Kiến thức thực hành về biện pháp tránh thai của học sinh trường THPT cưm’gar, huyện cưm’gar, tỉnh dăklăk năm học 2015 2016

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lây qua đường tình dục và các biện pháp tránh thai của học sinh trường ptth Nguyễn hiền quận 11 tp HCM

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lây qua đường tình dục và các biện pháp tránh thai của học sinh trường ptth Nguyễn hiền quận 11 tp HCM
... Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê Đức Hạnh Thứ năm, 02 Tháng 2013 15:02 - Kết luận: Tỉ lệ học sinh kiến thức đúng, thái ... Quynh, Tran Nhat Quang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 16 - Supplement of No - 2012: 476 - 480 2/4 Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê ... knowledge, appropriate attitude and right practice 3/4 Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê Đức Hạnh Thứ năm, 02 Tháng 2013 15:02...
 • 4
 • 638
 • 4

Nguyên cứu kiến thức về một số biện pháp tránh thai của học sinh sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại tp tuy hòa phú yên 2007

Nguyên cứu kiến thức về một số biện pháp tránh thai của học sinh sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại tp tuy hòa phú yên 2007
... tài: NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUN NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ TUY HỊA – PHÚ N NĂM 2007 Đề tài nghiên cứu nhằm mục ... sinh, sinh viên trường Cao đẳng Trung học chun nghiệp địa bàn thành phố Tuy Hòa hiểu đầy đủ biện pháp tránh thai, đặc biệt biện pháp dùng bao cao su, thuốc tránh thai từ giảm trường hợp mang thai ... sản học sinh trung học phổ thơng Cho đến chưa có nghiên cứu kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản nói chung, biện pháp tránh thai nói riêng học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Trung học...
 • 24
 • 75
 • 0

Nghiên cứu kiến thứcthực hành về các biện pháp tránh thai của phụ nữ đến phá thai không mong muốn tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, năm 2009”

Nghiên cứu kiến thức và thực hành về các biện pháp tránh thai của phụ nữ đến phá thai không mong muốn tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, năm 2009”
... bi n pháp tránh thai giúp h tránh thai m t cách hi u qu ði u ñó làm cho h gi m ni m tin vào bi n pháp tránh thai, d n ñ n tránh thai th t b i ho c không s d ng Hơn n a, không m t bi n pháp tránh ... th c hành v bi n pháp tránh thai c a ph n ñ n phá thai không mong mu n t i B nh vi n Ph s n Trung Ương, năm 2009” M c tiêu nghiên c u: Mô t th c tr ng ki n th c th c hành v bi n pháp tránh thai ... …………………………………………………… 1.1 Các bi n pháp tránh thai …………………………………………… 1.1.1 ð nh nghĩa ……………………………………………………… 1.1.2 Các bi n pháp tránh thai ………………………………………… 1.1.3 Tình hình áp d ng bi n pháp tránh thai ……………………...
 • 116
 • 633
 • 7

Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu tại các trường Đại học 161014

Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu tại các trường Đại học 161014
... 23 2.2.2 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v quan h tỡnh dc 31 2.2.3 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v phũng trỏnh thai v no hỳt thai 39 2.2.4 Kin thc, hnh vi ca sinh vi n v cỏc bnh lõy truyn ... SKSS ca sinh vi n 27 Biu 2.4: ý kin ca sinh vi n v vic cú nờn QHTD trc hụn nhõn khụng? 32 Biu 2.5: Quan nim ca sinh vi n v li ớch ca vic QHTD an ton 33 Biu 2.6: Thc trng QHTD ca sinh vi n ... phỏt trin t nc * Tng s sinh vi n: 12.888, ú: - Sinh vi n i hc h chớnh quy: 5.472 - Sinh vi n i hc h khụng chớnh quy: 4.571 - Hc vi n cao hc: 2.122 - Nghiờn cu sinh: 161 - Sinh vi n nc ngoi: 562 *...
 • 118
 • 520
 • 0

Thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng một số biện pháp tránh thai của sinh viên đại học tây nguyên năm 2014

Thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng một số biện pháp tránh thai của sinh viên đại học tây nguyên năm 2014
... tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân sinh vi n Đại học Tây Nguyên năm 2014 Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng số biện pháp tránh thai sinh vi n Đại học Tây Nguyên năm 2014 Xác định số yếu ... Thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng số biện pháp tránh thai sinh vi n Đại học Tây Nguyên nào? Yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn ... Nhóm số/ biến số hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân: Tỉ lệ % sinh vi n quan hệ tình dục, bạn tình QHTD, bạn tình - Nhóm số/ biến số kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng biện pháp tránh thai...
 • 113
 • 1,899
 • 7

Đánh giá kiến thức thái độ về tình yêu, tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại thành phố tuy hòa năm 2012

Đánh giá kiến thức thái độ về tình yêu, tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại thành phố tuy hòa năm 2012
... chọn biện pháp tránh thai quan hệ tình dục, lựa chọn biện pháp tránh thai không lúc, không thời điểm 2.Quan niệm sinh viên tình yêu tình dục Đánh giá kiến thức thái độ tình yêu, tình dục & biện ... thức thái độ tình yêu, tình dục & biện pháp tránh thai sinh viên CĐ-ĐH Tp Tuy Hòa Trung tâm TTGDSK Phú Yên 34 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đánh giá kiến thức thái độ tình yêu, tình dục & biện pháp ... biết/Không nhớ III TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC 14 Quan hệ tình dục phần tất yếu tình yêu? (Chọn ý) Đúng Đánh giá kiến thức thái độ tình yêu, tình dục & biện pháp tránh thai sinh viên CĐ-ĐH Tp Tuy Hòa Trung...
 • 34
 • 95
 • 1

NGHIÊN cứu KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN của NHÂN VIÊN y tế tại các BỆNH VIỆN THUỘC TỈNH VĨNH LONG năm 2012

NGHIÊN cứu KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN của NHÂN VIÊN y tế tại các BỆNH VIỆN THUỘC TỈNH VĨNH LONG năm 2012
... (phơng tiện cách ly, dụng cụ y tế) lý cản trở thực hành phòng nhiễm khuẩn bệnh viện nhân viên y tế Nhân viên y tế tuyến Tỉnh, nhân viên y tế có thâm niên công tác dới 10 năm nhân viên y tế đợc tập ... KếT QUả NGHIÊN CứU Tỷ lệ nhân viên y tế kiến thức thực hành phòng nhiễm khuẩn bệnh viện bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Long 1.1 Tỷ lệ nhân viên y tế kiến thức phòng nhiễm khuẩn bệnh viện Bảng ... Tỷ lệ nhân viên y tế kiến thức thực hành phòng nhiễm khuẩn bệnh viện 1.1 Tỷ lệ nhân viên y tế kiến thức phòng nhiễm khuẩn bệnh viện Một số nghiên cứu thực Việt Nam cho th y tỷ lệ kiến thức...
 • 6
 • 354
 • 2

Đánh giá kết quả chương trình can thiệp nâng cao kiến thứcthực hành về phòng chống sâu răng của học sinh tiểu học tại trường Phú Thị, huyện Gia Lâm từ 1032016 đến 30052016

Đánh giá kết quả chương trình can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành về phòng chống sâu răng của học sinh tiểu học tại trường Phú Thị, huyện Gia Lâm từ 1032016 đến 30052016
... chương trình can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng chống sâu học sinh tiểu học trường Phú Thị, huyện Gia Lâm từ 1/03/2016 đến 30/05/2016” Mục tiêu cụ thể: Đánh giá thay đổi kiến thức phòng ... thức phòng chống Kiến thức sâu học phòng chống sinh sâu Trường Tiểu học Phú Thị, huyện học sinh Gia Lâm, Hà Nội từ nào? 1/3/2016 1/5/2016 đến biểu sâu sâu răng/ Tổng số học sinh tham gia đánh giá ... Chải phút Chải từ đến phút Chải từ đến phút Chải từ đến phút Phụ lục 5: Khái niệm phòng chống sâu Tiêu chí chấm điểm kiến thức, thực hành học sinh tiểu học Phòng chống sâu răng: 1.1 Phòng chống sâu...
 • 38
 • 318
 • 0

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM HIV VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM CỦA CÁC NỮ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ HOA PHƯỢNG - HẢI PHÒNG, NĂM 2009 - 2010

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM HIV VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM CỦA CÁC NỮ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ HOA PHƯỢNG - HẢI PHÒNG, NĂM 2009 - 2010
... nghiờm HIV ORthụ (95%C.I.) Xet nghiờm HIV ORhiu chnh Ơ (95%C.I.) 0,48(0,2 4-0 ,97)* 1,88(1,1 9-2 ,96)** 1.42(0,5 8-3 ,46) 4.61(2,3 8-8 ,92)*** 1,04(0,9 9-1 ,09) 0,98(0,9 1-1 ,05) 1,47(0,9 2-2 ,33) 2,01(1,1 8-3 ,45)* ... 200 6-2 010, Tp san Y hc thc hnh (s 742+743), tr 6 6-7 1 Hong huy Phng v CS (2010) , ỏnh giỏ kin thc, thỏi , thc hnh v phũng, chng HIV/ AIDS ca ngi dõn t 1 5-4 9 tui huyn Hoa L v TP Ninh Bỡnh nm 2009 ... 2,01(1,1 8-3 ,45)* 1,0(0,5 5-1 ,82) 1,26(0,6 3-2 ,53) 2,23(1,2 6-3 ,96)** 2,8(1,6 2-4 ,85)*** 2,09(1,0 2-4 ,26)* 2,43(1,2 2-4 ,81)* 1 Di mụt nm 7,17(3,9 8-1 2,9)*** Trờn mụt nm 0,67(0,1 9-2 ,4) a tng trao ụi vi...
 • 94
 • 141
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế

Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế
... Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế với mục tiêu: * Tìm hiểu tình hình sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ... 3.3: Sử dụng BPTT theo số có Nhận xét: Phụ nữ có - sử dụng biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ cao 40,7% 3.2 Tình hình sử dụng biện pháp tránh thai 3.2.1 Tỷ lệ phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai ... 15 Báo cáo tốt nghiệp: Tình hình sử dụng BPTT phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 3.2.12 Tác dụng phụ biện pháp tránh thai sử dụng Bảng 3.6: Tác dụng phụ biện pháp tránh thai Tác dụng phụ Số lƣợng Tỷ lệ (%)...
 • 33
 • 528
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI
... quản lý giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 5.3 Đề xuất lý giải số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT ... pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai II NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG ... tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh...
 • 28
 • 110
 • 1

NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN đến VIỆC sử DỤNG các BIỆN PHÁP TRÁNH THAI của PHỤ nữ 15 49 TUỔI có CHỒNG tại xã hữu hòa, THANH TRÌ, hà nội, năm 2011

NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN đến VIỆC sử DỤNG các BIỆN PHÁP TRÁNH THAI của PHỤ nữ 15  49 TUỔI có CHỒNG tại xã hữu hòa, THANH TRÌ, hà nội, năm 2011
... 10 năm tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đại cao 58,5%, nhóm thời gian kết hôn dới năm sử dụng biện pháp tránh thai đại (33,3%) Số sống liên quan đến việc sử dụng biện pháp tránh thai đại ... tợng từ - tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai nhiều 52,7%, 40,0% đối tợng từ trở lên sử dụng biện pháp tránh thai Số mà đối tợng mong muốn mối liên quan đến việc sử dụng biện pháp tránh ... mối liên quan việc sử dụng biện pháp tránh thai đại với đánh giá đối tợng khoảng cách, tiện lợi việc lại hài lòng với dịch vụ cung cấp biện pháp tránh thai mối liên quan ý nghĩa thống kê việc...
 • 4
 • 276
 • 6

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
... Chương 3: Các biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng khê, tỉnh Bắc Kạn Giả thuyết khoa học Chất lượng dạy học trường THPT Quảng Khê thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nề nếp học tập học sinh, ... 1: Cơ sở luận quản nề nếp học tập học sinh trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng công tác quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Chương...
 • 121
 • 3,302
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thaibai 63co so khoa hoc ve bien phap tranh thaihiểu biết về biện pháp tránh thaicác biện pháp tránh thai sau khi sinh mổbiện pháp tránh thai sau khi sinh mổbiện pháp tránh thai sau khi sinhbiện pháp tránh thai sau khi sinh concách biện pháp tránh thai sau khi sinhcác biện pháp tránh thai sau khi sinh concác biện pháp tránh thai sau khi sinhgiới hạn về đối tượng nghiên cứu đối tượng nghiên cứu của đề tài chính là biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường thpt cẩm khê huyện cầm khê tỉnh phú thọ3 6 tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai của đối tượng nghiên cứubiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường thpt quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạncác biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng namtìm hiểu kiến thức thaí độ hành vi về các biện pháp tránh thai sau đẻ ở phụ nữ có thai và thơì kỳ hậu sản tại phường phú hội thành phố huếufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUbctc cong ty me ban nien nam 2010De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh Refrigerationon tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTài liệu xây dựng nông thôn mới3 ptd participatory technology development