Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển phản hồi đầu ra cho quá trình đa biến buồng sấy giấy (TT)

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (backstepping)

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (backstepping)
... clinker gm bn oxit chớnh l CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 hay chỳng liờn kt vi nung nhit ti a 14500C to nờn khoỏng chớnh l 3CaO. SiO2, 2CaOSiO2, 3CaO. Al2O3 v 4CaO. Al2O3.Fe2O3 Nu CaO v SiO2 khụng phn ng ... chun b phi liu thng cú ln cht nh MgO ỏ vụi, R2O, SiO2 t sột v.v Bn oxit chớnh nung n nhit phi liu t 1450oC chỳng ó phn ng vi to thnh bn khoỏng chớnh cú clinker l: 3CaO. SiO2, 2CaOSiO2, 3CaO. Al2O3 ... cn phi phõn loi thnh cỏc h phi tuyn riờng bit cú nhng tớnh cht nht nh, c trng c bn cho lp cỏc i tng thuc mt h phi tuyn c th, ri t ú i xõy dng mt h thng lý thuyt cú kh nng ng dng cho h thng phi...
 • 94
 • 294
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (passivity - based)

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (passivity - based)
... quan hệ thống điều khiển phi tuyến áp dụng cho động động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu (hay kích thích vĩnh cửu) Chương 2: Xây dựng cấu trúc điều khiển hệ thống Chương 3: Áp dụng phƣơng điều khiển ... S N Hình 1.5: Động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu loại SPM (Sơ đồ cắt ngang động 4-cực, không chổi than với bề mặt gắn nam châm vĩnh cửu) - Động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu từ thông dạng ... vĩnh cửu phƣơng pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (Passivity Based) áp dụng vào hệ thống điều khiển tốc độ động đồng , đề tài cùng với số công trình nghiên cứu khác ̀ điều khiển hệ...
 • 103
 • 230
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống điều khiển mức nước bao hơi cho nhà máy nhiệt điện

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống điều khiển mức nước bao hơi cho nhà máy nhiệt điện
... lng nhit cp cho lũ tng thỡ mc nc bao hi li bt u gim dn lng nc hoỏ hi tng lờn Khi gim lng than cp cho lũ thỡ mc nc bao hi s thay i theo chiu ngc li, lỳc ny lng nc hoỏ hi ớt i dn n mc nc bao hi tng ... mc nc bao hi tng lờn - p sut bao hi: ỏp sut bao hi thay i thỡ mc nc bao hi thay i theo quan h nghch Nu ỏp sut tng thỡ mc nc bao hi gim v nu ỏp sut gim thỡ mc nc bao hi s tng Khi ỏp sut tng, mt ... ; k+1 độ dịch chuyển b-ớc lặp thứ k+1 Có qui tắc điều chỉnh b-ớc : - Qui tắc điều chỉnh b-ớc thứ đơn giản cách điều chỉnh b-ớc theo điều kiện cho hàm mục tiêu luôn giảm sau kết tìm kiếm b-ớc...
 • 125
 • 377
 • 1

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững
... điểm điều khiển Từ thiết kế điều khiển để nâng cao chất lƣợng hệ thống cán thép CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÁN THÉP TẤM BẰNG CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN Trên giới, hệ thống cán thép đƣợc nhà điều khiển ... tài “ Nghi n cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép điều khiển thích nghi bền vững Luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan công nghệ cán thép Chƣơng 2: Điều khiển hệ thống ... bô điều khiển thích nghi bền vững 68 3.5 Kết mô trạng thái x1 điều khiển thích nghi bền vững 3.6 Kết mô trạng thái x2 điều khiển thích nghi bền vững 3.7 Kết mô trạng thái x3 điều khiển thích nghi...
 • 94
 • 129
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra
... Linear Quadratic Gaussian (LQG) 74 4.2 Tng hp b iu khin da trờn phng phỏp phn hi u cho h thng AMB DOF 77 4.2.1 Kim tra tớnh iu khin c .79 4.2.2 Kim tra tớnh ... THUT CễNG NGHIP - - TH PHNG THO TI " NGHIấN CU NNG CAO CHT LNG IU KHIN T TCH CC BN BC T DO BNG B IU KHIấN PHN HI U RA " Ngnh: K thut iu khin v t ng húa Mó s: 6052 0216 LUN VN THC ... nhit rt cao õy l u im quan trng so vi thụng thng Khong cỏch gia rotor v thng l rt bộ, ch bng khong mt vi phn ca 1mm, nhiờn mt s ng dng c th, nú cú th lờn n 20mm Kh nng l vic vi tc cao Tc...
 • 100
 • 192
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra
... Linear Quadratic Gaussian (LQG) 74 4.2 Tng hp b iu khin da trờn phng phỏp phn hi u cho h thng AMB DOF 77 4.2.1 Kim tra tớnh iu khin c .79 4.2.2 Kim tra tớnh ... THUT CễNG NGHIP - - TH PHNG THO TI " NGHIấN CU NNG CAO CHT LNG IU KHIN T TCH CC BN BC T DO BNG B IU KHIấN PHN HI U RA " Ngnh: K thut iu khin v t ng húa Mó s: 6052 0216 LUN VN THC ... nhit rt cao õy l u im quan trng so vi thụng thng Khong cỏch gia rotor v thng l rt bộ, ch bng khong mt vi phn ca 1mm, nhiờn mt s ng dng c th, nú cú th lờn n 20mm Kh nng l vic vi tc cao Tc...
 • 100
 • 374
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN mức nước BAO hơi CHO NHÀ máy NHIỆT điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN mức nước BAO hơi CHO NHÀ máy NHIỆT điện
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT Chuyên ngành: TỰ ĐỘNG HOÁ TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC BAO HƠI ... học nâng cao chất lượng điều khiển mức nước bao nhà máy nhiệt điện Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu sách, báo, luận văn tài liệu có liên quan để từ xây dựng hệ thống ... cao chất lượng điều khiển hệ thống điều khiển mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực tế trình điều khiển mức nước bao nhà máy nhiệt điện Phả Lại không tốt Biên...
 • 5
 • 201
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ KÍCH từ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ KÍCH từ
... pháp điều khiển phi tuyến Backstepping để điều khiển hệ truyền động sử dụng động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu (VD hệ truyền động thang máy, cần trục, trục quay ) nhằm nâng cao chất lượng hệ thống ... cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng hệ máy điện đồng kích từ nam châm vĩnh cửu điều khiển theo phương pháp chiếu (Backsteppping) Đề tài này với số công trình nghiên cứu khác điều khiển ... tới chất lượng động thông qua tổng hợp điều khiển thích nghi 1.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU 1.2.1 Tổng quan động đồng kích thích vĩnh cửu Đề tài nghiên cứu nâng cao...
 • 28
 • 227
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU (BACKSTEPPING)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU (BACKSTEPPING)
... chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng hệ máy điện đồng kích từ nam châm vĩnh cửu điều khiển theo phương pháp chiếu (Backsteppping) Đề tài cùng với số công trình nghiên cứu khác điều khiển ... tới chất lượng động thông qua tổng hợp điều khiển thích nghi 1.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU 1.2.1 Tổng quan động đồng kích thích vĩnh cửu Đề tài nghiên cứu nâng cao ... CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN VÀ ÁP DỤNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN: Các phương pháp điều khiển phi tuyến hệ thống tự động...
 • 28
 • 260
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN TỰA THEO THỤ ĐỘNG (Passivity Based)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN TỰA THEO THỤ ĐỘNG (Passivity Based)
... điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động cho hệ truyền động điện sử dụng động đồng kích thích vĩnh cửu 2.2 Nguồn tài liệu Luận văn sử dụng tài liệu nước, tạp chí khoa học kỹ thuật, kết nghiên cứu ... quan hệ thống điều khiển phi tuyến áp dụng cho động đồng kích thích vĩnh cửu (ĐCĐBKTVC) Ở chương luận luận văn đưa giới thiệu chung tổng quan hệ thống điều khiển phi tuyến mô hình hệ thống động đồng ... cứu chất thực đối tượng để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động ĐỐI TƯỢNG, NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Bộ điều khiển dựa vào phương pháp điều...
 • 21
 • 238
 • 0

NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN bám QUỸ đạo của PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN ĐỘNG NGẦM

NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN bám QUỸ đạo của PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN ĐỘNG NGẦM
... kết hợp thiết bị điều khiển điện gọi hệ thống điều khiển điện khí nén Tín hiệu điều khiển hệ thống gồm tín hiệu điện, tín hiệu khí nén với thiết bị nh van điều khiển thiết bị điều khiển điện khí ... - Các xi lanh khí nén - Các động Các phân tử điều khiển Các van điều khiển trực tiếp Các phân tử xử lý tín hiệu Sử lý tín hiệu - Van điều khiển trực tiếp - Van điều khiển áp suất - Các phận tạo ... thiết bị điều khiển phân công vào Để điều xi lanh B C ta sử dụng van điều khí nén 5/2 có cuộn dây điều khiển ( van tự phục hồi trạng thái ) Nh xi lanh C B cần đầu từ PLC để điều khiển hoạt động Bình...
 • 49
 • 385
 • 0

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học
... th c hi n lu n án: Nghiên c u nâng cao ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” i tư ng nghiên c u c a lu n án là: g M r ng tr ng hóa ch t Polyethylenglycol ... ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” v i m c ích nâng cao n nh kích thư c cho g M r ng tr ng s d ng c a lo i m t v n t ó nâng cao giá tr h t ... ch bi n tính G M b ng PEG-600 - xu t sơ công ngh bi n tính g M r ng tr ng 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.4.1 Phương pháp k th a - K th a k t qu nghiên c u nư c v bi n tính g theo phương pháp hoá...
 • 194
 • 217
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂNHƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID
... nhau, điều khiển thiết kế phải hiệu chỉnh để phù hợp với thực tế CHƯƠNG 24 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC CẤP BÌNH LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM ... nước nhà máy nhiệt điện đốt than, ta sử dụng điều khiển đại thay cho PID Cụ thể điều khiển mờ chỉnh định tham số PID để điều khiển mức cho đối tượng 4.1 Cấu trúc điều khiển mờ Cấu trúc điều khiển ... triển điều khiển mờ chỉnh định tham số PID 4.3.2 Các biến vào Hình 4.6: Cấu trúc điều khiển mờ chỉnh định KR, KD 28 4.3.3 Kết mô Đặc tính điều khiển mức hai điều khiển PID điều khiển mờ chỉnh định...
 • 31
 • 263
 • 0

Nâng cao chất lượng điều khiểnhơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

Nâng cao chất lượng điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID
... Chƣơng NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƢỚC 49 CẤP BÌNH LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID 4.1 Cấu trúc điều khiển mờ 49 4.1.1 Mờ hóa 49 4.1.2 Giải Mờ ... ĐIỀU KHIỂN MỨC TRONG LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 1.1 Giới thiệu chung nhà máy nhiệt điện 1.1.1 Nguyên lý hoạt động nhà máy nhiệt điện 1.1.2 Chu trình nhiệt nhà máy nhiệt điện nhà máy nhiệt điện ... 4.1.3 Khối luật mờ khối hợp thành 52 4.2 Các điều khiển mờ 54 4.2.1 Bộ điều khiển mờ tĩnh 54 4.2.2 Bộ điều khiển mờ động 54 4.3 Bộ điều khiển mờ để chỉnh định tham số điều khiển PID 56 4.3.1 Sơ...
 • 75
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định đảm bảo thông tin chính xác đầy đủ và kịp thờiđiều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển độngluận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế nghiên cứu điển hình ngành dệt maynghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonnghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nướcnghiên cứu năng xuất chất lượng và hiệu quả sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nôi trong chăn nuôi bò thịttham luận nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh việnmột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phần hệ điều hành thuộc chương ii tin học 10nghiên cứu cải tiến máy phay điều khiển bằng plc phục vụ cho công tác đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đứcnâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp công nghiệp chế biến gỗ việt namsử dụng phương tiện trực quan góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần ii sinh hoá tế bào sinh học 10 chương trình chuẩnmột số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm nonmột số giải phấp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm noncác giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện tqm tại công ty tnhh natsteelvina docCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả