Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao sử dụng cho chữa bệnh thông thường trong cuộc sống tại bản Cáo – xã Vũ Chấn – Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học lông, tóc người Việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học lông, tóc người Việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y
... hoàn thành Học Viện Quân Y Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Trọng Toàn, Hoàng Văn Lơng (2003), Nghiên cứu đặc điểm hình thái lông, tóc ngời Việt ứng dụng công tác giám định pháp y, Tạp chí y dợc học quân ... rút số nhận xét sau: mèo) Đa đợc tiêu chuẩn đặc điểm hình thái có giá trị cao Lông, tóc ngời Việt đặc điểm hình thái: công tác giám định pháp y Các đặc điểm tổn thơng lông, tóc - Tóc ngời Việt ... M20, mẫu l y 10 sợi tóc có chân 2.2 Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu hình thái bình thờng lông, tóc Nghiên cứu đặc điểm đại thể lông, tóc Phân loại theo Bailey J., Schliebe S A (1985) - dạng: thẳng,...
 • 14
 • 737
 • 0

Nghiên cứu một số loài cây nguyên liệu làm hương của đồng bào dân tộc Tày tại Tân Hợp - huyện Văn Yên- tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số loài cây nguyên liệu làm hương của đồng bào dân tộc Tày tại xã Tân Hợp - huyện Văn Yên- tỉnh Yên Bái
... i qu Vn Yờn - Tờn khoa hc: Cinnamomumn cassia.BL - Thuc ging: Cinnamomum - H: Lauraceae - Tờn Vit Nam: cõy qu - Tờn a phng: Qu Thanh, Qu Qu, Qu Qung, Qu Yờn Bỏi, Qu Bỡ, My que - Tờn ting Anh: ... cú cp gõn gc, 7-9 cp gõn ph Cm hoa l nhng bụng mo, cú mo mu xanh, di 4-6 cm, khụng rng; bung 3-4 cm, ngn hn mo; bu cha nhiu noón Qu mng thuụn, cha nhiu ht cú rch Mựa hoa 4-6 , qu 8-1 0 Trong thõn ... a hỡnh a mo nờn khớ hu ca Tõn Hp cú nhng nột c trng sau: - Nhit trung bỡnh 1 8-2 00C, trung bỡnh cao nht 2 4-2 70C, trung bỡnh thp nht 8-1 00C (Theo s liu thng kờ ca Trm khớ tng thu Vn Yờn) V ụng...
 • 66
 • 311
 • 0

Nghiên cứu một số loài cây rừng làm nguyên liệu sản xuất hương của đồng bào dân tộc thái tại huyện con cuông nghệ an

Nghiên cứu một số loài cây rừng làm nguyên liệu sản xuất hương của đồng bào dân tộc thái tại huyện con cuông  nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI VĂN VỆ “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT HƯƠNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI HUYỆN CON CUÔNG - TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN ... nguyên liệu để sản xuất hương việc Nghiên cứu số loài rừng làm nguyên liệu sản xuất Hương đồng bào dân tộc Thái huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An công việc cần thiết cấp bách 1.2 Mục đích nghiên cứu ... dung nghiên cứu đề tài 3.1.1 Phạm vi Nghiên cứu số loài rừng làm nguyên liệu sản xuất Hương đồng bào dân tộc Thái huyện Con Cuông - Nghệ An 3.1.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Đề tài tiến hành nghiên...
 • 62
 • 508
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... ng nghiên c u 56 2. 1 .2 ð a ñi m nghiên c u 56 2. 1.3 Th i gian nghiên c u 57 2. 2 N i dung nghiên c u 57 2. 3 Phương pháp nghiên c u 57 2. 3.1 B trí thí nghi m 57 2. 3 .2 Các ch tiêu theo dõi 68 2. 3.3 ... n thi t cho gia súc Thân h ñ u có th s d ng cho gia súc ăn tươi ho c phơi khô, nghi n thành b t làm ngu n th c ăn b sung giàu protein vào kh u ph n ăn c a gia súc, gia c m, góp ph n tăng su t ... dư ng cho ñàn gia súc Xu t phát t nh ng yêu c u trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh m phát tri n s d ng h ñ u (Keo gi u, Stylosanthes) làm th c ăn cho gia súc ăn c M...
 • 191
 • 619
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... 49,53b 45,42b 54,71b 50,17b 5 ,20 b 4,79c 5,82b 5 ,21 b 53,32a 50,54a 0, 52 57,90b 55,88a 5,65b 5,50a 0 ,24 5,89b 5,78a 25 ,24 d 28 ,31d 25 ,25 d 25 ,12c 2, 70c 3,03d 2, 12c 2, 49c 30,72b 35,52b 29 ,54b 30,17b ... 30,17b 3,40b 3,94b 2, 57b 3 ,25 b 33,90a 40,63a 32, 92a 34,2a 3,90a 4,67a 2, 93a 3,67a 23 ,42e 24 ,80e 23 ,51d 25 ,08c 2, 44c 2, 58e 1,95c 2, 37c 28 ,25 c 31,33c 26 ,80c 30,03b 3 ,22 b 3,57c 2, 29c 3,18b 30,50b ... 3,45c 4,09b 0,08 2, 63b 3,56a 29 ,51c 25 ,54c 2, 83c 2, 45c 2, 50c 36 ,25 b 31,73b 3,44b 3,01b 3,03a 38,70a 32, 62a 3,75a 3,51a 3,16a 28 ,24 c 23 ,40d 2, 68c 2, 25c 2, 31c 34,82ab 29 ,92b 3,37b 2, 84b 2, 66b 36,31b...
 • 24
 • 637
 • 1

Nghiên cứu một số kĩ thuật khai phá dữ liệu không gian sử dụng cây quyết định

Nghiên cứu một số kĩ thuật khai phá dữ liệu không gian sử dụng cây quyết định
... liệu không gian hiệu thuật toán khai phá liệu không gian lƣợng liệu không gian thƣờng có quy mô lớn, kiểu liệu không gian phƣơng pháp truy cập không gian phức tạp Các phƣơng pháp khai phá liệu không ... [9] Để nghiên cứu liệu không gian quan hệ láng giềng tồn liệu không gian, phƣơng pháp khai phá liệu cần đƣợc phát triển Một thuật toán khai phá liệu không gian đƣợc giới thiệu nhiều nghiên cứu phân ... liệu không gian địa lý, khai phá liệu định Khó khăn khai phá liệu không gian sử dụng định thƣờng lƣợng liệu không gian đa phần có quy mô lớn,các kiểu liệu không gian, quan hệ không gian đối tƣợng...
 • 92
 • 465
 • 1

Báo cáo y học: "Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng hành vi tư sát ở bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa tâm thần, bệnh viện 103" ppsx

Báo cáo y học:
... khảo sát đặc điểm lâm sàng hành vi tự sát BN Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu 45 BN có hành vi tự sát (từ 17 - 70 tuổi) đợc điều trị nội trú Khoa Tâm thần, Bệnh vi n 103 từ - ... tâm thần phân liệt rối loạn phổ biến Từ vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Tìm hiểu số y u tố dịch tễ học hành vi tự sát BN tâm thần điều trị nội trú Bệnh vi n 103 khảo sát đặc ... 33,33% tiến hành vào ban đêm (18 đến giờ) Theo Nguyễn Hữu Kỳ (1996), 64% trờng hợp tiến hành hành vi tự sát vào ban ng y Đặc điểm lâm sàng BN có hành vi tự sát * Phơng pháp tự sát: tự g y chấn thơng:...
 • 4
 • 606
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật giải bài toán hàng đợi và ứng dụng mô phỏng hệ thống giao dịch ngân hàng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giải bài toán hàng đợi và ứng dụng mô phỏng hệ thống giao dịch ngân hàng
... Tr-ờng đại học công nghệ thông tin truyền thông Vũ NGọC Hà Nghiên cứu số kỹ thuật giải toán hàng đợi ứng dụng hệ thống giao dịch ngân hàng Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 luận ... TON Mễ PHNG H THNG GIAO DCH NGN HNG Trong chng ny thit lp bi toỏn hng i khụng u tiờn, sau ú phõn tớch bi toỏn, gii bi toỏn bng lý thuyt hng i, to mụ hỡnh Petri Nets ca h thng giao dch ngõn hng ... cung ng dch v ti thi im ú Thi gian mt yờu cu n phi ch i ph thuc vo mt s yu t nh: S lng giao dch h thng, s kờnh giao dch cung ng dch v ti thi im ú v thi gian phc v cho mi yờu cu n 1.2.2 Mụ hỡnh húa...
 • 87
 • 479
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (10 2007 5 2009)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (10 2007  5 2009)
... HC Y H NI CAO VN THNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM LÂM SNG, CậN LÂM SNG V KếT QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN Tả BIếN CHứNG TạI BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG (10/ 2007 - 5/ 2009) Chuyờn ngnh : TRUYN ... cn lõm sng 55 4.3.1 Thi gian phỏt n vo vin 55 4.3.2 Triu chng lõm sng 55 4.3.3 T l bnh nhõn cú cỏc bin chng 56 4.3.4 V xột nghim huyt hc 58 4.3 .5 V xột nghim sinh ... 3 .5 KT QU IU TR 49 3 .5. 1 Truyn dch 49 3 .5. 2 Cỏc bin phỏp x trớ bin chng suy thn 50 3 .5. 3 Cỏc bin phỏp x trớ toan húa mỏu 50 3 .5. 4 X trớ h kali mỏu 51 ...
 • 111
 • 568
 • 1

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị
... số tiêu sinh lý, sinh hóa máu chó mắc viêm ruột tiêu chảy 43 4.3.1 Một số tiêu sinh máu chó mắc viêm ruột tiêu chảy 44 4.3.2 Một số tiêu sinh hóa máu chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy 51 Học ... tiêu lâm sàng chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy 36 4.2.1 Các biểu lâm sàng chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy 36 4.2.2 Một số tiêu lâm sàng bệnh bệnh viêm ruột tiêu chảy chó 40 4.3 Một số tiêu sinh ... hóa máu chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy thử nghiệm điều trị 1.1 Mục tiêu đề tài - Xác định tiêu lâm sàng, sinh lý, sinh hóa máu chó mắc bệnh viêm ruột ỉa chảy làm sở xây dựng phác đồ điều trị...
 • 78
 • 509
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae
... hoạt tính sinh học có giá trị dựa y học cổ truyền nhà khoa học quan tâm Các loài thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) từ lâu đối tượng nghiên cứu nhà khoa học thuộc lĩnh vực ... thuốc Việt nam, Nhà xuất Y học, tr 1234 Trịnh Đình Chính (1995), Nghiên cứu thành phần hoá học số họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam”, Luận án Phó Tiến sĩ Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Trịnh ... có Phần phụ lục với bảng 147 hình phổ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Alnus Betula (Betulaceae) 1.2 Thực vật học, nghiên...
 • 47
 • 642
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Kết quả điều tra thành phần và mức độ hại của sâu đục nõn trên một số loài cây thuộc họ xoan " potx

Nghiên cứu khoa học
... bị hại theo loài sâu đục nõn - Số liệu điều tra xử lý phương pháp thống kê Kết thảo luận · Thành phần loài sâu đục nõn Kết điều tra thành phần sâu đục nõn số loài thuộc họ xoan cho thấy có loài ... tượng phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu loài sâu đục nõn số loài rừng thuộc họ xoan chọn để trồng rừng - Tiến hành điều tra thu mẫu sâu đục nõn tỉnh có trồng họ xoan như: Hà Nội , ... độ hại hai loài sâu đục nõn - Loài sâu đục nõn Hypsipyla robusta hại nõn cây, đặc biệt nõn đỉnh sinh trưởng - Loài sâu đục nõn Zeuzera coffea hại nõn hại thân (nhất năm tuổi) - Tỷ lệ bị sâu...
 • 6
 • 390
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae

Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae
... vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Alnus Betula (Betulaceae) 1.1.1 Vài nét thực vật học chi Alnus Betula 1.1.2 Nghiên cứu hoá học chi Alnus 1.1.3 Nghiên cứu hoạt tính sinh học loài ... 1.1.4 Nghiên cứu hoá học chi Betula 1.1.5 Nghiên cứu hoạt tính sinh học loài Betula 12 1.1.6 Công dụng loài Alnus Betula y dược học 14 1.2 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài ... sinh học lý thú Trong luận án này, lựa chọn loài thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) , thuộc loại phát gần nước ta chưa nghiên cứu thành phần hoá học làm đối tượng nghiên cứu: ...
 • 134
 • 1,224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu một số loại biến tần gián tiếp tiêu biểu dùng trong qc và rtgnghiên cứu một số loại màng sử dụng trong chế tạo kit xác định nhóm máunghiên cứu một số loài thiên địch côn trùng kí sinh bắt mồi và lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát tỉnh bình dương và phụ cậnnghiên cứu một số loại kết cấu hạ tầng xã hộiky thuat trong thu hoach so che mot so loai cay thuoc pho bienhiện trạng một số loài cây thuốc tại vườn quốc gia tam đảo4 6 một số loài cây thuốc người dân thu hái nhiều nhấtmột số nét văn hóa của dân tộc tàymột số giải pháp nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp tại xã nhân thịnh lý nhân tỉnh hà namnghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến huyện sơn dương tỉnh tuyên quangnghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của loài cá chép trắng việt nam cyprinus carpio l nuôi tại nghệ annghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearumkết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ