15 đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý cực hay

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT An Đông doc

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT An Đông doc
... biểu sai A Các vật rắn nhiệt độ cao phát quang phổ liên tục B Các khối khí áp suất cao kích thích phát sáng phát quang phổ vạch C Quang phổ ánh sáng Mặt Trời mà ta thu Trái Đất quang phổ hấp thụ ... Hạt sơ cấp sau hạt bền (thời gian sống lớn, gần vô cùng)? A Nơtron B Prôtôn C Nơtrinô D Mêzôn Câu 40: Vào ban đêm Trái Đất, có lúc ta quan sát thấy dải sáng vắt ngang bầu trời, dải sáng có mật ... MeV D tỏa lượng 2,664MeV Câu 38: Ban đầu có 160 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 4T kể từ thời điểm ban đầu A 10 gam B 160 gam C 40 gam...
 • 4
 • 238
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT An Lạc pdf

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT An Lạc pdf
... Một vật đứng yên có khối lượng m Theo thuyết tương đối hẹp vật chuyển động, khối lượng vật A lớn m B nhỏ m C m D lớn nhỏ m tùy thuộc vào chiều vectơ vận tốc vật 42 Một vật rắn quay chậm dần quanh ... Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện êlectron ... tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại 28 Theo quan điểm thuyết lượng tử phát biểu sau không đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phôtôn mang lượng...
 • 5
 • 259
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bà Điểm doc

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bà Điểm doc
... Iò xo gồm vật khối lượng m = 100 g treo vào đầu lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kích thích vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem π2 = 10 Biên độ dao động vật là: ... qua vật thì: A gia tốc góc có giá trị âm B tích tốc độ góc gia tốc góc số âm C tích tốc độ góc gia tốc góc số dương D tốc độ góc có giá trị âm 34.Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có ... 180 W D 840 W 39 Khi chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ có bước sóng = 0,1854 µm hiệu điện hãm UAK = –2V Xác định giới hạn quang điện kim loại làm catốt A 0,264 µm B 0,64 µm C 0,164...
 • 6
 • 262
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bình Phú docx

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bình Phú docx
... loại thẳng Xung quang dây dẫn A có điện trường B có từ trường C có điện từ trường D có điện trường tónh * Câu 35: Hiệïu điện anốt catốt ống Cu-lít-giơ dùng để phát tia X 10 kV Tính vận tốc cực đại ... câu sai A Những vật không hấp thụ ánh sáng miền quang phổ gọi gần suốt với miền quang phổ B Những vật không hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ gọi vật suốt không màu C Những vật hấp thụ hoàn ... biến thi n điều hòa pha với điện tích tụ điện  so với điện tích tụ điện *  D cường độ dòng điện mạch biến thi n điều hòa trể pha so với điện tích tụ điện C cường độ dòng điện mạch biến thi n...
 • 4
 • 166
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bùi Thị Xuân pptx

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bùi Thị Xuân pptx
... sáng vàng có bậc A B C D E B 20 Vật suốt có màu A vật khơng hấp thụ ánh sáng màu B vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy C vật hấp thụ loại ánh sáng màu D vật khơng hấp thụ loại ánh sáng ... Hỏi trường hợp ta thu vạch quang phổ ứng với chuyển từ ELvề E K ngun tử hiđrơ? A Trong hai trường hợp, ta thu vạch quang phổ nói B Trong hai trường hợp, ta khơng thu vạch quang phổ nói C Trong trường ... vào catốt tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng 0,33µm Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt vào anốt catốt hiệu điện hãm có độ lớn 1,38 V Cơng êlectrơn giới hạn quang điện kim loại làm catốt...
 • 7
 • 406
 • 3

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VẬT SỐ 62 potx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ SỐ 62 potx
... lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định Trong đại lợng sau, đại lợng số là: A Vận tốc góc B Gia tốc góc C Mômen quán tính D Khối lợng Cõu 42: o hm theo thi gian ca momen ng lng ca ... ng: B X Be A Detri ( H ) B Liti C Hidro thng( H ) D 3T Cõu 31: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phng, tần số có biên độ lần lt 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp : A A = 8cm B A ... bng: A 8,1Hz B 9Hz C 11,1Hz D 12,4Hz Cõu 22: Một vật khối lng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kỳ 2s, (lấy = 10) Năng lng dao động vật là: A E = 6J B E = 60kJ C E = 60J D E = 6mJ Cõu...
 • 4
 • 228
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: vật doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: vật lý doc
... tật viễn thị: A.có tiêu điểm ảnh F’ trước võng mạc B.nhìn vật xa phải điều tiết C.đeo kính hội tụ hay phân kỳ thích hợp để nhìn thấy vật xa D.có điểm cực viễn vô cực 24Trong thí nghiệm Young, ... sóng   0, 489  m lên kim loại kali dùng làm catốt tế bào quang điện Biết công thoát electron kali 2,15eV Vận tốc ban đấu cực đại electron bắn từ catốt là: A.2,7.105m/s B 3,7.105m/s C 4,7.105m/s ... trở C Tụ điện cuộn dây cảm D Tụ điện cuộn dây không cảm 20Bộ góp máy phát điện chiều đóng vai trò thi t bị điện: A.tụ điện B.cuộn cảm C.cái chỉnh lưu D.điện trở 103 21Một mạch LC có cuộn dây cảm:...
 • 3
 • 244
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN:Vật 12 - Trường THPT Khâm Đức pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN:Vật Lý 12 - Trường THPT Khâm Đức pot
...  = k B  = 2k C  = ( 2k + 1) D  = (2k + 1)/2 TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC Tổ: Toán -Lý -CNghệ ĐÁP ÁN ĐỀ LÝ 12 ĐỀ BAN CƠ BẢN 1B 11B 2A 12B 3A 13C 4C 14A 5B 15B 6D 16A 7A 17D 8C 18B 9A 19A 10C ... ống Cu-lít-giơ( tức ống phát tia X) 12, 5 kV,thì bước sóng ngắn tia X ống phát bao nhiêu? A.1 0-1 0 m B.1 0-9 m C.1 0-8 m D.1 0-1 1 m Câu 28: Một phôtôn có lượng 4,09.1 0-1 9 J có bước sóng A 0,486 1 0-6 m ... C 152 g D 100 g II.Phần riêng: A.Phân dành cho ban bản (12/ 2 đến 12/ 6): Câu 33:Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T Động lắc biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kỳ : A T B T/2 C...
 • 5
 • 374
 • 2

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN: VẬT ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN: VẬT LÝ ppsx
... 48: Một vật có chiều dài riêng l0 chuyển động dọc theo chiều dài với tốc độ 0,6 tốc độ ánh sáng Độ co chiều dài vật theo phương chuyển động A/ 0,8l0 B/ 0,2l0 C/ 0,4l0 D/ 0,6l0 THI THỬ TỐT NGHIỆP ... A/ Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng B/ Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng C/ Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng D/ Quang ... chương trình chuẩn Câu 33: vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số f = 10HZ, có biên độ lần lược A1 = 7cm, A2 = 8cm độ lệch pha ∆  =  /3(rad) vận tôc vật ứng với li độ x = 12...
 • 7
 • 251
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN: VẬT - Mã đề thi 132 potx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN: VẬT LÝ - Mã đề thi 132 potx
... xạ , phóng xạ   D 16 phóng xạ , 12 phóng xạ   - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 132 ... tự cảm L=0,5 µH, tụ điện có điện dung C=0,04 µF Tần số mạch -6 A 3,6.10 Hz B 0.02Hz C 2,23.10 Hz D 4,5.10 Hz Trang 4/5 - đề thi 132 Câu 40: Chọn câu sai nói tia tử ngoại: A Tia tử ngoại làm ... Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều Trang 2/5 - đề thi 132 Câu 19: Một lắc lò xo có nặng 100g, lò xo có độ cứng 10N/m Thời gian để thực 10 dao động...
 • 5
 • 218
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VẬT TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ doc
... Kính hiển vi gồm vật kính thị kính thấu kímh hội tụ: a Vật kính thị kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng thay đổi b Vật kính thị kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng cố định c Vật kính có tiêu ... lớn, khoảng cách chúng cố định d Vật kính có tiêu cự lớn, thị kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng thay đổi Câu 28: Chọn đáp án Độ bội giác kính thi n văn trường hợp ngắm chừng vô cực là? OCc ...   f f  R1 R2  Câu 26: Một mắt cận thi có điểm Cv cách mắt 50cm Xác định tiêu cự thấu kính mà người cận thị phải đeo sát mắt để nhìn rõ không điều tiết vật cách mắt 10cm a -10 cm b -50cm c...
 • 5
 • 162
 • 1

de thi thu tot nghiep mon vat ly lan mot

de thi thu tot nghiep mon vat ly lan mot
... sau không nói quang phổ liên tục ? A Quang phổ liên tục không phụ thu c vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Quang phổ liên tục phụ thu c vào nhiệt độ nguồn sáng C Quang phổ liên tục vạch màu riêng ... Câu 36 Đặc điểm số đặc điểm đặc điểm chung sóng điện từ sóng cơ? A Mang lượng B Có tốc độ lan truyền phụ thu c môi truờng C Bị nhiễu xạ gặp vật cản D Truyền chân không 14 14 Câu 37 Hạt nhân C có ... không đúng? A Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm sáng có bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng...
 • 4
 • 125
 • 1

DE THI THU TOT NGHIEP MON VAT LY LAN HAI

DE THI THU TOT NGHIEP MON VAT LY LAN HAI
... mm D 0,7 mm Câu 23: Quang phổ liên tục vật: A phụ thu c vào chất vật B phụ thu c vào nhiệt độ vật C phụ thu c chất nhiệt độ vật D không phụ thu c chất nhiệt độ vật Câu 24: Phát biểu sau sai nói ... nối tiếp với cuộn cảm L Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R UR = 40 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L U L = 30 V Điện áp hiệu dụng U hai đầu mạch điện có giá trị là: A U = 10 V B U ... gắn cố định hai đầu, kích thích cho dao động với tần số f = 100Hz, thấy có bụng sóng dừng Tìm vận tốc truyền sóng dây A 30 m/s B 25 m/s C 36 m/s D 15 m/s Câu 11: Cho điện áp tức thời hai đầu mạch...
 • 5
 • 101
 • 1

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật Khối 12 (THPT Trà Cú, Trà Vinh) (1)

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý Khối 12 (THPT Trà Cú, Trà Vinh) (1)
... Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 24: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí ... dòng điện D Giảm cường độ dòng điện Trang 3/4 - Mã đề thi 209 Câu 37: Quang phổ liên tục phát ? A Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn B Khi nung nóng chất rắn, chất ... 0,5 µm ; Kali: 0,55 µm ; Xêdi: 0,66 µm - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 209 ...
 • 4
 • 170
 • 2

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật Khối 12 (THPT Trà Cú, Trà Vinh) (2)

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý Khối 12 (THPT Trà Cú, Trà Vinh) (2)
... xo có độ cứng k = 100N/m vật khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Quãng π s là: đường vật 10 A 12cm B 9cm C 24cm D 6cm Câu ... lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo là: Trang 3/4 - Mã đề thi 357 A A A C x = ± D x = ± 2 Câu 36: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị ... dao động tính biểu thức: L L A f = 2π B f = 2π LC C f = D f = 2π LC C 2π C Trang 2/4 - Mã đề thi 357 Câu 23: Trong việc truyền tải điện xa, biện pháp để giảm công suất hao phí đường dây tải...
 • 4
 • 157
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý năm 2011đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý gdtxđề thi thử tốt nghiệp môn vật lý năm 2012đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý 2011đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý năm 2013đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý 2013đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý 2012đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý năm 2014đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý 2014đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý 12đề thi thử tốt nghiệp môn vật lí 12 – mã đề 228 potxđề thi thử tốt nghiệp môn địa lý 2013đề thi thử tốt nghiệp môn địa lý năm 2013đề thi thử tốt nghiệp môn địa lý năm 2012đề thi thu tốt nghiệp môn địa lý năm 2012Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ