BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THÍ NGHIỆM ĐIỀU CHẾ CÁC CHẤT

Bài tập trắc nghiệmchế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN
... 2/3số G gen II Cả gen nhân đôi số đợt môi trường cung cấp tất 1620 Nu tự loại X Số lần nhân đôi gen I gen II : A.1 B.1 C.2 D.2 Câu 17 : Gen cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự tái Trong có 3360 ... 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379 Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi môi trường chứa toàn Nu tự đánh dấu đồng vị phóng xạ Cuối trình tạo số gen có gồm mạch có đánh dấu mạch ... 150X Mạch chứa Nu đánh dấu chứa 450T 300X Số lượng loại Nu môi trường cung cấp cho trình nhân đôi đoạn ADN nói : A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD = GTD = 2250 C.ATD...
 • 2
 • 2,933
 • 231

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII TÍNH CHẤT SÓNG của ÁNH SÁNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII TÍNH CHẤT SÓNG của ÁNH SÁNG
... giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng chứng tỏ ánh sáng chất sóng B Anh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định C Mọi ánh sáng đơn sắc khác có bước sóng khác , màu ánh sáng đơn ... nhỏ so với sóng ánh sáng có tần số lớn B.Vận tốc ánh sáng đỏ thuỷ tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D.Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nhỏ với ánh sáng tím Câu ... trả lời Kết thí nghiệm Iâng : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt c) Kết tượng giao thoa ánh sáng d) Câu a...
 • 49
 • 563
 • 6

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
... phương truy n sóng B V n t c C Năng lư ng ph n t D C V n t c truy n sóng h c ch t Bư c sóng l ng l n ch t khí D Bư c sóng c a sóng m t nư c Câu 20: Ch n đ nh nghĩa v bư c sóng A Bư c sóng quãng ... ng truy n c a sóng th i gian m t chu kì B Bư c sóng kho ng cách ng n nh t gi a hai m có dao đ ng pha m t phưưong truy n sóng C Bư c sóng đ i lư ng đ c trưng cho phương truy n c a sóng D A B Câu ... c a sóng A Quá trình truy n sóng trình truy n lư ng kho ng cách gi a hai đ nh sóng Câu 23: ch n k t lu n sai nói v sóng âm A Sóng âm có t n s n m khoang 16Hz đ n 20000Hz B V n t c truy n sóng...
 • 8
 • 386
 • 1

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án
... Ph n x sóng B giao thoa sóng C Nhi u x sóng D Khúc x sóng Câu m t ngư i “ hú” cúi đ u nói xu ng gi ng sâu th y có âm vang v ng l i Lúc có hi n tư ng gì? A Sóng d ng B ph n x sóng C Không xác đ ... Bư c sóng Câu 20: Ch n đ nh nghĩa v bư c sóng A Bư c sóng quãng đư ng truy n c a sóng th i gian m t chu kì B Bư c sóng kho ng cách ng n nh t gi a hai m có dao đ ng pha m t phưưong truy n sóng ... chi c nh p nhô theo sóng nư c mà không d t vào b , có th k t lu n đư c u gì? A Sóng nư c sóng d c B Sóng nư c sóng ngang C Đang có hi n tư ng giao thoa D Không k t lu n Câu 10 Sóng đ ơc t o trư...
 • 13
 • 688
 • 3

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG
... tốc ánh sáng đỏ thuỷ tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D.Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nhỏ với ánh sáng tím Câu 19 Chọn câu :Chiết suất mơi trường suốt sóng ánh ... câu trả lời : A.Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số hồn tồn xác định B.Bước sóng ánh sáng lớn so với bước sóng C Ánh sáng khơng đơn sắc ánh sáng trắng D.Màu ứng với ánh sáng gọi ánh sáng trắng Câu 54 ... trả lời Kết thí nghiệm Iâng : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt c) Kết tượng giao thoa ánh sáng d) Câu a...
 • 47
 • 395
 • 3

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG pdf

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG pdf
... giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng chứng tỏ ánh sáng chất sóng B Anh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định C Mọi ánh sáng đơn sắc khác có bước sóng khác , màu ánh sáng đơn ... nhỏ so với sóng ánh sáng có tần số lớn B.Vận tốc ánh sáng đỏ thuỷ tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D.Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nhỏ với ánh sáng tím Câu ... trả lời Kết thí nghiệm Iâng : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt c) Kết tượng giao thoa ánh sáng d) Câu a...
 • 49
 • 271
 • 2

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất nhôm ppt

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất nhôm ppt
... lít d 0,8 lít Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 46 Trộn 6,48g Al và 1,6g Fe2O3 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A Khi cho A ... 9,72g; Fe2O3 d 7,29g; Fe3O4 Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 61 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe ... dung dịch HCl 18,25% Thêm một lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn Y gồm Al2O3, Fe và...
 • 6
 • 1,105
 • 19

Một số bài tạp trắc nghiệm Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền pot

Một số bài tạp trắc nghiệm Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền pot
... gen đầy đủ nhất? Chọn câu trả lời đúng: A Một đoạn phân tử ADN tham gia vào chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin gen điều hòa, gen khởi động, gen vận hành B Một đoạn phân tử ADN mang thông tin cho ... việc tổng hợp prôtêin quy định tính trạng C Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp loại ARN tham gia vào chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin D Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng ... chịu trách nhiệm tổng hợp1 loại ARN thông tin, vận chuyển ribôxôm 3, Ở chỗ trống đánh số thứ tự 1, 2, 3, số sau: 3', 5' để mô tả chiều hoạt động trình mã: Chiều mã > Gen (1) ( .) A T G X T T...
 • 7
 • 527
 • 7

Một số Bài Tập Trắc Nghiệm: Cơ Sở Vật Chất và Cơ Chế Di Truyền pdf

Một số Bài Tập Trắc Nghiệm: Cơ Sở Vật Chất và Cơ Chế Di Truyền pdf
... A Một đoạn phân tử ADN tham gia vào chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin gen điều hòa, gen khởi động, gen vận hành B Một đoạn phân tử ADN mang thông tin cho ... việc tổng hợp prôtêin quy định tính trạng C Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp loại ARN tham gia vào chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin D Một đoạn phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng ... chịu trách nhiệm tổng hợp1 loại ARN thông tin, vận chuyển ribôxôm 3, Ở chỗ trống đánh số thứ tự 1, 2, 3, số sau: 3', 5' để mô tả chiều hoạt động trình mã: Chiều mã > Gen (1) ( .) A T G X T T...
 • 5
 • 588
 • 6

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm một số hợp chất của nhôm

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm một số hợp chất của nhôm
... việc giải tập phần Hơn dạng bày tập hợp chất nhôm ngày đa dạng phong phú nên làm cho học sinh thiếu kinh nghiệm thiếu tự tin gặp phải.Tôi mong với chút kinh nghiệm mà trải nghiệm làm tập hợp chất ... gam chất rắn Tính nồng độ mol lớn dung dịch HCl dùng A 0,75M B 0,35M C 0,55M D 0,25M IV/ Hiệu sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp: + Ý kiến học sinh phương pháp giải toán nhanh theo phương pháp ... môn hoá khối 12 Khi nói đến tập kim loại phần tập nhôm hợp chất nhôm nội dung thiếu lần thi tốt nghiệp hay đại học, cao đẳng Bài tập nhôm khó mà phần tập hợp chất nhôm khó Sau nhiều năm giảng...
 • 26
 • 881
 • 1

Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc

Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc
... B-ớc sóng Câu 20: Chọn định nghĩa b-ớc sóng A B-ớc sóng quãng đ-ờng truyền sóng thời gian chu kì B B-ớc sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha ph ong truyền sóng C B-ớc sóng đại l-ợng đặc ... dao động ph-ơng truyền sóng C Vận tốc truyền sóng học chất lỏng lớn chất khí D B-ớc sóng sóng mặt n-ớc khoảng cách hai đỉnh sóng Câu 23: chọn kết luận sai nói sóng âm A Sóng âm có tần số nằm khoang ... tốc sóng B Biên độ dao động sóng số C đại l-ợng nghịch đảo chu kì tần số góc sóng D Chu kì chung phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 18 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng...
 • 7
 • 246
 • 0

Bài tập trắc nghiệm đầy đủ các chương

Bài tập trắc nghiệm đầy đủ các chương
... dòch HgCl2, dung dòch FeCl3 Có thể biến đổi trực tiếp Cu thành CuCl2 bằng: A) cách B) cách khác B) cách khác D) cách khác Câu 24: Ngâm vật đồng có khối lượng 5g 250g dung dòch AgNO 4% Khi lấy ... Giống là trình oxi hoá khử, khác có phát sinh dòng điện Câu 50: Cách li kim loại với môi trường biện pháp chống ăn mòn kim loại Cách làm sau thuộc phương pháp này: A) Phủ lớp sơn, vecni lên kim ... Từ Fe2O3 người ta điều chế Fe cách: A) điện phân nóng chảy Fe2O3 B) khử Fe2O3 nhiệt độ cao C) nhiệt phân Fe2O3 D) A, B, C Câu 62: Từ dung dòch Cu(NO3)2 điều chế Cu cách: A) dùng Fe khử Cu2+ dung...
 • 22
 • 95
 • 0

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm đối với các phản ứng liên quan đếnhợp chất của cacbon

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm đối với các phản ứng liên quan đếnhợp chất của cacbon
... bớt lượng chất, tăng giảm khối lượng bảo toàn khối lượng Phản ứng CO2 với dung dịch hỗn hợp NaOH Na2CO3-Biết số mol CO2 số mol NaOH, số mol Na2CO3tính số mol chất tan dung dịch sau phản ứng Có ... tỉ khối X so với H2 19 Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M Na2CO3 1,5M, thu dung dịch Z Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl2, sau kết thúc phản ứng thu 10 ... gam chất rắn khan Giá trị V A 1,008 B 0,896 C 1,344 D 2,133 Giải V 2V (0,1 − 0, 03 − ) × 106 + (0, 06 + − 0,1) × 84 = 6,85 22, 22, =>V=1,008 Các tình phản ứng axit clohiđric với muối hiđrocacbonat...
 • 19
 • 136
 • 0

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm
... hỗn hợp X gồm bột oxit Al2O3, FeO, CuO có số mol cần 240g dung dịch HCl 18,25% Thêm lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực phản ứng nhiệt nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu chất ... Nung m gam hỗn hợp Al(NO3)3 Cu(NO3)2 có tỉ lệ số mol 1:1 đến phản ứng hoàn toàn thu chất rắn A hỗn hợp khí B Trộn 0,336l khí NO2 (đktc) vào hỗn hợp khí B sau hấp thụ toàn khí vào nước thu 800ml ... Hỗn hợp X gồm a mol Al b mol Fe2O3 Hỗn hợp Y gồm b mol Al a mol Fe2O3 Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X hỗn hợp Y, sau phản ứng kết thúc thu X’ (khối lượng 32,04g) Y’ tương ứng Xử lí hỗn hợp...
 • 7
 • 199
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm nhận biết các chất vô cơbài tập trắc nghiệm tiếng anh các thì cơ bảnbài tập trắc nghiệm tổng hợp các thìbai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anhbài tập trắc nghiệm tiếng anh các thìbai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anh co dap anbài tập trắc nghiệm chương cơ học chất lưubài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhômbài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chấtbài tập trắc nghiệm môn quản trị chất lượngbài tập trắc nghiệm dòng điện trong chất điện phânbài tập trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắtbài tập trắc nghiệm sắt và hợp chấtphương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm một số hợp chất của nhômthí nghiệm điều chế các chấtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại