ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 7 HỌC KÌ 2 ( 20152016)

Đề kiểm tra Vật lớp 10 học 2

Đề kiểm tra Vật lí lớp 10 học kì 2
... mà vật nhận b) Vật nhận nhiệt để sinh công làm tăng nội TT1 TT2 TT3 t = t =? ? t1 = 27 C ; ∆U = Q + A V1 = 20 lít ; V2 = 10lít V3 = 5lít p1 = 5at 1,0 0,5 0,5 1,0 p = p1 =? ? V1 V2 V = ⇒ T2 = ... T1 T2 V1  : trình đẳng nhiệt nên ta có: P2V2 = P3V3 ⇒ P3 = P2V2 / V3 = 10at 1a).Chọn gốc mặt đất (vị trí B vật chạm đất) ta có WtB =  : trình đẳng áp nên ta có : ĐIỂM Ta có A (vị trí ném vật ... = 2WđC = 2mv / = 20 0 J WC = 10 2m / s Vậy v = m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Theo định động ta có WđB − WđA = AP − AF 0,5 C ⇔ mv / − = mgz − mgz / = 3mgz / ⇔ v = gz / = 10 ( m / s) A FC C P B 0 ,25 ...
 • 2
 • 220
 • 0

Đề kiểm tra Vật lớp 10 - học II

Đề kiểm tra Vật lí lớp 10 - học kì II
... sát vật mặt phẳng nghiêng 0,1 Lấy g = 10m/s2 a) Tìm gia tốc vật b) Tính vận tốc ca vt chân dốc Chỳ ý: phn t lun, lp 10A1 lm cõu v cõu 3, cỏc lp cũn li lm cõu v cõu HT Trang ... = 10m/s2 a) Tớnh gia tc chuyn ng ca vt b) Tớnh quóng ng vt i c sau thi gian 5s k t chu tỏc dng ca lc kộo Câu Một vật trợt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng vi vận tốc 8m/s Bit mt phng nghiờng dài 10m, ... diện tích mặt chân đế khối lợng vật B Độ cao trọng tâm C Diện tích mặt chân đế D Độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế Cõu 10: Một máy bay bay ngang với tốc độ 100 m/s độ cao 490m thả gói hàng...
 • 2
 • 513
 • 3

de kiem tra vat li lop 8-45''''-ki 1

de kiem tra vat li lop 8-45''''-ki 1
... đ)B Câu 12 : (0,4 đ)A Câu 13 (1, 2đ) : + Đổi 40 phút = 40/60 = 2/3 (0,6 đ) + Quãg đờng đợc là: s = v.t = 15 2/3 = 10 km (0,6 đ) Câu14: (0,8 đ) + Trọng lợng vật là: P = 10 m = 10 .50 = 500N (0,6 đ) + ... lí 45 Câu1; (0,3 đ) B Câu2 :(0,3 đ)B Câu3: (0,3 đ)C Câu 4:(0,3 đ)D Câu5: (0,3 đ)A Câu6: (0,3 đ)C Câu 7: (0,3 đ)D Câu 8: (0,3 đ) D Câu 9(0,4 đ) D Câu 10 : (0,4 đ)C Câu 11 : (0,4 đ)B Câu 12 : (0,4 ... h = 0,5 = 1, 5 m + áp suất nớc tác dụng lên điểm cách đáy 0,5 m là: P = d h = 10 .000 x 1, 5 = 15 .000N/m2 Câu17: (1, 2đ) + Khi dốc ngợc ống thuốc không chảy (0,4 đ) + Giải thích (0,8đ); Khi dốc...
 • 6
 • 586
 • 14

Đề cương ôn tập vật lớp 7 học 2

Đề cương ôn tập vật lí lớp 7 học kì 2
... a/ 0, 175 A = mA b/ 125 0mA = A c/ 2, 5V = mV d/ 120 0mV = V => a/ 0, 175 A = 175 mA b/ 125 0mA = 1 ,25 A c/ 2, 5V = 25 00 mV d/ 120 0mV = 1 ,2 V CÂU 7: Cho dụng cụ điện gồm nguồn điện pin, bóng đèn, công tắc ... hiệu điện U13 = 11,2V; U 12 = 5,8V Hãy tính U23 c Biết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 Đáp số : U13 = 4,9V, U23 = 5,4V, U 12 =11 ,7 V Câu 26 : Khi: a Hai mảnh ni lông, sau cọ xát vải ... : a Biết hiệu điện U 12 = 2, 4V, U23 = 2, 5V Hãy tính U13 ? b Biết hiệu điện U13 = 11,2V, U 12 = 5,8V Hãy tính U23 ? c Biết hiệu điện U23 = 11,5V, U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 ? Câu 9: Cọ xát thủy...
 • 9
 • 936
 • 13

Đề kiểm tra địa lớp 5 học ki I

Đề kiểm tra địa lí lớp 5 học ki I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... 1) Dựa vào ki ́n thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau : Ảnh hưởng của biển đô i i đơ i sống và sản xuất Ở vùng biển nước ta, nước không bao …………………………………………… giờ đóng băng ... …………………………………………… Miền Bắc và miền Trung hay có bão …………………………………………… …………………………………………… Hằng ngày, nước biển có lúc dâng lên …………………………………………… có lúc xuống …………………………………………… Đặc i m của vùng biển...
 • 2
 • 244
 • 0

Đề Kiểm tra địa lớp 5 học I

Đề Kiểm tra địa lí lớp 5 học kì I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... Học sinh không viết vào Vì phách, sẽ rọc chấm PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6ñ) 1) Nước ta có i ̀u kiện để phát triển ngành thủy sản ? …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tơ i đ i sống hoạt động sản xuất ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 209
 • 0

De kiem tra vat li 10 NC hoc ki II

De kiem tra vat li 10 NC hoc ki II
... lanh chứa 150 cm3 áp suất 2 .105 Pa Pittông nén khí xi lanh xuống 100 cm3 Tính áp suất xi lanh lúc này, biết nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 2 .105 Pa C 5 .105 Pa D 4 .105 Pa Câu 16: Một ô tô tải ... chiếy gắn với ôtô tải là: A 50J B 0J C 17J D 100 J Câu 17: Số phân từ H2O có 100 g nước A 334 .102 2 phân tử B 33,4 .102 2 phân tử C 3,34 .102 0 phân tử D 3,35 .102 2 phân tử Câu 18: Một người đẩy vật khối ... tinh thể Câu27 Có 10g khí Õi áp suất 3atm, nhiệt độ 100 C Người ta đốt nóng cho khí dãn nở đắng áp đến thể tích 10 lít Biết nhiệt dung riêng oxi trình 910J/kg.K, lấy 1atm = 9,81 .104 N/m2 Độ biến...
 • 6
 • 144
 • 0

de kiem tra mot tiet lop 6 hoc ki 2

de kiem tra mot tiet lop 6 hoc ki 2
... chọn Format Bài 3: Điền vào chỗ trống: 1/ Nút lệnh dùng để 2/ Nút lệnh dùng để 3/ Nút lệnh dùng để 4/ Nút lệnh dùng để 5/ Nút lệnh dùng để 6/ Nút lệnh dùng để 7/ Nút lệnh dùng để 8/ Nút lệnh dùng ... 6/ Để khôi phục trạng thái văn trớc thực thao tác, em sử dụng nút lệnh: A Cut B Copy C Paste D Undo ... máy tính điện tử b/ Cho đoạn văn sau, gạch chân vào chữ gõ sai theo qui tắc gõ chữ tiếng Việt ki u Telex? Chus bes loaats choawtf Caif xaacs xinh xinh Cais chawns thoawn thoaatj Caix ddaaur...
 • 2
 • 238
 • 1

Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc 2

Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2
... 12 phút 11 giây b) 22 15 phút - 18 35 phút c) ( 40 phút + 15 phút) x d) 15 phút giây x + phút 12 giây : Câu 3: Một khối kim loại tích 3,2cm cân nặng 22 ,4 g Hỏi khối kim loại chất tích 5, 3 cm2 ... vào chỗ chấm: a) Biết 95% số 760 Vậy số là: b) Trong phép chia: 14,3766 : 3, 15 Nếu thơng lấy đến hai chữ số phần thập phân số d là: c) Một hình chữ nhật có chiều rộng 12, 6m, chiều dài chiều rộng ... 3,2cm cân nặng 22 ,4 g Hỏi khối kim loại chất tích 5, 3 cm2 nặng gam? Câu Một hình thang có đáy lớn 42cm, đáy bé đáy lớn, chiều cao trung bình cộng hai đáy Tính diện tích hình thang ...
 • 2
 • 191
 • 0

bộ đề kiểm tra anh văn lớp 6 học 2

bộ đề kiểm tra anh văn lớp 6 học kì 2
... đàotạo BàI kiểm tra học kỳ ii Năm học 20 12- 2013 ninh giang Họ-tên: Môn Tiếng Anh lớp Lớp 6: SBD Time: 45 minutes Giỏm th 1: Giỏm th 2: Question I Listen and choose the best answers (2pts) Which ... pHòng giáo dục đàotạo BàI kiểm tra học kỳ ii Năm học 20 12- 2013 ninh giang Họ-tên: Lớp 6: SBD Giỏm th 1: Môn Tiếng Anh lớp Time: 45 minutes Điểm Giỏm th 2: Question : Listen and choose ... a b 21 Which language you speak? A Half a dozen 22 What you want to do? B Vietnamese 23 How many oranges does he want? C To go to Hue 24 Whats there to drink? D Some water 21 + 22 + 23 + 24 +...
 • 39
 • 757
 • 2

Trọn bộ đề kiểm tra Vật 6,7,8,9

Trọn bộ đề kiểm tra Vật lí 6,7,8,9
... MÝìemבơÍÞnº"ì£ỊßĐÌÙO{!õÈdú÷)±í”…›eF'ˆð¿’7’[FÉèƯàÄJỵà«Ơ”’* ›2Ỉcz–W-5Íì5) Ààà®(...
 • 144
 • 1,077
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra vật lí lớp 8 học kì 2đề kiểm tra vật lý lớp 7 học kì 2đề kiểm tra vật lí lớp 10 học kì 2đề kiểm tra vật lí lớp 6 học kì 2đề kiểm tra vật lí lớp 6 học kì 2 chương trình thí điểmđề kiểm tra vật lý lớp 7 học kỳ 2đề kiểm tra vật lý lớp 7 học kì 1đề kiểm tra vật lí lớp 6 học kì 1de kiem tra vat li lop 8 hoc ki 1đề kiểm tra vat li lớp 8 học kì 1đề kiểm tra toán hình lớp 7 học kì 2đề kiểm tra vật lý lớp 11 học kì 2đề kiểm tra vật lý lớp 8 học kì 2đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 học kì 2đề kiểm tra anh văn lớp 7 học kì 2bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyBảng nhân 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 8. Ăn, uống hàng ngàyBằng nhau. Dấu =