Đề thi Quản trị dữ liệu phân tán

Tối ưu hóa câu truy vấn hệ quản trị dữ liệu phân tán

Tối ưu hóa câu truy vấn hệ quản trị dữ liệu phân tán
... tính chiếu hợp thuộc tính phép phía Hình Biểu thức cuối : Như ta vừa thực xong việc tối ưu câu truy vấn sở liệu, chúc bạn thành công ! ... dụng phép biến đổi tương đương số 12 – phép kết kề với phép chiếu – công thức thứ trang 176 sở liệu phân bố (Nguyễn Trung Trực) : Hình Áp dụng cho cặp ‘chiếu kề kết’ lại : Hình Hình Tới đây, phép ... chiếu HOTEN,TENTO,MANV thêm vào giữa: – Phép chiếu HOTEN,TENTO – Phép kết qua MANV Hình Bây giờ, ta phân tích lại thuộc tính phép chiếu sinh thêm Tách trở thành hợp tập thuộc tính điều kiện tập thuộc...
 • 9
 • 266
 • 0

đề thi quản trị dự án

đề thi quản trị dự án
... trả lời a Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực quản trị truyền thông b Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực quản trị truyền thông c Quản trị phạm vi, quản trị thời ... sau khác nhà quản trị chức quản trị dự án Chọn câu trả lời a Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ tổng hợp cao b Nhà quản trị dự án thường phải điều phối ,quản lý công ... quản trị truyền thông b Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực quản trị truyền thông c Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí quản trị chất lượng d Cả b c Question...
 • 39
 • 699
 • 2

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 6

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 6
... 41 Định vị liệu 3.2.1 Tổng quan Partion/name/data link TỔNG QUAN - Giới thi u - Kiến trúc hệ quản trị CSDL phân tán Thi t kế CSDL phân tán Phân đoạn Đặt liệu • Xử lý truy vấn phân tán • Điều ... nhập • Phân đoạn ngang • Phân đoạn doc • Phân đoạn lai - Phân tán • Đặt phân đoạn nut mạng 43 Phân đoạn ngang Phân đoạn dọc • TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA PHÂN ĐOạN Hoàn toàn Nếu quan hệ R phân rã thành phân ... khiển truy vấn phân tán • Các gthuc tin cậy phân tán Bài toán thi t kế - Trong thi t lập chung: • Tạo định việc đặt liệu chương trình ngang qua site mạng thi t kế mạng - Trong CSDL phân tán, vị trí...
 • 96
 • 159
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 8

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 8
... tất phần việc giao dịch Trong suốt phân tán Distribution transparency Được hỗ trợ từ điển liệu phân tán( distributed data dictionary (DDD) hay catalog liệu phân tán( distributed data catalog (DDC) ... Khóa(4): Khóa trung tâm pha/khóa sở pha /khóa phân tán pha /luật đa số Khóa phân tán pha: site có quản trị khóa riêng(cho giao tiếp)/nếu nhân giao thức giống khóa sở pha/thực đọc ghi nhiều(ROWA ... hỗ liệu nhân (replicated data)? - Một copy, ROWA, tập trung (consensus)đa số, bầu cử động, quorum (số đại biểu cần thi t theo quy định) Vận hành giao dịch tập trung phân tán: - ¤ Bộ quản trị...
 • 155
 • 179
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 9

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 9
... VALUE(‘100’, 29- JUL-2007’,120.00); COMMIT WORK; SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUS_NUM>250; 4.1.2 Những vấn đề giao dịch Như CSDL đơn: Quản trị giao dịch, lập lịch, quản trị phục hồi, quản trị đệm (Transaction ... tất phần việc giao dịch Trong suốt phân tán Distribution transparency Được hỗ trợ từ điển liệu phân tán( distributed data dictionary (DDD) hay catalog liệu phân tán( distributed data catalog (DDC) ... giao dịch phân tán cách quán nút liên quan Nếu cố thời gian dài, Oracle cho phép người quản trị cục chuyển giao hay undo thủ công giao dịch phân tán nghi ngờ Tùy chọn cho phép người quản trị csdl...
 • 41
 • 140
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 10

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 10
... giải pháp Đề cương • • • • • Giới thi u Ktruc CSDL phân tán Thi t kê truy vấn csdl phân tán Điều khiển tương tranh phân tán Các giao thức ttcay phân tán o Các giao thức chuyển giao phân tán o Các ... READ quỹ anh - Trừ $100 - Trả $100 - WRITE cân đối - • Anh READ quỹ Trừ $100 Trả $100 WRITE cân đối - • Vợ READ quỹ Trừ $100 Trả $100 WRITE cân đối GIAO DịCH 3: Tôi vợ rút $100 từ ATM đồng thời ... hồi phân tán Độ tin cậy Vấn đề: Làm để trì • • Nguyên tử • Các giao thức chuyển giao o Vận hành lệnh chuyển giao cho giao dịch phân tán Bền ứng Các tchat giao dịch CÁC GIAO THứC TIN CậY PHÂN TÁN...
 • 117
 • 154
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 11

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 11
... nhật ký  Biến thể sở liệu trì hoãn  Biến đổi sở liệu tức thời BIếN ĐổI Dữ LIệU DEFFERED(trì hoãn)Chỉ redo viết vào phần chuyển giao-trì hoãn chuyển giao- Lược đồ biến đổi liệu trì hoãn ghi lại ... có truyền thông trực tiếp xuất client RMAN quản trị phương tiện: Mọi truyền thông xuất thể đích Catalog quản trị Một repository thông tin ứng dụng quản trị phương tiện đặc tả phương tiện hãng No ... REPLICATION CATALOG: chứa thông tin quản trị lặp lại đtượng, nhóm môi trường lặp 2/ Sao lưu Giới thi u: Sao lưu phục hồi cố tạo nên bảo vệ CSDL chống liệu , tái cấu trúc liệu Đạt thông qua phương tiện...
 • 178
 • 194
 • 0

Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 1

Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 1
... 1/ So sánh sở liệu tập trung sở liệu phân tán 2/Các thành phần hệ quản trị liệu phân tán 3/ Những vấn đề cần giải tiếp cận sở liệu phân tán 4/ Trình bày mô hình tham chiếu sở liệu phân tán ... tra phát biểu sau: 1) MOUNT gắn sở liệu cho hoạt động quản tri sở liệu không cung cấp cho người dùng truy nhập sở liệu 2) Lệnh NOMOUNT tạo đệm liệu không cung cấp truy nhập sở liệu 3)Lệnh OPEN ... dịch 4/ Tiến trình ghi sở liệu (DBWn) ghi đệm thay đổi từ cache đêm sở liệu vào A Chỉ file liệu B Chỉ file liệu file điều khiển C Chỉ file liệu file nhật ký redo D Chỉ file liệu, nhật ký redo file...
 • 12
 • 107
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 4

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 4
... thống sở liệu phân tán Nội dung vắn tắt học phần: Tổng quan sở liệu phân tán quản trị sở liệu phân tán Các hệ quản trị sở liệu phân tán tiêu biểu: SQL Server, Oracle Nhiệm vụ sinh viên: • Dự lớp: ... xuất liệu nhiều trạm Chú ý: liệu phân tán (vật lý) nhiều máy Tuy nhiên, việc truy xuất liệu máy tích hợp liệu máy Trường hợp này, không thuộc loại hệ thống có CSDL phân tán xem xét sở liệu phân ... trình quản trị DL địa phương – Chương trình quản trị DL phân tán – Chương trình quản trị truyền thông DL – Chương trình quản trị tự điển DL Các chức đặc thù Hệ QTCSDL-PT – Chương trình quản trị...
 • 35
 • 116
 • 0

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 5

đề thi quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 5
... trúc Bitmap: Bitmap: có bitmap cho cac giá tri liệu, đối sánh tìm kiếm Có tác dụng cột có giá trị nhỏ(VD: Nam Nũ) o Giá trị khóa(cặp độ dài-giá trị= giá trị khóa)—Start ROWID—End ROWID—bitmap segment ... quan lập lịch Cho phép người quản trị người phát triển giám sát tác vụ đâu môi trường CSDL Các tác vụ tiêu tốn thời gian phức tạp nên lập lịch để cải thi n việc quản trị lập kế hoạch cho tác vụ ... o Các giá trị tương đối cột o Có phạm vi giá trị rông (tốt dùng mục thông thường) o Có phạm vi gtri nhỏ( tốt cho mục bitmap) o Các cột chứa giá trị null, truy vấn chọn hàng có giá trị Ví dụ...
 • 109
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi cơ sở dữ liệu phân tánđề thi quản trị dự ánđề thi quản trị dự án đầu tưđề thi quản lý dự án phần mềmngân hàng đề thi quản trị dự án đầu tưđề thi quản trị dự án đại học thương mạiđề thi quản trị dự án svtmđề thi quản trị dự án tự luậnđề thi quản trị dự án trắc nghiệmđề thi quản trị dự án uehngân hàng đề thi quản trị dự ánđề tài quản trị dự án phần mềmbộ đề thi quản trị dự ánđề thi quản trị dự án vb2 đại học kinh tế tphcmhệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)bài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại