SKKN LỒNG GHÉP LỊCH sử địa PHƯƠNG ĐỒNG NAI THỜI kì KHÁNG CHIẾN CHỐNG mĩ vào dạy học LỊCH sử VIỆT NAM – KHỐI 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG NAI THỜI KHÁNG CHIẾN CHỐNG VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM KHỐI 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG NAI THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM – KHỐI 12
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép lịch sử địa phương Đồng Nai thời kháng chiến chống vào dạy học lịch sử Việt Nam Khối ... Trang 50 BM04-NXĐGSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị trường THPT Long Thành CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Long Thành, ngày 20 tháng 05 ... Chu Thị Hằng Trang Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Long Thành ĐỀ TÀI LỒNG GHÉP LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG NAI THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM KHỐI 12 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU...
 • 51
 • 514
 • 2

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống làm thế nào để học sinh hứng thú khi học những bài lịch sử cách mạng việt nam thời kháng chiến chống cứu nước

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống làm thế nào để học sinh hứng thú khi học những bài lịch sử cách mạng việt nam thời kì kháng chiến chống mĩ cứu nước
... “ Làm để học sinh hứng thú học lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống cứu nước * Kiến thức liên môn sử dụng: Môn Lịch sử lớp 9: Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa ... âm nhạc thường thức: Bài hát Đường nhạc sĩ Huy Du II Mục tiêu giải tình 1.Vị trí, vai trò lịch sử Việt Nam nói chung lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống cứu nước nói riêng: ... người Việt Nam, hiểu sắc dân tộc Từ thời nguyên thuỷ đến thời dựng nước Văn Lang, Âu Lạc, với phát triển đất nước kháng chiến chống ngoại xâm Trong lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống...
 • 10
 • 334
 • 1

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương miền bắc thời kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược (1954 1975)

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương miền bắc thời kì kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược (1954  1975)
... đế quốc Mỹ xâm lược Nêu lên đường lối chủ trương Đảng Cộng Sản Việt Nam việc xây dựng hậu phương miền Bắc Làm rõ thắng lợi mà Đảng Cộng Sản Việt Nam giành việc xây dựng hậu phương miền Bắc, vai ... định nghiệp chống Mỹ, cứu nước 10 Chƣơng Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng miền Bắc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1954 - 1975) 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng miền Bắc giai đoạn ... thống lãnh đạo Đảng việc xây dựng hậu phương miền Bắc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 1975) Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích lãnh đạo Đảng Cộng...
 • 78
 • 497
 • 0

“Giáo án thi liên môn hình tượng người lính trong thời kháng chiến chống pháp và thời kháng chiến chống qua bài thơ “đồng chí” của chính hữu và bài thơ “bài thơ về tiểu đội xe không kính” của phạm tiến duật”

“Giáo án thi liên môn hình tượng người lính trong thời kì kháng chiến chống pháp và thời kì kháng chiến chống mĩ qua bài thơ “đồng chí” của chính hữu và bài thơ “bài thơ về tiểu đội xe không kính” của phạm tiến duật”
... (3 phút) CHỦ ĐỀ Hình tượng người lính thời kháng chiến chống Pháp thời kháng chiến chống qua thơ “Đồng chí” Chính Hữu thơ Bài thơ tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật” A MỤC TIÊU ... động hình thành kiến thức mới: (58 phút) + Hình tượng người lính thời kháng chiến chống Pháp qua thơ “Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu + Hình tượng người lính thời kháng chiến chống qua thơ ... chiến chống qua thơ “Đồng chí” Chính Hữu thơ Bài thơ tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật” II MỤC TIÊU DỰ ÁN Kiến thức: - Cảm nhận vẻ đẹp tình đồng chí, đồng đội hình ảnh anh đội thời kháng...
 • 32
 • 839
 • 6

vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào dạy học chương iii “việt nam từ năm 1945 đến năm 1954” (lịch sử 12)

vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào dạy học chương iii “việt nam từ năm 1945 đến năm 1954” (lịch sử 12)
... dy hc Chng IIIVit Nam t nm 1945 n nm 1954 (Lch s 12) cú nõng cao hng thỳ v kt qu hc ca hc sinh lp 12 khụng? Gi thuyt nghiờn cu: Vn dng phng phỏp STD vo dy hc Chng III Vit Nam t nm 1945 n nm 1954 ... mt s tit thuc Chng III Vit Nam t nm 1945 n nm 1954 (Lch s 12) C th tin hnh dy thc nghim mt s tit ca chng nh sau: Tit 28, 29: Bi 17 - NC VIT NAM DN CH CNG HềA T SAU NGY 2/9 /1945 N TRC NGY 19/12/1946 ... phỏt huy ht c im ni bt ca Lch s vic xõy dng v hỡnh thnh nhõn cỏch ngi Vit Nam Chng IIIVit Nam t nm 1945 n nm 1954 (Lch s 12) l mt phn rt hay v quan trng i vi c GV v HS, vỡ nú thng xuyờn xut hin...
 • 37
 • 324
 • 0

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 1954)

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kì kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945  1954)
... cho chiến 19 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG HẬU PHƢƠNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC (1945- 1954) 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng ( 1945 – 1946) 2.1.1 Chủ trương Đảng xây dựng ... lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng khánh chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc (1945- 1954) 16 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương (1945- 1954) 16 2.1.1 Chủ trương đảng xây dựng hậu phương ... hạn chế Đảng ta việc xây dựng vùng hậu phương thời nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời bước đầu rút học kinh nghiệm việc xây dựng hậu phương, phục vụ cho công kháng chiến...
 • 64
 • 374
 • 0

lịch sử việt nam thời kháng chiến chống pháp và chông

lịch sử việt nam thời kì kháng chiến chống pháp và chông mĩ
... gác Văn Miếu” giành giải Salon Unique năm 1944 - Trong kháng chiến chống Pháp, ông giảng dạy Trường Mỹ thuật kháng chiến Việt Bắc Ông có thời gian giảng dạy Trường Mỹ Nghệ Hà Nội (1959- 1960) ... chiến chống Pháp tính chất qui mô - Hội họa thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chủ yếu lấy đề tài kháng chiến, cách mạng đời sống sinh hoạt lao động người thời điểm - Chất liệu chủ yếu tranh sơn mài, ... Cẩn có nhiều công lao việc xây dựng thuật Việt Nam từ ngày đầu: từ việc xây dựng Trường thuật đến việc thành lập tổ chức hoạt động Hội thuật Việt Nam - Các tác phẩm tiêu biểu ông Hai...
 • 21
 • 779
 • 3

Khai thác tư liệu lịch sử về sự ủng hộ của thế giới trong cuộc đấu tranh ngoại giao đối với nhân dân việt nam thời kháng chiến chống mỹ, cứu nước

Khai thác tư liệu lịch sử về sự ủng hộ của thế giới trong cuộc đấu tranh ngoại giao đối với nhân dân việt nam thời kì kháng chiến chống mỹ, cứu nước
... GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHUYÊN ĐỀ Khai thác liệu lịch sử ủng hộ giới đấu tranh ngoại giao nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Nhóm môn: Lịch sử Năm : 2015 12 ... nhân dân ta Còn có giúp đỡ không nhỏ nước xã hội chủ nghĩa, nước dân chủ nhân dân yêu chuộng hòa bình,tiến giới IV Chuyên đề Khai thác liệu lịch sử ủng hộ giới đấu tranh ngoại giao nhân dân Việt ... giá trị học lịch sử ủng hộ nhân dân giới nhân dân ta kháng chiến chống ỹ, cứu nước trước trách nhiệm người học sinh công xây dựng bảo vệ đất nước Thắng lợi kháng chiến chống cứu nước thắng lợi...
 • 12
 • 139
 • 0

skkn lồng ghép tư tưởng hồ chí minh trong giảng dạy lịch sử việt nam lớp 12 thpt từ 1945-1954

skkn lồng ghép tư tưởng hồ chí minh trong giảng dạy lịch sử việt nam lớp 12 thpt từ 1945-1954
... 2 012- 2013), lồng ghép tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT từ 1945-1954 học sinh lớp 12C1, 12C2, 12C3 trường THPT Nam Hà (năm học 2013-2014), có lồng ghép tưởng Hồ Chí ... THPT Nam Hà - Năm 2014 Lồng ghép tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT từ 1945-1954 CÁC BIỆN PHÁP DẠY LỒNG GHÉP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Trước hết, người giáo viên giảng ... ……………………………………………………… CÁC BIỆN PHÁP DẠY LỒNG GHÉP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: ……………………………………………… LỒNG GHÉP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 THPT TỪ 1945-1954: …………………………………………………………………………...
 • 21
 • 703
 • 1

Tiết 31,32. Lịch sử địa phương: Hà Nội thời tiền Thăng Long

Tiết 31,32. Lịch sử địa phương: Hà Nội thời kì tiền Thăng Long
... Gv: Ngời tốt bụng Tiết 32 Lịch sử địa ph ơng: Nội thời tiền Thăng Long A Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS hiểu nắm vững đợc: Truyền thống bất khuất, quật cờng ngời đất Nội công chống giặc ... tra: Trình bày buổi bình minh Nội Hãy giới thiệu nhân vật lịch sử thời này? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung II Nội thời Bắc thuộc Sơ lợc vùng đất Nội thời Bắc thuộc: - Thế kỉ V ... vật lịch sử thời này? Hs: Trình bày t liệu tớng quân Cao Lỗ, ông Nồi, Củng cố: Trình bày buổi bình minh lịch sử Nội? Hớng dẫn học nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc Giáo án Sử 6_Năm...
 • 4
 • 556
 • 4

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thông tỉnh thái bình (chương trình chuẩn)

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thông tỉnh thái bình (chương trình chuẩn)
... tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 trường THPT tỉnh Thái Bình CHƢƠNG VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƢƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, ... sử dụng dạy học lịch sử dân tộc - Tìm hiểu tình hình sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT tỉnh Thái Bình - Đề xuất hình thức sử dụng tài liệu lịch sử địa phương ... tiễn sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc trường THPT tỉnh Thái Bình - Xác định tài liệu lịch sử địa phương cần khai thác dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 trường...
 • 14
 • 1,300
 • 4

skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12

skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12
... học, học lẻ tẻ, rời rạc Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT TRONG VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 góp phần nhỏ vào việc hệ thống lại mảnh rời ... thù hãn I SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Môn Địa liên quan nhiều đến môn lịch sử Một họp, hội nghị, trận đánh… diễn địa điểm định Để học sinh hiểu học việc dạy học lịch sử kết ... LIỆU MÔN VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT TRONG VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, nghiên cứu áp dụng cho học sinh lớp 12...
 • 6
 • 1,091
 • 21

skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12

skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12
... dạy học trình dạy học lịch sử lớp 12, đúc rút số kinh nghiệm trình bày đề tài : “ Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu dạy học phần lịch sử Việt Nam- lớp 12 Kính mong bạn đồng ... áp dụng phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu học tập môn Lịch sử lớp 12 vấn đề nhiều giáo viên quan tâm III Giải pháp tổ chức thực hiện: Dạy học tích cực : Phương pháp dạy học tích cực ... phần lịch sử Việt Nam lớp 12 Việc sử dụng kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống góp phần cao kết dạy học môn lịch sử lớp 12 Đối tượng nghiên cứu chủ yếu đề tài : + Một số phương pháp dạy học...
 • 34
 • 435
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu di tích thắng cảnh địa phương đồng naisử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam lớp 12phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12lịch sử việt nam lớp 12giáo án lịch sử việt nam lớp 12đề cương lịch sử việt nam lớp 12trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12chương trình lịch sử việt nam lớp 12sách lịch sử việt nam lớp 12tóm tắt lịch sử việt nam lớp 12de cuong on tap lich su viet nam lop 12lịch sử việt nam thời kỳ kháng chiến chống pháplịch sử việt nam thời kỳ kháng chiến chống mỹôn tập lịch sử việt nam lớp 12ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoPrepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN