Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình ghi điện nào đồ và các yếu tố ảnh hưởng tại khoa thần kinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Đánh giá thực trạng nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi

Đánh giá thực trạng nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi
... Định nghĩa nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch Nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch đưa chất dinh dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch vào máu đảm bảo toàn việc nuôi thể ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HOÀI THU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NUÔI DƯỠNG NHÂN TẠO HOÀN TOÀN QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH CHO TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA SINH BỆNH VIỆN NHI ... dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn qua đường tĩnh mạch mẫu nghiên cứu Đánh giá tính hợp lý hiệu sử dụng dịch nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch khoa Sinh bệnh viện Nhi Trung Ương...
 • 90
 • 378
 • 6

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015
... kiến thức, thực hành phương pháp ấm da kề da mẹ đẻ non Khoa sinh bệnh viện Nhi trung ương năm 2015 Mô tả số yếu tố liên quan đến thực hành phương pháp ấm da kề da mẹ đẻ non Khoa ... phải giữ ấm cho trẻ sau sinh - Các phương pháp giữ ấm trẻ sau sinh - Tỉ lệ mẹ biết phương pháp ấm da kề da Kiến thức, thực hành - Lợi ích phương pháp da kề da phương pháp da kề da - Nguồn ... ích phương pháp da kề da mẹ - Tỉ lệ mẹ ấm cho phương pháp da kề da Bộ câu hỏi Phỏng vấn mẹ - Tuổi mẹ với thực hành da kề da - Liên quan trình độ học vấn mẹ với thực hành da kề da Các...
 • 34
 • 327
 • 0

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015
... m da k da c a m đ non t i khoa S sinh b nh vi n Nhi trung ngăn m 2015 nh m m c tiêu: Mô t ki n th c, th c hành ph ng pháp non t i Khoa S sinh b nh vi n Nhi trung m da k da c a m ... tr sau sinh Ki n th c, th c hành ph ng pháp da k da c a m - Các ph ng pháp gi m tr sau sinh - T l m bi t v ph ng pháp m da k da - L i ích c a ph ng pháp da k da B câu h i Ph ng v n m - ... ph ng pháp da k da - T l m ph m cho b ng ng pháp da k da - Tu i m v i th c hành da k da Các y u t liên quan đ n th c hành da k da - Liên quan gi a trình đ h c v n m v i th c hành da k da -...
 • 47
 • 65
 • 0

Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp của điều dưỡng tại khoa c bệnh viện lao phổi, quý 1 năm 2016

Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp của điều dưỡng tại khoa c  bệnh viện lao và phổi, quý 1 năm 2016
... nghiên c u chuyên đề: Đánh giá th c trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp điều dưỡng khoa C - Bệnh viện lao phổi, Quý năm 2 016 nhằm m c tiêu: Đánh giá th c trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm ... T10 T 11 T12 Nhiệm vụ Đánh giá th c trạng: Tỉ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật, tuân thủ vệ sinh bàn Đánh giá th c trạng ban đầu: Phòng Đ D, Kiến th c, kỹ tuân thủ quy trình kỹ thuật, tuân thủ vệ ... xây dựng quy định liên quan đến vi c tuân thủ quy trình kỹ thuật Nên bư c th c quy trình kỹ thuật người ĐD th c không bỏ bư c chưa tuân thủ nghiêm t c quy trình kỹ thuật Để kh c ph c th c trạng...
 • 21
 • 651
 • 1

Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay đúng thời điểm các yếu tố liên quan đến sự tuân thủ vệ sinh tay đúng thời điểm của nhân viên y tế tại một số khoa của bệnh viện nhi đồng Cần Thơ năm 2015

Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay đúng thời điểm và các yếu tố liên quan đến sự tuân thủ vệ sinh tay đúng thời điểm của nhân viên y tế tại một số khoa của bệnh viện nhi đồng Cần Thơ năm 2015
... thủ vệ sinh tay thời điểm y u tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay thời điểm nhân viên Y tế số khoa Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2015 , để đánh giá thực trạng tìm hiểu y u tố liên quan từ có ... đồng Cần Thơ năm 2015 • Xác định y u tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay thời điểm nhân viên y tế khoa sinh, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Cần ... Nhi đồng Cần Thơ, đồng thời đánh giá tuân thủ vệ sinh tay nhân viên y tế sau phát động chiến dịch “Bảo vệ sống vệ sinh tay năm 2015 Bệnh viện nên tiến hành nghiên cứu: Thực trạng tuân thủ vệ sinh...
 • 73
 • 714
 • 11

KHẢO SÁT KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỀ PHƯƠNG PHÁP Ủ ẤM DA KỀ DA CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON ĐẺ NON TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2005

KHẢO SÁT KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỀ PHƯƠNG PHÁP Ủ ẤM DA KỀ DA CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON ĐẺ NON TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2005
... th c hành th s m áp d m da k da da ít, ch m nên khó th k t lu n v m i liên quan gi a m t s y u t c a m tr th c hành N u nghiên c u s th c hành da k ng m tham gia nhi u ... n th c hành da k da 3.3.1 Liên quan gi a tu i m v i th c hành da k da B ng 3.7 Liên quan gi a tu i m v i th c hành da k da Th c hành da k da Tu i p Không ...
 • 47
 • 246
 • 1

Thực trạng tuân thủ quy trình đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng một số yếu tố liên quan tại ba khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014

Thực trạng tuân thủ quy trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại ba khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014
... tả thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi đặt người bệnh điều dưỡng ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 Xác định yếu tố liên quan đến tuân ... tiến hành nghiên cứu: Thực trạng tuân thủ quy trình đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi điều dưỡng số yếu tố liên quan ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 để trả lời câu hỏi ... tuân thủ quy trình kỹ thuật đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi đặt người bệnh điều dưỡng ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 4 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát điều dưỡng, ...
 • 98
 • 1,662
 • 17

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng viên kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng viên và kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015
... t s bi n pháp can thi p t i b nh vi n Nhi Trung ng, n m 2015 , v i 02 m c tiêu sau: Mô t th c tr ng stress ngh nghi p Trung u d ng viên t i b nh vi n Nhi ng n m 2015 m t s y u t liên quan ánh ... ban đ u vi c áp d ng th nghi m m t s gi i pháp can thi p t i b nh vi n Nhi Trung ng Ch ngă1ă T NG QUAN TÀI LI U 1.1.ăLỦălu năchungăv stress ngh ănghi p 1.1.1 Khái ni m v stress stress ngh nghi ... n m 2015 - aăđi m nghiên c u: b nh vi n Nhi Trung 2.3.ăPh ngă ng pháp nghiênăc u - Nghiên c u mô t c t ngang có phân tích, nghiên c uăđ nhăl ng - ánhăgiáăk t qu áp d ng 03 nhóm gi i pháp can...
 • 53
 • 74
 • 0

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng viên kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng viên và kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp tại bệnh viện nhi trung ương, năm 2015
... 23/12 /2015 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp II Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng stress nghề nghiệp điều dưỡng viên bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015 số yếu tố liên quan Đánh giá hiệu áp dụng thử nghiệm ... nghiệm số giải pháp can thiệp bệnh viện Nhi Trung ương 23/12 /2015 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp III Tổng quan (1) Định nghĩa Stress: + Theo từ điển y học Anh-Việt [1], stress hiểu “bất nhân tố đe ... việc trách nhi m người điều dưỡng viên [12]  Bệnh viện Nhi Trung ương có 794 ĐDV; ngày khoa khám bệnh điều dưỡng phải tiếp đón hàng trăm bệnh nhân… Nguy stress cao nhóm ĐDV khoa Khám bệnh khối...
 • 26
 • 123
 • 0

Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại một số tỉnh tại việt nam

Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại một số tỉnh tại việt nam
... sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dới tuổi từ năm 2005 nớc, nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hởng tới việc cấp phát thẻ khám công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em đợc lấy mẫu từ tỉnh ... Trẻ em CTV Cộng tác viên KAP Nhận thức, thái độ, hành vi KCB Khám chữa bệnh KCB TE...
 • 104
 • 482
 • 0

Thực trạng hoạt động y tế thôn các yếu tố ảnh hưởng tại huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Thực trạng hoạt động y tế thôn và các yếu tố ảnh hưởng tại huyện tiền hải, tỉnh thái bình
... tả thực trạng xác định số y u tố ảnh h-ởng tới hoạt động YTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm 2004 Đề xuất số khuyến nghị để nâng cao chất l-ợng hoạt động YTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ... hoạt động NVYTT Xuất phát từ thực trạng YTT huyện Tiền Hải, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Thực trạng hoạt động y tế thôn y u tố ảnh h-ởng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình , năm 2004" Mục tiêu nghiên ... việc thực chức năng, nhiệm vụ NVYTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình từ tháng 12/2003 đến tháng 12/2004 2.2 Mô tả số y u tố ảnh h-ởng tới việc thực chức nhiệm vụ NVYTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, ...
 • 103
 • 803
 • 19

đánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng đèn led tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương

đánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng đèn led tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương
... giỏ hiu qu iu tr vng da tng bilirubin t tr s sinh bng ốn LED ti khoa s sinh Bnh vin nhi TW t thỏng 1/2012-8/2012 2- Nhn xột mt s tỏc dng ph khụng mong mun iu tr vng da bng ốn LED 3 Chng TNG QUAN ... bilirubin mỏu 1.2 Dch t hc Nhi u nghiên cứu cho thấy 56% trẻ sinh vàng da bệnh lý không tìm thấy nguyên nhân Mặt khác, ngời ta chứng minh đợc có nhi u yếu tố liên quan đến tăng bilirubin máu, đợc ... cú 4.4% tr s sinh da en, 10% da trng v 23% da mu gc M, cú nng bilirubin t huyt 13mg% [15] Theo hi hn lõm nhi khoa M (AAP),1995, hng nm cú khong 6070% tr s sinh c chn oỏn l vng da, nhng t l...
 • 90
 • 732
 • 2

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG KHÁM điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp tại KHOA hô hấp BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG năm 2010

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG KHÁM và điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp tại KHOA hô hấp BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG năm 2010
... Tình hình bệnh nhân NKHH cấp điều trị nội trú Số bệnh nhi NKHH cấp phải nhập viện: 7821/169588 = 4,62% 2.1 Mô hình bệnh hấp chẩn đoán sau nhập viện Bệnh hấp chẩn đoán Số bệnh nhi Tỷ ... Hen bội nhi m 105 1,34 Các bệnh khác 62 0,79 Tổng cộng 7821 100,00 2.2 Mức độ nặng bệnh nhi nhi m khuẩn hấp cấp phải nhập viện Mức độ nặng Số lượt bệnh nhi Tỷ lệ % Nhẹ (không suy hấp) 3049 ... NKHH cấp đến khám phòng khám Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng đến 12 tháng, chiếm tỷ lệ 62,70% Tiếp theo nhóm lứa tuổi từ tuổi đến tuổi chiếm 29,61% 1.3 Số trẻ bị nhi m khuẩn hấp cấp đến khám...
 • 3
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp và hiệu quả của việc giáo dục sức khỏe ở các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấp tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ươngthực trạng hoạt động y tế thôn và các yếu tố ảnh hưởng tại huyện tiền hải tỉnh thái bìnhquy trình xuất khẩu lao động và các nhân tố ảnh hưởng tới việc xuất khẩu lao độngnghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thị xã cao bằng tỉnh cao bằng năm 2012quy trinh che bien gạo trang va cac yeu to anh huong luong gaođề tài phân tích chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không của hãng hàng không vietnam airlinesquy trinh che bien gao va cac yeu to anh huong mua do hao hutquy trinh che bien gao va cac yeu to anh huong mua do haao hutthuc trang va cac yeu to anh huong den viec su dung cam cong nghiep trong chan nuoi lon thitthuc trang va cac yeu to anh huong den chan nuoi lon thitquy trinh che bien gao va cac yeu to anh huong chat luong gaokhảo sát qui trình chế biến gạo và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồihệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hoádanh gia da dang sinh hoc va cac yeu to anh huong toi ddsh vung dbshthực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản ở nghệ anTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)