Luận văn giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty CP XNK và xây dựng công trình tranimexco hà nội

Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty Tranimexco- Nội

Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty Tranimexco- Hà Nội
... động kinh doanh hàng nhập công ty 32 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn công ty 32 3.1.2 Phơng hớng hoạt động kinh doanh công ty 34 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập công ty ... trạng kinh doanh hàng nhập công ty Tranimexco -Hà nội 15 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh hàng nhập nói riêng công ty 15 2.2 Hoạt động kinh doanh hàng nhập Cty ... xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng nhập công ty Bố cục viết gồm chơng: Chơng I: Lý luận kinh doanh hàng nhập doanh nghiệp ChơngII: Thực trạng kinh doanh hàng nhập công tyTranimexco-Hà...
 • 50
 • 231
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY TNHH NPV ĐẾN NĂM 2015

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY TNHH NPV ĐẾN NĂM 2015
... mạnh kinh doanh dịch vụ Logistics công ty TNHH NPV đến năm 2015 11 SVTH: PHẠM THỊ THÙY UYÊN 11 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TS ĐỖ QUỐC DŨNG Từ giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ Logistics Tp Hồ Chí ... xây dựng giải pháp phát triển cho công ty Nhất Phong Vận ngày mở rộng phát triển kinh doanh 3.4.1 Tăng cường nhận thức logistics Công ty NPV công ty sinh sau đẻ muộn so với nhiều công ty nước ... giúp công ty nâng cao hiệu suất Công ty có nhiều ý thức việc áp dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh mình: Chẳng hạn công ty dựng lại website Website không đơn giới thiệu công ty, dịch vụ công ty...
 • 20
 • 394
 • 0

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY MATEXIM

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY MATEXIM
... Cụng ty Matexim Chng II : Thc trng xut nhp khu ca Cụng ty Matexim Chng III : Gii phỏp y mnh hot ng xut nhp khu ca Cụng ty Matexim Thc trng v gii phỏp y mnh hot ng xut nhp khu ca Cụng ty Matexim ... ca Cụng ty Matexim CHNG III GII PHP Y MNH HOT NG XUT NHP KHU CA CễNG TY MATEXIM I nh hng kinh doanh ca cụng ty thi gian ti Nhng nm gn õy, Cụng ty Matexim luụn hon thnh k hoch c giao Cụng ty ó c ... ca Matexim ti a ch 36 Phm Vn ng 13 Thc trng v gii phỏp y mnh hot ng xut nhp khu ca Cụng ty Matexim V Túm tt quỏ trỡnh thc ti Matexim Trong thi gian thc ti Cụng ty C phn Vt t v Thit b ton b Matexim, ...
 • 40
 • 252
 • 1

Thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của công ty Matexim

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của công ty Matexim
... 35 II Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập 36 Giải pháp hoạt động nhập 36 1.1 Hồn thiện quy trình nhập 37 1.2 Giải pháp nhân 37 1.3 Giải pháp thị trường ... nhiều hợp đồng xuất nhập khẩu, vừa nâng cao thu nhập cho cán nhân viên phòng, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập Matexim CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CƠNG TY MATEXIM I Quy trình ... phẩm loại để đưa giá nhập cạnh tranh Giải pháp hoạt động xuất 1.1 Giải pháp quy trình xuất Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Matexim cần trọng hồn thiện tất khâu quy trình xuất khẩu, từ cơng tác...
 • 45
 • 258
 • 0

giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của công ty thương mại kỹ thuật đầu tư petec

giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư petec
... góp phần vào việc khẳng định vai trò chủ đạo doanh nghiệp Nhà nước chế thị trường Tóm lược Công ty PETEC - Công ty Thương mại Kỹ thuật đầu PETEC xuất thân từ Công ty xuất nhập dầu khí (PETECHIM) ... vượt qua, PETEC đứng vững tạo sức mạnh tổng hợp môi trường 38 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY PETEC Phương hướng phát triển Công ty PETEC năm ... lý công ty cấu thành từ phận có tên gọi công ty xuất nhập Dầu khí (PETECHIM) Bộ phận lại điều chỉnh cấu chức năng, đồng thời vào hoạt động sản xuất kinh doanh tên Công ty Thương mại kỹ thuật đầu...
 • 60
 • 253
 • 0

Đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty TNHH đầu tư xây dựng thành đạt

Đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty TNHH đầu tư xây dựng thành đạt
... tích thực trạng kinh doanh hàng nhập Công ty TNHH Đầu xây dựng Thành Đạt, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập Công ty TNHH Đầu xây dựng Thành Đạt đến năm ... trường, thời gian thực tập thiết thực Công ty TNHH Đầu xây dựng Thành Đạt em chọn : Đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập công ty TNHH Đầu xây dựng Thành Đạt làm đề tài nghiên cứu cho chuyên ... để đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập Công ty TNHH Đầu xây dựng Thành Đạt đến năm 2020 Đối ng phạm vi nghiên cứu -Đối ng nghiên cứu : Những vấn đề thực trạng kinh doanh hàng nhập Công ty TNHH...
 • 75
 • 47
 • 0

Luận văn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA giải phóng

Luận văn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA giải phóng
... trạng công tác tiêu thụ xe ô chất lợng dịch vụ sau bán xe công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng I Giới thiệu khái quát công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng Công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng ... sau bán xe Công ty liên doanh Toyota Giải phóng Phần thứ ba : Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô Công ty liên doanh Toyota Giải phóng Sinh viên: Nguyễn Đình Sơn Kết luận Tiêu thụ vấn đề liên quan ... tích công tác tiêu thụ xe ô Công ty liên doanh Toyota Giải phóng đa số giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ công ty Hy vọng đóng góp phần nhỏ vào công phát triển ngày lớn mạnh công ty Với...
 • 79
 • 255
 • 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC.doc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC.doc
... ng kinh doanh hng nhp khõu ca cụng ty 2.2.2.1 Mt hng kinh doanh ca cụng ty Hot ng kinh doanh ca cụng ty khỏ sụi ng v em li li nhun khỏ ln, gúp phn vo cụng cuc phỏt trin cụng ty. Phm vi kinh doanh ... hoch sn xut kinh doanh ca n v, gúp phn nõng cao hiu qu kinh doanh Ch cú nh vy mi to mt lc lng lao ng cú nng sut cao, cht lng tt, t ú gim chi phớ kinh doanh v nõng cao hiu qu kinh doanh hng nhp ... Hiu qu ca doanh nghip kinh doanh hng nhp khu l mt phc tp, cú quan h n ton b cỏc yu t ca qun tr kinh doanh Doanh nghip ch cú th t c hiu qu cao s dng cỏc yu tụ c bn ca quỏ trỡnh kinh doanh mt cỏch...
 • 87
 • 493
 • 3

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường XK của Cty Cổ phần XNK hợp tác đầu tư VILEXIM

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường XK của Cty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM
... mua Nội dung hợp đồng xuất Kết cấu hợp đồng xuất khẩu: gồm hai phần chính, phần trình bày chung phần điều khoản hợp đồng 3.1 Phần trình bày chung: phần bắt buộc mà hợp đồng phải có, hợp đồng giá ... thủ tục toán hợp đồng, giải khiếu nại tranh chấp có .46 Nhận xét quy trình thực hợp đồng xuất hàng gốm sứ 47 Chơng III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình thực hợp đồng hàng ... thực hợp đồng hoạt động xuất doanh nghiệp Cũng nh trớc đòi hỏi thực tế việc nâng cao hiệu công tác thực hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ Vì trình thực tập công ty TOCOTAP, chọn đề tài Một số giải pháp...
 • 62
 • 292
 • 0

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường XK của Cty Cổ phần XNK hợp tác đầu tư VILEXIM

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường XK của Cty Cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM
... công tác phát triển thị trường xuất hàng hoá công ty VILEXIM từ năm 2006 đến Thứ ba, đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường xuất công ty cổ phần xuất nhập hợp tác đầu VILEXIM ... ty VILEXIM Chương II: Thực trạng công tác phát triển thị trường xuất hàng hóa công ty VILEXIM từ năm 2006 đến Chương III: Một số giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường xuất hợp tác đầu VILEXIM ... thể: - Tại phải đẩy mạnh phát triển thị trường xuất Công ty? - Thực trạng phát triển thị trường xuất Công ty thời gian qua nào? - Công ty cần có giải pháp để đẩy mạnh phát triển thị trường xuất giai...
 • 87
 • 215
 • 0

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC
... Kết hoạt động kinh doanh hàng nhập khâu công ty 2.2.2.1 Mặt hàng kinh doanh công ty Hoạt động kinh doanh công ty sôi động đem lại lợi nhuận lớn, góp phần vào công phát triển công ty. Phạm vi kinh ... lý luận chung hoạt động kinh doanh hàng nhập Chương II: Thực trạng kinh doanh hàng nhập Công ty (CSI) Chương III: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hàng nhập Công ty Trong trình ... thầy giáo Trần Văn Bão, cán nhân viên công ty nên em xin chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hàng nhập công ty TNHH tích hợp hệ thống CMC SV: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lớp 47B...
 • 87
 • 185
 • 0

Luận văn thực trạng kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty tranimexco nội

Luận văn thực trạng kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty tranimexco hà nội
... gian, hàng hoá đợc bảo quản tốt 12 Chơng 2: thục trạng kinh doanh hàng nhập khảu công ty Tranimexco- nội 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh hàng nhập nói riêng công ty Hoạt ... nói chung công ty Tranimexco Nội nói riêng 28 Chơng III Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập công ty Tranimexco - Nội 3.1 Phơng hớng hoạt động kinh doanh hàng nhập công ty 3.1.1 ... Nhân tố doanh nghiệp 10 Chơng 2: thục trạng kinh doanh hàng nhập khảu công ty Tranimexco- nội .13 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh hàng nhập nói riêng công ty ...
 • 44
 • 190
 • 0

Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty CSI

Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty CSI
... cho điểm báo hoạt động kinh doanh lớn mạnh cho năm tới 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh nhập công ty 2.2.1 Thực quy trình nhập Thực hợp đồng nhập thực chuỗi công việc đan ... kinh doanh công ty Hoạt động kinh doanh công ty sôi động đem lại lợi nhuận lớn, góp phần vào công phát triển công ty. Phạm vi kinh doanh Công ty mang tinh tổng hợp, kinh doanh tất hàng hoá mà ... lý hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập nói riêng doanh nghiệp nói chung hoạt động bán hàng khâu quan trọng mấu chốt Chỉ bán hàng doanh nghiệp thu hồi vốn kinh...
 • 27
 • 197
 • 0

PHÁT TRIỂN KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á

PHÁT TRIỂN KINH DOANH HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á
... phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Thực trạng phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Đánh giá việc phát triển kinh doanh hàng ... số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Nam Á đến năm 2020 LOGO Chương – Kết cấu Hàng hóa nhập doanh nghiệp Phát triển kinh doanh hàng nhập doanh nghiệp ... uy tín doanh nghiệp LOGO Chương – Kết cấu Một số đặc điểm Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Nam Á giai đoạn 2009 – 2012 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh doanh hàng nhập Công ty Cổ phần...
 • 25
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ty giày thượng đình hà nội pptxluận văn giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ anđề án giải pháp đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường hoa kỳphương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty may chiến thắngmột số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán ô tô của công ty cp vật tư và dịch vụ kỹ thuật hà nộimột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty vimedimexthực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty may chiến thắng trong những năm quatình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của công tykết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian quamột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty vimedimex hà nộimục tiêu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công tymột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty vimedimexluận văn một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam và trung quốc pptxcác biện pháp đẩy mạnh kinh doanhbiện pháp đẩy mạnh kinh doanh thương mạiTTr001 PPLN 2014- KH2015TTr003 lua chon kiem toan 2015TTr004 Lua chon kiem toan 2014TTr005 To trinh so luong HDQT BKS 2014-2018Lịch dạy của tháng 4bao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 14 tq bo nhiem ptgd nguyen truong sonnq so 13 tq so do to chuc moi đk so do170816 GMD thoaivonHS GMD vnnq hdqt thong qua thanh lap cty tnhh mtv dat xanh quang namnq so 21 phuong an phat hanh gd1bckq giao dich mua lai cpnq so 20 nhan chuyen nhuong khu dat tai hiep binh chanh pmnq so 19 tq bo nhiem kttnq so 17 tq ds ung cu hdqt bks11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHASuy niệm 14 chặng đàng thánh giá chúaSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA02. Chuongtrinhdaihoi2013_SHAsuy niệm năm sự mừng