sáng kiến kinh nghiệm biên soạn tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành hóa học 11 nâng cao

skkn biên soạn liệu hỗ trợ dạy học thực hành hóa học 11 nâng cao

skkn biên soạn tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành hóa học 11 nâng cao
... kĩ thực hành hóa học học sinh Các câu hỏi sau biên soạn dựa nội dung thực hành hoá học 11 nâng cao 2.2.2.1 Thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kĩ thực hành hóa học học ... sáng tạo vấn đề thực tế có liên quan tới hóa học Do đánh giá đầy đủ chất lượng dạy học hoá học không gắn với việc đánh giá kết dạy học thí nghiệm thực hành Tuy nhiên kết dạy học hóa học đánh giá ... học sinh làm thí nghiệm thực hành hóa học 4 1.3 Từ thực tế tổ chức dạy học thực hành trường THPT, rút nhận xét sau: + Khi HS chuẩn bị tốt, nắm vững bước tiến hành T/N việc tổ chức tiết dạy học...
 • 26
 • 139
 • 0

thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông
... lớp 12 phần cho HS 46 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 THPT 2.1 sở khoa học việc thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học Khi thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học, việc ... thú học tập; giúp phục vụ tốt cho hoạt động dạy học giáo viên học sinh, lựa chọn đề tài “THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Cao Thị Minh Huyền THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học...
 • 158
 • 376
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: biện pháp rèn luyện và giáo dục học sinh cá biệt

Sáng kiến kinh nghiệm: biện pháp rèn luyện và giáo dục học sinh cá biệt
... dụng cách thức giáo dục cho lớp mẫu giáo vào bậc tiểu học, áp dụng cách thức giáo dục cho bậc trung học vào học sinh tiểu học Có vậy, giáo dục học sinh bậc tiểu học phát triển cách nhân cách ... biện pháp giáo dục nêu cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013, kết sau: 1./- Nhóm học sinh biệt học tập : Giáo viên: Trần Võ Hoàng - 10 - Trường TH Lê Quý Đôn Đề tài: Biện pháp Rèn luyện Giáo dục học ... rằng, việc giáo dục cho học sinh biệt việc làm khó khăn thời gian Tuy nhiên với kinh Giáo viên: Trần Võ Hoàng - 11 - Trường TH Lê Quý Đôn Đề tài: Biện pháp Rèn luyện Giáo dục học sinh biệt nghiệm...
 • 13
 • 1,059
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD
... cứu Giáo dục học sinh "Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm: - Nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách cho học sinh hiệu môn học - Giúp học sinh hiểu ... làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" nhận thấy trách nhiệm ngời dạy học môn Giáo dục công dân đa vận động vào trình dạy học với mục đích củng cố đạo đức dân tộc, giáo dục học sinh có phẩm chất ... đức sáng ngời, soi đờng lối cho hệ ngời Việt Nam hôm mai sau Nếu coi nhẹ việc nghiên cứu giảng dạy môn đạo đức Tiểu học, môn Giáo dục công dân trờng phổ thông ngợc lại với t tởng Hồ Chí Minh, ...
 • 16
 • 526
 • 4

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG một số kỹ THUẬT dạy học THIẾT kế bài tập về NHÀ CHO TIẾT đọc HIỂU TIẾNG ANH lớp 12 NHẰM CỦNG cố KIẾN THỨC và PHÁT TRIỂN DUY NGÔN NGỮ của học SINH

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG một số kỹ THUẬT dạy học THIẾT kế bài tập về NHÀ CHO TIẾT đọc HIỂU TIẾNG ANH lớp 12 NHẰM CỦNG cố KIẾN THỨC và PHÁT TRIỂN tư DUY NGÔN NGỮ của học SINH
... sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh hội đồng khoa học sở ... Tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh Ý nghĩa tác dụng giải pháp Thiết kế tập nhà giúp học sinh: hệ thống kiến thức đọc hiểu có hiệu quả, phát triển ngôn ngữ, ... triển đáp ứng yêu cầu thi cử Với cách thiết kế này, xây dựng số đề tài SKKN khác như: • Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 10 nhằm củng cố kiến thức...
 • 36
 • 283
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CẢM CÚM CHO HỌC SINH NỘI TRÚ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CẢM CÚM CHO HỌC SINH NỘI TRÚ
... cho học sinh nội trú; *Một số kinh nghiệm thực công tác vệ sinh trường học; *Biện Pháp phòng chống bệnh HYSTARIA học sinh nữ; *Biện pháp giáo dục kỹ giữ gìn vệ sinh cá nhân cho học sinh nội trú ... tháng năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CẢM CÚM CHO HỌC SINH NỘI TRÚ” Họ tên tác giả: Vũ Thị Thu Hường ... khăn - Học sinh nội trú, ăn sinh hoạt nên dễ lây nhiễm cúm; - Nhận thức vệ sinh, phòng bệnh, hiểu biết bệnh cúm học sinh phụ huynh nhiều hạn chế - Đa số học sinh có tâm lý coi bệnh cảm cúm bệnh...
 • 18
 • 422
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng một số phương pháp dạy học Lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh phổ thông khi dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (SGK Lịch sử 10, Chương trình cơ bản)

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng một số phương pháp dạy học Lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh phổ thông khi dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (SGK Lịch sử 10, Chương trình cơ bản)
... ĐOẠN TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XV A/ Các phương pháp dạy học để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ kỷ X đến kỷ XV  Khai thác triệt để nội dung lịch sử theo phương ... Phước Vận dụng số phương pháp dạy học lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trường trung học phổ thông YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG KHI DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (Lớp 10) GIAI ĐOẠN ... kỳ lịch sử Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề: Vận dụng số phương pháp dạy học Lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh phổ thông dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ kỷ X đến kỷ...
 • 35
 • 375
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm maple trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm maple trong dạy học môn toán
... việc nghiên cứu ứng dụng giáo viên gặp khó khăn Trong năm học nầy SGD Bến Tre có mở đợt tập huấn cho giáo viên môn toán THCS THPT, mời báo cáo ứng dụng phần mềm MAPLE dạy học môn toán Tổng kết ... việc ứng dụng Maple việc dạy học Qua SKKN nầy hy vọng Thầy Cô giảng dạy toán cấp THPT nâng cao khả vận dụng Maple vào công tác giảng dạy Đồng thời qua SKKN nầy giúp cho Thầy Cô giảng dạy môn toán, ... dạy học Nội dung SKKN đề cập đến vấn đề sau đây: Ứng dụng Maple soạn giáo án điện tử Ứng dụng Maple soạn đề thi đáp án Ứng dụng Maple tạo thư viện toán mẫu Giới thiệu số hàm tự tạo Cách tạo phần...
 • 25
 • 1,543
 • 14

Sáng kiến kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng day học...

Sáng kiến kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng day học...
... luyện kĩ sửa dụng đồ, lợc đồ tờng thuật trận đánh B Thiết bị sử dụng đồ dùng: - Lợc đồ tiến công quân Tống vào nớc ta lần thứ II - Lợc đồ công phòng tuyến Nh Nguyệt c Các thao tác sử dụng đồ dùng ... sơ đồ, lợc đồ Chính ngời giáo viên dạy Lịch Sử cần phải biết phân loại đồ dùng có phơng pháp sử dụng thích hợp lên lớp a Loại đồ dùng vật có thật: Loại đồ vật Các phân loại đồ dùng phơng pháp sử ... thuật luyện kim từ kinh nghiệm nghề làm gốm Kết đạt đợc Đối lớp không sử dụng đồ dùng Số học sinh đạt tỷ lệ trắc nghiệm Đối với lớp sử dụng đồ dùng Số học sinh đạt tỷ lệ trắc nghiệm 45% (lớp A)...
 • 10
 • 657
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực trong dạy học Vật Lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực trong dạy học Vật Lí 9
... Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học môn Vật Tôi nghiên cứu, phân loại áp dụng số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học môn Vật ... pháp dạy học thực nghiệm Vật lí; Phương pháp dạy học theo nhóm; Phương pháp dạy học tượng Vật lí; Phương pháp dạy học đại lượng Vật lí; Phương pháp dạy học định luật Vật lí; Phương pháp dạy học ... giảng dạy giáo viên trình tiếp thu kiến thức học sinh Vật môn học có ưu việc phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Các dụng cụ thí nghiệm phương phương pháp dạy học tích cực học...
 • 21
 • 377
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học bằng vật thật trong tiết dạy cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học bằng vật thật trong tiết dạy cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh
... Chính lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học vật thật tiết dạy cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh nhằm tìm phương pháp giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh ... nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm cho thấy việc sử dụng đồ dùng vật thật tiết học Cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh nói riêng môn học khác nói chung đem lại kết khích lệ đồ dùng, đồ vật đem ... VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỤC YÊN TRƯỜNG MẦM NON HỒNG NGỌC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP BẰNG VẬT THẬT TRONG TIẾT HỌC CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI Họ...
 • 16
 • 834
 • 4

sáng kiến kinh nghiệm số phức và ứng dụng trong hình học của thầy cao minh quang, thpt chuyên nguyễn bỉnh khiêm, vĩnh long

sáng kiến kinh nghiệm số phức và ứng dụng trong hình học của thầy cao minh quang, thpt chuyên nguyễn bỉnh khiêm, vĩnh long
... MATHVN.COM Cao Minh Quang THPT chun Nguy n B nh Khiêm, Vĩnh Long CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC & ỨNG DỤNG 02/2009 www.MATHVN.com MATHVN.COM L I NĨI ð U ***** ... ơn! Vĩnh Long, Xn 2009 Cao Minh Quang www.MATHVN.com MATHVN.COM M cl c ***** Trang L i nói đ u .3 M c l c Chương ð nh nghĩa phép tốn Chương S ph c hình ... cách chi ti t, kèm theo tốn ví d n hình Chương chương nêu lên m i quan h gi a s ph c hình h c, cu i m i chương tốn hình h c đư c gi i b ng cơng c s ph c, nh ng tốn hình h c hay khó t đ thi h c sinh...
 • 36
 • 444
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG DẠY HỌC DẠNG TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” cho hs lớp 4p 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG DẠY HỌC DẠNG TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” cho hs lớp 4p 4
... Mỗi toán thể qua thuật toán ẩn dạng toán, mang tính hệ thống quan hệ mật thiết với Chương trình toán 4, toán xếp dạng toán điển hình như: Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó, tìm hai số biết ... số biết hiệu tỉ số hai số Dạy dạng toán giáo viên cần hình thành cho học sinh kĩ giải toán phương pháp số học Học sinh nắm vững chất dạng toán, tóm tắt toán đồ, giải toán Thực tế cho thấy, khả ... vào chất dạng toán Để góp phần nâng cao hiệu dạy học toán tiểu học khắc phục lỗi sai học sinh đầu tư thời gian nghiên cứu mạnh dạn đưa " Kinh nghiệm dạy giải toán đồ đoạn thẳng : Tìm hai số...
 • 4
 • 542
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm bộ môn quản lý quản lý đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

sáng kiến kinh nghiệm bộ môn quản lý quản lý đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
... ĐT đổi quản lý, đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Giúp giáo viên cao lực xây dựng quy trình làm đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề kiểm tra - Tạo điều ... Gia Hội SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Thúc đẩy trình dạy học trọng tâm chuẩn kiến thức, kỹ năng; giáo viên nâng cao nghiệp vụ tạo quản lí đề kiểm tra Nội dung quản lí hoạt động đổi kiểm tra đánh giá 3.1 ... học kiểm tra đánh giá nhà trường với nội dung sau: I- Thực trạng hoạt động đổi phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá (KTĐG) quản đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: - Việc đổi...
 • 18
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm sơ đồ tư duysáng kiến kinh nghiệm bản đồ tư duysang kien kinh nghiem tao su tu tin cho tremam nonsáng kiến kinh nghiệm biện pháp tạo hứng thú cho trẻ mầm nonsang kien kinh nghiem biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn toán lớp 4sáng kiến kinh nghiệm trong soạn thảo văn bảnsáng kiến kinh nghiệm biện pháp rèn học sinh yếusang kien kinh nghiem bien phap quan li xay dung truong mam non docsáng kiến kinh nghiệm rèn luyện tư duy cho học sinh trong giảng dạy hình học 8sang kien kinh nghiem lop 3 tu nhien xa hoisáng kiến kinh nghiệm biện pháp để dạy hiệu quả tiết language focus tiêng anh 9sang kien kinh nghiem tao su tu tin trong giao tiep cho tre docsáng kiến kinh nghiệm môn luyện từ và câu lớp 2 – kiểm tra docsáng kiến kinh nghiệm vận dụng tư duy giải toán vào thực tiễnsáng kiến kinh nghiệm biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ họcGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng thuyết trình và trình bàyKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ