ĐỀ THI PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG

đề thi môn hóa đại cương 1

đề thi môn hóa đại cương 1
... thi môn hóa B C D E Câu Các nhi t i cương u có c u th ng u h p ch t c ng hóa tr u có nguyên t trung tâm tr ng thái lai hóa sp3d u có c u góc : 17 3oC; 245oC; 285oC nhi ... c ng hóa tr B Liên k t ion C L c Van der Waals D Liên k t c ng hóa tr phân c c E Liên k t hidro Câu 14 M t sinh viên v công th c Lewis (hay ki u Lewis) c a ion SCN − sau: thi môn hóa i cương ... hóa B u có c u ph ng o C u có góc liên k t kho ng 12 0 D u h p ch t c ng hóa tr E T t c ý Câu 11 Các nhi t nóng ch y 19 1oC; 651oC; 680oC; 773oC c a KI, KCl, AlI3, NaI Nhi t nóng ch y ch t tăng d...
 • 4
 • 186
 • 1

Những kiến thức Hóa học cơ bản và đề thi TSĐH theo chuyên đề Phần Hóa đại cương

Những kiến thức Hóa học cơ bản và đề thi TSĐH theo chuyên đề Phần Hóa đại cương
... thường http://hoahocsp.tk Kiến thức đề thi tuyển sinh ĐHCĐ môn Hóa học năm theo chuyên đề Cân phương trình phản ứng oxi – hóa khử * Quy tắc xác định số oxi hóa - Số oxi hóa nguyên tử đơn chất không ... 20 98 20 98 24 Kiến thức đề thi tuyển sinh ĐHCĐ môn Hóa học năm theo chuyên đề Phần 1: Fe+3 + 3OH → Fe(OH)3 0,01 1,07/107 = 0,01 +  NH + OH  NH +H O 0,03 0,672/22,4 = 0,03 Phần 2: Ba 2+ + ... Hệ-năm-Khối-Mã đề- Câu Ví dụ: ĐH2010A123C45  Hệ: Đại học, Năm 2010, Khối A, Mã đề: 123, Câu:45 (Tức Đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 khối thi: A, Mã đề 123, câu 45) Ths Huỳnh Thi n Lương 26...
 • 26
 • 281
 • 0

báo cáo thí nghiệm hoá đại cương (xác định bậc phản ứng dung dịch đệm )

báo cáo thí nghiệm hoá đại cương (xác định bậc phản ứng dung dịch đệm )
... lí tưởng mà H2 sinh thí nghiệm khí thực BÀI 4: XÁC ĐỊNH BẬC PHẢN ỨNG I/ Kết thí nghiệm : a/ Bậc phản ứng theo Na2S2O3 : TN Nồng độ ban đầu (M) ∆t1(s) ∆t2(s) ∆t3(s) ∆ttb(s) 0,4 93 48 25 55,33 ... dùng) ống ống Giải thích - pH ( 1) > pH ( 5) màu ( 1) nhạt màu ( 5) - Lượng HCl ( 1) ≈ lượng HCl ( 5) - Vì ( 5) nhiều ( 1) 4ml nước cất nên nồng độ H+ ( 1) < ( 5), nên pH ( 1) > pH ( 5) màu ( 1) nhạt ( 5) Còn ... 1.395 Cơ chế phản ứng viết sau: H2SO4 + Na2S2O3 → Na2SO4 + H2S2O3 ( 1) H2S2O3 → H2SO3 + S ↓ ( 2) Dựa vào kết TN kết luận phản ứng ( 1) hay ( 2) phản ứng định vận tốc phản ứng tức phản ứng xảy chậm...
 • 14
 • 9,078
 • 24

ôn thi hóa học phần hóa đại cương

ôn thi hóa học phần hóa đại cương
... kiến thức hóa học chương trình trung học phổ thông, gặp kỳ thi tuyển sinh đại học, người học cần coi thêm phần sau: IX Pin điện hóa học ăn mòn kim loại X Các phương pháp điều chế kim loại XI ... k[SO2]2[O2] v = k[N2][H2]3 v = k[H2][I2] IV Cân hóa học IV.1 Định nghĩa Cân hóa học cân tác chất với sản phẩm phản ứng cân (phản ứng thuận nghịch) Một phản ứng hóa học cân hay phản ứng thuận nghịch phản ... học loại nguyên tử (thứ nguyên tử) mà nguyên tử nguyên tố có số thứ tự nguyên tử Z Còn nguyên tử phần nhỏ nguyên tố hóa học mà giữ tính chất nguyên tố Thí dụ phân tử H2SO4 tạo nguyên tố hoá học...
 • 24
 • 123
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học phần hóa đại cương

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học  phần hóa đại cương
... 18,46 gam D 14,62 gam DHA 2010 PHẦN II TỰ LUYỆN HÓA ĐẠI CƯƠNG Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016 CHƯƠNG NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC VẤN ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ CHỦ ĐỀ ... …………/………… Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016 - Sự biến đổi hóa trị nguyên tố: 10 11 12 13 14 STT nhóm A Hóa trị ntố IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA Hóa trị cao với oxi Hóa trị với hidro ... có số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện Vị trí (chu kỳ, nhóm) X bàng tuần hoàn nguyên tố hóa học A chu kỳ 3, nhóm VA B chu kỳ 3, nhóm VIIA Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016...
 • 18
 • 263
 • 0

Đề thi Pháp Luật Đại Cương.doc

Đề thi Pháp Luật Đại Cương.doc
... thay đổi nội dung án, định có hiệu lực pháp luật đựơc giải theo trình tự: a Giám đốc thẩm b Tái thẩm c Phúc thẩm d Tất 15 Năng lực pháp luật pháp nhân chấm dứt pháp nhân: a Không hoàn thành nghĩa ... áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai ... có khả nhận thức 19 Năng lực hành vi pháp nhân xuất a Khi cấp dấu mã số thuế b Cùng với lực pháp luật c Khi có định thành lập pháp nhân d Tất 20 Sự biến pháp lý kiện thực tế: a Không phản ánh...
 • 6
 • 6,789
 • 202

Đề thi Vật lí đại cương

Đề thi Vật lí đại cương
... ghi thi u đơn vị thi u lần trừ 0,25đ.(0,5 điểm cho toàn bài) - HẾT Đề số ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN VẬT LÝ - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ... với vị trí vân tối thứ ban đầu Hết -( Cán coi thi không giải thích thêm ) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN Đề số MÔN VẬT LÝ - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (đáp án có trang) a, - Chọn ... giao đề) Câu 1.(3điểm) Người ta ném vật nặng 400g lên cao với vận tốc thẳng đứng v = 20m/s, bỏ qua ma sát Lấy g = 10m/s2 a, Tìm vận tốc độ cao vật sau ném 1s b, Vật lên đến điểm cao điểm khởi hành...
 • 6
 • 4,857
 • 161

Đề thi pháp luật đại cương

Đề thi pháp luật đại cương
... thay đổi nội dung án, định có hiệu lực pháp luật đựơc giải theo trình tự: a Giám đốc thẩm b Tái thẩm c Phúc thẩm d Tất 15 Năng lực pháp luật pháp nhân chấm dứt pháp nhân: a Không hoàn thành nghĩa ... áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai ... có khả nhận thức 19 Năng lực hành vi pháp nhân xuất a Khi cấp dấu mã số thuế b Cùng với lực pháp luật c Khi có định thành lập pháp nhân d Tất 20 Sự biến pháp lý kiện thực tế: a Không phản ánh...
 • 6
 • 2,492
 • 61

Đề thi tin học đại cương- cao đẳng điện tử K51- học kì 1

Đề thi tin học đại cương- cao đẳng điện tử K51- học kì 1
... hạn Đáp án: c 10 Phần khai báo biến sau C chiếm byte nhớ Var int M1 [10 0]; char M2 [10 0]; a) 3 01 b) 300 c) 302 d) 303 Đáp án: b II Phần lập trình Lập chương trình tính giá trị phần tử thứ n dãy ... phần tử thứ n dãy Fibonaci F(n) với n nhập từ bàn phím Biết quan hệ phần tử dãy Fibonaci: F(n +1) = F(n) + F(n -1) Trong F (1) = F(2) = Lập hai ma trận A3x3 B3x3 Nhập giá trị ngẫu nhiên cho ma trận ... (Registers) là: a) Điều khiển nhận lệnh b) Giải mã lệnh thực thi lệnh c) Vận chuyển thông tin thành phần bên máy tính d) Chứa thông tin phục vụ cho hoạt động CPU Đáp án: d Một máy tính sử dụng...
 • 3
 • 2,301
 • 20

Xây dựng E-Learning chương "liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" học phần hóa đại cương trường Cao Đẳng Giao thông vận tải 3

Xây dựng E-Learning chương
... “XÂY DỰNG E-LEARNING CHƯƠNG “LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ” HỌC PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3 Mục đích nghiên cứu Xây dựng e-learning chương liên kết hóa học cấu ... dạy học e-learning, cách thức xây dựng chương trình e-learning  Nghiên cứu phương pháp dạy học HĐC e-learning Xây dựng chương trình e-learning chương “LKHH&CTPT” dùng dạy học học phần HĐC trường ... Khách thể nghiên cứu: trình dạy học môn HĐC trường Đại học, Cao đẳng Đối tượng nghiên cứu: chương trình e-learning chương “LKHH&CTPT” học phần HĐC trường CĐ GTVT3 Nhiệm vụ đề tài Để thực đề tài...
 • 126
 • 845
 • 4

Xây dựng E-learning chương hóa học và dòng điện phần hóa đại cương trường Cao đẳng Kĩ thuật Cao Thắng

Xây dựng E-learning chương hóa học và dòng điện phần hóa đại cương trường Cao đẳng Kĩ thuật Cao Thắng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH _ Nguyễn Phúc Hậu XÂY DỰNG E-LEARNING CHƯƠNG HÓA HỌC VÀ DÒNG ĐIỆN PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT CAO THẮNG Chuyên ... HỌC VÀ DÒNG ĐIỆN PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG” Việc lựa chọn đề tài nhằm góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học trường cao đẳng, đại học ... Kỹ thuật Cao Thắng, trường đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề chất lượng giáo dục ngày nâng cao Chương XÂY DỰNG E-LEARNING CHƯƠNG “HÓA HỌC VÀ DÒNG ĐIỆN” PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG 2.1 Tổng quan chương...
 • 134
 • 460
 • 1

Học phần: Hóa đại cương

Học phần: Hóa đại cương
... xảy pin Tài liệu học phần Bài Giảng Môn Học Hóa Đại Cương Tập I Biên soạn: Bùi Thị Bửu Huê Bài Giảng Môn Học Hóa Đại Cương Tập II Biên soạn: Võ Hồng Thái Bài Giảng Môn Học Hóa Đại Cương Tập III ... phân nhóm Biến thiên lượng ion hóa thứ chu kỳ, phân nhóm Biến thiên lượng anion hóa (năng lượng anion hóa) Chƣơng Liên Kết Hóa Học I Đại cương liên kết hóa học II Liên kết ion Định nghĩa ... Chƣơng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Và Điện Hóa Nhắc lại định nghĩa khái niệm: Số oxi hóa; Chất oxi hóa; Chất khử; Quá trình oxi hóa; Quá trình khử; Phản ứng oxi hóa khử Cặp oxi hóa khử (Ox/Kh) Thế...
 • 6
 • 696
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn hóa đại cươngđề thi môn hóa đại cương a1ngân hàng đề thi môn hóa đại cươngđề thi học phần hóa đại cươngđề thi kết thúc học phần hóa đại cươngsử dụng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề trong dạy học phần hóa đại cương và vô cơ thptđề thi tin học đại cương phần excelđề cương chi tiết học phần hóa đại cươngthí nghiệm hóa đại cương phản ứng oxi hóa khử và điện hóabáo cáo thí nghiệm hoá đại cương xác định bậc phản ứng dung dịch đệmbao cao thi nghiem hoa dai cuong phan tich the tichđáp án đề thi tin học đại cương phần word cuối kì ftuđề thi thuỷ lực đại cươngđề thi pháp luật đại cươngđề kiểm tra hóa đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây