ĐỀ THI PHẦN DUNG DỊCH

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH PH

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH PH
... mol/l dung dịch sau: a Dung dịch H2SO4 có pH= 4 b Dung dịch KOH có pH= 11 c Dung dịch HCl có pH= 3 d Dung dịch NaOH có pH= 13 Câu 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH= 13 (dung dịch A) Dung dịch HCl có pH= 1 (dung ... i ion dung dch cỏc cht in li ch xy A cỏc cht phn ng phi l nhng cht d tan B cỏc cht phn ng phi l nhng cht in li mnh C mt s ion dung dch kt hp c vi lm gim nng ion ca chỳng D Phn ng khụng phi ... ion rỳt gn ca phn ng cho bit A Nhng ion no tn ti dung dch B Nng nhng ion no dung dch ln nht C Bn cht ca phn ng dung dch cỏc cht in li D Khụng tn ti ph n t dung dch cỏc cht in li Cõu 182: Phn...
 • 16
 • 263
 • 3

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH pH (BO PASS)

CHUYEN DE ON THI PHAN DUNG DICH pH (BO PASS)
... mol/l dung dịch sau: Dung dịch H2SO4 có pH= 4 Dung dịch KOH có pH= 11 Dung dịch HCl có pH= 3 Dung dịch NaOH có pH= 13 Câu 4: Dung dịch Ba(OH)2 có pH= 13 (dung dịch A) Dung dịch HCl có pH= 1 (dung dịch ... 182: Ph n ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất ph n ứng ph i chất dễ tan B chất ph n ứng ph i chất điện li mạnh C số ion dung dịch kết hợp với làm giảm nồng độ ion chúng D Ph n ... B C D Câu 181: Ph ơng trình ion rút gọn ph n ứng cho biết A Những ion tồn dung dịch B Nồng độ ion dung dịch lớn C Bản chất ph n ứng dung dịch chất điện li D Không tồn ph n tử dung dịch chất...
 • 18
 • 57
 • 0

Đề thi trắc nghiệm phần dung dịch và nồng độ

Đề thi trắc nghiệm phần dung dịch và nồng độ
... B 224 ml C 336 ml D 448 ml thi i hc 1.(C-2010)-Cõu 36 : Cho 0,015 mol mt loi hp cht oleum vo nc thu c 200 ml dung dch X trung ho 100 ml dung dch X cn dựng 200 ml dung dch NaOH 0,15M Phn trm ... 8,94 gam hn hp gm Na, K v Ba vo nc, thu c dung dch X v 2,688 lớt khớ H2 (ktc) Dung dch Y gm HCl v H2SO4, t l mol tng ng l : Trung hũa dung dch X bi dung dch Y, tng lng cỏc mui c to l A 13,70 ... Ba C K D Na 7.(C-07)-Cõu 6: Khi cho 100ml dung dch KOH 1M vo 100ml dung dch HCl thu c dung dch cú cha 6,525 gam cht tan Nng mol (hoc mol/l) ca HCl dung dch ó dựng l A 0,75M B 1M C 0,25M D 0,5M...
 • 4
 • 179
 • 0

Đề tài phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch

Đề tài phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch
... Phần II: Giải vấn đề A Những thuận lợi khó khăn giải tập điện phân B Phương pháp giải tập điện phân dung dịch I Các trình điện phân I.1 Điện phân dung dịch muối I.1.1 Điện phân dung dịch muối ... Phản ứng axit dung dịch với kim loại bám catot B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH I CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN I.1 ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH MUỐI I.1.1 Điện phân dung dịch muối Kim loại ... I.1.2 Điện phân dd muối kim loại đứng sau Nhôm dãy điện I.1.3 Điện phân hỗn hợp dung dịch muối I.2 Điện phân dung dịch axit I.3 Điện phân dung dịch bazơ 10 I.4 Điện phân hỗn hợp dung dịch điện...
 • 25
 • 536
 • 0

tài liệu ôn tập, đề thi về giao dịch và đàm phán kinh doanh

tài liệu ôn tập, đề thi về giao dịch và đàm phán kinh doanh
... thi Giao dch m phỏn kinh doanh 3tc k nm 2014 (ngy thi 7/5/2014) Cõu 1: Phõn tớch thut núi di khụng ỏc ý v dng giao dch kinh doanh cõu l bi cnh giao dch v tm quan trng giao dch cõu l vỡ cỏc doanh ... cn chun b nhng thụng tin gỡ? MễN: GIAO DCH M PHN Cõu Phõn tớch s cn thit ca giao dch kinh doanh? Lun chng vỡ cỏc quan h giao dch li ngy cng tr nờn phc hn? *S cn thit ca GDKD: Con ngi phi sng xó ... bn cht ca giao dch m phỏn kd, phõn bit giao dch v m phỏn cõu 2: nờu cỏc thut giao dch anh hng húa n giao dich v m phỏn, cho vớ d -Cỏc hỡnh thc giao dch Cụng ngh hin i nh hng th no n giao dch?...
 • 58
 • 794
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp kết hợp phương pháp giản đồ logarit nồng độ (GLC) với phần mềm mathmatical để tính toán thành phần dung dịch trong cân bằng axit bazơ

Khoá luận tốt nghiệp kết hợp phương pháp giản đồ logarit nồng độ (GLC) với phần mềm mathmatical để tính toán thành phần dung dịch trong cân bằng axit  bazơ
... mathematica để tính toán thành phần dung dịch cân axit - bazơ 37 2.1.1 Tính toán cân dung dịch axit 37 2.1.2 Tính toán cân dung dịch bazơ 46 2.2 Sử dụng phương pháp giản đồ logarit nồng độ (GLC) ... nhiều đến tính axit bazơ dung dịch) Đối tượng nghiên cứu Cân axit - bazơ Phương pháp giản đồ logarit nồng độ (GLC) Phần mềm Mathematica với tính vẽ đồ thị Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên ... Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 2.1 Sử dụng phương pháp giản đồ logarit nồng độ (GLC) kết họp vói phần mềm mathematỉca để tính toán thành phần dung dịch cân axit...
 • 72
 • 184
 • 0

CHUYÊN đề hóa học PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập điện PHÂN DUNG DỊCH

CHUYÊN đề hóa học PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập điện PHÂN DUNG DỊCH
... nước bị điện phân, chất đóng vai trò làm tăng khả dẫn điện dung dịch PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - 5- IV BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN IV.1 Bài tập lý thuyết IV.1.1 Bài tập có lời giải Bài 1: ... xuất phương pháp A Điện phân dung dịch NaNO3, màng ngăn điện cực B Điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực C Điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN ... mol PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - 14 - IV.2.3 Bài tập tự giải Bài Khi điện phân dung dịch: NaCl, KNO3, AgNO3, CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp Dung dịch có pH tăng trình điện...
 • 20
 • 667
 • 0

Đề thi tuyển dụng môn tiếng anh phần từ vựng

Đề thi tuyển dụng môn tiếng anh phần từ vựng
... yet D however People wore they liked to the party: it was very casual A everything B nothing C anything D something Put the salt in the water and let it before adding the vegetables A ... don't you something worthwhile with your time instead of it! A spending B using C wasting D passing The police have issued to local shopkeepers to be on the lookout for thieves A complaints ... mother had died A choose B adopt C undertake D collect I don't think that red dress her A suits B matches C cheers D agrees Take this road and you will at the hotel in five minutes A arrive...
 • 28
 • 256
 • 2

Đề thi tuyển dụng môn tiếng anh trình độ a phần ngữ pháp

Đề thi tuyển dụng môn tiếng anh trình độ a phần ngữ pháp
... soon as C as good as D as much as 14 TRÌNH A: PH N NG PHÁP 10 A wise man once said that a change is almost a holiday A as good as B as long as C as soon as D as much as 11 These days, people ... away B Lenny sings he wants to get away, he wants to fly away C Lenny had sang he wanted to get away, he wanted to fly away D Lenny sang he wanted to get away, he wants to fly away 23 Jason asked ... well C Samira said that Monica had spoken English very well D Samira said that Monica speaks English very well Yolanda said, "I have to leave the class before 12:30." A Yolanda said that I have to...
 • 54
 • 269
 • 5

Đề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng lienvietbank đề 1

Đề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng lienvietbank  đề 1
... ro( TK 219 1, 219 2): Nếu trog kế toán DN trích lập dự phòng theo % ,đề ko rõ % d) 10 /07/X: +)KH trả gốc lãi -Nợ TK TM, TGTT( 10 11, 4 211 ):200tr Có TK 211 1:200tr - Nợ TK TM, TGTT( 10 11, 4 211 ):2.4tr ... 11 20tỷ - TGKH :9520 - Vỗn quỹ: 16 10 -Vốn tàii trợ, uỷ thác cho vay: 350tỷ - Tổng số =14 00 +11 20+9520 +16 10+350 =14 000tỷ Bảng cân đối kế toán cân II- Nghiệp vụ 1) Nợ TK TM (10 11) :700 Nợ TGKH (4 211 ):476 ... khác( 79):21tỷ b) Nợ chi khác( 89):7tỷ Có TM (10 11) :7tỷ 5) Trả lương a)Nợ TK lương vàphụ cấp( 8 51) :252 Có TK TG( nhân viên) :252 b) rút tền lương Nợ TK TG(nhân viên) : 210 Có TK TM (10 11) : 210 6) Nợ...
 • 3
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 1 khi điện phân dung dịch agno3 với dương cực là ag biết khối lượng mol của ag là 108 để trong 1h có 27g ag bám vào cực âm thì cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân làđề thi phân tích tín dụngđề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng shbđề thi tuyển dụng giao dịch viên sacombankđề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng sacombankđề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng vietinbankđề thi tuyển dụng kỹ sư phần mềmđề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng bắc átiến hành thí nghiệm điện phân dung dịch naclđề thi tuyển dụng ngân hàngđề thi tín dụngđề thi tín dụng sacombankđề thi tín dụngthủy phân dung dịchđề thi dạng đúng của từViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênLuyện tập chung Trang 47CV lop Quan tri nhan su 1QD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409CV đi số 2119Tổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnPháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNGBá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ