QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập potx

Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập potx
... 2 QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quy t định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH ... dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung tâm giáo ... học Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm kết luận xác Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hàng năm sau năm học Điều Căn đánh giá, xếp loại Căn vào tiêu chuẩn nhiệm vụ nhà giáo quy định...
 • 6
 • 670
 • 1

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
... lớp việc thực đánh giá, xếp loại học sinh Điều 19: Trách nhiệm học sinh cha mẹ học sinh Học sinh trường trung học sở có trách nhiệm thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định Điều lệ trường trung học ... qua lại xếp loại hạnh kiểm xếp loại học lực Chương 2: ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VỀ HẠNH KIỂM Điều 3: Nội dung đáng giá, xếp loại hạnh kiểm Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh dựa sở: hành vi đạo đức; ... miễn học môn Thể dục học kỳ năm học Môn Thể dục học sinh miễn học không tham gia vào đánh giá xếp loại học kỳ năm học Học sinh miễn học môn Thể dục học kỳ (học kỳ I học kỳ II) lấy kết học tập học...
 • 8
 • 155
 • 0

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại
... CHỮ KÝ SỐ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI Ban hành kèm theo Quy t định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 27/7/2006 Bộ trưởng Bộ Thương mại CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc sử dụng ... dụng chữ số, cấp phát thẻ MOT-CA quản lý hệ thống chứng thực chữ số Bộ Thương mại Điều Đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng cho đối tượng sau: Các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thương mại Các Sở Thương ... MOT-CA, phần mềm tin học, quy trình chứng thực chữ số yếu tố liên quan khác Bộ Thương mại đảm bảo cho việc sử dụng chữ số tin cậy, an toàn MOT trang tin điện tử Bộ Thương mại Internet, có địa...
 • 8
 • 344
 • 1

Quyết định Về việc ban hành “Quy định áp dụng mô hình mẫu về mạng nội bộ, mạng diện rộng cấp Sở, huyện xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định Về việc ban hành “Quy định áp dụng mô hình mẫu về mạng nội bộ, mạng diện rộng cấp Sở, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Áp dụng hình mẫu mạng nội bộ, mạng diện rộng cấp Sở, huyện địa bàn tỉnh Thừa Thiên ... gây có khả nâng cấp để nhận biết loại virus tương lai Chương III MÔ HÌNH VỀ MẠNG DIỆN RỘNG Điều Mạng diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế Mạng tin học diện rộng (WAN) tỉnh Thừa Thiên Huế mạng tin học thiết ... liệu dọc theo mạng Chương II MÔ HÌNH MẪU VỀ MẠNG NỘI BỘ Điều hình mạng áp dụng cho đơn vị hình mạng nội áp dụng cho đơn vị có trụ sở Hệ thống mạng nội đơn vị phải thiết kế thành thể thống...
 • 8
 • 354
 • 2

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản chuyên môn nghiệp vụ cán chuyên trách công nghệ thông tin quan hành nhà nước tỉnh ... liệu chuyên dùng phục vụ quan Đảng Nhà nước nhằm phục vụ công tác đạo, điều hành lãnh đạo tỉnh trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ công tác quản hành nhà nước địa bàn tỉnh ... diện cán bộ, công chức, viên chức đối tượng quan, đơn vị thực theo quy định hành pháp luật Điều Đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng cán chuyên trách CNTT quan hành nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; cán...
 • 8
 • 509
 • 1

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN mạng Internet

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN và mạng Internet
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ QUY CHẾ Tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội (LAN), ... dụng Quy chế quy định việc sử dụng, quản lý máy tính, mạng nội (LAN), mạng MegaWAN mạng Internet Sở tất cán công chức Điều Giải thích từ ngữ Máy tính thiết bị trang bị cho cán công chức Sở nhằm mục ... xâm nhập vào thiết bị để đảm bảo chất lượng tuổi thọ Điều Sử dụng mạng LAN, MegaWAN mạng Internet Mạng nội (LAN) Sở sở hạ tầng thông tin liên lạc Mạng LAN phục vụ công việc trao đổi thông tin, liệu,...
 • 4
 • 295
 • 1

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng mạng máy tính nội bộ huyện Sông cầu

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ huyện Sông cầu
... UBND HUYỆN SÔNG CẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc quản sử dụng Mạng máy tính nội huyện Sông Cầu (Ban hành kèm theo Quy t định số 75/QĐ-CT ... dụng, - Web site điều hành tác nghiệp UBND huyện Sông Cầu Điều 3: Quy định áp dụng cho tất quan, đơn vị, cán bộ- công chức sử dụng máy tính kết nối Mạng nội huyện CHƯƠNG II: QUẢN LÝ MẠNG NỘI BỘ ... tịch UBND huyện Sông Cầu) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mạng máy tính nội huyện Sông Cầu hệ thống Mạng máy tính phục vụ cho công tác quản lý, đạo, điều hành Thường trực HĐNDUBND huyện công...
 • 4
 • 459
 • 2

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam
... thực Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán hoạt động đơn vị Giao Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) hướng dẫn kiểm tra việc thực chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ... làm kế toán người hành nghề kế toán Giao Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hướng dẫn kiểm tra việc thực chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho kiểm toán viên kiểm toán ... làm kiểm toán phải thực công việc kế toán, kiểm toán theo kỹ thuật chuẩn mực chuyên môn quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy định Hội nghề nghiệp quy định pháp luật hành...
 • 81
 • 524
 • 0

Tài liệu Quyết định về việc ban hành công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam pptx

Tài liệu Quyết định về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam pptx
... 4: Kiểm toán viên công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành Quyết định hoạt động công ty Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Kiểm ... định chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Chuẩn mực áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài vận dụng cho kiểm toán thông tin tài khác dịch vụ liên quan công ty kiểm toán Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải ... quy định chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ chứng kiểm toán thích hợp việc đơn vị kiểm toán xác định trình bày giá trị hợp lý theo quy định chuẩn...
 • 52
 • 601
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) pot

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) pot
... CKT KT B TRNG TH TRNG (ó ký) Trn Vn Tỏ H thng CHUN MC K TON VIT NAM Chuẩn mực số 11 Hợp kinh doanh (Ban hnh v công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngy 28/12/2005 Bộ trởng Bộ Ti chính) QUY ... Vit Nam; - Hi kim toỏn viờn hnh ngh Vit Nam; - Cỏc cụng ty k toỏn, kim toỏn; - Cụng bỏo; - Cỏc n v thuc B Ti chớnh; - Lu VT, V CKT KT B TRNG TH TRNG (ó ký) Trn Vn Tỏ H thng CHUN MC K TON VIT NAM ... sản cố định vô hình: Là tài sản hình thái vật chất nhng xác định đợc giá trị doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tợng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn...
 • 59
 • 258
 • 0

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI docx

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI docx
... 2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguy n Môi trường) I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC Giải thích cột Danh mục: 1.1 Mã CTNH (mã chất thải nguy hại) : cột thể mã số chất thải Danh mục xác định chất thải nguy hại ... thải nguy hại trường hợp Hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục: 2.1 Xác định chất thải nguy hại vào mã chất thải nguy hại: biết mã chất thải nguy hại, vào cột thứ (cột “Mã CTNH”) Danh mục ... Ngưỡng nguy hại: cột ghi tiêu chí xác định chất thải Danh mục chất thải nguy hại hay không nguy hại, bao gồm hai loại sau: a) Loại (ký hiệu *): chất thải nguy hại có tính chất thành phần nguy hại...
 • 48
 • 171
 • 0

Quyết định về việc ban hành quy chế mức chi tiêu nội bộ của Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân

Quyết định về việc ban hành quy chế mức chi tiêu nội bộ của Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân
... Trường Xuân, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo định quy chế chi tiêu nội chế độ, sách mức chi cán bộ, công chức, ngành đoàn thể Trường Xuân Điều Quy t định có hiệu lực kể từ ngày ký, quy ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG XUÂN ngày ( Ban hành kèm theo định số: /QĐ-UBND tháng năm 201 Uỷ ban nhân dân Trường ... trách Trường Xuân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp Tài Trường Xuân xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công quan thực chế độ tự chủ kinh phí Điều Mục đích xây dựng quy chế: ...
 • 8
 • 3,227
 • 55

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
... TTGDCK); 2.10 Ban tổ chức đấu giá tổ chức Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (tên TTGDCK) thành lập để thực việc bán đấu giá cổ phần công việc liên quan; 2.11 Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán ……(tên ... tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định quy chế quy định hành 3.5.Tổng hợp, báo cáo quan định cổ phần hóa tình hình kết bán đấu giá Điều Trách nhiệm quy n hạn Tổ chức bán đấu giá 4.1.Thông ... Quy chế mẫu BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP … (TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH) (ban hành kèm theo Quy t định số ngày tháng năm 2005 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG...
 • 11
 • 610
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định về việc ban hành mức thu phíquyết định về việc ban hành chuẩn nghèoquyết định về việc ban hành quy chếquyết định về việc ban hành quy chế dân chủmẫu quyết định về việc ban hành quy chếquyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong đảngquyết định về việc ban hành quy chế làm việcquyết định về việc ban hành quy chế bệnh việnquyết định về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cưquyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dânquyết định về việc ban hành nội quy cơ quanquyết định về việc ban hành quy trìnhquyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh tuyên quangquyết định số 9 2011 qđ ttg của thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 2015quyết định về việc sửa đổi bổ sungMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown loadMAU DE XUAT DU ANdown loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên