câu hỏi sinh 11 hk2

câu hỏi sinh 11

câu hỏi sinh 11
... trọng nhất, sao? Câu 16: Chức chung quan tiêu hóa gì? Câu 17: Tóm tắt vai trò gan việc điều hòa nồng độ glucôzơ prôtêin huyết tương Câu 18: Các câu sau hay sai? (đổi câu sai thành câu đúng) a/ Lông ... quan trọng khả sinh sản động vật Bài 3: So sánh sinh sản vô tính thực vật động vật ? Bài 4: Phân biệt sinh sản vô tính tái sinh phận thể Bài 5: Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh đuôi; tôm, ... đuôi; tôm, cua chân bị gãy tái sinh đựoc chân có phải hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao? Bài 6: Vì trinh sinh hình thức sinh sản đặc biệt coi hình thức sinh sản vô tính? Bài 7: Vì ghép...
 • 18
 • 830
 • 16

bộ câu hỏi ôn thi hk2-11

bộ câu hỏi ôn thi hk2-11
... Bộ câu hỏi tự ơn tập thi HKII năm 2009-2010 37/Hợp chất 1, - đimetylbenzen có tên gọi khác là: 38/ Dưới tác ... hiđrat hố thu ancol ? 72/ Có tượng xảy nhỏ dd Glixerol vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 ? trang Bộ câu hỏi tự ơn tập thi HKII năm 2009-2010 73/ C7H8O có đồng phân phenol 74/ Nêu tượng xảy cho khí CO2 vào ... thành phân tử hiđrocacbon mạch ngắn nhờ tác dụng nhiệt hoặc xúc tác q trình 94/Thành phần khí thi n nhiên khí mỏ dầu là: 95/Khí mỏ dầu gọi 96/Q trình chưng cất than đá tiến hành điều kiện...
 • 3
 • 278
 • 0

câu hoi on tap HK2-Tin học 11

câu hoi on tap HK2-Tin học 11
... 52 Câu 37) Với khai báo biến ghi câu 35, đó: a) hs1:= hs2; b) hs2:= hs1; c) Cả a b sai d) Cả a b Câu 38) Để tính điểm trung bình cho học sinh câu 35, ta dùng câu lệnh nào: a) Trungbinh:= (toan ... sai: a) Function f (r,i: real, t:integer): real; b) Function f (a, b, c: integer): integer; c) Function f ( x: real; var y: real): real; d) Function f (var x, y: integer) : real; Câu 42) Chọn ... readln(A[i]); Câu 16) Trong NNLT Pascal với việc khai báo sau:Var A : array [1 100,1 100] of integer; Thì việc truy xuất đến phần tử ? a) A(i,j) b) A[i,j] c) A[i][j] d) A[i;j] Câu 17) Trong NNLT Pascal,...
 • 9
 • 129
 • 0

CÂU HỎI TNKQ 11.KH 2 .

CÂU HỎI TNKQ 11.KH 2 .
.. . 0, d= 3 /2 2n − 5n 19/ Tính lim ? n →∞ 3n + A/ 5 12 B/ C/ 2/ 3 D/ E/ 1 /2 n +2 20/ Tính lim ? n →∞ n − A/ 1 /2 B/ 3 /2 C/ ∞ D/ E/ 1/5 x − 16 21 / Tính lim ? x 2 x − A/ B/ -2 C/ D/ E/ 24 x −1 22 / Tính .. . d= 3 /2 u3 +u5 =14 S 12 = 129 B/ u1 = 1, d= { C/ u1 = 5 /2 , d= 3 /2 D/ u1 = 0, d= 3 /2 u3 = u7 = B/ -43/ 32 { D/ u11 −u1 =30 S11 =176 17/ Tính S17 CSC biết A/ -63 E/ -26 3 u5 = 96 u6 = 1 92 A/ B/ 12 C/ .. . D/ -5 /2 E/ 12 x + x + ? x →∞ x − x + A/ B/ -4 4x + 2x + 27 / Tính lim ? x →∞ x − x + A/ B/ -4 x + 3x − 10 28 / Tính lim ? x 2 x − x − A/ B/ x −1 29 / Tính lim ? x →1 x − A/ B/ n − 22 n − 21 30/...
 • 3
 • 179
 • 0

Hệ thống câu hỏi Sinh thi tốt nghiệp

Hệ thống câu hỏi Sinh thi tốt nghiệp
... quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu 29 : Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh ... tế bào sinh dưỡng C khác dòng D khác loài Câu 25 : Ưu trội lai tế bào sinh dưỡng so với lai hữu tính tạo lai có A Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn, khả chống chịu cao B Nguồn gen từ bố mẹ xa hệ thống ... giao phối có quan hệ thân thuộc? A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh D Tiêu chuẩn di truyền Câu 39: Đối với thực vật, động vật loài sinh sản hữu tính,...
 • 14
 • 260
 • 0

Câu hỏi ôn tập HK2 Tin 6

Câu hỏi ôn tập HK2 Tin 6
... văn bản Câu 21 Muốn định dạng phông chữ cho kí tự ta bôi đen chọn nút lệnh hộp sau A B C D Câu 22 Để tăng cỡ chữ ta có thể dùng phim ́ A Ctrl + ] B Ctrl + Shift + > C Cả hai cách Câu 23 ... ̣c Format cho ̣n Table D Vào mu ̣c File cho ̣n Table Câu 17 Để mở mô ̣t văn cũ (đã lưu đia) ta nháy chuột vào nút lệnh công cụ ̃ A B C D Câu 18 Phím Home bàn phím có tác dụng gì? A Di chuyển ... Tim kiế m và thay thế ̀ D Tìm kiế m Câu 15 Để mở mô ̣t văn cũ (đã lưu đia) ta dùng tổ hơ ̣p phim: ̃ ́ A Ctrl + O B Ctrl + S C Ctrl + N Câu 16 Muố n ta ̣o bảng ta thực hiên : ̣ A Vào...
 • 3
 • 204
 • 2

ngan hang cau hoi sinh 7

ngan hang cau hoi sinh 7
... hình thức sinh sản vô tính hình thức sinh sản hữu tính ? (10 phút) Đáp án:Hình thức sinh sản vô tính kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục thụ tinh trứng ngược hẳn lại với hình thức sinh sản ... sinh học ? (10 phút) Đáp án Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ dạng sinh học độ đa dạng loài Câu 2: Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? (15 phút) Đấu tranh sinh ... tranh sinh học ? (40 phút) Đáp án -Ưu điểm: tiêu diệt sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -Nhược điểm: đấu tranh sinh học có hiệu nơi có khí hậu ổn định, thiên địch không diệt triệt để sinh...
 • 7
 • 574
 • 6

112 câu TN sinh 11 rất hay có đáp án

112 câu TN sinh 11 rất hay có đáp án
... Biến thái thay đổi A đột ngột hình thái, sinh lí trình sinh trởng phát triển động vật B đột ngột hình thái, cấu tạo trình sinh trởng phát triển động vật C hình thái, cấu tạo sinh lí trình sinh trởng ... đổi trình sinh sản D nhiễm sắc thể loài không thay đổi Cõu 107: thể xác định tuổi thân gỗ nhờ dựa vào A tầng sinh mạch B vòng năm C tia gỗ D tầng sinh vỏ Cõu 108: Hình thức học tập động vật ... testosteron C sinh trởng D tiroxin Cõu 70: Học theo kiểu in vết động vật A giai đoạn trởng thành B chim C giai đoạn nhỏ trởng thành D xảy giai đoạn ngắn Cõu 71: Để dẫn tới thay đổi điện...
 • 8
 • 319
 • 1

CÂU HỎI SINH HỌC DI TRUYỀN 12- nâng cao

CÂU HỎI SINH HỌC DI TRUYỀN 12- nâng cao
... TRONG SINH SẢN Câu Trong giới sinh vật có hai hình thức sinh sản chính: a Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính b Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính c Sinh sản phân đôi sinh sản hữu tính d Sinh ... trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 Câu 39 Sự khác trình nguyên phân tế bào động vật tế bào thực vật: a Động vật trình xảy mô sinh dưỡng, thực vật di n tất tế bào sinh dưỡng ... di truyền học: a Tham gia vào cấu tạo vật chất di truyền chế di truyền b Tham gia vào chế tự nhân đôi ADN c Tham gia vào trình đột biến Một số chuyên đề trắc nghiệm chương trình” DI TRUYỀN HỌC”...
 • 109
 • 629
 • 10

Câu hỏi sinh học di truyền 12

Câu hỏi sinh học di truyền 12
... TRONG SINH SẢN Câu Trong giới sinh vật có hai hình thức sinh sản chính: a Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính b Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính c Sinh sản phân đôi sinh sản hữu tính d Sinh ... trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 Câu 26 Đột biến giao tử là: a Đột biến phát sinh trình giảm phân hình thành giao tử b Đột biến xảy quan sinh dục c Đột biến xảy tế bào sinh ... tính d Sinh sản bào tử sinh sản hữu tính Câu Sinh sản sinh dưỡng hình thức thể hình thành: Một số chuyên đề trắc nghiệm chương trình” DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌC 12 – Năm học 2009 -20010 a Do kết...
 • 106
 • 398
 • 6

200 cau hoi sinh thai va moi truong

200 cau hoi sinh thai va moi truong
... thái khổng lồ sinh thái (sinh quyển) Hệ sinh thái bao gồm hai thành phần: Vô sinh (nước, không khí, ) sinh vật Giữa hai thành phần luôn có trao đổi chất, lượng thông tin Sinh vật hệ sinh thái chia ... tổng trọng lượng sinh vật sống sinh số lượng sinh vật sống đơn vị diện tích, thể tích vùng" Khối lượng sinh khối sinh ước tính n.1014 - 2.1016 Trong đó, riêng đại dương có 1,1 109 sinh khối thực ... lớn, hệ sinh thái chia thành hệ sinh thái nhỏ (bể nuôi cá), hệ sinh thái vừa (một thảm rừng, hồ chứa nước), hệ sinh thái lớn (đại dương) Tập hợp tất hệ sinh thái bề mặt trái đất thành hệ sinh thái...
 • 107
 • 455
 • 3

100 cau hoi sinh

100 cau hoi sinh
... trởng, kết thúc vùng tạo giao tử Số lợng thoi vô sắc cần đợc hình thành kì phân bào trình A A 11263 thoi; B 2048 thoi; C 11264 thoi; D 4095 thoi; E 4096 thoi; Bài 31: Mất đoạn NST thờng gây nên ... quan hệ: A Cộng sinh; B Hội sinh; D Hợp tác; E Sống bám; C ức chế Cảm nhiễm; Bài 30: Một tế bào sinh dục lúa (2n = 24 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh trởng, kết ... trình sinh hoá hoá sinh tế bào; C Đặc điểm cấu trúc gen; D Thời điểm hoạt động gen; E Cả A, B C D E Bài 35: Một tế bào sinh dục lúa (2n = 24 NST) nguyên phân đợt vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh...
 • 10
 • 253
 • 1

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án
... thúc mã tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật- mã 3, mã tính đặc hiệu, tính linh động D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật- mã 10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... cánh dài thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... lặn alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội, alen đọan không tương đồng cặp XY (hoặc XO), alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng; thể đơn bội, sinh vật nhân sơ B alen...
 • 103
 • 643
 • 5

cau hoi sinh hoc 12

cau hoi sinh hoc 12
... nucleotit D Thay cặp A – T cặp T – A Đột biến gen xảy sinh vật : A Sinh vật nhân sơ B Sinh vật nhân thực đa bào C Sinh vật nhân thực đơn bào D Tất loại sinh vật Những dạng đột biến khơng làm thay đổi ... tương hỗ 12 Loại đột biến gen có biểu sau di truyền phương thức sinh sản hữu tính: A Đột biến làm tăng khả sinh sản cá thể B Đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành C Đột biến gây vơ sinh ... vị sinh sản lồi tự nhiên, có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định d Tất Câu : Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng thấy q trình: a Ngẫu nhiên b Tự phối c Sinh sản sinh dưỡng d Sinh...
 • 35
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi gdcd 11 hk2trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 30trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 39trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 41trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 42trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 37trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 8trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 10trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 23trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 27trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 36trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 9trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 7trả lời câu hỏi sinh học 11 nâng caotrả lời câu hỏi sinh học 11ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầugián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCơ chế di truyền va biến dị Tế bào