GIẢI BÀI TẬP HOÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa
... nkhí = 0,4 mol  Vậy m = 0,4 64 = 25,6  Đáp án A Phƣơng pháp 17: Kĩ thuật phân tích, so sánh, III BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp thu phần sản phẩm X Cho ... Phƣơng pháp 17: Kĩ thuật phân tích, so sánh, Giải: Ni,t - C6 H10 + H2   CH3 – CH(CH3 )-CH2 -CH2 -CH3  o  C6 H10 có cấu tạo mạch giống iso-hecxan - C6 H10 có mạch hở ... O thu ? A 0,3 mol B 0,4 mol C 0,6 Giải: Anđehit no, đơn chức, mạch hở đốt cháy: n H2O = n CO2 = 0,4 mol mol D 0,8 mol Phƣơng pháp 17: Kĩ thuật phân tích, so sánh, Ni , Cn H2n+1 CHO + H2 t...
 • 8
 • 553
 • 2

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng
... Phƣơng pháp bảo toàn khối lƣợng cho phép giải nhanh đƣợc nhiều toán biết quan hệ khối lƣợng chất trƣớc sau phản ứng Đặc biệt, chƣa biết rõ phản ứng xảy hoàn toàn hay không hoàn toàn việc sử ... toàn hay không hoàn toàn việc sử dụng phƣơng pháp giúp đơn giản hóa toán Phƣơng pháp bảo toàn khối lƣợng thƣờng đƣợc sủ dụng toán nhiều chất Các bƣớc giải - lập sơ đồ biến đổi chất trƣớc sau phản ... cần biết phản ứng hoàn toàn hay không hoàn toàn) - Vận dụng định luật bảo toàn khối lƣợng để lập phƣơng trình toán học, kết hợp kiện khác để lập hệ phƣơng trình toán - Giải hệ phƣơng trình THÍ...
 • 13
 • 763
 • 5

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố
... Phƣơng pháp 4: Bảo toàn nguyên tố t - Hỗn hợp oxit kim loại + CO (H )  hỗn hợp chất rắn + CO2 (H2 O)  Theo định luật bảo toàn nguyên tố với O: * Khi H = 100%: nO (oxit) ... N2 nC = n CO2 Theo ĐLBT nguyên tố: nH = n H2O  n O(Cx H yOz Nt ) = n CO2 + n H2O - n O2 nN = n N Phương pháp bảo toàn khối lượng nguyên tố với O sử dụng phổ biến toán hóa hữu * Chú ý: Đối với ... = 0,05+0,15 = 0,2 mol Theo ĐLBT nguyên tố với O : nO(X) = 2n CO2  n H2O  2n O2 = 2.0,15 + 0,2 – 2.0,175 = 0,15mol D C3 H5 (OH)3 Phƣơng pháp 4: Bảo toàn nguyên tố n CO2  3n X   X C3 H5 (OH)3...
 • 8
 • 724
 • 17

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi
... làm (4) Phương án quy đổi tốt nhất, có tính khái quát cao quy đổi thẳng nguyên tử tương ứng Đây phương án cho lời giải nhanh, gọn dễ hiểu biểu thị chất hoá học Phƣơng pháp 8: Các dạng quy đổi II ... Phƣơng pháp 8: Các dạng quy đổi Ở đây, trạng thái đầu (Fe) trạng thái cuối (Fe3+) hai trình nhau, ta quy đổi hai tác nhân OXH O2 HNO3 thành tác nhân O2 (2) Do việc quy đổi nên số trường ... 81,55 B 104,20 C 110,95 Giải: D 115,85 Phƣơng pháp 8: Các dạng quy đổi Quy đổi hỗn hợp X thành Cu : x mol  S : y mol Theo bảo toàn khối lượng: 64x + 32y =30,4 (13) Sơ đồ hóa toán: +2 Khí NO ...
 • 12
 • 549
 • 0

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi (có ví dụ và bài tập áp dụng)

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi (có ví dụ và bài tập áp dụng)
... giân ta quy đổi hỗn hợp ban đầu thành (Fe O): Bài nhiều cách quy đổi , em thử làm cách khác để xem nhé! Chẳng hạn em quy đổi thành (Fe Fe2O3) ; ( Fe Fe3O4) Ngoài phương pháp em giải phương pháp bảo ... 0,6.44+0,57.18 =36,66(gam) => áp án B giúp ích em việc giải nhanh toán học học .Và PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI PHẦN Trước đọc phần em nên xem lại phương pháp quy đổi phần phần Bài 1: Cho 25,8 gam hỗn hợp ... x A 15,54 B 16,98 C 21,78 D 31,08 Giải Quy đổi hỗn hợp X thành ( Mg , Ca , O ) áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố phương pháp bảo toàn e 14 => áp án A Bài : Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm...
 • 19
 • 671
 • 1

Giải bài tập hóa bằng phương pháp đường chéo

Giải bài tập hóa bằng phương pháp đường chéo
... dung số phương pháp giải nhanh tập phần vô hữu để học sinh vận dụng phương pháp cách có hiệu Đề tài giới thiệu với học sinh phương pháp: phương pháp đường chéo Phương pháp giúp cho học sinh giải ... Nghiên cứu lí thuyết phương pháp đường chéo + Soạn, giải chi tiết số thí dụ điển hình nhiều phương pháp + Soạn giải chi tiết số thí dụ phương pháp đường chéo + Đưa sơ đồ đường chéo áp dụng cho toán ... thực nghiệm Các em học sinh dễ dàng nhận thức phương pháp đường chéo Các em giải tập phương pháp đường chéo đạt kết cao so với em sử dụng phương pháp thông thường PHẦN III KẾT LUẬN =21=  Đoàn...
 • 23
 • 801
 • 3

GIẢI BÀI TOÁN QHTT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ

GIẢI BÀI TOÁN QHTT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
... 12 • Điều kiện biên: x > 0, y>0 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ Cách 1: Dùng đường đồng mức Bước 4.1: Thể ràng buộc miền nghiệm toán đồ thị Bước 4.2: Vẽ đồ thị đường hàm mục tiêu (Z): 4500x+24600y=Z ... chất vấn đề phương pháp dùng để giải toán có hai biến định Bài toán chọn có hai biến định hai loại hóa chất để bổ sung chất dinh dưỡng Nên sử dụng phương pháp đồ thị thích hợp CÁC BƯỚC GIẢI: Bước ... hệ phương trình: suy Z = Zmin = 4500×x + 24600×y = 4500 × 18 + 24600 x 44.5 = 1175700VNĐ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ Cách 2: So sánh giá trị Bước 4.1: Thể ràng buộc miền nghiệm toán đồ...
 • 21
 • 398
 • 0

Phương pháp giải bài tập Hóa Học phương pháp trung bình

Phương pháp giải bài tập Hóa Học phương pháp trung bình
... hiđrocacbon III Phơng pháp số nguyên tử trung bình A C2H6 C3H8 B C3H8 C4H10 C C4H10 C5H12 D C5H12 C6H14 Đặc điểm nhận dạng Hớng dẫn giải Đây phơng pháp hay đợc sử dụng trình giải tập hữu cơ, thờng ... 2,5 có chứa nhóm chức Để giải tập này, ta xem hỗn hợp "tơng đn = 1, 1, ơng" với chất có số nguyên tử cacbon (hoặc số nguyên tử H, ) trung bình Số nguyên tử C trung bình hai ankan : Hai ankan ... bing! Chuyờn cỏc phng phỏp gii bi húa hc: Phng phỏp trung bỡnh - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com Bài tập tự giải RCO3 + 2HCl RCl2 + H2O + CO2 (1) Bài Hỗn hợp (X) gồm hai muối cacbonat hai kim loại...
 • 11
 • 164
 • 0

Giải hóa bằng phương pháp đồ thị

Giải hóa bằng phương pháp đồ thị
... x  99x + 78x = 12,744  x = 0,072 (mol) Theo đồ thị, ta thấy để n Zn(OH)2 = n Al(OH)3 trình phản ứng dừng điểm I (giao điểm hai đường đồ thị biểu thị kết tủa Zn(OH)2 Al(OH)3), tọa độ I (xI; 0,072) ... 0,216   n KOH = 1000 V Kết luận: Khi vững phương pháp này, bạn rút gọn bớt bước giải để giải toán nhanh Tôi hy vọng thông qua viết này, bạn, em học sinh giải tập dạng dễ dàng phát triển nhiều ý ... đậm) n kết tủa (2) có hai trường hợp để xét: Trường hợp 1: n n  max =n Al3+bđ = 0,1x (mol) Theo đồ thị, ta thấy BC = 3CD, BC = 0,21; CD = 0,03  BC  3CD (loại) Trường hợp 2: n  max (sau) = 0,1x...
 • 8
 • 96
 • 1

SKKN Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 bằng phương pháp đồ thị

SKKN Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 bằng phương pháp đồ thị
... thi trắc nghiệm Vì việc xây dựng “các phương pháp giải nhanh tập hóa học việc cần thiết để giúp em học sinh đạt hiệu cao kì thi Tuy nhiên, hóa học môn khoa học thực nghiệm, sử dụng phương pháp ... theo phương pháp này, em nhìn vào đồ thị hiểu trình phản ứng xảy mà trước mơ hồ không hiểu rõ Với lí trên, chọn đề tài “Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh số dạng tập trắc nghiệm Hóa học ... nghiệm Nó có hiệu tập định lượng mà hiệu số tập định tính giải thích tượng dự đoán tượng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ VÀO MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN Dùng phương pháp đồ thị để giải dạng tập số tác giả khai...
 • 24
 • 669
 • 4

Giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thị

Giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thị
... => 0,1 mol mCaCO3  0,025.100  2,5 gam b C¸ch 1: NÕu ®un nãng th× x·y ph-¬ng tr×nh (3) Đề -hóa. vn – Hóa học Cuộc sống GV: Lê Quốc Huy Tõ (1) ta cã: Tõ(2) => SĐT : 0966289968 n CO2  n CaCO3  0,025 ... C NhËn xÐt: - NÕu ¸p dơng c¸ch th«ng th-êng th× häc sinh ph¶i x¸c ®Þnh ®-ỵc t¹o hay mi Đề -hóa. vn – Hóa học Cuộc sống GV: Lê Quốc Huy - NÕu SĐT : 0966289968 1 n OH n CO2 2 th× kÕt ln t¹o mi ... ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: Gi¶ sư n Ca(OH)  x mol n CaCO3 xmol 0,03 n CO2 0,03 x mol 2x m ol Đề -hóa. vn – Hóa học Cuộc sống GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968  n CO2  0,03mol , ®un nãng n CO2  2n CaCO3...
 • 20
 • 236
 • 3

skkn phương pháp giải bài tập hóa học theo sơ đồ định hướng

skkn phương pháp giải bài tập hóa học theo sơ đồ định hướng
... hứng thú học tập em với môn hoá học Nội dung phơng pháp giải tập hoá học theo đồ định hớng - đồ định hớng dẫn việc, hành động cần thiết nhằm giải tập hoá học để thu đ ợc kết - Các đồ hành ... Hoá học theo đồ để giảng dạy cho học sinh trờng nhận thấy học sinh có tiến việc giải toán Hoá học Mặt khác h ớng dẫn học sinh giải toán theo đồ thấy em có hứng thú tự tin học tập môn Hoá học ... trò tập học hoá học -Bài tập hoá học ý nghĩa đánh giá kết học lý thuyết học sinh mà phơng tiện giúp học sinh hình thành kỹ giải toán hoá học - Mặt khác giải tập hoá học giúp củng cố kiến thức học, ...
 • 16
 • 304
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm giải bài tập vật lý bằng phương pháp đồ thị (năm học2010 2011) phạm xuân thắng

Sáng kiến kinh nghiệm giải bài tập vật lý bằng phương pháp đồ thị (năm học2010  2011)  phạm xuân thắng
... Diễn Hồng Sáng kiến kinh nghiệm Giải tập vật phương pháp đồ thị – Năm học: 2010 - 2011 * Bằng phương pháp đồ thị Theo kiện tốn ta vẽ đồ thị chuyển động hai xe - Có thể dựa vào phương trình ... giao điểm đồ thị Các tọa độ x c, tc giao điểm xác định vị trí thời điểm vật gặp Người thực hiện: Phạm Xn Thắng- Trường THCS Diễn Hồng Sáng kiến kinh nghiệm Giải tập vật phương pháp đồ thị – Năm ... Hồng Sáng kiến kinh nghiệm Giải tập vật phương pháp đồ thị – Năm học: 2010 - 2011 Bài Trên hình 3.3 có biểu diễn đồ thị tọa độ - thời gian ba chuyển động (I); (II) (III) 1) Dựa vào đồ thị...
 • 17
 • 263
 • 0

giải toán hóa học bằng phương pháp đồ thị

giải toán hóa học bằng phương pháp đồ thị
... (mol) Vy, nng dung dch HCl l: [HCl] = http://aotrangtb.com 0,19 = 0,95 (lít) 0,2 -6- * Phơng pháp đồ thị: CHUYấN 12 PP TH Số mol Al(OH)3 0,1 0,07 0,07 0,1 0,19 0,4 Số mol H+ Da vo t l phn ng...
 • 9
 • 4,493
 • 252

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tốgiải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượnggiải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổigiải toán hóa bằng phương pháp đồ thịgiải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịskkn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thịgiải bài toán hóa học bằng phương pháp đồ thịgiai bai tap chat khi bang phuong phap do thichuyên đề 12 giải toán hóa học bằng phương pháp đồ thịcách giải bài toán qhtt bằng phương pháp đơn hìnhgiai bai tap hoa phan tich chuan do axit bazogiải bài toán qhtt bằng phương pháp đơn hìnhgiải bài toán sau bằng phương pháp đơn hìnhbai tap hoa hoc phuong phap bao toan mol ebài tập ptmt bằng phương pháp quangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học