Everyone speak 33 beginner 2 SB

Hinh hoc 8 (33-36) 2 cot.doc

Hinh hoc 8 (33-36) 2 cot.doc
... 14.6 = 42 (cm2) 2 Hs: Láưn lỉåüt tr låìi SABGH = AB.AH = 6.14 = 84 (cm2) Gv: HD trçnh by lãn bng SCDEG = ( DE + CG).CD (6 +10).4 = = 32 2 (cm2) Khi âọ: SABCDEGHI = 42 + 84 + 32 = 1 58 (cm2) IV Luûn ... SABCD = 2 l 80 0m thç cọ âỉåüc diãûn têch 2. SABCD 2 .80 0 cèa MENG khäng => EG = AB +CD = = 20 (m) 80 Hs: Tênh âỉåüc vç 1 Váûy diãûn têch bäưn hoa hçnh thoi l : S = MN.EG = MENG ( AB + CD).EG 2 SABCD ... cạch D Ta cọ: ? Tênh diãûn têch ABDE Hs: Tr låìi 31m C E SABCD 82 8 = = 36 (m) 23 AB ( AB + DE).AD SABCD = ( 23 + 31).36 = = 9 72 m2 AD = V Hỉåïng dáùn vãư nh ( phót) + Xem lải cạc näüi dung â hc...
 • 11
 • 213
 • 0

Hinh hoc 8 (33-36) 2 cot.doc

Hinh hoc 8 (33-36) 2 cot.doc
... (cm2) Hs: Láưn lỉåüt tr låìi 1 AH.IK = 14.6 = 42 2 SABGH = AB.AH = 6.14 = 84 (cm2) Gv: HD trçnh by lãn bng SCDEG = (DE + CG).CD (6+10 ) = = 2 32 (cm2) Khi âọ: SABCDEGHI = 42 + 84 + 32 = 1 58 (cm2) ... : (AB + CD).EG SMENG = SABCD = 80 0 = 400 = (m2) (m2) 1 MN.EG = 40 .20 = 400 2 IV Luûn táûp - cng cäú: (9 phụt) Gv: Treo lãn 33/1 28 ( SGK) bng phủ BT Bi táûp 33/ 1 28 (SGK) Hs: Lãn v hçnh thoi ABCD ... ca SABCD = 2 ABCD l 80 0m thç cọ âỉåüc 2. SABCD 2 .80 0 diãûn têch cèa MENG khäng => EG = AB +CD = = 20 (m) 80 Hs: Tênh âỉåüc vç 1 Váûy diãûn têch bäưn hoa hçnh thoi SMENG = MN.EG = 2 l : (AB +...
 • 12
 • 194
 • 0

GA 4 tuần 33 đủ 2 buổi

GA 4 tuần 33 đủ 2 buổi
... vào - Hai HS lên bảng làm - GV lớp nhận xét: a) 30 + = + 12 12 12 = 38 29 = 12 12 12 + Bài 4: GV gợi ý cho HS b) ì + = + = + = 12 12 12 HS: Đọc đầu bài, tự suy nghĩ làm a) Tính số phần bể nớc ... 21 5 x 86 + 21 5 x 14 = 21 5 x (86 + 14) = 36 x 100 = 21 5 x 100 = 600 = 21 500 - GV nhận xét, cho điểm + Bài 4: - Tự làm chữa - HS lên bảng giải - Cho hs tóm tắt nêu bớc giải Bài giải: Tuần sau cửa ... ì = 21 8 56 : = ì = = 21 21 84 + Bài 2: Tìm x - GV nhận xét cho điểm + Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Các bớc giải? - Đọc yêu cầu tự làm - HS lên bảng làm 8 : = ì = 21 21 ...
 • 20
 • 187
 • 0

Huyền Chip - Chương 33 - Phần 2 - Tập 1: Delhi

Huyền Chip - Chương 33 - Phần 2 - Tập 1: Delhi
... Nói chung quen gia đình Robinson Khi đến Delhi, Robinson tất tả dậy sớm tận bến tàu đón Nhà Robinson hộ chung cư kiểu cũ nằm Noida, thành phố vệ tinh Delhi Căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh với ban công ... ăn cá đạo Hindu không cho ăn hay chị không thích?” “Chị chẳng biết Từ nhỏ gia đình không ăn cá, Delhi chẳng thấy bán cá” “Những lần đến Mumbai trước chị không ăn cá à?” “Không, lần đầu chị đến ... ngày, mà cho phép anh mua vé hãng với giá cực rẻ Anh sang Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu Khi đến nhà anh Delhi, anh khoe với xấp vé máy bay anh Anh bảo anh thích nói chuyện với hiểu Nhiều người Ấn Độ không...
 • 4
 • 1,059
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 33 - Đề 2 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 33 - Đề 2 pdf
... 1,00 dx tdt Đặt t   x  t   x  2tdt  2 xdx   x x dx tdt tdt    2 x 1 t t 1 + Đổi cận: 0,50 x t  2 x t  2 dt A   t 1 3  dt t  23     ln |1  ln     1 t2 1 ...  2 2 2 OH SO OE OE OH SO 9  OE   OE  2 81 SE  OE  SO     SE  8 2 2S 36  AB.SE  AB  SAB  8 SE 2 0 ,25 0 ,25 2 9 26 5 1  OA2  AE  OE   AB   OE    32   8 2  1 26 5 26 5 ... 2b  2c  | OI  d  I ,  P    a  b  c    a  b  c    a  2b  2c   (2) | a  2b  2c  | | a  2b  2c  13 | d  I ,  P   d  I , Q    3  a  2b  2c   a  2b  2c...
 • 6
 • 98
 • 1

Starters 2 SB

Starters 2 SB
...
 • 45
 • 690
 • 2

Tuan 33-Buoi 2

Tuan 33-Buoi 2
... Vở buổi III Các hoạt động dạy- học: Kiểm tra : Vở buổi 2 Bài luyện lớp: * Bài 1: Tìm từ ngữ nghề nghiệp ngời gia đình em ngời quen biết - 2HS đọc đề nêu yêu cầu tập - HS làm vào - 1HS lên bảng ... xét,chữa bài,chốt lại từ ngữ đúng, * Bài2: Hãy thêm tiếng vào sau tiếngdể tạo thành từ nghề nghiệp M: thợ mộc Thợ.; thợ ; thợ.; Thợ.; thợ ; thợ.; thợ - 2HS đọc đề nêu yêu cầu tập - HS làm vào ... bút Bạn em nói: Mình chia buồn với bạn! - 2HS đọc đề nêu yêu cầu tập - HS làm vào - 3HS lên bảng nói lời đáp em tình - Cả lớp GV nhận xét,chữa * Bài 2: Tập nói trớc nhóm - Từng HS chuẩn bị câu...
 • 4
 • 103
 • 0

TUẦN 33 - BUỔI 2 (LỚP 2) - Hằng

TUẦN 33 - BUỔI 2 (LỚP 2) - Hằng
... - 20 0 300 + 300 600 + 100 - HS nêu yêu cầu - HS làm chữa *Bài 2: Đặt tính tính: a) 55 + 38 47 + 34 b) 324 + 27 3 524 + 1 62 800 - 20 0 1000 - 400 900 - 300 93 76 100 - 36 957 4 42 687 - 28 5 - HS ... - HS đọc đề nêu yêu cầu tập - HS làm vào - HS lên bảng làm bài, em đặt câu - HS dới lớp nhận xét làm bạn - GV nhận xét, chữa bài, chốt lại làm Củng cố - Dặn dò: - GV chấm số bài, nhận xét - ... việc tốt bạn - HS đọc đề nêu yêu cầu tập - HS làm vào - HS nối tiếp đọc làm - HS dới lớp nhận xét làm bạn - GV lớp nhận xét, chữa bài, chốt lại làm hay Củng cố - Dặn dò: - GV chấm số - Nhận xét...
 • 8
 • 173
 • 0

TUAN 33 - LOP 2 - chi tiet

TUAN 33 - LOP 2 - chi tiet
... kháng chi n chống Mĩ quân dân ta - Đánh bại chi n lợc "Việt Nam hoá chi n tranh" đế quốc Mỹ (1969 - 19 72) - Chi n dịch Trị - Thiên (30 - đến 27 - -1 9 72) đập tan tuyến phòng thủ kiên cố địch - Đánh ... thắng lợi khác qua chi n dịch : - Chi n dịch Tây Nguyên (từ - đến - - 1975) - Chi n dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 - đến 29 - - 1975) Giới thiệu tranh su tầm : Nhân dân Củ Chi ngày đồng khởi Không quân ... Ôn trò chơi học: - HS tho lun, k tờn cỏc trũ chi dân gian ó c hc: Kéo co, nhảy dây, chi chi chành chành - Tho lun, chn trũ chi mỡnh thớch - Nhc li cỏch chi, lut chi ca trũ chi ú - Khi ng: Xoay...
 • 27
 • 101
 • 0

TUẦN 33 - BUỔI 2 (LỚP 4)

TUẦN 33 - BUỔI 2 (LỚP 4)
... - Ngựa kéo xe phục vụ khách cỡi nh nào? - Ngựa có cử thân mật với ngời nh nào? Kết : - Nêu cảm nghĩ em ngựa Giáo viên hớng dẫn học sinh dựa vào phần gợi ý để lập dàn ý cho văn miêu tả ngựa - ... ********************************************************************* Ban giám hiệu kí duyệt Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 20 09 - 20 10 ... Kế hoạch dạy buổi lớp - Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Bốn chân ngựa hình dáng nào, có đặc điểm gì? Đuôi ngựa dài hay ngắn?...
 • 2
 • 232
 • 0

Tuan 33 lop 2 (CKT - KN )

Tuan 33 lop 2 (CKT - KN )
... … 9 02 + Bµi - §äc tõng yªu cÇu cđa bµi a) 100 b) 999 c) 1000 Bµi tËp bỉ trỵ : - Bµi to¸n 1: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ch÷ - C¸c sè cã ch÷ sè gièng lµ : sè gièng Nh÷ng sè ®øng liỊn 111, 22 2, 333 , ... §o¹n 2: - V× TrÇn Qc To¶n l¹i gi»ng co víi lÝnh canh ? Ho¹t ®éng häc - HS kĨ nèi tiÕp - Quan s¸t tranh minh ho¹ - HS th¶o ln nhãm - Bøc: -1 - - - HS kĨ chun nhãm - HS kĨ nèi tiÕp thµnh c©u chun - ... c¬ b¶n: - Chun cÇu theo nhãm ngêi - Trß ch¬i nÐm bãng tróng ®Ých 8-1 0' 8-1 0' C PhÇn kÕt thóc - §øng t¹i chç vç tay h¸t 2- 3' ®i ®Ịu theo 2- 4 hµng däc vµ h¸t - Mét sè ®éng t¸c th¶ láng - Trß ch¬i...
 • 21
 • 182
 • 0

tuan 33 lop 2 CKTKN

tuan 33 lop 2 CKTKN
... s 28 5, 25 7, 27 9, 29 7 theo th t a T ln n b T n ln - Yờu cu hs nờu y/c - Nờu y/cu - Y/c hs lm vo bng - Lm vo bcon hs lờn bng cha - hs lờn bng xp a 29 7, 28 5, 27 9, 25 7 - Lp nhn xột b 25 7, 27 9, 28 5, ... hin yờu cu th t a/ T n ln: 25 7 ; 27 9 ; 28 5 ; 29 7 b/ T ln n bộ: 29 7 ; 28 5 ; 27 9 ; + C lp in s vo ch trng, HS 25 7 lờn bng + C lp thc hin bng + GV nhn xột cho im a/ 4 62 ; 464 ; 466 ; 468 II/ Bi ... theo nhúm 30 + 50 = 80 70 50 = 20 300 + v lờn bng tip sc 20 0 = 500 20 + 40 = 60 40 + 40 = 80 600 400 = 20 0 90 30 = 60 60 10 = 50 500 + GV: Vừ Th Diu Linh 22 4 Trng Tiu hc Nguyn Vn Tri 300...
 • 32
 • 275
 • 0

TUAN 33-BUOI 2 -NHUONG

TUAN 33-BUOI 2 -NHUONG
... dạy học Luyện tập Bài 1: Đọc số sau: 1 520 7, 30 829 , 45 028 , 829 09, 38 720 - Yêu cầu hs làm vào - Gọi hs đọc làm, gọi số hs nhận xét - Gv nhận xét, cho điểm Bài 2: Viết số gồm có: + Bảy chục nghìn, ... 78 92 + 9704 6088 + 4831 7453 1861 4078 x 3359 x 22 75 : - Gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm vào - Gọi HS chữa - GV nhận xét chốt lại kết Bài 2: Tính nhẩm 8000 + 1000 (5000 - 000) x 6000 - 20 00 ... - Gv nhận xét, cho điểm GV yêu cầu hs đổi để kiểm tra kết Bài 3: Tìm y y + 15 82 = 325 7 y - 22 09 = 7861 x y = 96 42 y : = 8037 - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu hs làm vào - Gọi HS lên bảng chữa Yêu...
 • 7
 • 84
 • 0

Bài soạn tuần 33 (Lớp 2)

Bài soạn tuần 33 (Lớp 2)
... GV soạn: Nguyễn Thị Thu Hiền Trường TH Trần Thị Tâm * Bài cột 1, 3; Bài cột 1, 2, 4; Bài II Các hoạt động dạy học Bài soạn lớp Hoạt động dạy Hoạt động học -Làm bảng 305=300+5 420= 400 + 20 1 .Bài ... - H có ý thức tích cực luyện tập * Bài (cột 1,3); Bài (cột 1,3); Bài 3; Bài II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1 .Bài cũ Chữa tập nhà 2 .Bài Bài -Yêu cầu HS nhẩm theo cặp -Thực ... -2HS đọc đề -Bài toán Bài soạn lớp 100 674 − − 353 72 321 28 Giải Em cao là: 165 – 33 = 132 (cm) Đáp số: 132 cm -Làm bảng x - 32= 45 x + 45 = 79 x = 45 + 32 x = 79 - 45 x = 77 x = 34 Bài -Cho hs...
 • 17
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 13 2 sbt vat li 10soan bai 37 2 sbt lop 9 vat lygiai bt toan 8 tap 2 sbt bai 6giao an tuan 33 lop 2 toan tieng vietgiao an toan tuan 33 lop 2luyen tu va cau bai tu ngu chi nghe nghiep tuan 33 lop 2oan bai 33 tap 2bai 14 2 sbt vat ly 8giải bài tập toán 6 tập 2 sbtbài 1 bài 19 2 sbt t50bài 2 bài 20 2 sbt t53bài 33 tr 14 sbtbài tập 2 sbt 65yờu cu hs c v lm bi 5 2 sbt tr 7đọc có thể em chưa biết học thuộc định lý ba đường trung tuyến của tam giác luyện vẽ trung tuyến trên giấy không kẻ ô bài tập về nhà bài 25 28 29 trang 67 sgk bài 31 33 trang 27 sbtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây