SKKN hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ năng khai thác atlat trong học tập phần địa lý tự nhiên việt nam

skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ năng khai thác átlát trong học tập phần địa lí linh tế - xã hội việt nam

skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ năng khai thác átlát trong học tập phần địa lí linh tế - xã hội việt nam
... Cảnh -2 - Hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ khai thác ÁTLÁT học tập phần địa kinh tế - hội Việt Nam HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 KỸ NĂNG KHAI THÁC ÁTLÁT TRONG HỌC TẬP PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT ... Đức - Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh -4 - Hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ khai thác ÁTLÁT học tập phần địa kinh tế - hội Việt Nam địa kinh tế - hội Việt Nam từ tài liệu Atlat Từ đó, góp phần ... Nguyễn Văn Đức - Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh - 13 - Hướng dẫn học sinh lớp 12 kỹ khai thác ÁTLÁT học tập phần địa kinh tế - hội Việt Nam V-TÀI LIỆU THAM KHẢO: Địa lớp 12 - Lê Thông (chủ...
 • 16
 • 280
 • 0

XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
... để xây dựng nội dung giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh II XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Ở MỘT SỐ PHẦN, MỘT SỐ BÀI TRONG SGK ĐỊA LÝ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP ... ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM - LỚP THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA SGK ĐỊA LÝ LỚP - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Đặc điểm SGK địa lớp Khả chương ... Tổ chức dạy học Xây dựng nội dung giảng phần địa tự nhiên Việt Nam theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Bài 4: Biển Việt Nam 1- Yêu cầu 2- Kiến thức 3- Đồ dùng dạy học 4- Cấu...
 • 24
 • 434
 • 0

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa tự nhiên Việt Nam

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa lý tự nhiên Việt Nam
... hËu, thđy v¨n, ®Êt, sinh vËt… c¸c nhµ ®Þa ViƯt Nam chia c¶nh quan tù nhiªn n íc ta thµnh ba miỊn ®Þa tù nhiªn Khi d¹y c¸c miỊn ®Þa tj nhiªn ViƯt Nam cã thn lỵi häc sinh ®· bíc ®Çu lµm ... miỊn ®Þa tù nhiªn ViƯt Nam? Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n, t«i mn cïng c¸c b¹n ®ång nghiƯp trao ®ỉi mét sè kinh nghiƯm vỊ híng dÉn häc sinh khai th¸c kªnh h×nh bµi d¹y c¸c miỊn ®Þa tù nhiªn ... h×nh miỊn Nam Trung Bé - Nam Bé, t«i cã hái: Dùa vµo h×nh 43.1, em h·y cho biÕt: MiỊn Nam Trung Bé vµ Nam Bé cã mÊy khu vùc ®Þa h×nh chÝnh? Nªu ®Ỉc ®iĨm tõng khu vùc ®Þa h×nh? PhÇn lín häc sinh ®Ịu...
 • 14
 • 426
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn địalớp 1 – hướng dẫn hs khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa tự nhiên Việt Nam pptx

Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí lớp 1 – hướng dẫn hs khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa lý tự nhiên Việt Nam pptx
... học địa kinh tế xã hội lớp tới III KẾT THÚC VẤN ĐỀ Qua dạy miền địa tự nhiên Việt Nam, tơi nhận thấy việc hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình, lược đồ sách giáo khoa, biểu đồ, Atlat địa ... nhà địa Việt Nam chia cảnh quan tự nhiên nước ta thành ba miền địa tự nhiên Khi dạy miền địa tjư nhiên Việt Nam có thuận lợi học sinh đ• bước đầu làm quen với việc nghiên cứu tự nhiên, ... học địa kinh tế x• hội lớp tới.III KẾT THÚC VẤN ẹỀQua dạy miền địa tự nhiên Việt Nam, tơi nhận thấy việc hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình, lược đồ sách giáo khoa, biểu đồ, Atlat địa...
 • 26
 • 654
 • 1

HỌC PHẦN ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
... 13 HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM KHU ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Nằm phía nam Mb & ĐBBB, phía bắc tiếp giáp với khu Đông Bắc, phía tây bắc giáp với VB, phía nam tây nam giap với miền Tb & BTB I- ĐỊA ... phú… VI- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN 1- Địa chất: hình thành từ lớp phù sa đệ tứ hệ thống sông Hồng Và Thái Bình bồi đắp, lấn biển 17 HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2- Địa hình: thấp phẳng, nghiêng ... Thâm canh, tăng vụ 18 HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM SỰ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA KHU ĐÔNG BẮC VÀ VIỆT BẮC KHU VIỆT BẮC KHU ĐÔNG BẮC ĐỊA CHẤT - Là khu có trình phát triển địa chất cổ vùng la cổ...
 • 19
 • 1,133
 • 0

Đề cương chi tiết học phần địa tự nhiên Việt Nam - du lịch

Đề cương chi tiết học phần địa lý tự nhiên Việt Nam - du lịch
... vệ tự nhiên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khai thác phải đôi với bảo vệ Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Địa tự nhiên Việt Nam đại cương môn học đặc điểm chung, thành phần tự nhiên Việt Nam Học ... – Atlat địa Việt Nam – TT đồ tranh ảnh giáo dục – 2000 [2] Vũ Tự Lập – Địa tự nhiên Việt Nam T1,2 – NXB GD Hà Nội – 1978 [3] Đặng Duy Lợi, Nguyễn Thục Nhu – Địa tự nhiên Việt NamNXB GD ... Học phần giới thiệu cách vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ; đặc điểm chung tự nhiên Viêt Nam; hợp phần tự nhiên Việt Nam Qua người học đánh giá tiềm vai trò điều kiện tự nhiên việc phát triển KT-...
 • 4
 • 312
 • 1

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH KHAI THÁC địa tự NHIÊN VIỆT NAM QUA ATLAT

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH KHAI THÁC địa lý tự NHIÊN VIỆT NAM QUA ATLAT
... KẾT QUẢ Qua đề tài Hướng dẫn học sinh khai thác địa tự nhiên Việt Nam qua Atlat thân nhận thấy hướng dẫn học sinh khai thác Atlat cách cụ thể học sinh cách sử dụng Atlat mà biết khai thác tốt ... Hướng dẫn học sinh khai thác địa tự nhiên Việt Nam qua Atlat • Mục đích đề tài: Giúp cho học sinh tự rèn luyện kĩ khai thác kiến thức tự nhiên từ Atlat học lớp, nhà tự trả lời câu hỏi địa ... ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM QUA ATLAT I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tính cấp thiết đề tài Trong việc dạy học Địa trường phổ thông Atlat địa Việt Nam có ý nghĩa quan...
 • 19
 • 199
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM giáo dục tưởng chính trị trong việc giảng dạy địatự nhiên Việt Namlớp 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM giáo dục tư tưởng chính trị trong việc giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam ở lớp 12
... Kinh nghiệm giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 *** - PHẠM VI ĐỀ TÀI: Giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa nói chung địa tự nhiên Việt ... 16 Kinh nghiệm giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 *** - Kết cho thấy thành công đề kinh nghiệm công tác giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa ... dục tưởng trị thông qua môn địa tự nhiên Việt Nam - Một số điều kiện định thành công công việc giáo dục tưởng trị qua môn địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 II/ CƠ SỞ LÍ LUẬN : Việc xác...
 • 19
 • 322
 • 0

Một vài phương giảng dạy tiết Địa tự nhiên Việt Nam lớp 8 ở trường THCS

Một vài phương giảng dạy tiết Địa lý tự nhiên Việt Nam lớp 8 ở trường THCS
... vấn đề lược đồ tự nhiên Thế Giới Câu hỏi: Diện tích đất tự nhiên ……………………… - giáo viên trường THCS ………………………… Trang Một vài phương pháp giảng dạy tiết đòa lí tự nhiên Việt Nam lớp nước ta bao ... với tiết học mình, không chán nản mà say mê học tập ……………………… - giáo viên trường THCS ………………………… Trang Một vài phương pháp giảng dạy tiết đòa lí tự nhiên Việt Nam lớp Cách tiến hành tiết lớp ... hòa 109024Đ ……………………… - giáo viên trường THCS ………………………… Trang 12 040B kinh độ 104040B Một vài phương pháp giảng dạy tiết đòa lí tự nhiên Việt Nam lớp liền Việt Nam Giáo viên: bổ sung kết thúc...
 • 17
 • 365
 • 0

Bài thu hoach học phần địatự nhiên Việt Nam đại cương_Ghềnh Đá Dĩa pptx

Bài thu hoach học phần địa lí tự nhiên Việt Nam đại cương_Ghềnh Đá Dĩa pptx
... biển Phía Bắc ghềnh Đá Đĩa có bãi đá nham thạch đẹp trãi dài 500m, lên đến ghềnh SVTH: Trần Phương Tâm, MSSV: 6106744 trang:2 Bài thu hoach học phần địa tự nhiên Việt Nam đại cương Đèn cửa vịnh ... Bài thu hoach học phần địa tự nhiên Việt Nam đại cương bazan hình thành hình thành trình hoạt động núi lửa vùng cao nguyên Vân Hòa (Sơn Hòa), cách vị trí ghềnh Đá Đĩa khoảng ... thiên nhiên Ðến Ðá Ðĩa du khách bị hút vẻ đẹp huyền Ở ghềnh có lõm trũng Nước mưa nước biển đọng SVTH: Trần Phương Tâm, MSSV: 6106744 trang:3 Bài thu hoach học phần địa tự nhiên Việt Nam đại...
 • 7
 • 605
 • 9

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần Địa tự nhiên, chương trình Địa 12 THPT (Ban cơ bản)

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần Địa lý tự nhiên, chương trình Địa lý 12 THPT (Ban cơ bản)
... dung đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy phần Địa tự nhiên, chơng trình Địa 12 THPT (Ban bản) Gồm phần: Phơng pháp dạy học phần địa tự nhiên Việt Nam Nội dung phần địa tự nhiên Việt ... Tuy nhiên, dung lợng kiến thức chơng trình tơng đối rộng, với mảng kiến thức: vừa tự nhiên, vừa kinh tế xã hội với phần địa tự nhiên, địa dân c, địa nông nghiệp, địa công nghiệp, địa ... số kinh nghiệm giảng dạy phần Địa tự nhiên , chơng trình Địa 12 THPT (Ban bản) - áp dụng đề tài: Khối 12 trờng THPT số Bố Trạch V Phơng pháp nghiên cứu: - Thử nghiệm, tổng kết, đánh giá qua...
 • 29
 • 137
 • 0

skkn rèn luyện kỹ năng sử dụng atlat địa cho học sinh trong dạy và học phần địa tự nhiênđịa dân cư - địa lớp 12 thpt

skkn rèn luyện kỹ năng sử dụng atlat địa lý cho học sinh trong dạy và học phần địa lý tự nhiên và địa lý dân cư - địa lý lớp 12 thpt
... lớp 12 nói chung, học học phần Địa tự nhiên Địa dân chương trình Địa lớp 12 Thực phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng Atlát cho học sinh dạy học phần Địa tự nhiên Địa dân chương ... tự nhiên Địa dân Thực phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng Atlát cho học sinh dạy học phần Địa tự nhiên Địa dân chương trình địa lớp 12 a Rèn luyện cho học sinh kỹ tìm hiểu nội ... trình địa lớp 12 a Rèn luyện cho học sinh kỹ tìm hiểu nội dung đồ, biểu đồ Atlat b Sử dụng Atlát để dạy học học phần ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN c Sử dụng Atlát để dạy học học phần : ĐỊA LÝ DÂN CƯ C.Kết...
 • 22
 • 619
 • 1

skkn HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG ĐỊATỪ ATLAT ĐỊAVIỆT NAM

skkn HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG ĐỊA LÍ TỪ ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM
... tơi tạo động lực cho học sinh học Địa lí, học sinh lớp 12 Đó phương pháp Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng, khai thác kiến thức, rèn luyện Địa từ Atlat Địa Việt Nam Trong viết tơi có ... ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011-2 012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: "HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG ĐỊA LÍ TỪ ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM Họ tên ... cũ (nếu chưa sử dụng nhiều), phương pháp: Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng, khai thác kiến thức, rèn luyện Địa từ Atlat Địa Việt Nam Bản thân tơi thấy Atlat Địa Việt Nam hình ảnh...
 • 20
 • 69
 • 0

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH lớp 12 sử DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, rèn LUYỆN các kĩ NĂNG địatừ ATLAT địaVIỆT NAM

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH lớp 12 sử DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, rèn LUYỆN các kĩ NĂNG địa lí từ ATLAT địa lí VIỆT NAM
... tơi tạo động lực cho học sinh học Địa lí, học sinh lớp 12 Đó phương pháp Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng, khai thác kiến thức, rèn luyện Địa từ Atlat Địa Việt Nam Trong viết tơi có ... THỌ Sáng kiến kinh nghiệm TÊN ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG, KHAI THÁC KIẾN THỨC, RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG ĐỊA LÍ TỪ ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Học sinh lớp 12 thi TNTHPT ... cũ (nếu chưa sử dụng nhiều), phương pháp: Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng, khai thác kiến thức, rèn luyện Địa từ Atlat Địa Việt Nam Bản thân tơi thấy Atlat Địa Việt Nam hình ảnh...
 • 19
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các miền địa lý tự nhiên việt nam lớp 12rèn luyện kỹ năng sử dụng atlat địa lý cho học sinh trong dạy và học phần địa lý tự nhiên và địa lý dân cư địa lý lớp 12 thptđịa lí tự nhiên việt nam lớp 12kỹ năng khai thác atlattìm hiểu các địa danh trong giảng dạy và học tập học phần địa lý tự nhiên các lục địaskkn hướng dẫn học sinh lớp 12 rèn kỹ năng làm văn nghị luận xã hộiskkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi trung học phổ thông triệu sơn 6skkn hướng dẫn học sinh lớp 9 làm một số dạng toán về phương trình bậc hai một ẩn thcs ba đìnhskkn hướng dẫn học sinh giải một số bài toán cực trị trong hình học giải tích 12 thpt vĩnh lộcskkn huong dan hoc sinh tu hoc tieng anh ngoai gio len lopskkn hướng dẫn học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn từ ghép từ láyskkn hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải một số dạng toán đại số lớp 9skkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiskkn hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho giờ đọc văn lớp 10 trung học phổ thôngskkn hướng dẫn học sinh tự họcGiáo trình listening phần 2Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.Cách đánh dấu trọng âm và phát âm đúng tiếng anh phần 2Giáo trình anh văn 1 phần 1skkn rèn kỹ năng làm văn thuyết minh qua hoạt động tìm hiểu làng nghề truyền thống và di tích lịch sử tại địa phươngskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPTSKKN trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – gây quỹ vòng tay bè bạnThiết kế bộ nghịch lưu độc lập nguồn áp với tần số ra không đổiHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện điện tử 3cHoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân của NHCSXH chi nhánh đông anh thành phố hà nộiNâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán artexGiáo án Hình học 10 hệ trục tọa độNghiên cứu sử dụng phế thải RFCC của nhà máy lọc dầu dung quất làm phụ gia cho bê tôngQuản lý nhân sự tiền lương bệnh viện đa khoa huyện đông triềuThiết kế nhà máy cơ khíSLIDE VẼ QUI ƯỚC BÁNH RĂNG5 đề ôn thi trắc nghiệm toán 12 HK1KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆPchăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 1Con đường mới ta đi