Luận văn hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở công ty XNK tổng hợp 1

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu Công ty XNK Tổng hợp 1 - Bộ Thương mại.DOC

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty XNK Tổng hợp 1 - Bộ Thương mại.DOC
... 17 19,6 10 ,4 16 500 10 0 51, 4 9734 54,5 10 05,6 5,7 11 02,2 6 ,17 5754,2 32,6 18 25,2 17 ,3 17 6 61 100 52 31, 8 17 95,3 17 863,3 29,3 17 ,1 100 (Ngun: Tng hp bỏo cỏo ca Cụng ty qua cỏc nm) Cho n Cụng ty ó cú ... 9.369. 910 29, 81 Hng nụng sn 5. 215 .823 20,84 6.7 41. 188 18 ,2 5.4 91. 000 17 ,4 Sn phm CN nh 1. 240 .16 0 5,0 1. 572.223 4,2 1. 910 .534 6,07 Qu hi 998.472 4,0 290.7 41 0,8 1. 659. 516 5,2 T tm 3,6 1. 483.300 4, 01 ... nghch XNK 19 99 T Giỏ trng tr (%) 9975 53 ,1 2000 T Giỏ trng tr (%) 20 01 2002 T T Giỏ trng Giỏ tr trng tr (%) (%) 8645,3 52,4 9076 10 72,8 5,7 10 20,4 6,2 6 013 ,9 32 17 16,3 9,2 18 778 10 0 511 6,7 31 1 719 ,6...
 • 85
 • 402
 • 2

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại công ty XNK tổng hợp I Bộ Thương mại

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại công ty XNK tổng hợp I Bộ Thương mại
... động xuất Công ty Xuất nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng M i Chơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty Xuất nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng M i Trong trình tìm hiểu ... 1.2 i u kiện hình thức toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá 1.2.1 Kh i niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá * Kh i niệm: Thanh toán quốc tế việc chi trả tiền liên quan ... Công ty XNK Tổng hợp I hoạt động chủ lực Công ty, mang l i cho Công ty số ngo i tệ lớn Hoạt động toán quốc tế qua hợp đồng xuất Công ty bớc đợc hoàn thiện Trong năm vừa qua, hợp đồng xuất mà Công...
 • 64
 • 246
 • 0

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I
... ngi hng li, ngi tr tin hi phiu, ngi ký phỏt hi phiu - Hi phiu cú nhiu loi, cn c vo cỏc tiờu thc m cú th chia ra: hi phiu tr tin ngay, hi phiu tr tin sau, hi phiu cú kỡ hn, hi phiu trn, hi phiu ... vi L/C thi hn hiu lc ca L/C 11 - Ni dung ca hi phiu bao gm : tiờu hi phiu, a im ký phỏt hi phiu, thi gian ký phỏt, lnh tr tin vụ iu kin, s tin toỏn, thi hn tr tin hi phiu, a im tr tin hi phiu, ... cỏc bờn phi gii quyt v thc hin Nhng ny c qui kt li thnh nhng iu kin gi l iu kin toỏn quc t Cỏc iu kin ú l: * iu kin v tin t: Trong hp ng thng mi quc t, bao gi cng phi s dng ng tin ca mt nc...
 • 85
 • 234
 • 0

Một số biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại

 Một số biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại
... đề hoạt động toán quốc tế hàng hoá xuất Chơng 2: Thực trạng phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty Xuất nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng M i Chơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện phơng thức toán ... tiền h i phiếu, địa i m trả tiền h i phiếu, ng i hởng l i, ng i trả tiền h i phiếu, ng i ký phát h i phiếu - H i phiếu có nhiều lo i, vào tiêu thức mà chia ra: h i phiếu trả tiền ngay, h i ... đứng phơng diện ng i xuất công ty có l i Trong trình toán xuất khẩu, Công ty nên đàm phán thuyết phục bạn hàng sử dụng lo i h i phiếu Về i u kiện toán: - Đ i v i i u kiện tiền tệ: Công ty thờng...
 • 81
 • 172
 • 0

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK Cty XNK Tổng hợp I - Bộ TM

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK ở Cty XNK Tổng hợp I - Bộ TM
... 1.2 i u kiện hình thức toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá 1.2.1 Kh i niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá * Kh i niệm: Thanh toán quốc tế việc chi trả tiền liên quan ... ng i hởng l i, ng i trả tiền h i phiếu, ng i ký phát h i phiếu - H i phiếu có nhiều lo i, vào tiêu thức mà chia ra: h i phiếu trả tiền ngay, h i phiếu trả tiền sau, h i phiếu có kì hạn, h i phiếu ... nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng M i Chơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty Xuất nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng M i Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề t i, hạn...
 • 64
 • 287
 • 2

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK Cty XNK Tổng hợp 1- Bộ TM

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK ở Cty XNK Tổng hợp 1- Bộ TM
... đề hoạt động toán quốc tế hàng hoá xuất Chơng 2: Thực trạng phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty Xuất nhập Tổng hợp I - Bộ Thơng Mại Chơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện phơng thức toán ... tế nớc thời gian có tốc độ phát triển cao 1.3 Điều kiện hình thức toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá 1.3.1 Khái niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế hoạt động xuất hàng hoá * Khái niệm: Thanh ... trạng áp dụng phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty XNK Tổng hợp I 2.2.1 Thực trạng hoạt động xuất hàng hoá công ty Là công ty trực thuộc Bộ Thơng Mại, Công ty XNK Tổng hợp I đảm nhiệm chức...
 • 81
 • 176
 • 0

Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ thương mại

Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ thương mại
... phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất Công ty XNK Tổng hợp I 2.2.1 Thực trạng hoạt động xuất hàng hoá công ty công ty trực thuộc Bộ Thơng M i, Công ty XNK Tổng hợp I đảm nhiệm chức doanh nghiệp ... tiền h i phiếu, địa i m trả tiền h i phiếu, ng i hởng l i, ng i trả tiền h i phiếu, ng i ký phát h i phiếu - H i phiếu có nhiều lo i, vào tiêu thức mà chia ra: h i phiếu trả tiền ngay, h i ... L/C chứng từ, r i ro, sai sót cách khắc phục Chơng 2: Thực trạng phơng thức toán quốc tế hoạt động xuất công ty XNK tổng hợp I - Bộ Thơng M i 2.1 Kh i quát công ty XNK Tổng hợp I 2.1.1 Lịch sử...
 • 74
 • 1,143
 • 2

Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK tại Cty XNK tổng hợp I - Bộ TM

Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK tại Cty XNK tổng hợp I - Bộ TM
... tiền h i phiếu, địa i m trả tiền h i phiếu, ng i hởng l i, ng i trả tiền h i phiếu, ng i ký phát h i phiếu - H i phiếu có nhiều lo i, vào tiêu thức mà chia ra: h i phiếu trả tiền ngay, h i ... đề toán, buộc bên ph i đề để gi i thực Những vấn đề đợc qui kết l i thành i u kiện g i i u kiện toán quốc tế Các i u kiện là: * i u kiện tiền tệ: Trong hợp đồng thơng m i quốc tế, ph i sử ... rộng, n i dung toán quốc tế nớc đ i m i, sử dụng i u kiện toán, phơng thức toán đ i Thanh toán quốc tế thực phức tạp, i u kiện nay, tỷ giá tiền tệ biến động thị trờng tiền tệ quốc tế, yêu cầu...
 • 74
 • 259
 • 0

Tài liệu Báp cáo tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu - Presentation Transcript ppt

Tài liệu Báp cáo tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu - Presentation Transcript ppt
... MỤC LỤC Thanh toán quốc tế hoạt động xuất - Presentation Transcript Thanh toán quốc tế hoạt động xuất - Presentation Transcript I LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài ... hỗ trợ hoạt động liên quan phát triển Trong thời gian qua hoạt động toán hàng xuất phát triển động lực thúc đẩy hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, hoạt động toán hàng nhập khẩu, hoạt động kinh ... 23 Thanh toán quốc tế hoạt động xuất - Presentation Transcript I LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ kinh tế giới, kinh tế Việt Nam dần bước hội nhập kinh tế...
 • 68
 • 190
 • 0

LUẬN văn thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng thư tại ngân hàng ngoại thương việt nam

LUẬN văn thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng thư tại ngân hàng ngoại thương việt nam
... triển lĩnh vực toán quốc tế VCB .21 Các giải pháp nhằm hoàn thiện phơng thức tín dụng chứng từ ngân hàng ngoại thơng việt nam VCB 21 2.1 Giải pháp tầm vĩ mô 21 2.2 Giải pháp tầm vi ... luận văn II- Phơng thức tín dụng chứng từ: Quy trình nghiệp vụ phơng thức tín dụng chứng từ: Phơng thức tín dụng chứng từ thoả thuận, ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu khách hàng ... 1998-2001 Báo cáo toán quốc tế ngân hàng công thơng Việt Nam năm 1998-2001 Báo cáo toán quốc tế ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam năm 1998-2000 15 Luận văn tốt nghiệp Giáo trình Thơng mại- Ngoại thơng(PGS.TS...
 • 43
 • 168
 • 0

Luận văn hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (LC) tại ngân hàng NHTMCP sài gòn thương tín (sacombank) chi nhánh thủ đô

Luận văn hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (LC) tại ngân hàng NHTMCP sài gòn thương tín (sacombank) chi nhánh thủ đô
... QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1 Khái niệm phương thức toán tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm phương thức toán tín dụng chứng từ Tại Điều 2, UCP 600, tín dụng chứng từ định ... phương thức tín dụng chứng từ chi nhánh Thủ Đô .47 Năm 2006 49 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐÔ ... động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng Sacombank chi nhanh Thủ Đô Phạm vi nghiện cứu : Hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ chi nhánh từ năm Phương...
 • 64
 • 163
 • 0

hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ (lc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam

hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ (lc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam
... nghiên cứu phần sau luận văn II- Phơng thức tín dụng chứng từ: Quy trình nghiệp vụ phơng thức tín dụng chứng từ: Phơng thức tín dụng chứng từ thoả thuận, ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo ... nhằm hoàn thiện phơng thức tín dụng chứng từ ngân hàng ngoại thơng việt nam 25 Mục tiêu phát triển lĩnh vực toán quốc tế VCB 25 Các giải pháp nhằm hoàn thiện phơng thức tín dụng chứng từ ... chung toán quốc tế Thanh toán quốc tế .2 Vai trò toán quốc tế Các phơng thức toán quốc tế II- Phơng thức tín dụng chứng từ: Quy trình nghiệp vụ phơng thức tín...
 • 52
 • 260
 • 0

một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế tại công ty tnhh nam of london

một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế tại công ty tnhh nam of london
... đề lý luận hoạt động Thanh Toán Quốc Tế - Phân tích, đánh giá thực trạng Thanh Toán Quốc Tế đề xuất giải pháp hoàn thiện phương thức Thanh Toán Quốc Tế công ty TNHH Nam of London ĐỐI TƯỢNG VÀ ... luận phương thức toán quốc tế CHƯƠNG II : Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế công ty TNHH Nam of London – Tiền Giang CHƯƠNG III: Phương hướng số giải pháp hoàn thiện hoạt động toán quốc ... cứu - Hoạt động Thanh Toán Quốc Tế công ty TNHH Nam of London – Tiền Giang 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập chung nghiên cứu Hoạt động Thanh Toán Quốc Tế công ty TNHH Nam of London – Tiền Giang...
 • 118
 • 288
 • 0

hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động nhập khẩu tại xí nghiệp dịch vụ kĩ thuật thương mại_chi nhánh công ty tnhh một thành viên ứng dụng kĩ thuật và sản xuât tecapro

hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động nhập khẩu tại xí nghiệp dịch vụ kĩ thuật thương mại_chi nhánh công ty tnhh một thành viên ứng dụng kĩ thuật và sản xuât tecapro
... tài cho khóa luận là: Hoàn thiện phương thức toán quốc tế hoạt động nhập nghiệp dịch vụ thuật thương mại_Chi nhánh Công ty TNHH thành viên ứng dụng thuật sản xuât TECAPRO Mục đích nghiên ... vị thành viên 21 2.1.2 nghiệp Dịch vụ thuật thƣơng mại_Chi nhánh Công ty TNHH thành viên ứng dụng thuật sản xuất TECAPRO 22 2.2.1 Thực trạng hoạt động xuất nhập nghiệp ... toán quốc tế Chƣơng II Thực trạng phƣơng thức toán quốc tế nghiệp Dịch vụ thuật thƣơng mại_Chi nhánh thành viên Công ty ứng dụng sản xuất TECAPRO Chƣơng III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện...
 • 117
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ỏ công ty xnk nam hà nộithực trạng các phương thức thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nammột số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu quốc tế mua sắm máy móc thiết bị tại công ty xnk tổng hợp lilamaphương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu ở công ty trong thời gian tớinhững biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty xnk thủ công mỹ nghệthực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty xnk nam hà nộimột số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu hà tâyluận văn thạc sĩ về quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại sgdiinhctvngiải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng sacombank chi nhánh thủ đôgiải pháp hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từtiểu luận phương thức thanh toán quốc tếtiểu luận các phương thức thanh toán quốc tếbài tiểu luận các phương thức thanh toán quốc tếvận dụng phương thức thanh toán quốc tế cho phù hợp với quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp việt nam với nước ngoài tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nộiphương thức thanh toán quốc tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây