SINH HỌAT VĂN HÓA DÂN GIAN XÃ NHƠN HẢI HUYỆN NINH HẢI TỈNH NINH THUẬN

Hò giã gạo - Nét sinh hoạt văn hóa dân gian đậm chất ppsx

Hò giã gạo - Nét sinh hoạt văn hóa dân gian đậm chất ppsx
... nhịp giã gạo - Loại hình văn nghệ đậm chất sân khấu giã gạo không dừng lại ý nghĩa lao động sinh hoạt giải trí nông thôn mà bao hàm nhiều ý nghĩa thâm sâu Trước hết sinh hoạt văn nghệ dân gian ... đêm giã gạo nhân ngãi (còn gọi ân tình) Tính chất giao duên giã gạo đậm nét phần Đây lúc gạo lần giã hết, trăng lên viên mãn đỉnh trời, trai gái biết tài quen bén tiếng Lời nhân ... hô hồ”, nét đặc trưng âm điệu giã gạo Trình tự buổi giã gạo hoàn chỉnh diễn tiến theo ba chặng liên quan với mời chào, vào cuộc, từ tạ mời chào: mời chào gọi phần mở đầu,...
 • 11
 • 355
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng nước thải của cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt tại khu dân Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

Đánh giá ảnh hưởng nước thải của cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt tại khu dân cư xã Xuân Giao - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.
... trạng ảnh hưởng của nước thải cụm công nghiệp tới chất lượng nước sinh hoạt 1.4.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sử dụng nước sinh hoạt địa bàn Xuân Giao, huyện Bảo Thắng - Đánh giá ảnh hưởng ... tài “ Đánh giá ảnh hưởng nước thải cụm công nghiệp Tằng Loỏng tới chất lượng nước sinh hoạt khu dân Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ” hy vọng góp phần cho việc tăng ng công tác ... trạng chất lượng nước thải cụm công nghiệp Tằng Loỏng 3.3.4 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt 3.3.5 Ý kiến người dân ảnh hưởng nước thải cụm công nghiệp tới chất lượng nước sinh hoạt 3.3.6...
 • 61
 • 322
 • 3

sinh hoạt văn học dân gian

sinh hoạt văn học dân gian
... hc sinh lp 6C qua cõu chuyn ng ngụn eo nhc cho mốo Kớnh tha cỏc thy cụ giỏo cựng cỏc em hc sinh thõn mn! Ngời thực hiện: Trơng Thị An Sinh hoạt văn học dân gian eo nhc cho mốo mt thnh ng dõn gian ... hiện: Trơng Thị An Sinh hoạt văn học dân gian c cỏc quan ụng v nh Bng ti nng din xut tht tinh t, hi hc ca mỡnh qua trớch on cõu chuyn dõn gian "Nghờu - sũ - c - hn" cỏc em hc sinh 7H s giỳp chỳng ... Sinh hoạt văn học dân gian vai trũ v v th ca hc dõn gian lũng mi ngi, gúp phn gỡn gi v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Hụm khụng...
 • 5
 • 394
 • 0

khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía bắc trên địa bàn tỉnh kiên giang

khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía bắc trên địa bàn tỉnh kiên giang
... THÙ TRONG SINH HOẠT VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA CƯ DÂN PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 47 T T 3.1 Cách thức nội dung sinh hoạt văn học dân gian dân phía Bắc địa bàn T tỉnh Kiên Giang ... chung sinh hoạt văn học dân gian nhóm dân miền Bắc di vào Nam địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng 1.1 Vài nét địa bàn tỉnh Kiên Giang trình định dân phía Bắc địa bàn tỉnh Kiên Giang ... dân gian dân phía Bắc địa bàn tỉnh Kiên Giang đối sánh với sinh hoạt văn học dân gian dân địa 3.2.1 Tâm thức sinh hoạt văn học dân gian 3.2.2 Sự giao thoa, ảnh hưởng sinh hoạt văn học dân...
 • 82
 • 103
 • 0

vai trò của hoạt động phi nông nghiệp trong sinh kế của người dân tại phong an , huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

vai trò của hoạt động phi nông nghiệp trong sinh kế của người dân tại xã phong an , huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu vai trò hoạt động phi nông nghiệp sinh kế người dân Phong An, huyện Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tôi rút số kết luận sau: Hoạt động phi nông nghiệp ... gian chiếm thời gian - Lịch sử phát triển hoạt động 12 3.1.3 Vai trò hoạt động phi nông nghiệp sinh kế người dân - Vai trò hoạt động phi nông nghiệp thu nhập hộ người dân - Vai trò hoạt động phi ... Thượng An số lượng lao động nhiều chủ yếu lại tham gia vào hoạt động nông nghiệp chủ yếu 4.3 Vai trò hoạt động phi nông nghiệp sinh kế người dân Hoạt động phi nông nghiệp hoạt động sinh kế phổ...
 • 34
 • 717
 • 5

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Kiều Hải Liên ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ ĐẾN SINH KẾ CỦA CƯ DÂN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ... quan đến hướng nghiên cứu đề tài II Lượng giá thiệt hại bão đến sinh kế dân Đánh giá tác động bão đến sinh kế dân khu vực ven biển Vốn sinh kế tự nhiên Vốn sinh kế người Vốn sinh kế ... Kỳ Anh + Đánh giá tác động thiên tai bão lụt tới sinh kế người dân khu vực ven biển + Lượng giá thiệt hại sinh kế ven biển huyện Kỳ Anh giai đoạn 20082013 tác động thiên tai bão + Định...
 • 127
 • 276
 • 3

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các ven biển huyện kỳ anh, tỉnhtĩnh

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Kiều Hải Liên ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ ĐẾN SINH KẾ CỦA CƯ DÂN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ... CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, LƢỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH Error! Bookmark not defined ii 3.1 Phân tích tác động ... 3.1.3 Tác động thiên tai đến thu nhập ngƣời dânError! Bookmark not defined 3.1.4 Các hỗ trợ sau thiên tai Error! Bookmark not defined 3.2 Đánh giá tác động thiên tai tới sinh kế ven biểnError!...
 • 15
 • 262
 • 0

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA CHÍ Ở HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA CHÍ Ở HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY
... xã hội lịch sử đến đời sống văn hóa dân tộc La Chí 23 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA CHÍ HUYỆN XÍN MẦN 30 2.1 Chủ thể đời sống văn hóa 30 2.2 Đời sống văn hóa hoạt động kinh ... đời sống văn hóa dân tộc La Chí huyện Xín Mần tỉnh Giang phương diện: - Chủ thể đời sống văn hóa 19 - Đời sống văn hóa hoạt động kinh tế sinh hoạt - Đời sống văn hóa quan hệ xã hội - Đời sống ... CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA CHÍ TRONG THỜI GIAN TỚI 81 3.1 Sự biến đổi đời sống văn hóa dân tộc thiểu số dân tộc La Chí 81 3.2 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đời sống văn hóa dân tộc La Chí...
 • 119
 • 279
 • 0

Tài liệu TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ ppt

Tài liệu TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ ppt
... TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ Trong số làng tranh dân gian tồn đến ngày hôm nay, Làng Sình xem làng mà nghề làm tranh gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng dân gian Làng Sình ... dỏm, tranh Sình dường tập trung vào hai công năng: thờ cúng Về đề tài tranh Sình chia làm ba thể loại chính: tranh nhân vật, tranh súc vật tranh đồ vật Tranh nhân vật thường tranh mạng tranh ... đại khái rẻ tiền nguyên vật liệu làm tranh ưa chuộng Điều làm tranh làng Sình không giữ phong vị vốn có thời Đây điều đáng tiếc Và vấn đề bảo tồn tranh làng Sình nét đẹp lâu đời vùng đất kinh kỳ...
 • 8
 • 1,374
 • 8

TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ pptx

TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ pptx
... Trong số làng tranh dân gian tồn đến ngày hôm nay, Làng Sình xem làng mà nghề làm tranh gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng dân gian Làng Sình hay gọi làng Lại Ân thuộc xã Phú Mậu - huyện Phú ... thờ cúng Về đề tài tranh Sình chia làm ba thể loại chính: tranh nhân vật, tranh súc vật tranh đồ vật Tranh nhân vật thường tranh mạng tranh trang ông, trang bà, trang bếp (tranh bổn mạng) vị ... tô loại nét khác với thể loại tranh khác Với tranh làng Sình xưa kia, cho dù đồ hóa mã, nét tinh tế bộc lộ cách rõ ràng Đặc biệt tranh Bát âm số thể loại tranh dùng để treo chơi dòng tranh đòi...
 • 7
 • 544
 • 0

TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ pot

TRANH LÀNG SÌNH - NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN XỨ HUẾ pot
... viện mỹ thuật mã tài liệu TL- 95/ C - 82 Trần Lâm Biền (chủ biên), Trang trí mỹ thuật truyền thống người Việt, Nxb Văn Hóa Dân Tộc, Tạp chí văn hóa nghệ thuật- Hà Nội- 2001 Tống Trung Tín, Nghệ ... giúp nhà Trần cai trị dân Trong đó, Vua - Cha điều có sẵn, vua Trần sáng tạo thêm Vua - Phật Đối với vua Trần Vua Thần, giáo chủ Nhà Trần thực ý đồ đồng Vua với Phật, biểu rõ nét việc hư cấu, mô ... nhằm mục đích gom toàn dân từ xác thịt đến linh hồn vào khuôn khổ họ Trần đặt Điều biến Phật phái Trúc Lâm trở thành hình thái mặt ý thức hệ ba “tam vị thể” gồm Phật - Vua - Cha, phương tiện đắc...
 • 7
 • 257
 • 0

Đề tài triết học " CHÚ TRỌNG DÂN SINH VĂN HOÁ, THÚC ĐẨY HỘI HÀI HOÀ " ppt

Đề tài triết học
... Chú trọng dân sinh văn hoá vấn đề thiếu xây dựng hội hài hoà; thể tính tự giác văn hoá tiến trình xây dựng hội hài hoà Trung Quốc Theo tác giả, trọng dân sinh văn hoá tất yếu phải tôn trọng ... phục vụ văn hoá (Xem tiếp >>>) CHÚ TRỌNG DÂN SINH VĂN HOÁ, THÚC ĐẨY XÃ HỘI HÀI HOÀ (tiếp) TRƯƠNG VŨ ĐÔNG(*) Xem xét từ góc độ mục đích cuối cùng, trọng dân sinh văn hoá nhằm giải vấn đề tinh ... CHÚ TRỌNG DÂN SINH VĂN HOÁ, THÚC ĐẨY XÃ HỘI HÀI HOÀ Dân sinh văn hoá phạm trù chứa đựng nội dung với nhiều tầng mức khác sống hàng ngày, quyền lợi văn hoá, chế thực hiện,...
 • 13
 • 196
 • 0

văn hóa dân gian korea qua truyện cổ tích báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

văn hóa dân gian korea qua truyện cổ tích báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... truyện cổ tích Korea Chương Văn hóa dân gian Korea Chương Truyện cổ tích Korea – Bức tranh văn hóa dân gian Chương Tính nhân văn truyện cổ tích dân tộc Hàn Kết luận Tài liệu tham khảo NỘI DUNG NGHIÊN ... nghĩa văn hóa dân gian gắn với lịch sử lâu đời dân tộc, nguồn sản sinh tiếp tục nuôi dưỡng văn hóa dân tộc Có người có văn hóa, dân tộc có văn hóa dân tộc Văn hóa trước hết 16 văn hóa dân gian, ... trung nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc qua câu chuyện cổ tích khai thác mà không phân biệt truyện cổ tích động vật, truyện cổ tích sinh hoạt hay truyện cổ tích thần kỳ Và có số so sánh với văn...
 • 84
 • 836
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần vi trò chơi dân gian và sinh hoạt văn hóa dân gianhoạt văn hóa dân gian của dân tộc mườngtổ chức hoặc được ủy quyền tổ chức các cuộc triển lãm hội chợ sinh hoạt văn hóa tdtt quócc gia quốc tế trên địa bàn tỉnhcác điều kiện sinh hoạt của người dân tại xã tân triều huyện thanh trì hà nộinét đặc thù trong văn hóa dân gian của người mường ở ninh bìnhtài liệu tranh làng sình nét đẹp của văn hoá dân gian xứ huế pptrặm phôn xin nước mưa một hình thức hoạt động văn hóa dân gian ở bản người thái ngày xưamỉêu tả các đặc điểm nổi bật của các loài chim tiếng kêu hình dáng hoạt động kết hợp tả kể biện pháp nghệ thuật so sánh nhân hoá các từ láy văn hoá dân gian đồng dao thành ngữ cổ tíchkể tên các hoạt động văn hóa dân gian nước ta thời lýcác không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồngvăn hóa dân giangiáo trình văn hóa dân giantài liệu văn hóa dân gianbài giảng văn hóa dân giannghiên cứu văn hóa dân gianStrategic management text and cases 6th edition dess test bankSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bình103 ĐỀ TOÁN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017Giáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 2Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng anh phần 2Giáo trình anh văn 1 phần 1SKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁN