SKKN đưa công tác tư vấn hướng học vào dạy nghề phổ thông

skkn đưa công tác vấn hướng học vào dạy nghề phổ thông

skkn đưa công tác tư vấn hướng học vào dạy nghề phổ thông
... Các thông tin nghề học sinh thu nhận chọn nghề phần lớn từ kênh nhà trường; Để khắc phục nhược điểm cần phải tiến hành vấn hướng học cho học sinh thông qua việc dạy nghề phổ thông vấn ... số học sinh học nghề phổ thông: 10.514 học sinh, tốt nghiệp cấp phiếu ghi điểm nhận xét kết học nghề phổ thông cho 9.969 học sinh (đạt tỷ lệ 95%) Năm học 2011 – 2012 Tổng số học sinh học nghề phổ ... dục hướng học cho học sinh phổ thông có bước quan trọng vấn nhằm giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp cách khoa học Điều có tầm quan trọng đặc biệt học sinh toàn xã hội Nếu vấn hướng học...
 • 14
 • 59
 • 1

CẦN THỰC HIỆN tốt CÔNG tác vấn HƯỚNG học, HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG để góp PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ học tập và PHÂN LUỒNG học SINH ”

CẦN THỰC HIỆN tốt CÔNG tác tư vấn HƯỚNG học, HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG để góp PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ học tập và      PHÂN LUỒNG học SINH ”
... nghip cho hc sinh tng lp phm vi ton trng - Giỳp hc sinh xỏc nh rừ mc tiờu, hng, cỏch thc hc ca mỡnh I TNG V PHM VI NGHIấN CU 4.1 ễ TNG - L hc sinh trng THPT Nguyn Khuyn núi riờng v hc sinh THPT ... ỏp lc v tõm lý, v t chc cỏc k thi tuyn sinh i hc, cao ng, hn ch bt s mt cõn i v o to, gúp phn giỳp hc sinh la chn ỳng ngh phự hp; Hng hc, hng nghip cho hc sinh ph thụng l mt h thng cỏc bin phỏp ... phng v t nc Phn ln hc sinh trung hc ph thụng hin cha hiu bit v ý ngha cng nh vai trũ ca vic hc mụn giỏo dc hng nghip trng Cha cú tỏc dng cao vic nh hng ngh nghip cho hc sinh Cụng tỏc hng nghip...
 • 27
 • 184
 • 0

Tổ chức đưa kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp vào phục vụ công tác vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức đưa kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp vào phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh
... SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÓM TẮT TỔ CHỨC ĐƯA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ TRẮC NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP VÀO PHỤC VỤ CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ ... GD quận TP .Hồ Chí Minh • Các trường THPT, THCS TP .Hồ Chí Minh 1- Xây dựng đóa CD trắc nghiệm hướng nghiệp, đưa kết nghiên cứu xây dựng công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp vào máy tính hướng dẫn sử ... GD quận TP .Hồ Chí Minh • Các trường THPT, THCS TP .Hồ Chí Minh 1- Xây dựng đóa CD trắc nghiệm hướng nghiệp, đưa kết nghiên cứu xây dựng công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp vào máy tính hướng dẫn sử...
 • 77
 • 238
 • 8

Quản lý công tác vấn hướng nghiệp cho cho học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm GDTX huyện Yên Phong

Quản lý công tác tư vấn hướng nghiệp cho cho học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm GDTX huyện Yên Phong
... pháp quản công tác TVHN cho học sinh THPT Trung tâm GDTX huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM GDTX CẤP HUYỆN ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - TÔ VĂN MẠNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN PHONG Chuyên ... cường công tác TVHN cho HSPT phải có giải pháp quản công tác TVHN tập trung Trung tâm GDTX 1.5 GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Giáo dục phổ thông hướng nghiệp...
 • 99
 • 381
 • 2

xu hướng nghề của học sinh và công tác vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh

xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh
... thực trạng xu hướng nghề học sinh công tác vấn hướng nghiệp số trường THPT Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đề xu t số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯNG NGHIÊN ... kiện giáo dục Xu t phát từ lý nêu trên, người nghiên cứu chọn đề tài: Xu hướng nghề học sinh công tác vấn hướng nghiệp số trường trung học phổ thông Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh MỤC ĐÍCH ... lý học sinh trường THPT Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh: VÕ TRƯỜNG TOẢN, THẠNH LỘC TRƯỜNG CHINH 3.2 Đối ng nghiên cứu: Xu hướng nghề công tác vấn hướng nghiệp GIẢ THUYẾT KHOA HỌC - Đa số học...
 • 141
 • 532
 • 7

Công tác vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học

Công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học
... vọng học sinh (HS) phụ huynh việc định hướng nghề nghiệp ng lai Để khắc phục tồn đó, biện pháp hàng đầu phải tăng cường cơng tác vấn hướng nghiệp (TVHN) cho HS giai đoạn em học trung học ... PHIẾU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT Họ tên học sinh: _, Nam, Nữ Lớp: _, Trường , Đang học nghề: _ Tại Trung tâm KTTH-HN Phan Rang năm học 20 _-20 _ ... Điều (Phụ lục IV), nêu rõ: “Nhiệm vụ Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: Dạy cơng nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thơng vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thơng...
 • 36
 • 835
 • 5

Nâng cao công tác vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT để giúp các em có thể lựa chon nghành nghề phù hợp

Nâng cao công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT để giúp các em có thể lựa chon nghành nghề phù hợp
... vấn – hướng nghiệp cho học sinh THPT giúp em học cách làm chủ đời, làm chủ ng lai vấn – hướng nghiệp hiệu giúp học sinh trả lời hỏi mà học sinh THPT quan tâm: Làm ng lai? Học gì? Học đâu? ... nghề nghiệp cho học sinh 3.2 Nâng cao nhận thức xu hướng nghề nghiệp trách nhiệm vấn – hướng nghiệp cho phụ huynh học sinh 3.3 Lồng ghép hướng nghiệp tiết dạy 3.4 Khoanh vùng miền chọn nghề học ... “tích cực” vấn - hướng nghiệp 4.2 BIỆN PHÁP 2: Nâng cao nhận thức xu hướng nghề nghiệp trách nhiệm vấn – hướng nghiệp cho phụ huynh học sinh Tôi nhận thức rõ để làm tốt công tác hướng nghiệp...
 • 28
 • 342
 • 0

Quản lý công tác vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện yên phong

Quản lý công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện yên phong
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - TÔ VĂN MẠNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN PHONG Chuyên ... chuyên nghiệp doanh nghiệp * Hƣớng nghiệp cho học sinh phổ thông: Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông (HSPT) hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông nhằm giúp cho học sinh có hiểu biết thông thường ... em, vấn cho niên, vấn cho phụ nữ, vấn cho nguời khuyết tật… Dựa vào nội dung vấn, ta có loại vấn như: vấn nghề nghiệp, vấn việc làm, vấn giá cả, vấn y học, vấn hôn...
 • 97
 • 226
 • 0

Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học trong các trường phổ thông tỉnh Bắc Giang

Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học trong các trường phổ thông tỉnh Bắc Giang
... dụng vàọ công tác giảng dạy, công tác bồi dỡng học sinh giỏi hoạt động giao lu khoa học với trờng bạn Một số đề tài xuất sắc đợc hội đồng khoa học trờng giới thiệu tham dự hội thi Ngành, Tỉnh v ... dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án điện tử sinh học 11 ban nhóm tác giả Nguyễn Thị Thuỷ- Đỗ Thị Hơng- Nguyễn Thị Hải Yến (dạy môn Sinh học) Trong năm học 2008-2009, Hội đồng khoa học trờng ... bật Tuyển tập chuyên đề nghiên cứu khoa học học sinh chuyên Toán khoá 16 (2006-2009), ti "Các chuyên đề giải tích" + "Các chuyên đề đại số" + "Các chuyên đề hình học" + "Các chuyên đề tổ hợp xác...
 • 44
 • 292
 • 0

một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu qua hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học tại trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh thái nguyên

một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu qua hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học tại trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh thái nguyên
... qun HGDHN - DNPT Vic kho nghim c trung xem xột nhng bin phỏp qun HGDHN DNPT thụng qua cỏc ch sinh hot hng nghip v cỏc ngh dy ti trung tõm Ly ý kin ca hc sinh, giỏo viờn v cỏc cỏn b qun ... thc trng cụng tỏc qun HGDHN v DNPT ti trung tõm KTTH HN tnh Thỏi Nguyờn 5.3 xut mt s bin phỏp qun nhm nõng cao hiu qu HGDHN v DNPT cho hc sinh ph thụng bc trung hc ti trung tõm KTTH HN tnh ... 5.1 Xỏc nh c s lun ca vic qun HGDHN v DNPT cho hc sinh ph thụng bc trung hc ti trung tõm KTTH HN tnh Thỏi Nguyờn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 5.2...
 • 117
 • 263
 • 1

SKKN thực hiện công tác vấn tâm lý học đường nhằm giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học cơ sở suối đá huyện dương minh châu – tây ninh

SKKN thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường nhằm giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học cơ sở suối đá huyện dương minh châu – tây ninh
... nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Thực công tác vấn tâm học đường nhằm giáo dục học sinh biệt trường Trung học sở Suối Đá huyện Dương Minh Châu Tây Ninh Người thực hiện: Nguyễn Văn ... đường giáo dục học sinh biệt trường trung học sở Suối Đá có hiệu không? Giả thuyết nghiên cứu: Tổ chức thực công tác vấn học đường giáo dục học sinh biệt trường trung học sở Suối Đá đạt ... đánh giá hiệu viêc thực thiện vấn tâm nhà trường nhằm giáo dục học sinh biệt trở thành người công dân hửu ích cho đất nước Vấn đề nghiên cứu: Việc thực hiên vấn tâm học đường giáo...
 • 31
 • 304
 • 2

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VẤN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẮC KỲ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ
... đầu Chương I: Cơ sỏ lý luận vấn đầu dự án bất động sản, Chương II: Thực trạng công tác vấn đầu bất động sản Công ty Cổ phần Đầu Bắc Kỳ Chương III: Phương hướng giải pháp hoàn thiện ... 77 - Giải pháp hoàn thiện công tác vấn đầu dự án bất động sản công ty cổ phần đầu Bắc Kỳ 77 2.1 Đầu vào nguồn nhân lực cho hoạt động vấn 78 Công ty có khoá học định kỳ ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ - Giới thiệu công ty: 1.1 - Lịch sử hình thành 1.1.1 – Khái quát Công ty Cổ phần Đầu Bắc kỳ hoạt động chủ...
 • 102
 • 257
 • 1

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VẤN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẮC KỲ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ
... đối tác BacKyInvestment hướng tới quảng bá thương hiệu tới nhiều đối tác khách hàng Việt Nam quốc tế - Giải pháp hoàn thiện công tác vấn đầu dự án bất động sản công ty cổ phần đầu Bắc Kỳ ... cán Công ty, sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp “ Quy trình vấn lập dự án đầu bất động sản Công ty Cổ phần Đầu Bắc Kỳ “ Chuyên đề mang tính thực tiễn cao, giải ... Thị Thảo o Đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình vấn tài dự án đầu kinh doanh bất động sản công ty Công ty đặt lợi ích khách hàng làm mục tiêu vấn o vấn mở rộng dự án lĩnh vực tài...
 • 23
 • 224
 • 0

Một số kinh nghiệmcủa giáo viên chủ nhiệm trong công tác vấ, hướng nghiệp cho học sinh THPT

Một số kinh nghiệmcủa giáo viên chủ nhiệm trong công tác tư vấ, hướng nghiệp cho học sinh THPT
... vấn – hướng nghiệp cho học sinh THPT giúp em học cách làm chủ đời, làm chủ ng lai vấn – hướng nghiệp hiệu giúp học sinh trả lời hỏi mà học sinh THPT quan tâm: Làm ng lai? Học gì? Học đâu? ... Là giáo viên với kinh nghiệm năm làm công tác chủ nhiệm, nhận thức rõ vấn - hướng nghiệp trường THPT hoạt động giáo dục quan trọng Đặc biệt, vai trò giáo viên chủ nhiệm vấn - hướng nghiệp ... chuyên nghiệp lớp 12D sau: Sĩ số học sinh: 55 - Thống kê số học sinh tham gia thi tuyển: Sĩ số Học sinh thi đại học Học sinh thi cao đẳng Học sinh thi TCCN Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng...
 • 28
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong trường phổ thông bậc trung học ở thành phố hồ chí minhcông tac tư vấn hướng nghiệp cho học sinh thptcông tác tư vấn trường họckế hoạch công tác tư vấn trường họctăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong dạy nghề ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào giảng dạy và sản xuất thực nghiệmcông tác tư vấn học đường cấp thcscông tác tư vấn học đườngnội dung công tác tư vấn học đườngkế hoạch công tác tư vấn học đườngbồi dưỡng công tác tư vấn học đườngcông tác tư vấn tâm lý học đườngbáo cáo công tác tư vấn học đườngbồi dưỡng công tác tư vấn học đường cấp thcscông tác tư vấn học đường cấp thptcông tác tư vấn học đường cấp thcs thptNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trungmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hàngTổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH DYNAPAC (hà nội)hoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupquy trình sản xuất lốp xegiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳlập kế hoạch kinh doanh quán cơm nắm tự chọn hương việtTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victoryQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộixây dựng hệ thống mạng bootrom đơn vị thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần thiết bị công nghệ việtđồ án chi tiết máy , chi tiết càng gạtthi công hố đào sâuPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laiKhai thác hệ thống điện thân xe toyota vios 2006 – lắp đặt mô hình hệ thống nâng hạ kính, lock cửa từ xa, báo động chống trộmDe KT 15 ph tin 10 lan 1 hk110 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhĐề tham khảo hóa học HK1 lớp 9 hóa vô cơbai giang windows XP