Ôn thi Hệ phân tán cuối kỳ

Đề cương Ôn tập Hệ Phân Tán

Đề cương Ôn tập Hệ Phân Tán
... vi xử lý nhớ hệ máy tính phân tán b Hệ / hệ không Hệ thống nhất: mạng máy tính sử dụng công nghệ, xử lý nhau, truy cập đến nhớ giống Thường dùng hệ thống có tính toán song song Hệ không nhất: máy ... dụng để giải vấn đề co giãn hệ phân tán: - Ẩn giấu - Phân tán: phân nhỏ thành phần hệ thống phân bố chúng phạm vi hệ thống (quản lý phân cấp) Ví dụ DNS xác định theo cách phân cấp miền lớn thành ... giao diện hệ phân tán đặc tả đầy đủ đắn Xét hai khái niệm hệ phân tán khái niệm liên tác (Interroperability) khái niệm chuyển mang (portability) Liên tác: cài đặt hệ thống thành phần hệ thống...
 • 56
 • 177
 • 0

ôn tập hệ phân tán

ôn tập hệ phân tán
... 2> 2.3 Kiến trúc hỗn hợp (kết hợp không tập trung tập trung) - Hệ thống máy chủ biên: Ý tưởng khía cạnh tập trung nhà phân phối nội dung (content provider) phân phối nội dung cho toàn máy khách ... Nội dung phân tán từ content provider qua mạng Internet - Hệ phân tán hợp tác: Kết hợp tập trung với kiểu ngang hàng Ví dụ ứng dụng chia sẻ file ngang hàng BitTorrent : node tham gia vào hệ thống ... ứng dụng phân tán Ưu điểm: giảm chi phí truyền thông, tính toán phân tán yêu cầu tương tác trao đổi máy tính mạng, với mobile agent, đơn vị di trú đến máy khác -> giảm thiểu trao đổi thông tin...
 • 4
 • 96
 • 3

Đề thi cuối kỳ Hệ phân tán

Đề thi cuối kỳ Hệ phân tán
... RPC? a Tính suốt b Tính mở c Tính co giãn hệ thống d Hỗ trợ lập trình với giao diện Câu 12: Phương pháp định danh hệ thống Chord có sử dụng bảng băm phân tán Mục đích để làm gì? a Tối ưu hóa việc ... dụng để lưu thông tin nút hệ thống d Bảng băm lưu thông tin vị trí tất thực thể hệ thống PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Những ứng dụng xây dựng cho application server làm việc với hệ thống X-Window thực tách ... gặp vấn đề làm làm tốn tài nguyên hạ tầng mạng, đưa số giải pháp Câu 2: Bàn mục đích đạt đến đồng thuận (consensus problem) hệ thống có lỗi với tham gia tiến trình lỗi Byzantine Xét hệ thống...
 • 3
 • 671
 • 2

Ôn tập giữa kỳ về hệ phân tán (NW605)

Ôn tập giữa kỳ về hệ phân tán (NW605)
... thiệu Hệ phân tán: Hệ phân tán tập hợp máy tính độc lập sử dụng cách kết hợp để thực tác vụ đơn để cung cấp dịch vụ đơn • • • • • • Ví dụ hệ phân tán Ưu điểm nhược điểm hệ phân tán Kiến trúc hệ ... mềm: Hệ điều hành phân tán middleware Các nguyên lý quan trọng đằng sau hệ phân tán Các mô hình: liên lạc nào, phân tán liệu điểu khiển Ôn tập kì I Giới thiệu Các vấn đề thách thức hệ phân tán: ... tương hỗ Ôn tập kì II Kiến trúc hệ thống liên lạc Kiến trúc hệ phân tán: – Client-server (đa tầng) • Dọc, ngang – Đồng đẳng, lai – Thiết kế server – Mã chương trình di chuyển Liên lạc hệ phân tán...
 • 12
 • 276
 • 0

ôn thi nghề phần hệ điều hành

ôn thi nghề phần hệ điều hành
... điều hành Ví dụ: Quy tắc đặt tên tệp hệ điều hành WINDOWS Phần tên (Name): Không 255 kí tự Phần mở rộng (Extension): Không thi t phải có đợc hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp b Th mục ... tin, tập hợp thông tin ghi nhớ ngoài, tạo thành đơn vị lu trữ hệ điều hành quản lí Mỗi tệp có tên để truy cập * Tên têp: Tên tệp gồm hai phần. phần tên phần mở rộng (Phần mở rộng có không có) Giữa ... C:\hoc\FOX Hệ thống quản lí tệp Là thành phần hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin nhớ ngoài, cung cấp dịch vụ để ngời dùng dễ dàng thực việc đọc/ghi thông tin nhớ đảm bảo chơng trình hoạt động hệ...
 • 10
 • 384
 • 7

Hệ thống bài tập giải tích 12 (ôn thi ĐH) phần 1

Hệ thống bài tập giải tích 12 (ôn thi ĐH) phần 1
... tính I 11 = sin 11 xdx (1 x ) n dx Bài3 : Cho In = 1) Thi t lập hệ thức liên hệ In In - 2) Tính In Bài4 : Cho In = x n xdx 1) Thi t lập hệ thức liên hệ In In - 2) Tính In Bài5 : Tính tích phân ... 2) x -1 x +1 x dx 1- x 6) x + dx 5) dx x +1 x 4) x2 dx x ( x + 2) 7) dx x +1+ 3 x +1 8) 9) x dx 10 ) 11 ) dx 3x + x 17 x +1+ 2 ( x + 1) x + dx x +1+ x +1 4x x dx dx II) tích phân : 1) Dùng ... x + dx x 10 ) + b dx x4 + x4 + x3 11 ) x ( x + a )( x + b ) dx 13 ) 14 ) dx 12 ) x e x dx (2 x e x ) dx x -x 15 ) e +e 17 ) 4sin x + cosx dx 14 18 ) x -1 dx x +1 19) 16 ) 2dx x 1+ x e x +...
 • 24
 • 324
 • 0

Ôn thi đại học môn văn – Kỹ năng phân tích thơ dùng cho học sinh THPT ppsx

Ôn thi đại học môn văn – Kỹ năng phân tích thơ dùng cho học sinh THPT ppsx
... Cảm thơ trình giao cảm độc giả thơ Cảm thơ lúc xác, khâu quan trọng nhằm định hướng để phân tích tốt Không có cảm xúc định hướng trình cảm thơ đưa lại việc phân tích thơ khó mà thành công Phân tích ... nên, phân tích thơ, ta phải phân tích nội dung trữ tình Muốn phân tích nội dung trữ tình thi t, nắm bắt phân tích chủ thể trữ tình Bởi lẽ, nội dung trữ tình chứa chủ thể trữ tình Đặc điểm ngôn ... đặc điển ngôn ngữ thơ nhiều nhà nghiên cứu thống : - Không có ngôn ngữ thơ ca - Ngôn ngữ thơ ca nằm vốn ngôn ngữ chung, nhà thơ sử dụng sáng tạo theo yêu cầu mục đích sau: + Ngôn ngữ thơ phải có...
 • 12
 • 270
 • 2

He thong cau hoi ly thuyet on thi DH phan 2(st)

He thong cau hoi ly thuyet on thi DH phan 2(st)
... thoát electron kim loại A lượng tối thi u để bứt nguyên tử khỏi kim loại B lượng tối thi u để ion hóa nguyên tử kim loại C lượng phôton cung cấp cho kim loại D lượng cần thi t để bứt electron quỹ ... trung hòa điện 9.2 Hạt nhân ngun tử cấu tạo từ A prơtơn, nơtron êlectron B nơtron êlectron C prơtơn nơtron D prơtơn êlectron 27 9.3 Số nơtron hạt nhân 13 Al ? A 13 B 14 C 27 D 40 23 9.4 Các nuclơn ... mêzôn; barion B phôtôn; leptôn; mêzôn; prôtôn C phôtôn; leptôn; nơtron; barion D phôtôn; êlectron; mêzôn; prôtôn 10.3 Các hạt sơ cấp bền A prôtôn; êlectron; phôtôn; nơtron B prôtôn; êlectron; phôtôn;...
 • 13
 • 221
 • 0

Xây dựng hệ quản lý phân tán đăng vé máy bay

Xây dựng hệ quản lý phân tán đăng ký vé máy bay
... chưa sử dụng hệ phân tán: ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI Sau sử dụng hệ phân tán: ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI  Nguyên hoạt động hệ thống hệ phân tán : ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI  Sơ đồ truy xuất liệu hệ thống phân tán: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ... nhân Vô hình phân mảnh Hình 1.1 Môi trường hệ CSDL phân tán HỆ PHÂN TÁN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU:  Hệ quản trị sở liệu phân tán cần phải thực hai điều: • •  phân tán sở liệu phân tán chương trình ... QUAN HỆ PHÂN TÁN ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾT LUẬN HỆ PHÂN TÁN KHÁI NIỆM:  Cơ sở liệu phân tán tập hợp gồm nhiều sở liệu có liên quan lôgic phân bổ mạng máy tính  Hệ quản trị sở liệu phân...
 • 40
 • 842
 • 4

Tiểu luận môn Hệ phân tánKỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu

Tiểu luận môn Hệ phân tán – Kỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu
... Báo cáo tiểu luận môn Hệ phân tán Kỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn liệu Mục lục Phần Trình bày nội dung lý thuyết “Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu hệ tin học phân tán ... Huyền Nguyễn Cửu Thị Ánh Mai Trang 15 Báo cáo tiểu luận môn Hệ phân tán Kỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn liệu Kết luận Đề tài phát triển phương pháp đảm bảo toàn vẹn liệu điều kiện có cố hệ phân ... tài “Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu hệ tin học phân tán Phần Trình bày nội dung lý thuyết “Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu hệ tin học phân tán Nhóm 1:...
 • 18
 • 812
 • 0

Tiểu luận môn Hệ phân tánKỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu

Tiểu luận môn Hệ phân tán – Kỹ thuật bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu
... Khái quát CSDL phân tán Triển vọng yếu tố phức tạp CSDL phân tán Sự gắn bó thông tin CSDL phân tán Trang I KHÁI QUÁT VỀ CSDL PHÂN TÁN    Giới thiệu Xử lý liệu phân tán Hệ CSDL Phân tán gì? Trang ... CSDL phân tán Trang II TRIỂN VỌNG & CÁC YẾU TỐ PHỨC TẠP CỦA CÁC HỆ CSDL PHÂN TÁN Triển vọng hệ CSDL phân tán Các yếu tố phức tạp Trang Triển vọng hệ CSDL phân tán 1.1 Quản lý liệu phân tán nhân ... Trang Hệ CSDL phân tán gì?: Định nghĩa:   CSDL phân tán: tập nhiều sở liệu có liên đới logic phân bố mạng máy tính Hệ quản trị CSDL phân tán (distributed database management system): hệ thống...
 • 43
 • 173
 • 0

Yêu cầu và đăng từ xa trong hệ phân tán

Yêu cầu và đăng ký từ xa trong hệ phân tán
... các anh chị đồng nghiệp Chương I Yêu cầu và đăng ký từ xa hệ phân tán Chương I YÊU CẦU VÀ ĐĂNG KÝ TỪ XA TRONG HỆ PHÂN TÁN I Yêu cầu từ xa I.1 Khái quát vấn đê Giả sử có ... Tim Kindberg Tiểu luận hệ phân tán Trang 20 Mục lục MỤC LỤC - Gi thi Chương I YÊU CẦU VÀ ĐĂNG KÝ TỪ XA TRONG HỆ PHÂN TÁN I Yêu cầu từ xa I.1 Khái quát ... bộ phận tại thành phố này Chương I Yêu cầu và đăng ký từ xa hệ phân tán II.2 Giải thuật tổng quát Để đáp ứng yêu cầu đăng ký từ xa vừa nêu trên, ta có thể cài đặt tại...
 • 21
 • 115
 • 0

Yêu cầu và đăng từ xa trong hệ phân tán

Yêu cầu và đăng ký từ xa trong hệ phân tán
... Nội dung Chương I Yêu cầu và đăng ký từ xa hệ phân tán I Yêu cầu từ xa II Đăng ký từ xa Chương II Thuật toán về quá trình cập nhật thông ... liệu phân tán mô hình client/server II Giao tác III Giới thiệu vấn đề VI Giải thuật cập nhật dữ liệu V Kết luận Yêu cầu và đăng ký từ xa hệ phân tán I Yêu cầu từ xa I.1 ... tin cần thiết Yêu cầu và đăng ký từ xa hệ phân tán I Yêu cầu từ xa Sau đã trỏ đúng vào địa chỉ chứa thông tin, hệ phải có khả tiếp nhận và ghi lại các yêu cầu chỉ dẫn...
 • 28
 • 451
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi hệ vừa học vừa làmôn thi hệ bánh rănghệ phân tán đa serverôn thi hoá phần hidrocacbonôn thi toán phân banôn thi tích phânôn thi học phần môn tín hiệu sốhệ phân tán caotổng quan về hệ phân tánôn thi môn phân tích rủi ro bằng cystal ballôn thi môn vật liệu học kỹ thuậtđịnh nghĩa hệ phân tánphân loại hệ phân tánhệ phân tán keoôn thi hệ điều hànhĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocbài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Co che di truyen va bien di phan tuQuang hợp ở thực vậtBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN