Tổng hợp các câu hỏi thi Xử lý dữ liệu đa phương tiện

Tổng hợp bài tập lớn xử dữ liệu đa phương tiện

Tổng hợp bài tập lớn xử lý dữ liệu đa phương tiện
... để tổng hợp lại tín hiệu ban đầu Đề số Tìm hiểu phép biến đổi xử liệu đa phương tiện ứng dụng I Phép biến đổi đơn vị (Unitary Transform) Định nghĩa phép biến đổi đơn vị không gian vector liệu: ... I TÌM HIỂU CHUNG VỀ KỸ THUẬT VQ thuyết lượng tử hóa Lượng tử hóa trình ánh xạ tập liệu lớn sang tập liệu nhỏ Do đó, làm tảng nhiều thuật toán nén liệu Trong xử lí tín hiệu số trình rời rạc ... khác Phân phối bit ảnh hưởng lớn đến khôi phục liệu sau trình gửi nhận liệu Giải mã, tổng hợp SBC thực theo trình tự ngược lại: - Tín hiệu nhận được phân kênh xử với dải tần tương ứng - Giải...
 • 230
 • 1,006
 • 6

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng
... qua phép biến đổi nhận thành phần tương quan yếu Áp dụng phép biến đổi đơn vị nén liệu Phép biến đổi áp dụng tốt nén liệu cần phải giải tương quan, có tốc độ nén nhanh xác Đánh giá: Trong phép biến ... phép biến đổi DCT coi xấp xỉ tốt cho phép KLT dùng theo chuẩn JPEG Nguyên nhân: - Phép biến đổi DCT chia tín hiệu xử theo khối để phù hợp với giả thiết ổn định tương đối khối - Phép biến đổi ... nhiên liên tục Biến đổi KL gọi biến đổi Hoteling hay phương pháp thành phần 6 Phép biến đổi KL phép biến đổi tuyến tính đơn vị dựa vecto riêng giá trị riêng ma trận tương quan phép giảm thứ nguyên...
 • 13
 • 225
 • 0

Đề thi và đáp án môn xử dữ liệu đa phương tiện

Đề thi và đáp án môn xử lý dữ liệu đa phương tiện
... tối đa 1/3 giây  Để nén frame P 1/3 : = 1/9 giây Câu số 4: Xử liệu đa phương tiện nén âm (Đề 4) Hãy cho biết vấn đề xử liệu đa phương tiện truyền thông đa phương tiện gồm kỹ thuật xử ... lượng mã hóa nén liệu (Coder) truyền thông đa phương tiện • Trả lời: Câu số 9: (Câu – Đề 5): Hãy giải thích trình xử liệu sơ đồ nén ảnh theo chuẩn JPEG trình bày thuật toán xử liệu khối sơ ... nhỏ Câu số 7: Đồng (Câu – Đề 6): Trình bày mô hình đồng liệu đa phương tiện cho biết mô hình thường áp dụng truyền đa phương tiện mạng IP Trả lời: Các mô hình đồng DỮ LIỆU ĐPT (chưa xét đến audio/video...
 • 33
 • 472
 • 3

BÀI tập lớn xử dữ LIỆU đa PHƯƠNG tiện kĩ thuật mã hóa nén ảnh theo chuẩn JPEG

BÀI tập lớn xử lý dữ LIỆU đa PHƯƠNG tiện kĩ thuật mã hóa nén ảnh theo chuẩn JPEG
... tiếp II .Phương pháp nén ảnh JPEG  Tiếp đến sử dụng bảng phân loại bảng huffman để hóa II .Phương pháp nén ảnh JPEG Hệ số DC  Xử hóa II .Phương pháp nén ảnh JPEG 5) Quá trình giải nén  ... DC hóa theo phương pháp biến đổi xung  AC xếp lại theo phương pháp Zig-zag nén theo loạt dài dùng Huffman  Ghép khối tạo thành liệu  Chuyển liệu hóa tệp II .Phương pháp nén ảnh ... cần giải nén I.Tìm hiểu chung chuẩn JPEG 3.Sơ đồ hóa giải nén JPEG II .Phương pháp nén ảnh JPEG Quá trình hóa: Quantization: lượng tử hóa sử dụng bảng lượng tử Etropy Coding: hóa sử dụng...
 • 28
 • 785
 • 5

xử dữ liệu đa phương tiện

xử lý dữ liệu đa phương tiện
... Tổng quan đồng đa phương tiện Dữ liệu đa phương tiện: Dữ liệu từ nhiều nguồn phương tiện khác thời gian không gian nên việc xử truyền khác Nguồn dòng liệu đa phương tiện gồm loại là: ... tiện Các kiểu đồng bộ: • Đồng lien tục • Đồng điểm • Đồng dòng liệu phương tiện (intramedia synchronization) • Đồng dòng liệu (intermedia synchronization) Các nguyên tắc đồng liệu đa phương tiện: ... Đồng hướng thời gian Đồng hướng đệm Đồng đa phương tiện trình làm “trơn” hiệu ứng trễ điều khiển phối hợp thời gian trình chiếu đồng thời dòng liệu đa phương tiện (playout of data) để thỏa mãn độ...
 • 7
 • 236
 • 0

tổng hợp các câu hỏi tự luận thuyết tài chính tiền tệ

tổng hợp các câu hỏi tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ
... mở tài khoản tiền gửi, nhận vốn tiền gửi vào tài khoản toán theo yêu cầu khách hàng Việc nhận tiền gửi theo dõi khoản chi tài sản khách hàng tiền đề để NH thực chức NH trích tiền từ tài khoản tiền ... nghiệp vụ nào? Nêu VD dùng tài khoản chữ T để minh họa Cơ số tiền tệ bao gồm tổng khoản nợ tiền tệ NHTW, bao gồm tiền lưu hành tiền trữ MB = C + R = C + RR + ER => Cơ số tiền tệ đóng vai trò quan trọng ... NHTM (các tổ chức TGTC NH)với công ty tài (các tổ chức TCTG phi NH) 19 Phân tích nguyên tắc quản tiền vay NHTM Việc áp dụng nguyên tắc NHTM Việt Nam thực nào? - Quản tiền cho vay Quản tiền...
 • 41
 • 1,017
 • 3

tổng hợp các câu hỏi kế toán thuyết tổng hợp

tổng hợp các câu hỏi kế toán lý thuyết tổng hợp
... sổ kế toán TK1112 (tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ) tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước BÀI Câu 1(1điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm TSCĐ ? Câu 2(2điểm): Doanh nghiệp Minh Toàn hạch toán ... trước – xuất trước BÀI Câu 1(1điểm): Trình bày nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết ? Câu 2(2điểm): Doanh nghiệp Hòa Phát hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ... biết: Tỷ giá ghi sổ kế toán TK1112, TK1122 (tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ) tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước 2.10 Bài (câu 3: điểm) (SV trung bình) Bài tập 1: Có tài liệu kế toán Công ty Hòa...
 • 31
 • 275
 • 1

tổng hợp các câu hỏi thi môn đường lối đảng

tổng hợp các câu hỏi thi môn đường lối đảng
... mật không hợp pháp sang hình thức đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp Phát triển hệ thống tổ chức Đảng, Đảng phải coi trọng công tác kết nạp đảng viên Đường lối Đảng nghị ... bình Về tố chức Đảng : hệ thống tổ chức Đảng củng cố kiện toàn từ trung ương đến sở Đội ngũ Đảng viên phát triển số lượng từ 600 Đảng viên(1936) -> 4000 Đảng viên năm 1939 Đảng viên Đảng bước đầu ... lột Đường lối đảng thực cách đắn, sáng tạo qua thời kỳ đấu tranh •Thời kỳ BH tìm đường cứu nước chuẩn bị vận động thành lập đảng: Nguyễn Ái Quốc rỏ" muốn cứu nước phải giải phóng dân tộc cn đường...
 • 8
 • 263
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi thi đường lên đỉnh olympia

Tổng hợp các câu hỏi thi đường lên đỉnh olympia
... vật khỏi quay lại vị trí cũ Bền 5066 Trong tự nhiên, tinh bột tổng hợp chủ yếu nhờ trình ? Quang hợp 5067 Kẻ Chợ tên gọi dân dã tiếng Nôm đô thị nước ta trước ? Hà Nội 5068 Châu Á ngăn cách ... môn thi đấu cuối Thế vận hội mùa hè ? Marathon 5511 Hệ số ma sát mặt tiếp xúc thay đổi lực pháp tuyến ép mặt tiếp xúc tăng lên ? Không đổi 5512 Trọng tâm tam giác cách đỉnh khoảng … độ dài đường ... đợi thuyền" sử dụng biện pháp tu từ ? CO 21 Ẩn dụ Tập hợp điểm mặt phẳng cho tổng khoảng 5178 cách từ đến điểm cố định số dương đường ? Elip 5179 Con ong đực có NST ? Đơn bội 5180 Năm coi...
 • 44
 • 256
 • 0

báo cáo bài tập lớn xứdữ liệu đa phương tiện

báo cáo bài tập lớn xứ lí dữ liệu đa phương tiện
... liệu tương đối tập số liệu thứ so với tập số liệu thứ hai định nghĩa sau: với Trong trường hợp = = 0, điều có nghĩa so với tập số liệu thứ hai tập số liệu thứ không chứa số liệu dư thừa Khi ...
 • 43
 • 430
 • 0

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI THUYẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 SỐ TRƯỜNG CHUYÊN NĂM 2013

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 SỐ TRƯỜNG CHUYÊN NĂM 2013
... HỌC VINH LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN 10 CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 11 CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ ĐÔNG LẦN 12 CHUYÊN SPHN LẦN 13 CHUYÊN SPHN LẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ NĂM 2 013 ... tự CHUYÊN HÀ TỈNH LẦN 2 CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH LẦN CHUYÊN HÀNỘI – AMSTERDAM CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN CHUYÊN SPHN LẦN CHUYÊN SPHN LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC ... 12 + A I 02 I1 + B C h= R so với mặt đất thấy ngày đêm đồng hồ chạy chậm phút so với mặt đất Biết chiều dài lắc không đổi Tỉ số h/R có giá trị A .1/ 14 41 B 1/ 1440 C 1/ 7 21 D .1/ 720 Câu 19 9 Suất điện...
 • 16
 • 238
 • 0

tổng hợp các câu hỏi thuyết qua cácthi cao đẳng đại học

tổng hợp các câu hỏi lý thuyết qua các kì thi cao đẳng đại học
... quang điện trở dựa vào Câu 348: A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn (ĐH2011) Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại Câu ... Quang biến đổi thành điện Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng Câu 360: A huỳnhquang B tánsắc ánhsáng C quang – phát quang D quang điện Quang điện trở chế tạo từ Câu 361: A kim loại có đặc ... biến thi n với chu nửa chu dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thi n với chu nửa chu dao động riêng mạch (ĐH2007) Phát biểu sai nói sóng điện từ? Câu 201:...
 • 47
 • 273
 • 0

HÓA HỌC THPT - TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI THUYẾT TRONG ĐỀ THI ĐH

HÓA HỌC THPT - TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRONG ĐỀ THI ĐH
... (ancol) 3-metylbutanol-2( hay 3-metylbutan-2-ol), s¶n phÈm chÝnh thu ®­ỵc lµ: A 2-metylbuten-3( hay 2-metylbut-3-en) B 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) C 3-metylbuten-1( hay 3-metylbut-1-en) ... biƯt sau: C6H5-NH3Cl( phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa Sè l­ỵng c¸c dung dÞch cã pH < lµ: Tổng hợp thuyết đề thi ĐH A B C D C©u ... chÊt sau: CH2=CH-CH2-CH 2- CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-CH3-C(CH3)=CHCH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2, sè chÊt cã ®ång ph©n h×nh häc lµ: Tổng hợp thuyết đề thi ĐH A B.1 C D C©u 49: Trong c¸c lo¹i...
 • 15
 • 182
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi phần cơ trong các đề thi đh từ năm 2007 đến năm 2015 môn vật

Tổng hợp các câu hỏi phần cơ trong các đề thi đh từ năm 2007 đến năm 2015 môn vật lý
... 1,99 s Câu 67 (Đề ĐH – CĐ 2010 )Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật 1 A B C D Câu 68 (Đề ĐH – ... lực cưỡng Câu 44 (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu ... vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 51(CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 52(CĐ...
 • 18
 • 244
 • 0

tổng hợp các câu hỏi trọng tâm mức điểm 7 ôn thi môn vật đặng việt hùng

tổng hợp các câu hỏi trọng tâm mức điểm 7 ôn thi môn vật lý đặng việt hùng
... tàu chạy với vận tốc A 27 km/h B 54 km/h C 27 m/s D 54 m/s Các câu hỏi tập tổng hợp 2 .79 Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo k dao động điều hòa, mắc thêm vào vật khác có khối lượng 3m ... để đạt kết cao kì thi THPT Quôc gia 2016! Luyện thi Pen-C, Pen-I, Pen-M (Nhóm N3) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 11 ,7 kV B 12,4 kV C 13,4 kV Facebook: LyHung95 D 15,5 kV CHƯƠNG 7: VẬT LÝ HẠT NHÂN 9.1 ... Luyện thi Pen-C, Pen-I, Pen-M (Nhóm N3) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 7. 30 Hiện tượng quang điện tượng A xạ electron khỏi bề mặt kim loại chiếu sáng thích hợp B electron bị bắn khỏi...
 • 31
 • 766
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xử lý dữ liệu đa phương tiệnđề thi cơ sở dữ liệu đa phương tiệntổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức quản lý nhà nướctổng hợp các câu hỏi về văn bản quản lý nhà nướctổng hợp các câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơtài liệu tổng hợp các câu hỏi iq khi đi thi tuyển vào viettel 2tổng hợp các câu hỏi ôn thi vi sinh đại cươngtong hop cac cau hoi ly thuyet ve hoa hoctong hop cac cau hoi trac nghiem sinh hay luyen thi dai hoctổng hợp các câu hỏi lý thuyết vật lýtổng hợp các câu hỏi iqquiz 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửtổng hợp các câu hỏi thu thuếtổng hợp các câu hỏi đố vuitổng hợp các câu hỏi tiếng anhGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Anh ngữ sinh động phần 2Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịchLý luận dạy học vật lý ở trường phổ thônggiáo án toán lớp 3 học kỳ 2MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚIMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMCách làm bánh giò siêu dễ siêu ngon vụng đến mấy cũng làm đượcBài giảng xã hội họcBài giảng xã hội học đại cươngGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMBài giảng công nghệ lên menXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnBÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨMUnit 2. Making arrangementsĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Phật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoát