SKKN xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại

luận văn hay đại học sư phạm chuyên ngành lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật trong dạy học các cuộc cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn)

luận văn hay đại học sư phạm chuyên ngành lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn)
... TRONG DẠY HỌC CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN THỜI CẬN ĐẠI, LỚP 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Những nhân vật cần tạo biểu ng cho học sinh dạy học cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt 2.1.1 Các ... số quan niệm nhân vật lịch sử, tiểu sử nhân vật tài liệu tiểu sử nhân vật a Quan niệm nhân vật lịch sử phân loại nhân vật môn lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật dạy học lịch sử phương pháp ... sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật dạy học cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn) Phạm vi nghiên cứu Đề tài không nghiên cứu tài liệu tiểu sử nhân vật nguồn tài liệu nghiên...
 • 48
 • 557
 • 1

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)
... góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 14
 • 476
 • 1

Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng sản ( thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông

Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản ( thời kỳ thứ nhất  lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông
... dụng giảng dạy cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử giới cận đại) Việc thiết kế sử dụng hệ thống đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử giới cận đại) vấn đề ... đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ lịch sử giới cận đại 1640-187 0) Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, mạnh dạn chọn đề tài Đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ ... 187 0) I Nguyên tắc đạo việc thiết kế xây dựng đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản: Cách mạng t sản ba nội dung chủ yếu thời kỳ thứ lịch sử giới cận đại Bao gồm: Cách mạng t sản Anh (1 64 0) Cách...
 • 45
 • 949
 • 0

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng sản thời cận đại -SGK lịch sử 10

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại -SGK lịch sử 10
... chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản)” làm ... dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử để giúp học sinh hiểu chất kiện, ng lịch sử, từ có đánh ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 2,959
 • 0

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản
... lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản) ” làm đề tài ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 620
 • 3

tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng sản

tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản
... cấp vô sản vận dụng cho đấu tranh đưa xã hội tiến lên 14 Chương TÍNH TRIỆT ĐỂ - KHÔNG TRIỆT ĐỂ CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Lí luận tính triệt để, không triệt để cách mạng sản Cách mạng kiện ... hiểu tính triệt để cách mạng sản Khẳng định cách mạng triệt để hay không triệt để không dễ dàng Sự đánh giá có ý nghĩa ng đối mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí xác định tính triệt để Cho ... toàn để lại nhiều tàn dư cũ Người ta gọi tính triệt để cách mạng Cách mạng sản thuộc phạm trù đú nờn có tính triệt để không triệt để Có nhiều ý kiến khác tiêu chí xác định tính triệt để CMTS...
 • 45
 • 1,371
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm chương: Các cuộc cách mạng sản

Câu hỏi trắc nghiệm chương: Các cuộc cách mạng tư sản
... giống Cách mạng sản Anh cách mạng Nê đéc lan gì? A Hình thức cách mạng B Nhiệm vụ cách mạng C Đối ng cách mạng D Tính chất cách mạng [] Mâu thuẫn trực tiếp dẫn đến bùng nổ cách mạng sản ... nào? A Đại sản B sản vừa nhỏ C .Tư sản công nghiệp thương nghiệp D sản nông nghiệp [] Phái Giacôbanh cách mạng sản Pháp phận nào? A Đại sản B sản vừa nhỏ C .Tư sản công nghiệp ... lập cách mạng sản Pháp giai cấp nào? A Đại sản công nghiệp B Đại sản thương nghiệp C Đại sản tài D Đại sản công thương [] Thành phần chủ yếu phái Girông đanh cách mạng sản...
 • 6
 • 3,465
 • 69

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_2 ppt

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_2 ppt
... phản bội giai cấp sản rõ thắng lợi mà giai cấp vô sản giành ngày tháng Sáu, Mác viết Cách mạng chết, Cách mạng muôn năm Cách mạng 1848 Ðức 2.1 Tình hình nước Ðức trước cách mạng Giữa kỷ XIX, ... nông vững chắc, họ ảo ng Cộng Hòa, đến tháng 6.1848, ảo ng chấm dứt Cuộc cách mạng 1848 có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tỏ rõ đối kháng giai cấp xã hội lúc giờ: sản - sản, đồng thời vạch ... nhân dân cảnh sát báo hiệu cách mạng nổ Cuối tháng 2.1848 cách mạng bắt đầu miền Nam Ðức: từ Basel, cách mạng lan sang vùng khác như: Bayer, Wuttemberg, Rhin Cách mạng Pháp, Áo lan đến Ðức thúc...
 • 7
 • 761
 • 0

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_1 pps

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_1 pps
... cách mạng sản nổ nước Châu Âu II CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TRONG NHỮNG NĂM 30 Cách mạng Tây Ban Nha (1820 - 1823) Cách mạng Tây Ban Nha phong trào cách mạng mở cho đấu tranh dân chủ châu Âu ... cách mạng nổ Ba Lan, Bỉ, Hy Lạp Với thắng lợi Bỉ Hy Lạp, quốc gia độc lập thành lập III PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1848 CHÂU ÂU Pháp Do điều kiện lịch sử định nên năm 1848 Pháp phải làm cách mạng ... mạng Ðây cách mạng tiến hành điều kiện cách mạng sản hoàn thành vào cuối kỷ XVIII Nhiệm vụ cách mạng lần lật đổ chế độ phong kiến nữa, mà việc lật đổ thống trị chật hẹp sản tài để mở rộng...
 • 7
 • 801
 • 2

Qua kiến thức đã học, hãy làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, hạn chế, y nghĩa của các cuộc cách mạng sản.

Qua kiến thức đã học, hãy làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, hạn chế, y nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
... mở đường cho kinh tế chủ nghĩa phát triển Đối với giới: góp phần hoàn thành cách mạng sản châu Âu cổ vũ phong trào đâu tranh Tuy v y, cách mạng chưa triệt để Cách mạng sản Mỹ: sách cai ... nhân dân, cách mạng diễn hình thức thống đất nước qua chiến tranh Cuộc cách mạng có ý nghĩa thủ tiêu tàn dư phong kiến Đối với Đức: hoàn thành nhiệm vụ thống đất nước, lật đổ chế độ phong kiến, mở ... nhân dân Và cách mạng hạn chế chung chưa đem lại quyền lợi cho nhân dân không xóa bỏ chế độ bóc lột => cách mạng chưa triệt để Sau thành công , giai cấp sản tìm cách để hạn chế quyền bầu cử...
 • 3
 • 271
 • 0

SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG môn lịch sử lớp 9

SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG môn lịch sử lớp 9
... dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, gặt hái số kết đáng kể Vì vậy, mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm công tác xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 Trang 27 SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi ... với tổ chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường Sau tổ chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường xét duyệt, lên khung chương trình bồi dưỡng sau: Trang SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh lớp KẾ ... - đông năm Trang SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh lớp 194 7, chiến dịch Biên giới thu - đông năm 195 0, tiến công chiến lược Đông – Xuân 195 3 - 195 4 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ...
 • 33
 • 1,459
 • 3

SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay

SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay
... kiến thức toán học nhà trường Trang 17 Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Trên chuyên đề minh họa, tiếp tục xây dựng chuyên đề khác bổ ích cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ủng ... ngừng học sinh, nhiều năm liền học sinh bồi dưỡng đạt kết tốt Đặc biệt ba năm gần đây, sau xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG” áp dụng vào việc dạy học theo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ... Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Với lý nêu trên, để giải vấn đề đặt ra, thực giải pháp sau: - Công việc xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể,...
 • 18
 • 329
 • 0

SKKN Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh môn lịch sử lớp 9

SKKN Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh môn lịch sử lớp 9
... bám sát vào hai phần : Phần thứ lịch sử giới đại từ năm 194 5 đến nay”, phần thứ hai lịch sử Việt Nam từ 191 9 đến 195 4” III Xây dựng chuyên đề BDHSG Tỉnh lớp 9: Nội dung cụ thể: Việt Nam từ sau ... BDHSG huyện, tỉnh khối đạt hiệu khả quan Chính lẽ mạnh dạn thực đề tài Xây dựng chuyên đề BDHS giỏi tỉnh lớp môn lịch sử. ” B PHẦN NỘI DUNG I Những thuận lợi khó khăn công tác tuyển chọn bồi dưỡng ... trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, gặt hái số kết đáng kể Vì vậy, mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm công tác xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Lịch sử Kính mong Hội...
 • 45
 • 602
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng chủ nghĩa máclênin và tư tưởng hồ chí minh vào bài giảng lịch sử phần các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại sgk lịch sử 10 ban cơ bảnđề tài khái quát các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ xvi đến đầu thế kỉ xxcác cuộc cách mạng tư sản thế kỷ xixcác cuộc cách mạng tư sảncác cuộc cách mạng tư sản thời cận đạicác cuộc cách mạng tư sản trên thế giớibản chất của các cuộc cách mạng tư sảnbản chất các cuộc cách mạng tư sảnthong ke cac cuoc cach mang tu san thoi can dai chuong 1 2các cuộc cách mạng tư sản ở châu âucác cuộc cách mạng tư sản anhcác cuộc cách mạng tư sản thời kỳ cận đạicác cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đạicác cuộc cách mạng tư sản trong thời cận đạitên các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm