BÀI làm CHƯƠNG 25 KTCT 2

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)
... nghiên cứu đề tài phân tích nội dung xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lợng giảng chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền chọn giống sinh học 12 THPT Tôi mong ... bị dạy qua việc phân tích nội dung, xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm - Thiết kế giảng thuộc chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền vào chọn giống (sinh học 12THPT) Luận Văn ... dỡng nhân tài biến dị di truyền đợc biến dị IV biến dị di truyền biến dị không di truyền đợc? Tại sao? không di truyền Phân loại loại biến dị - Biến dị di truyền đợc liên quan đến với biến đổi kiểu...
 • 102
 • 2,142
 • 0

Chuong II-Bài 4 - Tiet 25 - trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c)

Chuong II-Bài 4 - Tiet 25 - trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c)
... dẫn nhà - Về nhà vẽ tam giác tuỳ ý thước thẳng com pa vẽ tam giác tam giác vừa vẽ theo trường hợp (c.g.c) - Thuộc, hiểu kỹ tính chất hai tam giác trường hợp (c.g.c) - Làm tập: 24, 26, 27, 28 (Trang ... giác hai cạnh góc tam giác hai tam giác S Nếu MNP XYZ có: MN = XY N=Y NP = YZ Thì MNP = XYZ (c.g.c) 3.Nếu hai cạnh tam giác vuông hai cạnh tam giác vuông hai tam giác S Hướng dẫn nhà - Về ... (C-G-C) 10 ?2 Hai tam giác hình sau có không? B A Chứng minh C D Xét ABC ADC có: BC = DC (gt) ACB = ACD(gt); AC chung ABC = ADC (c.g.c) áp dụng trường hợp cạnh-góccạnh Hãy phát biểu trường hợp...
 • 21
 • 492
 • 4

Bài soạn Chuong II-Bai 1-Lam Quen Voi So Nguyen Am

Bài soạn Chuong II-Bai 1-Lam Quen Voi So Nguyen Am
... thấp mực nước biển 392m §1 Làm quen với số ngun âm Ví dụ 2: ?2 Đọc độ cao địa điểm sau Độ cao đỉnh núi Phan-xi-păng 143 mét Độ cao đáy vịnh Cam Ranh – 30 mét §1 Làm quen với số ngun âm Các ví dụ ... Những số có ý nghĩa gì? Vì ta cần đến số có dấu “–” đằng trước? GV:Phạm Ngọc Nam Trường Trung-Tiểu Học PéTrus Ký §1 Làm quen với số ngun âm Các ví dụ: Các số : - 1;- 2; - 3; … gọi số nguyên âm Cách ... trái §1 Làm quen với số ngun âm Các ví dụ: Các số : -1; -2; -3; … gọi số nguyên âm Tru ̣c sớ : ?4 -5 -4 -3 -2 -1 C¸c ®iĨm A, B, C, D ë trơc sè biĨu diƠn nh÷ng sè nµo? A B -5 C D §1 Làm quen với...
 • 23
 • 254
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG " CHƯƠNG 8 LÀM VIỆC VỚI QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ TẤM KIM LOẠI" docx

Tài liệu BÀI GIẢNG
... Bài giảng thiết kế kỹ thuật Hình 8. 3 Nguyễn Hồng Thái 83 Bài giảng thiết kế kỹ thuật Qua ví dụ ta thấy bớc thực nh sau: Bớc 1: Tạo biên ... flange để thiết kế Bớc 1:Tạo mặt sở lệnh Base flange có hình nh 8. 4 Bớc 2: Kích hoạt lệnh Edge flange đặt thuộc tính: (đợc minh hoạ hình 8. 6 dới đây) Nguyễn Hồng Thái 84 Bài giảng thiết kế kỹ thuật ... Ok để đợc hình 8. 10 Để minh họa thêm lệnh ta xét thêm ví dụ sau: Nguyễn Hồng Thái 89 Bài giảng thiết kế kỹ thuật Trớc uốn cong Minh hoạ thực lệnh Kết thực Hình 8. 12 Để có đợc kết xác ta cần...
 • 15
 • 223
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí thông qua việc khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập chương dao động điện dòng điện xoay chiều

Nâng cao chất lượng dạy học vật lí thông qua việc khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập chương dao động điện  dòng điện xoay chiều
... trờng đại học vinh nguyễn trung thiên Nâng cao chất lợng dạy học Vật thông qua việc khắc phục sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - dòng điện xoay chiều ... đến sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - Dòng điện xoay chiều Nghiên cứu biện pháp, cách thức phát sai lầm học sinh giải tập 6.2 Nghiên cứu thực nghiệm Thực trạng học sinh phổ thông ... điện - Dòng điện xoay chiều Chơng 2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm học sinh giải tập chơng Dao động điện - Dòng điện xoay chiều Đề xuất biện pháp dạy học nhằm khắc phục sai lầm Chơng...
 • 69
 • 1,111
 • 7

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 25 QUẢN LÝ LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH pdf

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 25 QUẢN LÝ LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH pdf
... quan hợp tác quốc tế Nhật Bản v vi Phần 1: Quá Trình Phát Triển Lâm Trường Quốc Doanh Thực Trạng Hiện Nay Lâm trường quốc doanh 1.1 Khái niệm lâm trường quốc doanh Lâm trường quốc doanh tổ chức ... lâm trường quốc doanh tạo thêm hành lang pháp quan trọng việc đổi lâm trường quốc doanh nước ta b) Mục tiêu đổi tổ chức chế quản lâm trường quốc doanh là: Sử dụng hiệu tài nguyên đất; quản ... nhất, gồm lâm trường quốc doanh trì, củng cố để hoạt động theo chế kinh doanh bao gồm lâm trường quốc doanh quản rừng tự nhiên rừng sản xuất rừng phòng hộ xung yếu, lâm trường quốc doanh trồng...
 • 73
 • 292
 • 3

Cẩm nang ngành lâm nghiệp-Chương 25 pot

Cẩm nang ngành lâm nghiệp-Chương 25 pot
... đích sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp 1.2 Chức năng, nhiệm vụ lâm trường Chức lâm trường: Lâm trường quốc doanh doanh nghiệp nhà nước hoạt động ngành lâm nghiệp, chức lâm trường sản xuất kinh doanh ... có 412 lâm trường quốc doanh, phân cấp quản lý sau: - Có 18,4% lâm trường trực thuộc trung ương (gồm lâm trường thành viên Liên hiệp Công ty trực thuộc Bộ, ngành trung ương); - Có 47,4% lâm trường ... số 388/CP Chính phủ, nước có 412 lâm trường Đến năm 1997 có 422 lâm trường, năm 1998 có 405 lâm trường từ sau năm 2000 đến nay, nước có 368 lâm trường Trong 368 lâm trường phân bố theođịa phương,...
 • 73
 • 187
 • 0

bài giảng sức bền vật liệu, chương 25 docx

bài giảng sức bền vật liệu, chương 25 docx
... toán độ bền vật liệu chịu tải trọng nhiệt độ định phụ thuộc vào thời gian lâu dài mà chi tiết cần làm việc Để đặc trưng cho người ta đưa khái niệm độ bền lâu vật liệu Giới hạn độ bền lâu vật liệu ... giới hạn độ bền lâu thời gian Quan hệ đường thẳng (đường 1) đường gãy khúc Giới hạn độ Đường biểu diễn phụ bền lâu thuộc vào cấu tạo, dạng phá hỏng (giòn, dẻo, vừa giòn vừa dẻo) vật liệu Vấn ... Nếu thời gian làm   việc kéo dài nhiệt độ tăng lên   giới hạn bền lâu chi tiết giảm  xuống Thường quan hệ giới   hạn độ bền lâu chi tiết thời  gian phá huỷ nhiệt độ tương O lg Hình ứng...
 • 14
 • 198
 • 0

hướng dẫn làm các bài tập chương kinh tế vi mô

hướng dẫn làm các bài tập chương kinh tế vi mô
... thực tế là: Ut = ∆U + Un = -75% + 4% = - 71% d) Tính số nhân chi tiêu : lượng thực tế? Ta thấy sản lượng thực tế Ycb = 3500 sản lượng tiềm có 1400 nên kinh tế tình trạng bất ổn lạm phát cao BÀI TẬP ... 3500 = 600 Giải tập chương Chính sách tài c) Tính tỷ lệ thất nghiệp thực tế mức sản lượng k= thực tế : Ta có : ∆U = = = = 25 Sm - Im 0.2 – 0.16 0.04 e/Nhận xét tình trạng kinh tế mức sản Yp – ... đầu tư mức sản lượng cân bằng? BÀI TẬP 3:Trong kinh tế giản đơn có số liệu sau: Tiết kiệm tự định 100; Khuynh hướng tiêu dùng biên 0.8 ; Đầu tư tự định 40 ; Khuynh hướng đầu tư biên 0.16 ; Sản...
 • 13
 • 2,272
 • 0

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt
... b =25 cm Ptc= ptc1x 0 ,25 = 1250 x 0 ,25 = 321,5 kg/m = 3, 125 kg/cm J : Mô men quán tính tiết diện b v 25 33 J 675cm 12 12 => fmax= 3, 125 70 12 0,095cm f 0,175 128 1,2 10 25 33 V y ... l 60 0,15(cm) 400 128 1,2 10 60,8 V y khoảng cách nẹp chống chọn nh- đảm bảo y u cầu * Tính toán nẹp đứng + Xác định sơ đồ tính : nẹp đứng đ-ợc xem nh- dầm đơn giản nhịp l=0,8(m) có gối ... ptt2= 1 625 + 260=1885 kg/m2 Xác định sơ đồ tính : Xem ván thành đầm liên tục mà gối tựa nẹp đứng, chịu tải trọng ( xét bề rộng ván thành có b=h/2 =50/2 =2 5( cm) => Ptt= 1885 x 0 .25 = 471 ,25 kg/m...
 • 8
 • 147
 • 0

bài giảng công nghệ sửa chửa ô tô, chương 25 ppt

bài giảng công nghệ sửa chửa ô tô, chương 25 ppt
... cách tâm O đoạn Mômen phanh má phanh tính theo công thức (12.20) tính theo công thức sau: (12.21) Từ đó: (12.22) Thay công thức (12.19) (12.20) vào (12.22) ta có: Đơn giản ta có công thức: (12.23) ... Lực tổng hợp là: (12.30) Bán kính xác định theo công thức: Lắp trị số từ công thức (12.29), (12.30) vào đơn giản ta có: Cuối ta có: (12.31) Các công thức (12.16), (12.23) cho ta tính toán góc ... áp suất phân bố theo đường sin dùng công thức (12.28) (12.31) để tính Từ công thức thấy góc bán kính phụ thuộc vào thông số kích thước cấu phanh ( ) mà không phụ thuộc vào trị số áp suất Nếu...
 • 17
 • 143
 • 0

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp hệ thống khởi động động cơ, chương 25 pptx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp hệ thống khởi động động cơ, chương 25 pptx
... Thực Kiểm tra Hoàn thành Hình 4.1 Sơ đồ bước thực 4.3.1 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động diesel hệ thống khởi động điện Hiện có nhiều loại hệ thống nhiên liệu động diesel hệ thống khởi động ... lọc nhiên liệu - cấu tự động điều chỉnh góc phun sớm nhiên liệu Hệ thống khởi động điện truyền động cưỡng điều khiển gián tiếp: - Đây hệ thống khởi động dễ khảo sát - Hệ thống dùng phổ biến ... tính năng, phù hợp đẻ vật lý, cách tháo lắp cách tự động suất phong thành dạng ảnh *bmp, phim nén dạng *avi - Tuy nhiên phần mền có hạn chế không nguyên hoạt động só chi tiết phụ...
 • 7
 • 103
 • 0

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ CUMMINS làm máy chính cho đội tàu lưới kéo, chương 25 docx

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ CUMMINS làm máy chính cho đội tàu lưới kéo, chương 25 docx
... quản lý… cho phù hợp với tình hình gia nhập WTO Mục đích đề tài Nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng họ động CUMMINS làm máy cho đội tàu lưới kéo tỉnh Kiên Giang” nêu phần xuất phát từ nhu cầu thực ... mà làm việc 2- Đào tạo, phổ biến kiến thức sử d ụng máy tàu cho máy trưởng tàu họ sử dụng ngày hiệu Có thể lồng ghép chương trình nầy vào khoá đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng 3- Đầu tư nâng ... (25- 30)%; máy thủy hóa cũ trung bình giá thành khoảng (40-45)%; máy thủy hóa cũ có giá thành khoảng (20 -25) % Riêng máy 100% Chính địa phương hoạt động khai thác mạnh lại trang bị động làm máy...
 • 9
 • 138
 • 0

Khuyến nông khuyến lâm -chương 4-bài 10&11&12 pps

Khuyến nông khuyến lâm -chương 4-bài 10&11&12 pps
... pháp giảng dạy tích cực, lấy ngời học lm trung tâm tỏ có hiệu quả, l hoạt động đo tạo khuyến nông khuyến lâm Phơng pháp dạy học lấy học viên lm trung tâm v phơng pháp dạy học lấy giáo viên lm ... Đánh giá khoá đo tạo Mục tiêu: Trình by đợc tầm quan trọng việc đánh giá khoá đo tạo khuyến nông khuyến lâm Giải thích đợc mức độ đánh khoá đo tạo Thực đợc đánh giá phản ứng bi giảng Vì phải ... Nêu kiện Nêu đợc tên Liệt kê kiện Tập trung lm rõ kiện kiện Nêu v giải thích kiện sách phát triển lâm nghiệp Dạy khái niệm Đa khái niệm rõ rng Nêu đợc ví dụ Nêu nét đặc trung PRA l gì? khái niệm...
 • 21
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bài làm văn mẫu lớp 2bai lam mon hinh su 2bai tap chuong 1 va 2 hoa 10bài tập chương 1 và 2 sinh học 12bai tap chuong 1 va 2 mon sinh hoc 12sinh hoc 12 bai 15 bai tap chuong 1 va 2bai tap chuong 1 va 2 mon sinh lop 12bai tap chuong 1 va 2 mon sinh 12các bài làm văn hay lớp 2bài ttapj chương 1 và 2 lịch sử 6viet bai lam van hoc ki 2bai lam toan ki thi 2008bai lam toan ki thi 2008 lop 7những bài làm văn hay lớp 2bài tập chương 3 1 2Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sôngMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thánh giá đảo ngược là thế nàoPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàogiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtHCM voi CNMarx lenin