SKKN một số BIỆN PHÁP áp DỤNG TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG PHẢN ỨNG OXI hóa KHỬ của bộ môn hóa học lớp 10

skkn một số BIỆN PHÁP áp DỤNG TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG PHẢN ỨNG OXI hóa KHỬ của bộ môn hóa học lớp 10

skkn một số BIỆN PHÁP áp DỤNG TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG PHẢN ỨNG OXI hóa KHỬ của bộ môn hóa học lớp 10
... electron, khử nhận electron Biết được: Chất oxi hóa, chất khử, oxi hóa, khử theo chương trình lớp lớp 10 Tuy nhiên lớp 10 khái niệm sâu chất phản ứng hóa học Kĩ - Phân biệt chất oxi hóa chất khử, oxi ... phản ứng hóa học Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy ra: A Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu B Sự khử Fe2+ khử Cu2+ C Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu D Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu Cho 3,6 gam Mg tác dụng ... hóa) chất nhường e Số oxi hóa tăng - Chất oxi hóa (chất bị khử) chất nhận electron Số oxi hóa giảm - Sự oxi hóa nhường electron - Sự khử nhận electron - Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có chuyển e...
 • 28
 • 70
 • 0

skkn một số BIỆN PHÁP áp DỤNG KHI dạy lập các BẢNG NHÂN và học THUỘC BẢNG NHÂN đã lập được ở lớp 3

skkn một số BIỆN PHÁP áp DỤNG KHI dạy lập các BẢNG NHÂN và học THUỘC BẢNG NHÂN đã lập được ở lớp 3
... Đối với học sinh lớp lớp 3A4 trường tiểu học ……… 2./Phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp áp dụng lập bảng nhân học thuộc bảng nhân lập lớp V./ Các phương pháp nghiên cứu: 1./ Phương pháp lý thuyết: ... vào bậc học cao vận dụng vào thực tiển III./ Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu qua học sinh lớp lớp 3A trường tiểu học Một số biện pháp áp dụng dạy lập bảng nhân học thuộc bảng nhân lập lớp IV./ ... tư cách chắn Con đường xem qui trình có bước cách hệ thống thứ tự sau : - Dạy lập bảng nhân lớp - Dạy học thuộc bảng nhân lập 1./ Dạy lập bảng nhân lớp a./ Như biết bảng nhân từ đến học lớp...
 • 16
 • 896
 • 5

skkn một số phương pháp áp dụng trong đợt bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho giáo viên ở trường

skkn một số phương pháp áp dụng trong đợt bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho giáo viên ở trường
... BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : Qua số liệu kết hai năm vừa qua tơi mạnh dạn đưa số phương pháp áp dụng cho đợt bồi dưỡng kiến thức cơng nghệ thơng tin cho giáo viên đầu năm học 2009 – 2010 sau: - Bồi dưỡng ... phát cho giáo viên đợt bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thực soạn thảo giảng điện tử ơn lại kiến thức cho nhà hay lúc rảnh rỗi 1/ Bồi dưỡng, củng cố lại kiến thức cho giáo viên sử dụng ... tin, giáo viên bồi dưỡng tin học thường xun, đến 100% giáo viên kiến thức tin học văn phòng, 95% giáo viên có chứng A tin học, máy tính khối văn phòng kết nối mạng Internet tạo điều kiện cho...
 • 17
 • 111
 • 0

SKKN Một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5

SKKN Một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5
... làm thí nghiệm. ) Biện pháp Áp dụng số kĩ thuật dạy học vào dạy Khoa học lớp 5: Ngoài việc sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột làm phương pháp chủ đạo giảng dạy hoạt động thực hành thí nghiệm môn ... dụng thử nghiệm "Một số biện pháp áp dụng dạy dạng thực hành thí nghiệm môn Khoa học lớp 5" làm cảm thấy say mê với nghề dạy học Tôi tin cuối năm học này, không tỉ lệ học sinh khá, giỏi môn Khoa ... sống PHẦN THỨ VIII: KẾT LUẬN CHUNG Lựa chọn "Một số biện pháp áp dụng dạy dạng thực hành thí nghiệm môn Khoa học lớp 5" vấn đề cần thiết cho khối lớp không riêng khối lớp Dạng thực hành thí nghiệm...
 • 46
 • 352
 • 0

skkn một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5

skkn một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5
... làm thí nghiệm. ) Biện pháp áp dụng số kĩ thuật dạy học vào dạy Khoa học lớp 5: Ngoài việc sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột làm phương pháp chủ đạo giảng dạy hoạt động thực hành thí nghiệm môn ... vận dụng thử nghiệm "Một số biện pháp áp dụng dạy dạng thực hành thí nghiệm môn Khoa 35 học lớp 5" làm cảm thấy say mê với nghề dạy học Tôi tin cuối năm học này, không tỉ lệ học sinh khá, giỏi môn ... sống Phần thứ VIII: Kết luận chung Lựa chọn "Một số biện pháp áp dụng dạy dạng thực hành thí nghiệm môn Khoa học lớp 5" vấn đề cần thiết cho khối lớp không riêng khối lớp Dạng thực hành thí nghiệm...
 • 40
 • 137
 • 0

SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể

SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể
... 5-6 tuổi Đóng góp mặt thực tiễn: - Đóng góp số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua môn làm quen văn học thể loại truyện kể. - Tạo cho trẻ ... triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, trẻ hứng thú học môn văn học thể loại tryuện kể 2.4 Bài học kinh nghiệm : Từ kết rút học kinh nghiệm dậy trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua môn làm quen văn học ... luyện cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc thể qua việc thực hai nhiệm vụ dạy trẻ đối thoại trò chơi,và độc thoại qua môn làm quen văn học thể loại truyện kể Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ mạch lạc thể lúc...
 • 25
 • 1,127
 • 4

SKKN mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre DTTS vung cao trong truong mam non

SKKN mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre DTTS vung cao trong truong mam non
... ni dung v ch cho vic dy ting Vit cho tr DTTS cho thỏng hc/ nm - T chc xõy dng im mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS v cho giỏo viờn tham quan lp hc xõy dng im - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v ni dung ... Bi dng nõng cao kin thc v phng phỏp Tng cng ting Vit cho tr DTTS cho giỏo viờn u nm hc t chc hun ni dung chuyờn cho GV ton trng vi cỏc ni dung chớnh sau: - In n cung cp ti liu cho GV (chuyờn ... hc - dựng trang thit b phc v cho vic dy v hc cha m bo, cha phong phỳ cho vic dy ting Vit cho tre DTTS - Giỏo viờn cha bit cỏch xõy dng mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS lp hc - Kh nng úng gúp,...
 • 14
 • 3,124
 • 6

skkn một số biện pháp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong trường mẫu giáo

skkn một số biện pháp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong trường mẫu giáo
... trước Lớp Lớn và lớp lớn chọn và áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Một vài kinh nghiệm giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo của tác giả Nguyễn Thị Lợi và Trần ... khoa học một cách mạnh dạng và hiệu quả Trên là một vài biện pháp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mẫu giáo được thực hiện và đạt hiệu quả cao Tuy nhiên sẽ không ... vài kinh nghiệm giúp trẻ mẫu giáo học tốt môn văn học” Cô Nguyễn Thị Lợi báo cáo đề tài “ Một vài kinh nghiệm giáo dục lễ giáo trường mẫu giáo đạt loại C cấp Tỉnh...
 • 7
 • 368
 • 0

skkn một số biện pháp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

skkn một số biện pháp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên trong trường mầm non
... cách làm theo định hướng Xây dựng, bồi dưỡng, quản đội ngũ giáo viên Một số biện pháp xây dựng quản đội ngũ giáo viên 4.1 Khảo sát tình hình thực tế đội ngũ giáo viên Khi xác định vị trí, ... cách làm theo định hướng Xây dựng, bồi dưỡng, quản đội ngũ giáo viên Một số biện pháp xây dựng quản đội ngũ giáo viên 4.1 Khảo sát tình hình thực tế đội ngũ giáo viên 18 Khi xác định vị ... xây dựng quản đội ngũ giáo viên Trong phạm vi đề tài xin đề cập đến vấn đề: Xây dựng quản đội ngũ giáo viên trường Mầm non II Giải vấn đề Cơ sở khoa học Trường Mầm non trung tâm giáo...
 • 24
 • 454
 • 0

SKKN Một số biện pháp xây dựng Nền nếp - kỷ cương trong trường mầm non

SKKN Một số biện pháp xây dựng Nền nếp - kỷ cương trong trường mầm non
... trình xây dựng Nền nếp kỷ cương trường Hoạ Mi thân tích luỹ số kinh nghiệm Tôi xin trình bày số biện pháp dạng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : Một số biện pháp xây dựng Nền nếp kỷ cương ... cố nâng cao vấn đề “ Nền nếp kỷ cương giai đoạn - Giới hạn, phạm vi SKKN: áp dụng trường MN Hoạ Mi – Quận Cầu giấy II- Giải vấn đề: 1- Một số khái niệm liên quan: - Nền nếp : Là lề lối, nội ... dụ: Năm học 2003 – 2004, xây dựng kế hoạch thực “ Nền nếp kỷ cương : Thời gian Nội dung xây dựng Nền nếp kỷ cương 8/2003 - Học tập nhiệm vụ năm học Sở – PGD - Thông báo kết tuyển dụng...
 • 21
 • 792
 • 1

SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm non

SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm non
... giáo viên, nhân viên trường xây dựng Nền nếp – kỷ cương để đạt mục tiêu đề Quá trình xây dựng Nền nếp kỷ cương trường MN Quảng Lộc thân tích luỹ số biện pháp sau: Xây dựng kế hoạch – đạo ... biện pháp xây dựng Nền nếp – Kỷ cương trường mầm non Kính mong Hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung thêm để có nhiều kinh nghiệm việc xõy dựng Nền nếp - kỷ cương nhà trường 15 ... cường cố Nền nếp – kỷ cương đôi với phát huy dân chủ nhà trường VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Khi xây dựng Nền nếp – kỷ cương chặt chẽ nhà trường, nhận thấy: Từng thành viên nhà trường vui...
 • 15
 • 2,365
 • 8

skkn Một số biện pháp sử dụng Bản đồ tư duy trong việc dạyhọc môn Ngữ Văn THCS

skkn Một số biện pháp sử dụng Bản đồ tư duy trong việc dạy và học môn Ngữ Văn THCS
... Dương Một số biện pháp sử dụng Bản đồ việc dạy học môn Ngữ Văn THCS Như vậy, dễ dàng sử dụng Bản đồ kết hợp việc dạy học với dùng để cô đọng kiến thức học cho học sinh ghi Việc sử dụng đồ ... Hải Dương Một số biện pháp sử dụng Bản đồ việc dạy học môn Ngữ Văn THCS việc khoa học Sử dụng đồ giúp cho thành viên hiểu nội dung học cách rõ ràng hệ thống Việc ghi nhớ vận dụng tốt Chỉ ... động vẽ đồ lớp tiện ích Trường THCS Ba Khâm -Trang 25- Giáo viên: Nguyễn Hải Dương Một số biện pháp sử dụng Bản đồ việc dạy học môn Ngữ Văn THCS - Cần có cân nhắc ứng dụng đồ vào việc soạn,...
 • 30
 • 527
 • 0

SKKN Một số biện pháp xây dựng thực đơn đảm bảo lượng can xi, sắt - vitamin B1, A trong khẩu phần ăn của trẻ tại trường Mầm non

SKKN Một số biện pháp xây dựng thực đơn đảm bảo lượng can xi, sắt - vitamin B1, A trong khẩu phần ăn của trẻ tại trường Mầm non
... tẻ: thực phẩm giàu Vitamin B1 - Đỗ xanh: thực phẩm giàu vitamin B1và sắt - Cà rốt: giàu can xi tiền vitaminA - Hành, mùi: thực phẩm giàu can xi - Thịt gà: thực phẩm giàu Vitamin A - Thịt lợn n a ... nhng thc phm giu Can xi, st v Vitamin B1, A vo thc n hng ngy ca tr a La chn thc phm: Nh trờn ó nờu Canxi, St v Vitamin B1, A rt cn cho tr em thc n hng ngy ca tr cung cp lng Vitamin v khoỏng cht ... ch lng Canxi , st, vitamin B1, Ab hao ht ch bin Trong trình thực tr-ờng cho thấy việc l a chọn thực phẩm nh- trình bày đảm bảo - c định l-ợng calo tỉ lệ chất so với yêu cầu cần đạt trẻ chuẩn...
 • 27
 • 702
 • 2

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CÁC THIẾT KẾ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌCSỞ

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CÁC THIẾT KẾ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... tiễn Nội dung nghiên cứu Các yêu cầu tổ chức thiết kế hoạt động Đội Các bước tiến hành thiết kế hoạt động Đội Mẫu thiết kế hoạt động Đội cụ thể Kết Kết luận Đề xuất Phụ lục Tài liệu tham khảo ... Chính yêu cầu trên, tiến hành thiết kế hoạt động Đội, theo tôi, người thiết kế cần phải nắm vững vấn đề sau : - Hoạt động Đội thực chất hoạt động giáo dục, hoạt động nhà trường dù lớn hay nhỏ phải ... lượng hiệu hoạt động Liên đội nhà trường Do hoạt động đội nhà trường có sôi hay không, có hiệu thiết thực hay không phụ thuộc vào lực phẩm chất người Tổng phụ trách Vì thế, để có hoạt động Đội...
 • 21
 • 194
 • 0

SKKN một số biện pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh trong công tác chủ nhiệm

SKKN  một số biện pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh trong công tác chủ nhiệm
... ca mỡnh - Cỏc GVCN cha cú phng phỏp ti u, hoc cú dựng mt s phng phỏp cụng tỏc ch nhim nhng khụng hiu qu Nht l i vi cỏc giỏo viờn tr mi trng - Trong cụng tỏc ch nhim ch chỳ tõm vo vic rốn luyn, ... thụng tin cỏ nhõn hc sinh t in theo mu cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phiếu thu thập thông tin cá nhân học sinh Lớp 12A3 H tờn hc sinh: Ngy sinh: / / ... lp tụi ch nhim, tụi ó a ch tiờu nh sau: + o c t 100% loi khỏ tr lờn (trong ú 65% t loi tt) + Hc lc t 100% trờn trung bỡnh (trong ú 20% t khỏ tr lờn) 10 + t lp tiờn tin, th lp vng mnh + Hon thnh...
 • 20
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp – kỷ cương trong trường mầm nonskkn mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre dtts vung cao trong truong mam nonskkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thướcskkn mot so bien phap xay dung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc son laskkn một số biện pháp xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và tiên tiếnskkn một số biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường thpt trần hưng đạomột số biện pháp áp dụng khi dạyskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn lịch sử ở lớp 5 thcs thị trấn cẳm thủyskkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới vnen tại trường tiểu họcskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ngày ở bậc tiểu họcmột số biện pháp giúp trẻ 34 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua bộ môn làm quen văn học thể loại truyệnmột số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm gỗ của công ty tnhh an phướcmột số bài tập tình huống trong giảng dạy chươngdown loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANdown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh