chuyên mục tăng trưởng và phát triển kinh tế

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM .DOC

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM .DOC
... Đánh giá tác động đầu t trực tiếp nớc tới tăng trởng phát triển kinh tế Đầu t trực tiếp nớc đóng góp phần tích cực vào công đổi kinh tế Việt Nam 10 năm qua Có thể nói đầu t trực tiếp nớc nh nguồn ... động đầu t trực tiếp nớc tới tăng trởng phát triển kinh tế nớc ta - 24 - hoạt động ĐTTTNN góp phần quan trọng bổ sung nguồn vốn đầu t phát triển gia tăng tỷ lệ tích lũy kinh tế Vốn đầu t trực tiếp ... hởng kinh tế xã hội khác nớc nhận đầu t Theo Luật đầu t nớc Việt Nam, đầu t trực tiếp nớc đợc hiểu nh việc tổ chức, cá nhân nớc trực tiếp đa vào Việt Nam vốn tiền tài sản đợc Chính phủ Việt Nam...
 • 88
 • 485
 • 4

Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng phát triển kinh tế.DOC

Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC
... tăng ng đối cao cố gắng lớn II Mối quan hệ tác động qua lại đầu với tăng trưởng & phát triển kinh tế Việt Nam năm qua Tác động đầu đến tăng trưởng phát triển kinh tế 1.1 Tác động đầu ... & phát triển kinh tế Việt Nam từ năm 2000-2008 .20 II Mối quan hệ tác động qua lại đầu với tăng trưởng & phát triển kinh tế Việt Nam năm qua 20 Tác động đầu đến tăng trưởng phát triển ... Mối quan hệ, tác động qua lại đầu với tăng trưởng phát triển kinh tế Vai trò đầu với tăng trưởng phát triển kinh tế Đầu vai trò đến tăng trưởng kinh tế vấn đề mà nhiều nhà kinh tế nghiên...
 • 44
 • 969
 • 12

BHXH góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế.DOC

BHXH góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC
... tiếp tăng trưởng kinh tế BHXH Ngoài ra, kinh tế tăng trưởng, môi trường kinh tế hoàn thiện, việc đầu tư quỹ BHXH tốt hơn, an toàn hơn, tránh rủi ro từ kinh tế, góp phần tăng trưởng quỹ BHXH ... tập an sinh xã hội Như vậy, giác độ kinh tế, hoạt động BHXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; góp phần làm tăng thu nhập quốc dân ngược lại, kinh tế tăng trưởng có tác động tích cực, ảnh hưởng ... nhà kinh tế, đầu tư hướng hiệu quả, quỹ BHXH nhân tố nhân văn quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế “sạch’’ tạo hiệu ứng kép tác động ngược lại tới ổn định hệ thống BHXH Mối quan hệ tăng trưởng...
 • 6
 • 247
 • 1

Những khái niệm cơ bản về đầu tư, tăng trưởng phát triển kinh tế.DOC

Những khái niệm cơ bản về đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC
... PHẦN I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Đầu tư phân loại đầu tư 1.1 Khái niệm đầu Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực để tiến ... sản xuất kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Như đầu phát triển yếu tố thiếu trình tăng trưởng kinh tế Khái niệm phát triển kinh tế Phát triển kinh tế trình lớn lên, tăng tiến ... vấn đề kinh tế đầu phát triển- loại đầu tư định trực tiếp phát triển sản xuất xã hội, điều kiện tiên cho đời, tồn tiếp tục phát triển sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Khái niệm tăng trưởng kinh...
 • 20
 • 3,350
 • 5

đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng phát triển kinh tế việt nam.docx

đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam.docx
... ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Đầu trực tiếp nước đóng góp phần tích cực vào công đổi kinh tế Việt Nam 10 năm qua Có thể nói đầu trực tiếp nước - ... động đầu trực tiếp nước tới tăng trưởng phát triển kinh tế nước ta hoạt động ĐTTTNN góp phần quan trọng bổ sung nguồn vốn đầu phát triển gia tăng tỷ lệ tích lũy kinh tế Vốn đầu trực tiếp ... Như đầu trực tiếp nước đóng góp phần lớn vào thành tựu tăng trưởng kinh tế mà đạt thời gian qua khẳng định vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước giai đoạn Đầu trực tiếp nước...
 • 89
 • 392
 • 3

Hoạt động xuất khẩu cà phê đối với tăng trường phát triển kinh tế Việt Nam.docx

Hoạt động xuất khẩu cà phê đối với tăng trường và phát triển kinh tế Việt Nam.docx
... Tác động hoạt động xuất phê tới tăng trưởng phát triển kinh tế Việt Nam I- Tác động kinh tế hoạt động xuất phê Như phân tích, phê giống phù hợp với điều kiện tự nhiên Việt Nam, cho suất ... tác động xuất phê với tăng trưởng kinh tế Tác động xuất phê kinh tế nước xem xét nhiều góc độ sau: - Dưới góc độ thương mại quốc tế, xuất phê tạo nguồn thu ngoại tệ lớn cho kinh tế, ... xay phê hòa tan nước ta chiếm 0,43% tổng kim ngạch xuất phê Bên cạnh đó, phê Việt Nam sản xuất chủ yếu để xuất Trên thị trường phê nước ta có nhiều loại phê: phê vỏ tươi, phê...
 • 44
 • 518
 • 0

Một số phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010.doc

Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010.doc
... i Những vấn Đề tăng trởng phát triển Kinh tế - xã hội I Tăng trởng kinh tế phát triển kinh tế 1/ Khái niệm phát triển tăng trởng kinh tế: a/ Tăng trởng kinh tế: Là biến đổi kinh tế theo chiều ... hình tăng trởng phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ năm 1997 đến 2000 1/ Tổng quan tiêu kinh tế - xã hội a/ Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Qua bảng số liệu 2.1, cho ta thấy mức độ phát triển ... hình tăng trởng phát triển kinh tế tỉnh bắc kạn từ năm 1997 đến năm 2000 Ngày 06 - 11 - 1996 Quốc Hội khoá IX, kỳ họp thứ 10 nớc CHXHCN Việt Nam định thành lập tỉnh Bắc Kạn sở tách từ hai tỉnh: Bắc...
 • 79
 • 1,899
 • 3

Tài chính, tăng trưởng phát triển kinh tế

Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế
... Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài Phát triển Bài đọc Tài Phát triển Chương 2: Tài chính, Tăng trưởng Phát triển Kinh tế Vai trò hạn chế dòng vốn đóng góp tiềm chúng vào tăng trưởng kinh tế nghiên ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài Phát triển Bài đọc Tài Phát triển Chương 2: Tài chính, Tăng trưởng Phát triển Kinh tế Hướng đến mô hình thức Tốc độ tăng trưởng kinh tế g hàm số tiết kiệm, ... Kinh tế Fulbright Tài Phát triển Bài đọc Tài Phát triển Chương 2: Tài chính, Tăng trưởng Phát triển Kinh tế Mặc dù cấu phần phát triển tài không làm giảm chi phí giao dịch có liên quan, mức phát...
 • 20
 • 220
 • 0

Tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011 - 2020.docx

Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011 - 2020.docx
... Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 1.1.2 Lý thuyết phát triển kinh tế 1.1.3 Tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế bền vững 1.2 Quan điểm phát triển tăng trưởng kinh tế .6 ... tài Tăng trưởng, phát triển kinh tế vấn đề cốt lõi lý luận phát triển kinh tế Tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững mục tiêu hàng đầu tất nước giới, thước đo chủ yếu tiến giai đoạn quốc gia Giai ... nghĩa với mức độ hạnh phúc 1.1.3 Tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế bền vững Tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế bền vững tăng trưởng gắn liền với phát triển mặt vấn đề mối trường, an sinh...
 • 27
 • 269
 • 8

[ lịch sử học thuyết kinh tế] Các lý thuyết tăng trưởng phát triển kinh tế

[ lịch sử học thuyết kinh tế] Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế
... trưởng kinh tế chưa phải phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế yểu tổ phát triển kinh tế Nếu tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Phát triển kinh tế bao hàm có tăng trưởng kinh tế nhanh bền ... Tăng trưởng chưa phải phát triển, song Tăng trưởng lại cách để có phát triển nói Phát triển kinh tế mà lại Tăng trưởng kinh tế. ” II SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ ... thành dòng luận tăng trưởng kinh tể III MỘT SỐ LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN: thuyết cất cánh W.W.Rostow: thuyết nhà kinh tế học, giáo sư...
 • 19
 • 4,976
 • 19

Phân tích mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng phát triển kinh tế với bảo hiểm xã hội

Phân tích mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế với bảo hiểm xã hội
... tới ổn định hệ thống BHXH Mối quan hệ tăng trưởng phát triển kinh tế BHXH Như nêu trên, kinh tế thị trường việc tham gia BHXH thể thông qua việc đóng góp BHXH bên Như vậy, mối quan hệ đóng góp ... phần tăng trưởng kinh tế lớn Các khoản đầu tư quỹ BHXH mặt tạo “lợi nhuận” thêm cho quỹ BHXH; mặt khác trực tiếp gián tiếp tham gia vào phát triển kinh tế - hội đất nước Đây mối quan hệ chất ... đẩy tăng trưởng kinh tế; góp phần làm tăng thu nhập quốc dân ngược lại, kinh tế tăng trưởng có tác động tích cực, ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hoạt động BHXH Có thể biểu thị mối quan hệ hữu...
 • 6
 • 1,000
 • 8

Phát triển nguồn lao động việt nam đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phát triển kinh tế

Phát triển nguồn lao động việt nam đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế
... tuổi lao động số nước giới năm 1995 1.2 Cấu trúc nguồn lao động Sơ đồ cấu trúc nguồn lao động NGUỒN LAO ĐỘNG DÂN SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG DÂN SỐ KHÔNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ... thái sức khỏe nguồn nhân lực, phát triển toàn diện thể chất, tăng cường thể lực người lao động, hướng tới thực mục tiêu phát triển toàn diện người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tổ chức lao động khoa ... quan hệ phát triển nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Trong năm 1950 1960, tăng trưởng kinh tế công nghiệp hoá: thiếu vốn nghéo nàm sở vật chất khâu chủ yếu ngăn cản tốc độ tăng trưởng kinh tế Tuy...
 • 32
 • 286
 • 0

Xem thêm