Quản trị dự án công nghệ thông tin

Tài liệu Quản trị dự án công nghệ thông tin pdf

Tài liệu Quản trị dự án công nghệ thông tin pdf
... 12/2/2004 - Tổng quan 1.3 Dự án gì? Định nghĩa dự án Đặc trưng dự án Dự án công nghệ thông tin Quản dự án gì? Người quản dự án Các qui trình quản dự án Các bên tham gia dự án 12/2/2004 - Tổng ... Management - Quản dự án , “Phần Mềm” 12/2/2004 - Tổng quan 26 Câu hỏi quản dự án Quản dự án có phải quản lí không? Quản dự án khác với quản lí? Ai làm quản dự án? Quản dự án làm việc ... người quản dự án – Xây dựng kế hoạch dự án – Theo dõi kiểm soát thực dự án Quản lí thay đổi – Kết thúc dự án – Đánh giá việc hoàn thành dự án 28 Quản dự án quản lí kĩ thuật Người quản lí dự...
 • 51
 • 380
 • 2

Quản trị dự án công nghệ thông tin

Quản trị dự án công nghệ thông tin
... em nắm khái niệm vấn đề Quản dự án Công nghệ thông tin, biết tự lập kế hoạch khởi tạo, quản lý cho dự án, mà cụ thể tập quản dự án nâng cấp hệ thống thông tin cho công ty ABC Qua đây, chúng ... tạo dự án (Initial Project) Tên dự án: Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống thông tin, website cho công ty sản xuất linh kiện điện tử ABC I Thông tin công ty ABC a Hoạt động Lĩnh vực chủ yếu công ... đoạn dự án( hằng tháng) 27.5 triệu /tháng - Team: triệu/người - Trưởng dự án: triệu - Phó trưởng dự án: triệu - Thư ký 2triệu Thuê hosting Thuê FPT hosting để telecom upload website công ty Công...
 • 25
 • 535
 • 21

Các phương pháp tiên tiến quản trị dự án công nghệ thông tin ppt

Các phương pháp tiên tiến quản trị dự án công nghệ thông tin ppt
... dõi thay đổi quản dự án - Kết thúc dự án Các yếu tố thành công dự án Mọi dự án đều bị ràng buộc yếu tố: - Mục tiêu phạm vi (Scope): Dự án tìm cách đạt gì? Tiểu luận: Các PP tiên tiến ... công nghệ thông tin ngày mở rộng tất lĩnh vực sống, có phần mềm đóng gói, có gia công phần mềm Từ thực tiễn đó đòi hỏi phải có công cụ để quản dự án nói chung dự án công nghệ thông ... Dự án có mục đích rõ ràng - Dự án mang tính tạm thời - Dự án đòi hỏi sử dụng loại tài nguyên khác - Dự án phải có khách hàng đơn vị tài trợ - Dự án thường mang tính không chắn Quản dự án...
 • 20
 • 181
 • 0

QUẢN TRỊ dự án CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 kỹ NĂNG GIAO TIẾP

QUẢN TRỊ dự án CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 kỹ NĂNG GIAO TIẾP
... Kỹ giao tiếp • • • • • • • • • Tổng quan Kỹ giao tiếp Tư chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Theo dõi kiểm soát dự án Khoán Quản lý thay đổi kết thúc dự án Kỹ quản lý chung Quản dự án Việt ... Việt nam Giao tiếp (WIKI) • Giao tiếp trình hoạt động trao đổi thông tin người nói người nghe nhằm đạt mục đích Thông thường, giao tiếp trải qua ba trạng thái: – Trao đổi thông tin, tiếp xúc ... điều người khác nói ra, trao cho Giao tiếp Để thực Giao tiếp người ta phải : • • Tự hiểu mình, hiểu đối tác Giao tiếp, hiểu hoàn cảnh Giao tiếp • Hiểu đối tác Giao tiếp qua cảm nhận, qua thái độ,...
 • 61
 • 252
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 4 quản trị chất lượng dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 4 quản trị chất lượng dự án
... Bài 4: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN • • • • • • Chất lượng gì? Tầm quan trọng quản chất lượng Qui trình quản chất lượng dự án – Hoạch định chất lượng (Quality Planning) – Đảm bảo chất lượng ... thỏa với chất lượng dự án phải chỉnh lại Qui trình quản chất lượng dự án Quản chất lượng dự án bao gồm ba tiến trình – Hoạch định chất lượng (Quality Planning): – Đảm bảo chất lượng (Quality ... tiến Chất lượng Dự án Công nghệ Thông tin Một vài đề xuất cải tiến chất lượng cho dự án IT = – Lãnh đạo thúc đẩy chất lượng – Hiểu biết rõ chi phí chất lượng – Chú tâm vào việc ảnh hưởng tới công...
 • 27
 • 267
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 1 giới thiệu về quản trị dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 1 giới thiệu về quản trị dự án
... dự án Bài 4: Quản lý chi phí dự án Bài 5: Quản lý nhân dự án Bài 6: Quản lý rủi ro dự án Bài 7: Quản lý chất lượng dự án (đọc thêm) Kiểm soát dự án & Kết thúc dự án (đọc thêm) HÌNH THỨC KIỂM ... Tài liệu tham khảo • [1] .TS.Trương Mỹ Dung, Bài giảng Chuyên đề quản trị dự án Công nghệ thông tin, CITD, ĐHQG TP.HCM, 2005 • [2].GS.TS Nguyễn Hữu Anh, Bài giảng Quản trị dự án, ĐH Khoa học tự nhiên ... triệu dự án phát triển ứng dụng CNTT khởi động năm 20 01, so với 300,000 dự án năm 2000 10 kỹ CNTT có nhu cầu hàng đầu có quản trị dự án 10 Bài 1: Giới thiệu QTDA • • • • • • Mở đầu Dự án gì?...
 • 55
 • 285
 • 1

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 5 quản trị chi phí dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 5 quản trị chi phí dự án
... Bài 4: QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN • • • • Tầm quan trọng việc quản chi phí dự án Thế chi phí Quản trị chi phí dự án Một số khái niệm quản chi phí Qui trình quản chi phí dự án – – ... thể Chi phí dùng để trả cho yêu cầu hàng hóa dịch vụ • Do chi phí dự án chi cho việc cung cấp tài nguyên sử dụng nơi đâu dự án, nên người quản dự án phải hiểu rõ việc quản chi phí dự án ... = • Chi phí trực tiếp (Direct costs) Một số khái niệm quản chi phí Chi phí gián tiếp (induct costs) • Chi phí sunk cost (chi phí ẩn) chi phí phải bỏ trước bắt đầu dự án, loại chi phí không...
 • 44
 • 317
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 6 quản trị rủi ro dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 6 quản trị rủi ro dự án
... Bài 6: QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN • Tầm quan trọng quản rủi ro • Những rủi ro thường xảy dự án CNTT • Qui trình quản rủi ro dự án – Xác định rủi ro – Định lượng rủi ro – Triển khai ... cho công ty tồn Mọi dự án rủi ro hội thành công Có ba trường phái đối phó với rủi ro • Có ba trường phái đối phó với rủi ro – Tránh dự án rủi ro, chọn dự án rủi ro thấp, để bớt chi phí rủi ... nhân tố rủi ro – Ước lượng Pert – Mô rủi ro 28 Định lượng rủi ro • Nhận nhân tố tác động lên rủi ro gây thiệt hại cho dự án Định lượng rủi ro hay phân tích rủi ro trình ước lượng rủi ro để đánh giá...
 • 44
 • 263
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 2 quản trị phạm vi dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 2 quản trị phạm vi dự án
... Bài 2: QUẢN TRỊ PHẠM VI DỰ ÁN (Project Scope Management) • Quản trị phạm vi dự án • Các qui trình quản trị phạm vi dự án 2. 1 Khởi động (Initation) – 2. 1.1 Chọn dự án 2. 1 .2 Project ... dự án quản dự án • Các stakeholders dự án cần ký vào tuyên bố dự án để xác nhận đồng tình với nhu cầu mục đích dự án 22 Tuyên bố dự án mẫu 23 Tuyên bố dự án mẫu (tt) 24 Lập kế hoạch phạm vi ... bố dự án) 2. 2 Lập kế hoạch phạm vi (Scope Planning) • 2. 3 Xác định phạm vi (Scope Definition) • 2. 4 Kiểm tra điều khiển thay đổi phạm vi (Verification & Control) Quản trị phạm vi dự án? • Phạm...
 • 65
 • 484
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 3 quản trị thời gian

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 3 quản trị thời gian
... lượng thời gian thực dự án có nhiều điều không thời gian ước lượng công việc • PERT dùng ước lượng thời gian xác suất dựa việc sử dụng ước lượng lạc quan, bi quan thời gian thực công việc • Công ... tiến lên 1 63% vào năm 2001 • Thời gian có độ linh hoạt bé nhất; trôi qua điều xảy • Vấn đề lịch biểu lý dẫn đến xung đột dự án, đặc biệt nửa sau dự án Các qui trình quản trị thời gian dự án • 2.1 ... Bài 3: QUẢN TRỊ THỜI GIAN (Project Time Management) • • • • Tầm quan trọng lịch biểu Các qui trình quản trị thời gian dự án – 2.1 Xác định hoạt động – 2.2 Sắp xếp thứ tự hoạt động – 2 .3 Ước...
 • 70
 • 205
 • 0

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin bài 7 quản trị nhân sự dự án

Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin  bài 7 quản trị nhân sự dự án
... dự án • Các dự án thành công người quản dự án gây ảnh hưởng cho người khác bằng: – Sự thành thạo, Chuyên nghiệp – Sự thử thách công việc • Các dự án có xu hướng thất bại người quản dự án ... Bài 4: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DỰ ÁN • Mục tiêu • Tầm quan trọng quản lý NNL cho Dự án Quản lý NNL cho Dự án gì? • Lý thuyết động • Lập kế hoạch tổ chức Mục tiêu • Nắm tầm quan trọng việc quản ... thưởng • Mô tả làm mà phần mềm quản dự án hỗ trợ việc quản lý NNL cho dự án Tầm quan trọng quản lý NNL cho Dự án • Con người định thành công hay thất bại tổ chức hay dự án • Các số thống kê gần...
 • 45
 • 209
 • 0

Quảndự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án Công nghệ thông tin
... Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao Nội dung • • • • Khái niệm Qui trình quản chi phí dự án Phần mềm quản chi phí dự án (MP) ... dự án b Dự án trước hay sau lịch biểu? Dự án phạm vi ngân sách hay vượt ngân sách c Dùng CPI để tính giá trị EAC cho dự án Dự án thực tốt hay xấu so với kế hoạch? d Dùng SPI để ước lượng dự án ... đơn vị tiền tệ • Quản chi phí dự án bao gồm quy trình yêu cầu đảm bảo cho dự án hoàn tất cho phép ngân sách www.dtvc.edu.vn/?tvhao Qui trình QL Chi phí DA • Quản Chi phí dự án gồm qui trình...
 • 39
 • 939
 • 6

Quảndự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch
... vi dự án (2) • Nội dung “mô tả phạm vi dự án , gồm: – – – – – – – Bối cảnh dự án Nhu cầu nghiệp vụ dự án Mục đích nghiệp vụ cho dự án Lợi ích tài dự án Giá trị đích dự án Phạm vi phần phạm vi dự ... đời dự án – Vòng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc dự án gọi “vòng đời dự án – Để quản dự án hiệu hơn, cần chia thành nhiều module /công việc dự án • Các kiểu mô hình vòng đời dự án ... đầu sớm kết thúc trễ ( 0,3 ) A1(3) ( 0,0 ) ( 6,9 ) ( 7,1 0) B(3) Start ( 0,0 ) (1 3,1 8) (1 0,1 3) ( 0,6 ) (1 0,1 3) A(6) ( 0,6 ) D(3) ( 6,1 0) C(4) ( 6,1 0) (1 8,1 8) E(5) (1 3,1 8) End (1 8,1 8) (1 0,1 3) www.dtvc.edu.vn/?tvhao...
 • 54
 • 1,719
 • 8

Phương pháp quảndự án công nghệ thông tin

Phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tin
... QLDA quản cán dự án quản ngời thực hợp đồng phụ quản thay đối tổ chức Quản Định nghĩa Lập Kế hoạch dự án dự án kiểm soát dự án Kết thúc dự án Quản l ý chất lợng quản rủi ro quản ... SE-II.32 Vớ d v cu trỳc Qun d ỏn Ban iu hnh d ỏn Ch tch = nh ti tr d ỏn Qun bo m cht lng Qun n v nghip v Qun d ỏn Qun phũng d ỏn HUT, Falt of IT nhúm trng qun nhúm nhúm trng nhúm ... Qun d ỏn CNTT II Lp k hoch qun Cỏc mc tiờu Sau kt thỳc phn ny bn s: Hiu c s cn thit ca vic lp k hoch v cỏc bc ca vic lp k hoch qun Cú th lp mt k hoch qun ton din mt mc chi tit hp lý...
 • 99
 • 514
 • 5

Quảndự án công nghệ thông tin

Quản lý dự án công nghệ thông tin
... hoạch quản lí rủi ro Tạo tài liệu kế hoạch dự án - Kĩ quản lí chung Kĩ quản dự án (tiếp) Theo dõi kiểm soát thực dự án • Kiểm soát thực dự án • Điều phối theo dõi dự án Quản dự án • Đánh ... Tư chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản lí thay đổi kết thúc dự án quản lí chung 12/26/2004 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - Kĩ quản lí chung Kĩ quản lí chung ... Thiếu kĩ này, dự án thành công 12/26/2004 - Kĩ quản lí chung Kĩ miền ứng dụng • • • • Công nghệ thông tin Tri thức kĩ thuật sở hệ thông tin Phát triển hệ thống thông tin Tri thức ngành công nghiệp...
 • 33
 • 473
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: khóa học quản trị dự án công nghệ thông tinmôn học quản trị dự án công nghệ thông tingiáo trình quản trị dự án công nghệ thông tinquản trị dự án công nghệ thông tin là gìquản trị dự án công nghệ thông tin cấp caoquản trị dự án công nghệ thông tinbáo cáo quản trị dự án công nghệ thông tinđề tài quản trị dự án công nghệ thông tinmôn quản trị dự án công nghệ thông tintài liệu quản trị dự án công nghệ thông tinđồ án quản trị dự án công nghệ thông tinquản lý dự án công nghệ thông tinbài tập quản lý dự án công nghệ thông tinđề thi quản lý dự án công nghệ thông tinmôn học quản lý dự án công nghệ thông tinanswer keych16 templateChương 7 bảo vệ so lệch nChuong 8Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcHoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếHợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bìnhchuyen truong2CÔNG tác PHÂN CẢNH QUAY CLIP CHO KHOA TIẾNG ANHCSA viet17012010 DCFirst paragraphshoc 2interview MEMO sample goodKHỞI NGHĨA yên THẾ và PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP của ĐỒNG bào MIỀN núiMine sweeperML newedition intermediatebài tập trắc nghiệm chủ đề tổ hợp – xác suất có đáp án và lời giải chi tiếtÔ nhiễm môi trườngPrevious chapterMÔN tài CHÍNH TIỀN tệ 2