CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ) NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁYCơ khí chế tạo máy

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ) NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁYCơ khí chế tạo máy
... cỏc composite polyme, composite kim loi, composite gm 32 VI GIO TRèNH, TI LIU THAM KHO STT Môn học Tên GT, Tác giả TLTK NXB 2001 Trit hc B GD & T Mỏc-Lờnin Giỏo trỡnh Trit hc Nhng nguyờn lý GT ... ng Nam C s lý thuyt hoỏ hc C s lý Húa cng hc i thuyt ca cỏc quỏ trỡnh hoỏ hc Bài tập Hóa Lý Hóa học hữu tập 1,2,3 34 Nguyn Hnh V ng Nguyễn Duệ Nguyễn Đĩnh Văn Hữu NXB GD; 2007 NXB GD; 2007 Toỏn ... k 38 NXB i hc v Hu Lc NXB i hc Quc gia thnh ph H Chớ Minh BT chi tiết Vừ Trn Khỳc NXB HP, 2005 máy (dịch) Nhó TH tớnh toỏn Ngụ Vn Quyt NXB KH, 2006 thit k CTM Giỏo trỡnh C s thit k B mụn C s...
 • 63
 • 287
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ngành đào tạo: Luật học Tên tiếng Anh: Law Trình ... GDQP Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng 5T Tự học, tự n/c Thực hành TN Thảo luận Lên lớp Bài tập HỌC PHẦN Loại tín Lý thuyết Số MÃ HỌC TT PHẦN Từng môn học SỐ TÍN CHỈ Dự kiến kế Môn hoạch học ... đăng ký học lớn số tín tối đa sinh viên phép học học kỳ Học kỳ có học phần tỷ lệ tín thực hành cao có nhiều học phần thực hành thời lượng so với học kỳ đa phần học phần lý thuyết Học kỳ (theo thiết...
 • 26
 • 44
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin
... đạt NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7.1 Giáo dục đại cương: 44 TC 7.1.1 Giáo dục quốc phòng giáo dục thể chất: 11TC TÊN MÔN HỌC SỐ TC STT Mã MH DGQ101 Giáo dục quốc phòng 6(3,6,9) DGT101 Giáo dục thể chất ... liệu 3(2,2,5) DHT307 Hệ quản trị sở liệu Oracle 3(2,2,5) DHT308 Các hệ thống thông minh 3(2,2,5) DHT309 Công nghệ Portal 3(2,2,5) DHT310 Đồ án chuyên ngành hệ thống thông tin 3(2,2,5) Tổng: 7.2.2.3 ... kế hệ thống thông tin 3(2,2,5) DHT302 Hệ trợ giúp định 3(2,2,5) DHT401 An toàn hệ thống thông tin 2(1,2,3) DHT402 Hệ phân tán 3(2,2,5) DHT403 Hệ sở tri thức 3(2,2,5) DLT301 Lập trình môi trường...
 • 7
 • 277
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin quản lí

Chương trình giáo dục đại học ngành hệ thống thông tin quản lí
... Mã học phần 2150083 2150563 2150313 2150613 2150212 2150323 Tên học phần Hệ quản trị sở liệu Hệ quản trị sở liệu nâng cao Lập trình hướng đối tượng Lập trình mạng Phát triển hệ thống thông tin ... lượng kinh tế Tin học đại cương Lý thuyết xác suất thống kê toán Toán cao cấp Toán cao cấp Tổng cộng Số tín 3 3 14 7.1.5 Giáo dục thể chất STT Mã học phần 16 Giáo dục thể chất 7.1.6 Giáo dục quốc ... chất Giáo dục Quốc phòng Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN Qui trình đào tạo: Hình thức tín Thang điểm: Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín Nội dung chương trình 7.1 Kiến thức giáo...
 • 5
 • 194
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành Hệ thống thông tin kinh tế

Chương trình giáo dục đại học ngành Hệ thống thông tin kinh tế
... kể học phần Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN Qui trình đào tạo: Hình thức tín Thang điểm: Qui chế đào tạo đại học theo hệ thống tín Nội dung chương ... Mã học STT Học phần phần 16 Giáo dục thể chất (Physical Education) Số tín 7.1.6 Giáo dục quốc phòng Mã học STT Học phần phần 17 Giáo dục quốc phòng (Military Education) Số tín 7.2 Kiến thức giáo ... Accounting I) Quản trị tài (Financial Management) Makerting (Principles of Marketing) Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System 1) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế (Research...
 • 5
 • 241
 • 1

Một số giải pháp quản lý đào tạo sau đại học theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học y khoa phạm ngọc thach, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý đào tạo sau đại học theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học y khoa phạm ngọc thach, thành phố hồ chí minh
... 1.2.1 Tín đào tạo Sau đại học theo hệ thống tín .9 1.2.2 Quân quản đao tạo Sau đại học theo hệ thong tín .16 1.2.3 Giải pháp giải pháp quản đào tạo Sau đại học theo hệ thống tín 17 ... sở thực tiễn vấn đề quản đào tạo Sau đại học theo HTTC Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh 5.3 Đe xuất số giải pháp quản đào tạo Sau đại học theo HTTC Trường ĐHYK Phạm Ngọc ... Thạch Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Một số giải pháp quản đào tạo Sau đại học theo HTTC Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh 6 CHƯƠNG Cơ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐÈ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO...
 • 79
 • 173
 • 0

Chương trình giáo dục đại học Chuyên ngành Thống kê- tin học

Chương trình giáo dục đại học Chuyên ngành Thống kê- tin học
... 48 Giáo dục quốc phòng 49 Giáo dục thể chất IV Hình thức thực tập tốt nghiệp Hình Thức (bảo vệ chuyên đề ) Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp Thi tốt nghiệp: Trong đó: - Nghiệp vụ I: Hệ thống thông tin ... hệ thống thông tin kinh tế 41 2140023 Tài chính-tiền tệ 42 2150262 Thống kê dân số lao động 43 2150243 Thống kê kinh tế I 44 2150253 Thống kê kinh tế II 45 2150193 Thống kê mô tả 46 2150233 Thống ... Anh văn đại cương 2110021 Kinh tế vĩ mô I 2120031 Kinh tế trị Mác-Lênin 2160092 Marketing 10 2150011 Tin học đại cương 11 2130032 Quản trị học 12 2110032 Luật kinh tế 13 2110051 Xã hội học 14...
 • 3
 • 325
 • 1

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin
... vị học trình (Chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng) Học kỳ STT Mã số HP Tên học phần ĐVHT TRT07 Triết học Mác – Lênin ANH75 Anh văn TOA38 Đại số 4 TOA39 Giải tích NTT36 Tin ... Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường : Bắt buộc : TOA38 Đại số 4 0 TOA39 Giải tích 6 0 TOA40 Giải tích 5 0 VLY22 Vật lý đại cương 4 0 VLY23 Vật lý đại cương 3 0 HHC15 Hoá học đại ... dung chương trình: 7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 74 ĐVHT STT MÃ 7.1.1 TÊN HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG ĐVHT TỔNG LT TH BTL Lý luận triết học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh: 9 0 TRT07 Triết học Mác...
 • 21
 • 273
 • 0

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc
... MI4140 MI4150 MI4021 MI4022 4( 4-2 - 0-8 ) 3( 3-1 - 1-8 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 3( 3-1 -0 . 5-6 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) x( 0-0 - 2-0 ) x( 0-0 - 2-0 ) 18 TC (1 8-7 - 0-3 6) 3( 3-1 - 0-6 ) MI4090 3( 3-1 - 0-6 ) MI3120 H C KỲ VII Xác su t ... Xemina (Ia) 2( 2-1 - 0-4 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 10 TC 2( 2-1 - 0-4 ) MI4021 Xemina (IIa) 2( 2-1 - 0-4 ) MI4031 Phương pháp ph n t h u h n 2( 2-1 - 0-4 ) MI4041 2( 2-1 - 0-4 ) MI4061 ... is Cơ s 2( 2-1 - 0-4 ) i cương (*) k thu t chung 10 3( 3-0 - 0-6 ) 3( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 3 X X X X X x( 2-0 - 0-4 ) X x( 2-0 - 0-4 ) X X X( 2-0 - 1-4 ) 3( 3-2 - 0-8 ) i cương 43 TC X 3 3 4 3( 3-1 - 1-8 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 20 TC...
 • 19
 • 266
 • 0

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ potx

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ potx
... Chương trình giáo d c đ i h c đư c H i đ ng khoa h c đào t o Vi n V t lý k thu t th c thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2007 CCH T CH H I Đ NG KHOA H C- ĐÀO T O M CL C PH N I: T NG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ... C u trúc chương trình t o ngành V t lý k thu t Kh i ki n th c TT Tên ph n ki n th c S TC 11 V t lý Hóa h c Tin h c Qu n tr h c Giáo d c th ch t Giáo d c qu c phòng-an ninh Phương pháp tính 2 Xác ... Anh I FL1020 Ti ng Anh II PE1010 Giáo d c th ch t A x(0-0-2-0) PE1020 Giáo d c th ch t B x(0-0-2-0) PE1030 Giáo d c th ch t C PE201x Giáo d c th ch t D* PE202x Giáo d c th ch t E* MIL1011 13 15...
 • 27
 • 147
 • 1

Chương trình giáo dục ĐH Tiểu học theo hệ thống tín chỉ

Chương trình giáo dục ĐH Tiểu học theo hệ thống tín chỉ
... Việt tiểu học Văn học Toán học Phương pháp dạy học Toán tiểu học Phương pháp dạy học Toán tiểu học Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội tiểu học Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội tiểu học Đạo ... dạy học Đạo đức tiểu học Phương pháp dạy học Thủ công Kỹ thuật tiểu học Âm nhạc Phương pháp dạy học Âm nhạc tiểu học Mỹ thuật Phương pháp dạy học Mỹ thuật tiểu học Phương pháp dạy học Thể dục tiểu ... Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tiểu học Thực hành giải Toán tiểu học Những sở lôgic chương trình môn Toán tiểu học Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực HS qua môn Toán tiểu học Ứng dụng...
 • 4
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu họcke hoach dao tao boi duong giao vien tieu hoccông chức loại a là những người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học bao gồm cao đẳng đại học thạc sĩ tiến sĩcác yêu cầu đào tạo đối với giáo dục đại học hiện nay theo định hớng tạo cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viênbài 6 mạch điều khiển chuông báo tiết học theo hệ thống tín chỉ tại trường đại họcchương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉchương trình đào tạo thạc sĩ giáo dục tiểu họcchương trình giáo dục đại họckhái niệm chương trình giáo dục đại họcđổi mới nội dung chương trình giáo dục đại họcđổi mới chương trình giáo dục đại họcke hoach dao tao boi duong giao vienkhung chương trình giáo dục đại học là gìkế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên thcskế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả