Đề thi cuối kỳ Hệ phân tán

đề thi cuối kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu học kỳ 2

đề thi cuối kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu học kỳ 2
... 32 a b c d e Phần giải thích đáp án (e) có: Môn: Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu (503004) Học kỳ - 20 11 -20 12 Ngày thi: 13/06 /20 12 Phòng thi: đề: 11 15 ... Read(p21) Write(r211) Unlock(r211) Unlock(p21) Unlock(f2) Unlock(db) c d IX(db) IX(f2) SIX(p21) Read(p21) X(r211) Write(r211) Unlock(r211) Unlock(p21) Unlock(f2) Unlock(db) IX(db) IX(f2) S(p21) ... liệu thực T1 với kỹ thuật khóa đa mức liệu a IX(db) IX(f2) S(p21) Read(p21) IX(p21) X(r211) Write(r211) Unlock(r211) Unlock(p21) Unlock(p21) Unlock(f2) Unlock(db) b IX(db) IX(f2) IX(p21) X(r211)...
 • 15
 • 282
 • 0

Đề thi cuối kỳ Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Đề thi cuối kỳ Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu
... 44 45 x x x x e Phần giải thích đáp án (e) có: Môn: Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu (503004) Học kỳ - 2012-2013 Ngày thi: 25/12/2012 Phòng thi: 503 C4 Mã đề: 01 16 ... nhận hợp lệ lạc quan, việc cập nhật liệu X giao tác T thực nào? a Giá trị liệu X ghi nhận vào sở liệu giao tác khác thấy cập nhật đọc liệu X từ sở liệu b Giá trị liệu X ghi nhận thành phiên cục giao ... công tác động T lên sở liệu xóa khỏi sổ ghi hệ thống d Điểm mà đó, tất tác vụ T tháo gỡ thành công tác động T lên sở liệu xóa khỏi sở liệu e Ý kiến khác Câu 22 Cho trình tự thực thi tác vụ giao tác...
 • 16
 • 572
 • 0

Đề thi cuối kỳ kỹ thuật máy tính

Đề thi cuối kỳ kỹ thuật máy tính
... thông Tin Khoa Kỹ thuật máy tính ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Thời gian: 90 phút (Sinh viên phép tham khảo tài liệu) Đề III: Hãy nêu thành phần máy tính Chip Set máy tính làm nhiệm ... Điểm) Người đề: TS Lê Mạnh Trường Đại học Công nghệ thông Tin Khoa Kỹ thuật máy tính ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Thời gian: 90 phút (Sinh viên phép tham khảo tài liệu) Đề IV: Hãy ... Trường Đại học Công nghệ thông Tin Khoa Kỹ thuật máy tính ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Thời gian: 90 phút (Sinh viên phép tham khảo tài liệu) Đề II: Câu ( điểm): a) Thực phép toán...
 • 4
 • 541
 • 1

Đề 1-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU

Đề 1-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU
... phải lấy B/L xếp 25.Lỗi hàng vận lỗi sơ xuất trình chăm sóc bảo quản hàng hóa 26.COR gửi vào trước giao hàng theo Hamburg 1977 27.ULD thi t bị xếp hàng hóa vận tải đường biển 28.Thời hạn khiếu ... tàu 20.FCL/P(L,B)CL nhận nguyên giao lẻ 21.Quy tắc Huage 1924 B/L quy định người chuyên chở có trách nhiệm với hàng hóa… 22 Trên giới có nguồn luật có hiệu lực điều chỉnh vận tải đa phương thức ... 12.Cơ sở phân chia vận tải ngoại thương Incoterm 1989(1990) 13.B/L hoàn hảo thể tình trạng tốt hàng hóa bề người chuyên chở… 14 .Vận tải ngành sản xuất đặc biệt sản phẩm tồn...
 • 3
 • 2,293
 • 69

Đề 2-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU

Đề 2-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU
... 18.theo qtắc hague-visby người chuyên chở giao nhận hàng chậm phải chịu phạt số tiền 2,5 lân tiền cước số hàng giao chậm không tổng tiền cước theo hđ 19.Người chuyên chở HK ... dài 6m 27.Người chuyên chở đbiển chịu trách nhiệm lỗi thương mại không chịu trách nhiệm lỗi hàng vận theo công ước brusellel 1924 28.Chuyên chở hàng hoá đóng container không nên dùng dkiện CFR, ... 30.B/L hoàn hảo phải vđơn xếp 31.Cước SCR áp dụng cho đại lý hàng hải IATA người gom hàng HK 32.vtải hàng không không thích hợp với loại hàng hoá 33.cước vacsava 29 quy định giới hạn trách nhiêm...
 • 3
 • 1,159
 • 45

Đề 5- Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU

Đề 5- Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU
... 25 Theo DES, Inco 2000, người nhập thuê phương tiện vận tải sai 26 AWB người chuyên chở lập mang tính lý thuyết 27 ULD thi t bị xếp hàng vận tải hàng hóa đưởng sắt sai 28 Bán hàng theo điều kiện ... quy tắc Humburg 1978 ĐÚNG 33 Các gốc AWB phải giao cho người nhận hàng SAI BẢN GỐC SỐ (XANH): GIAO CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ SỐ 2(HỒNG): GIAO CHO NGƯỜI NHẬN HÀNG SỐ (XANH DA TRỜI): NGƯỜI GỬI HÀNG 34 ... Hague Visby, người chuyên chở giao hàng chậm phải chịu phạt số tiền 2,5 lần tiền cước số hàng giao chậm không lớn tổng số tiền cước hợp đồng sai humburg 1978 23 Vận tải suốt việc chuyen chở hàng...
 • 2
 • 842
 • 45

Đề thi cuối kỳ môn Tài chính doanh nghiệp năm 2011 (UEL) - có đáp ánx

Đề thi cuối kỳ môn Tài chính doanh nghiệp năm 2011 (UEL) - có đáp ánx
... d.$24.949,67 e.$32.784,25 Giải: Năm Đầu tư ban đầu -GT nhà xưởng -Giảm NOWC Tổng Dòng tiền hoạt động -Doanh thu -Lợi nhuận sau trừ chi phí HĐ -Lợi nhuận sau thuế(40%)* Năm Năm Năm 50.000 30.000 18.000 ... năm Thi t bị tạo doanh thu $50.000/ năm năm chi phí hoạt động biến đổi 40% doanh thu, chi phí hoạt động cố định ngoại trừ khấu hao Dòng tiền hoạt động bắt đầu vào năm Khấu hao thi t bị sau: $40.000 ... xét thi t bị giá mua $50.000 thời điểm bán sau năm với giá $10.000 $12.000 phải đầu tư năm vào hàng tồn kho khoản phải thu; toàn khoản vốn thu hồi dự án kết thúc hoạt động vào cuối năm Thi t...
 • 9
 • 3,682
 • 179

Đề thi cuối kỳ thanh toán quốc tế -UEL

Đề thi cuối kỳ thanh toán quốc tế -UEL
... trường hợp chuyển vào chuyển khỏi lãnh thổ Việt Nam sử dụng toán quốc tế ngoại hối → Đúng Ngoại hối bao gồm: ngoại tệ; hối phiếu, kỳ phiếu, séc ;các giấy tờ có giá;đồng tiền nước VN chuyển vào ... hối phiếu nhận nợ; Cam kết toán không điều kiện số tiền xác định; Thời hạn toán; Địa điểm toán; Tên tổ chức họ, tên cá nhân người thụ hưởng người phát hành định yêu cầu toán hối phiếu nhận nợ theo ... d Cả a, b, c sai Câu 27: Thanh toán T/T, người có nghĩa vụ trả tiền cho nhà xuất a Người nhập b Ngân hàng xuất c Ngân hàng trung gian d Ngân hàng nhập Câu 28: Thanh toán T/T, người khống chế...
 • 5
 • 2,241
 • 112

Đề thi cuối kỳ môn truyền nhiệt

Đề thi cuối kỳ môn truyền nhiệt
... Công Nghệ Nhiệt Lạnh GV duyệt đề ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2007-2008 Môn Thi : Truyền Nhiệt TB Trao Đổi Nhiệt Thời gian : 90 phút Ngày thi : 14.01.2008 GV đề Ghi chú: SV sử dụng tài ... KHÍ Bm CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Chủ nhiệm BM GV đề PGS TS Lê Chí Hiệp Nguyễn Toàn Phong ĐỀ THI HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2007-2008 Đề thi lần I - Hệ Không Chính Quy Môn Thi : Truyền Nhiệt (210060) Thời ... CƠ KHÍ Bm CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Chủ nhiệm BM GV đề PGS TS Lê Chí Hiệp Nguyễn Toàn Phong ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2007-2008 Đề thi lần I - Hệ Không Chính Quy Môn Thi : Truyền Nhiệt (210060) Thời...
 • 47
 • 1,856
 • 20

Đề thi cuối kỳ I - Khoa học, Lịch sử & Địa lý lớp 4

Đề thi cuối kỳ I - Khoa học, Lịch sử & Địa lý lớp 4
... chống l i giặc đ i giặc dốt Câu 4: L i kêu g i toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thà hy sinh tất cả, không chịu nớc, định không chịu làm nô lệ. nêu bật truyền thống dân tộc Việt Nam ... nhiều ngành công nghiệp thủ công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp lớn nớc hoạt động thơng m i phát triển nớc ta Câu 2: N i ý cột A v i ý cột B cho đúng: A N i du lịch, nghĩ mát ... Việt Nam ? Địa Câu 1: Hãy i n chữ Đ vào ô trrống trớc câu trả l i đúng, chữ S trớc câu trả l i sai: Nớc ta có 54 dân tộc dân tộc Kinh có dân số đông Số dân thành thị chiếm tổng số dân...
 • 2
 • 3,316
 • 36

Đề thi cuối kỳ 1_08-09

Đề thi cuối kỳ 1_08-09
... b)Hãy viết phép tính có tích thừa số thứ PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM MÔN : TOÁN ĐÁP ÁN TOÁN Phần T nghiệm Tự luận Câu...
 • 3
 • 180
 • 0

Đề thi cuối kỳ 1_08-09

Đề thi cuối kỳ 1_08-09
... ong” Trong câu từ đặc điểm nước cam? A Mật ong B Giọt nước C Vàng PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM MÔN : TIẾNG VIỆT (Phần viết) KHỐI Thời gian : 40 ... liên lạc nhỏ sách TV tập trang 112 Thời gian viết : 15 phút Tập làm văn : Đề : Hãy viết đoạn văn ngắn ( từ đến 10 câu) giới thi u tổ em bạn tổ Câu hỏi gợi ý : Câu : Tổ em gồm bạn ? Câu : Mỗi bạn ... Tháng vừa qua, bạn làm việc tốt ? Câu : Tình cảm em với bạn tổ ? PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM MÔN : TIẾNG VIỆT (Phần viết) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM...
 • 4
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi cuối kỳ lập và phân tích dự ánđề thi cuối kỳ 2 toán 2đề thi cuối kỳ 2 toán lớp 2đề thi cuối kỳ đồ họa máy tínhđề thi cuối kỳ 1 toán lớp 4đề thi cuối kỳ môn tài chính quốc tếđề thi cuối kỳ môn lập trình hướng đối tượngđề thi cuối kỳ lập trình hướng đối tượngđề thi cuối kỳ 2 môn toán lớp 1đề thi cuối kỳ môn phương pháp tínhđề thi cuối kỳ trắc địa đại cươngđề thi cuối kỳ 2 môn toán lớp 2đề thi cuối kỳ toán rời rạcđề thi cuối kỳ toán lớp 6đề thi cuối kỳ toán lớp 7ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyPrepare 4 work book17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013