chu the phi quoc gia trong cuc dien chinh tri dong a

Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011

Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011
... trọng luận án: Cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011 Chƣơng CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ ĐÔNG Á TỪ 1991 ĐẾN 2011 Trong chương này, nghiên cứu sinh trình bày, phân tích vận động cục diện trị Đông Á qua hai ... trò chủ thể chủ yếu trình phát triển cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011 với hai giai đoạn từ 1991 đến 2001 từ 2001 đến 2011 - Nhận xét cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011, từ đó, đưa số khuyến ... án góp phần luận giải làm sáng tỏ thêm Quá trình vận động cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011 Qua đó, thấy nguyên nhân, diễn biến, thay đổi cục diện trị Đông Á tác động khu vực giới qua trung...
 • 176
 • 174
 • 0

Quá trình vận động của cục diện chính trị đông á từ 1991 đến 2011

Quá trình vận động của cục diện chính trị đông á từ 1991 đến 2011
... ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐÔNG Á TỪ 1991 ĐẾN 2001 Chương CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ ĐÔNG Á TỪ 2001 ĐẾN 2011 Chương MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ ĐÔNG Á TỪ 1991 ĐẾN 2011 VÀ KHUYẾN ... thể trình phát triển cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011 với hai giai đoạn từ 1991 đến 2001 từ 2001 đến 2011 - Nhận xét cục diện trị Đông Á theo hai giai đoạn từ 1991 đến 2001 2001 đến 2011, ... Những tác động cục diện trị Việt Nam sao? Nhận thức nước ta vấn đề nào? câu hỏi cần giải đáp Chính lẽ đó, tác giả định lựa chọn đề tài Quá trình vận động Cục diện trị Đông Á từ 1991 đến 2011làm...
 • 28
 • 303
 • 0

Quan hệ giữa hành vi công nhận với tư cách chủ thể của quốc gia

Quan hệ giữa hành vi công nhận với tư cách chủ thể của quốc gia
... tốt Vi c công nhận quốc gia khác không ảnh hưởng đến cách chủ thể quốc gia công nhận lại có ảnh hưởng đến vi c thực quyền quốc gia với cách chủ thể luật quốc tế Bởi công nhận quốc gia có ... định vi c quốc gia bắt buộc phải kết giao với quốc gia khác Vì thế, quốc gia không nhận công nhận quốc gia khác pháp lý có cách chủ thể quốc gia thực tế không quốc gia đặt quan hệ ngoại giao, ... nhận quốc gia thể ý chí chủ quan, đồng tình hay không đồng tình quốc gia đời quốc gia để thiết lập mối quan hệ quốc gia với mà không ảnh hưởng đến cách chủ thể quốc gia công nhận Các quốc gia...
 • 7
 • 220
 • 2

Cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI

Cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI
... DIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐÔNG Á NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI Mặc dù khu vực thuộc châu Á song Đông Á lại khu vực quan trọng phức tạp, nơi tập trung nhiều nước lớn Chính cục diện trị Đông Á, mức độ hình ... Tìm hiểu khái niệm cục diện trị khu vực Đông Á năm đầu kỷ XXI Phân tích nhân tố tác động đến thay đổi cục diện trị khu vực Đông Á trước hết chủ yếu vai trò, vị trí nước lớn khu vực Nga, Trung ... nghiên cứu: Cục diện trị khu vực Đông Á Phạm vi không gian: Khu vực Đông Á, bao gồm quốc gia Đông Bắc Á Đông Nam Á Cho đến có nhiều ý kiến cách xác định khu n khổ Đông Á xét từ tiêu chí khu vực địa...
 • 158
 • 2,566
 • 9

So sánh hoạt động của đảng dân chủ và đảng cộng hòa trong hệ thống chính trị mỹ từ năm 2001 đến nay

So sánh hoạt động của đảng dân chủ và đảng cộng hòa trong hệ thống chính trị mỹ từ năm 2001 đến nay
... quan đảng phái hệ thống trị Mỹ Chương 2: Hoạt động Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa từ năm 2001 đến Chương 3: Một số nhận xét hoạt động Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa Chƣơng TỔNG QUAN VỀ ĐẢNG PHÁI TRONG HỆ ... tài: So sánh hoạt động Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa hệ thống trị Mỹ từ năm 2001 đến nay để làm Luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa từ trước tới vấn ... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MỸ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60...
 • 112
 • 98
 • 0

So sánh hoạt động của đảng dân chủ và đảng cộng hòa trong hệ thống chính trị mỹ từ năm 2001 đến nay

So sánh hoạt động của đảng dân chủ và đảng cộng hòa trong hệ thống chính trị mỹ từ năm 2001 đến nay
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MỸ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60 ... defined 1.3.3 Đảng cấp địa phương Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY Error! ... (1994), Lịch sử nước Mỹ, Nxb Thông tin, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Hạnh (2001) , Đảng Cộng hòa Dân chủ: Cơ cấu tổ chức, hoạt động ảnh hưởng hoạt động máy nhà nước Mỹ , Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 12 Nguyễn...
 • 15
 • 86
 • 0

Chủ quyền quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa

Chủ quyền quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa
... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ TOÀN CẦU HOÁ 1.1 Khái quát chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia thuộc tính trị - pháp lý, sở độc lập trị, kinh tế quốc gia Chủ quyền quốc gia không thu hút ... Mối quan hệ biện chứng chủ quyền quốc gia toàn cầu hoá 36 1.3.1 Tác động trình toàn cầu hoá chủ quyền quốc 36 gia 1.3.2 Tác động chủ quyền quốc gia trình toàn cầu 41 hoá……………………………………………………………… ... luận chủ quyền quốc gia Cụ thể hệ thống quan điểm, học thuyết cổ điển chủ quyền quốc gia toàn cầu hoá Phân tích quan điểm đại chủ quyền quốc gia toàn cầu hoá, từ đưa định nghĩa khoa học chủ quyền...
 • 116
 • 224
 • 0

Vai trò của chủ thể quốc gia trong Quan hệ Quốc tế

Vai trò của chủ thể quốc gia trong Quan hệ Quốc tế
... phân loại chủ thể quan hệ quốc tế 1.1, Khái niệm Chủ thể là: • • • Khả hành động Ý chí hành động Sự thừa nhận chủ thể khác thể qua khách thể Theo từ điển triết học: Chủ thể quan hệ quốc tế lực lượng ... động lên vật, tượng • • Chủ thể xã hội: Con người Chủ thể quan hệ quốc tế: Con người với cấp độ tổ chức xã hội mà tham gia Chủ thể QHQT 1.2 Phân loại chủ thể quan hệ quốc tế 1.2.1: Theo tiêu chí ... tiễn lý luận quan trọng Cả hai coi phát triển vai trò ngày tăng TNC QHQT để chứng minh quốc gia chủ thể nhất, TNC lên loại hình chủ thể QHQT - chủ thể phi quốc gia Chủ nghĩa Xuyên quốc gia xa cho...
 • 15
 • 147
 • 0

VAI TRÒ CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRONG NHÀ NƯỚC TƯ SẢN VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VAI TRÒ CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRONG NHÀ NƯỚC TƯ SẢN VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
... chế nhà nước Vị trí thứ hai nguyên thủ quốc gia hội chủ nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào nước I KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRONG NHÀ NƯỚC TƯ SẢN – NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I.1 NHÀ NƯỚC TƯ ... Valerie Plame Wilson III.1 VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRONG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Trong máy nhà nước hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước hội chủ nghĩa, chủ tịch nước thành tố quan trọng Hiến ... nước sản nhà nước hội chủ nghĩa I.1 Nhà nước sản .5 I.1.1 Tổ chức máy nhà nước sản I.1.2 Hình thức thể nhà nước sản I.2 .Nhà nước xã...
 • 25
 • 1,746
 • 5

Hoàn thiện các quy định về cách xác định của thềm lục địa trong luật biển quốc tế thể hiện rõ sự bình đẳng giữa các quốc gia trong khai thác và sử dụng biển

Hoàn thiện các quy định về cách xác định của thềm lục địa trong luật biển quốc tế thể hiện rõ sự bình đẳng giữa các quốc gia trong khai thác và sử dụng biển
... dựng, hoàn thiện quy định quy chế pháp lý thềm lục địa luật biển quốc tế thể bình đẳng quốc gia khai thác sử dụng biển 1 .Quy chế pháp lý thềm lục địa Công ước 1958 Tại khoản Điều Công ước quy định ... điều chỉnh pháp lý quốc tế vấn đề xung quanh chế độ pháp lý thềm lục địa 2.Ghi nhận Công ước 1982 cách xác định thềm lục địa thể bình đẳng quốc gia Về chất, thềm lục địa phải thể phương diện tự ... Giơnevơ chưa thể lường tính trước chứng cách ràng quy định cách xác định quy chế pháp lý thềm lục địa nói riêng luật biển quốc tế nói chung quan tâm mức nhằm xây dựng hoàn thiện cách đầy đủ...
 • 7
 • 591
 • 9

Phân tích và chứng minh tính “hạn chế”, “phái sinh” trong quyền năng chủ thể Luật quốc tế

Phân tích và chứng minh tính “hạn chế”, “phái sinh” trong quyền năng chủ thể Luật quốc tế
... chí quốc gia II PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH TÍNH “HẠN CHẾ”, “PHÁI SINH” TRONG QUYỀN NĂNG CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN CHÍNH PHỦ: PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH TÍNH “HẠN CHẾ” TRONG QUYỀN NĂNG ... kiện chủ thể luật quốc tế hưởng quyền đó; quyền chủ thể Luật quốc tế tổ chức quốc tế liên phủ quyền chủ thể Luật quốc tế quốc gia lại có điểm khác biệt sau: 10 VỀ CƠ SỞ QUYỀN NĂNG CHỦ THỂ LUẬT QUỐC ... sinh PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH TÍNH “PHÁI SINH” TRONG QUYỀN NĂNG CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN CHÍNH PHỦ: Tính phái sinh thể chỗ quyền thuộc tính vốn có chức quốc tế liên phủ mà quốc...
 • 12
 • 527
 • 0

Tìm hiểu mối quan hệ giữa lào (lan xang) với một số quốc gia trong khu vực đông nam á lục địa (từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX)

Tìm hiểu mối quan hệ giữa lào (lan xang) với một số quốc gia trong khu vực đông nam á lục địa (từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX)
... nghiên cứu Lào vấn đề mối quan hệ Lào với số nớc khu vực Đông Nam lục địa đợc đặt bớc đầu lý giải sơ lợc Chọn Mối quan hệ Lào với số nớc khu vực Đông Nam lục địa (từ kỷ XIV đến kỷ XIX) làm đề ... Chơng Mối quan hệ Lào (Lan Xang) với Mianma (Miễn Điện) (Từ kỷ XIV đến kỷ XIX) 3.1 Khái quát trình phát triển vơng quốc Mianma (Miễn Điện) (Từ kỷ XIV đến kỷ XIX) 3.1.1 Giai đoạn từ kỷ XIV đến kỷ ... Chơng Tìm hiểu mối quan hệ Lào( Lan Xang) với Thái Lan (Xiêm) (từ kỷ XIV đến Giữa kỷ XIX) 2.1 Khái quát trình phát triển vơng quốc Thái Lan( Xiêm) từ kỷ XIV dến kỷ XIX 2.1.1 Giai đoạn từ kỷ XIV...
 • 67
 • 310
 • 1

vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này với việt nam

vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này với việt nam
... khác công ty quốc gia, đồng thời tồn nhiều tên gọi khác để công ty hoạt động kinh doanh quốc tế như: công ty xuyên quốc gia, công ty đa quốc gia, công ty siêu quốc gia, công ty toàn cầu, công ty ... ty xuyên quốc gia kinh tế giới Với khoảng 60000 công ty mẹ 500000 công ty chi nhánh, công ty xuyên quốc gia đóng vai trò quan trọng kinh tế giới Hiện công ty nắm kiểm soát 40% sản lượng công nghiệp, ... Việt Nam đem đến khởi sắc cho kinh tế Việt Nam, đem lại tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế Việt Nam thế, để nâng cao hiệu hoạt động công ty xuyên quốc gia việc nghiên cứu công ty xuyên quốc...
 • 15
 • 3,054
 • 17

Chủ quyền quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa pot

Chủ quyền quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa pot
... quyền quốc gia có tính tối cao  Chủ quyền quốc gia bình đẳng II ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN CHỦ QUYỀN QUỐC GIA Toàn cầu hóa:  Các thay đổi XH kinh tế giới quy mô toàn cầu  Khu vực hóa: tượng/ ... văn hóa riêng mình… b Quyền độc lập quốc gia dân tộc quan hệ quốc tế: quan hệ quốc tế quốc gia dân tộc độc lập bình đẳng Một số đặc tính chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia phân chia  Chủ quyền ... số phận lãnh thổ quốc gia phải dựa sở tự quốc gia dân tộc - Quyền lực quốc gia dân tộc: quyền lực hoàn toàn, riêng biệt chia sẻ quốc gia dân tộc phạm vi lãnh thổ, quốc gia quyền lựa chọn phát...
 • 8
 • 364
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chủ thể phi quốc gia trong quan hệ quốc tếcục diện chính trị đông áchủ thể phi quốc giachủ thể phi quốc gia truong dang hệ quốc tếcác chủ thể phi quốc giavai trò của chủ thể phi quốc giaquyền năng chủ thể của quốc giatính chất chủ thể của quốc giacâu 26 bên cạnh những mặt tích cực trong việc thu hút nguồn vốn oda còn có những ảnh hưởng gì đến quốc gia đó kinh tế chính trị chẳng hạncục diện chính trị thế giới hiện naycục diện chính trị thế giớitinh hinh cuc dien chinh tri an ninh the gioi sau khung hoang kinh te toan cau 2008vọng và những tranh chấp của các quốc gia trong khu vực với biển đôngmột quan điểm thứ ba trong phân tích rủi ro quốc gia là phân loại rủi ro quốc gia thành rủi ro chính trị và rủi ro tài chínhchức năng của quốc hội trong hệ thống chính trịĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả