 docx

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 8 docx
... mưa III.1.2 Tình hình xuất bệnh xuất huyết ba sa An giang thời gian nghiên cứu Vào tháng -3 năm 1997, bệnh xuất huyết bộc phát cao điểm ba sa nuôi bè Gần 100% bè thu họach bò nhiễm, ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN III.1 Tình hình xuất bệnh xuất huyết thời gian nghiên cứu III.1.1 Các yếu tố khí hậu, thủy văn họat động làng bè đến chất lượng nước vùng nuôi III.1.1.1 Các yếu ... giống: Quan sát tổng thể xuất huyết vành môi, xoang miệng, mang tím bầm Xuất huyết vi lưng, vi ngực, vi bụng, vi hậu môn, vi đuôi Vi ngực tưa rách Hậu môn lồi đỏ Giải phẩu bên thấy gan vàng...
 • 12
 • 301
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 7 docx

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 7 docx
... penicilline Từ kết nghiên cứu này, tác giả đề xuất việc sử dụng kháng sinh việc trò bệnh cho nuôi Kết nghiên cứu người nuôi An giang vận dụng phòng trò bệnh xuất huyết cho basa, nhiên hiệu ... phân lập A hydrophilla từ mẫu Từ kết trên, thấy A hydrophila Aeromonas sp có quan hệ chặt chẽ với xuất bệnh xuất huyết basa nuôi An Giang thời gian nghiên cứu III.3 Kết phân lập vi khuẩn ... hydrophila từ thí nghiệm bò bệnh cho thấy chủng A hydrophila SHB681984 tác nhân gây bệnh xuất huyết vi xoang miệng basa nuôi An Giang Mặt khác, tỷ lệ tử vong thấp nhóm tiêm với nồng...
 • 12
 • 501
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 6 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 6 pot
... % giống 47 /60 78,3 thương phẩm 79/ 165 47,9 khỏe 9/15 60 Ghi ch : TSXH/n : Tần số xuất hiện/ số mẫu Aeromonas sp xuất với tỉ số cao giống 78,3%, thương phẩm 47,9% đối chứng 60 % ... 18.Tần số xuất Aeromonas caviae Số lần xuất Lai TSXH/n % giống 9 /60 15 thương phẩm 40/ 165 24,2 khỏe 0 Ghi ch : TSXH/n : Tần số xuất hiện/ số mẫu + Dấu hiệu bệnh lý quan sát thu mẫu ... mẫu 45 + Dấu hiệu bệnh lý quan sát thu mẫu bò nhiễm Aeromonas hydrophila: xuất huyết xoang miệng, vi lưng, vi bụng, vi ngực, vi hậu môn, xuất huyết da bụng, hậu môn, mang đen sẩm Vi ngực,...
 • 12
 • 151
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 5 pptx

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 5 pptx
... bình: 1,62 kg (0, 75 - 2, 95 kg) III.2 Kết kiểm tra mắt thường dấu hiệu, triệu chứng bệnh ba sa - giống: Quan sát tổng thể xuất huyết vành môi, xoang miệng, mang tím bầm Xuất huyết ... lý Xuất huyết vi đuôi Xuất huyết xoang miệng Xuất huyết vi ngực Xuất huyết vi lưng Xuất huyết vi hậu môn Xuất huyết vành môi Xuất huyết vi bụng Xuất huyết da bụng Xuất huyết hàm Hậu môn lồi đỏ ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN III.1 Tình hình xuất bệnh xuất huyết ba sa An giang thời gian nghiên cứu III.1.1 Các yếu tố khí hậu, thủy văn họat động làng bè đến chất lượng nước vùng nuôi III.1.1.1 Các...
 • 12
 • 182
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 4 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 4 pdf
... triển nghề nuôi An Giang Thời điểm giao mùa mưa nắng, dòch bệnh xảy phổ biến nuôi bè ao, đặc biệt hai đối tượng nuôi thâm canh basa tra Theo điều tra qua ngư dân, thời gian bệnh gây ... hụt bệnh trình ương nuôi giống basa khoảng 30%, giai đoạn nuôi thòt Văn Ninh ctv, 1991) 13 - 10% (Phan 14 I.3 Bệnh nuôi An Giang Cùng với phát triển sản lượng trình độ thâm canh, ... nhiễm bệnh (Agifish, 1998) Theo công trình nghiên cứu bệnh nuôi An giang cán kỹ thuật ngành thủy sản công tác đòa phương, loại bệnh phổ biến l : bệnh ký sinh trùng mang, da, ruột, bệnh nấm...
 • 12
 • 239
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 3 doc

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 3 doc
... nghề nuôi tra ao 23- 25 tấn/ ha/năm Sản lượng nuôi An Giang năm 1990 -1997 trình bày bảng Bảng : Sản lượng nuôi An Giang từ 1990 – 1997 (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn An Giang, ... loài nuôi phổ biến bè An Giang ba sa, tra, hú, he, lóc Trong đó, basa tra đối tượng nuôi tốc độ sinh trưởng nhanh nuôi với mật độ cao Đặc biệt, nhờ có thò trường xuất ổn ... hộ nuôi Theo kích cở, bè nuôi phân loại sau: Bảng 3: Phân loại bè nuôi An Giang (Chi cục BảoVệ Nguồn Lợi Thủy Sản - An Giang, 1997) Thể tích Kích thước (m) Mục đích sử Sản lượng (m3)...
 • 12
 • 132
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 2 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 2 pot
... ảnh hưởng bệnh cá, đặc biệt bệnh xuất huyết vi xoang miệng basa tra, chưa khắc phục triệt để, tiếp tục gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi An giang Vì vậy, việc nghiên cứu bệnh nuôi, tìm ... tài: Nghiên cứu bệnh xuất huyết vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P hypopthalmus) nuôi An Giang Đề tài tiến hành với nội dung chính: Xác đònh tác nhân gây bệnh Tìm hiểu số đặc ... tượng nuôi chủ yếu Basa (Pangasius bocourti) - chiếm 75-80% sản lượng nghề nuôi bè - tra (Pangasius hypopthalmus) số loài khác (Pangasius conchophilus), he (Puntius altus), cá...
 • 12
 • 202
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng Basa (Pangasius bocourti) tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 1 docx

Luận văn : Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang part 1 docx
... nghề nuôi tạiAn giang 12 I.3 Bệnh nuôi An giang 14 I.4 Tình hình nghiên cứu bệnh xuất huyết ba sa nói riêng nước nói chung 15 I.4 .1 Trong nước 15 I.4.2 Trên giới 17 I.4.3 Các nghiên cứu ... lượng nuôi An giang từ năm 19 90 19 97 Số lượng bè nuôi An giang từ năm 19 90 19 97 10 Phân lọai bè nuôi An giang 10 iii Cơ cấu giá thành sản phẩm ba sa nuôi An giang 11 Bố trí thí ... nhiễm trở lại 31 II.7 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 33 Chương III: Kết nghiên cứu thảo luận 34 III .1 Tình hình xuất bệnh xuất huyết ba sa An giang thời gian nghiên cứu 34 III .1. 1Đánh giá ảnh...
 • 12
 • 175
 • 0

Nghiên Cứu Bệnh Xuất Huyết Trên Vi, Xoang Miệng Basa (Pangasius Bocourti) NuôiTại An Giang

Nghiên Cứu Bệnh Xuất Huyết Trên Vi, Xoang Miệng Cá Basa (Pangasius Bocourti) Nuôi Bè Tại An Giang
... hội tỉnh An giang I.2 Nuôi trồng Thủy sản An giang I.2.1 Tình hình Nuôi trồng Thủy sản An giang I.2.2 Những nhân tố hạïn chế phát triển nghề nuôi tạiAn giang 12 I.3 Bệnh nuôi An giang 14 ... lượng nuôi An giang từ năm 1990 –1997 Số lượng nuôi An giang từ năm 1990 –1997 10 Phân lọai nuôi An giang 10 iii Cơ cấu giá thành sản phẩm ba sa nuôi An giang 11 Bố trí thí ... ảnh hưởng bệnh cá, đặc biệt bệnh xuất huyết vi xoang miệng basa tra, chưa khắc phục triệt để, tiếp tục gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi An giang Vì vậy, việc nghiên cứu bệnh nuôi, tìm...
 • 118
 • 144
 • 0

Nghiên cứu về bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng của tra pangasianodon hypophthalamus

Nghiên cứu về bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng của cá tra pangasianodon hypophthalamus
... đoạn đầu, bệnh đốm trắng xuất thận tỳ tạng 2.7.2 Tình hình nghiên cứu bệnh phù đầu xuất huyết tra - basa nói riêng nước nói chung 2.7.2.1 Trong nưóc Các nghiên cứu bệnh xuất huyết đối ... phát triển nghề nuôi An Giang Xuất phát tù’ vấn đề nêu trên, đề tài Nghiên cứu bệnh xuất huyết vi, xoang miệng tra Pangasianodon hypophthalamus thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đe tài thực nhằm ... nhân gây bệnh phù đầu xuất huyết tra Ớ Việt nam, bệnh xuất huyết tra - basa (Pangasius bocourti), tra (Pangasius hypopthalmus) nuôi ao - bè, bóng tượng (Oxyeỉeotris marmoratus) trê...
 • 27
 • 102
 • 0

nghiên cứu hệ gen của virus cúm ah5n1 phân lập từ gà nuôi tại hậu giang tóm tắt

nghiên cứu hệ gen của virus cúm ah5n1 phân lập từ gà nuôi tại hậu giang tóm tắt
... bư c (QIAGEN) ñ thu nh n phân ño n gen c a virus cúm A/H5N1 CHƯƠNG K T QU VÀ TH O LU N 3.1 K T QU GI I MÃ H GEN VIRUS CÚM A/H5N1 CH NG CkHG4 3.1.1 Gi i trình t gen H5 (HA) ð thu nh n gen kháng ... gi i quy t t i nư c ta 1.2 H GEN C A VIRUS CÚM A H gen virus cúm A RNA s i ñơn âm, bao g m phân ño n gen riêng bi t mang tên t 1-8, mã hoá cho 11 protein khác c a virus g m: PB2, PB1, PB1-F2, ... T I VI T NAM SINH H C PHÂN T VIRUS CÚM Nghiên c u ñ c tính sinh h c phân t (ñ nh týp, bi n ñ i di truy n gen h c ti n hoá) c a virus gây b nh cúm gia c m H5N1 ñư c quan nghiên c u c a Vi t Nam...
 • 12
 • 221
 • 0

nghiên cứu hệ gen của virus cúm ah5n1 phân lập từ gà nuôi tại hậu giang

nghiên cứu hệ gen của virus cúm ah5n1 phân lập từ gà nuôi tại hậu giang
... đề tài: Nghiên cứu hệ gen virus cúm A/H5N1 phân lập từ nuôi Hậu Giang Mục tiêu đề tài (1) Giải mã toàn hệ gen gồm phân đoạn chủng virus cúm A/H5N1 từ nuôi Hậu Giang (2) Phân tích số đặc ... chủng virus cúm kháng thuốc (Ilyushina cs, 2006) [83] 1.2 SINH HỌC PHÂN TỬ VIRUS CÚM A 1.2.1 Hệ gen virus cúm A Hệ gen virus cúm A RNA sợi đơn âm, bao gồm phân đoạn gen riêng biệt mang tên từ 1-8 ... nguồn gen virus cúm A/H5N1 lưu hành Việt Nam, từ làm sở liệu cho nghiên cứu gen /hệ gen virus cúm A/H5N1 nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học hệ ứng dụng chẩn đoán phòng bệnh, tiến hành đề tài: Nghiên...
 • 127
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán việt namnghiên cứu về ô nhiễm vi sinh vật trên thực phẩmnghiên cứu về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm trên thế giớinghiên cứu hệ thống định vị toàn cầunghiên cứu hệ thống định vị toàn cầu 2một số phương pháp nhận biết và phòng trị bệnh gan thận mủ và bệnh xuất huyết trên cá lócnghiên cứu xuất khẩubệnh xuất huyết trên cá điêu hồngphương pháp nghiên cứu kinh tế học vi môđề tài nghiên cứu khoa học về vi sinh vậttình hình nghiên cứu cây thuốc trên thế giớibệnh xuất huyết trên thỏtại sao phải nghiên cứu môi trường marketing vĩ môvì sao phải nghiên cứu môi trường marketing vĩ mônghiên cứu môi trường marketing vĩ môBài 14. Lực hướng tâmBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húcbài tập về thìUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Bài 3. Khâu thườnggiao an sinh 6Đề thi HSG lý 7Thực trạng phát hành trái phiếuChương I. §3. Bảng lượng giácBài 3. Khí hậuTuần 3. MRVT: Nhân dânDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpChương I. §4. Đường tiệm cậnChương III. §2. Phương trình đường trònBài 13. Bài toán dân sốDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôUnit 16. The wonders of the worldBài 20. Tỉ khối của chất khí